Skip to content

Emanuel Rutten en het godsbewijs (04)

Hier komt een nieuwe weerlegging van Emanuel Rutten’s argument.

Rutten’s godsbewijs:

Premisse 1: Voor alle p geldt dat als p noodzakelijk onkenbaar is, dan is p noodzakelijk onwaar.
Premisse 2: De propositie ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onkenbaar.
Conclusie 1: ‘God bestaat niet’ is noodzakelijk onwaar.
Conclusie 2: Het is noodzakelijk waar dat God bestaat.

Mijn tegenargument

Emanuel maakt gebruik in zijn argument van mogelijke werelden. Als hij dat mag, mag ik het ook. Hier komen mijn mogelijke werelden:

Stel je een mogelijke wereld W1 voor, waar het aantal atomen precies voldoende is voor mij en een mier. Stel je voor dat alle atomen op tijdstip t0 door de ruimte zijn verspreid. Stel je voor dat je de wereld lang genoeg schudt totdat de atomen precies in mijn vorm staan en in die van een mier. Ik kijk om mij heen en ik zie een mier. Nu heb ik kennis dat de mier bestaat. Ik draai me om en zie de mier niet meer. Dit gebeurt om tijd t1.

Nou laten we een andere mogelijke wereld bedenken W2. W2 is identiek aan W1. Maar je gaat W2 zodanig schudden dat de atomen precies in de configuratie van de atomen gelijk is aan W1 op t1. Dus W2 heeft niet dezelfde geschiedenis als W1, maar het is identiek als W1 op t1. Ik ben in deze wereld met mijn rug naar de mier, maar ik heb de mier nooit gezien. Tegelijkertijd heb ik de kennis dat de mier bestaat, want als ik in W1 de kennis had door mijn observaties, heb ik in W2 ook kennis in mijn hoofd.

Emanuel moet accepteren dat ik mogelijk kennis heb, zonder enige observatie, vooral omdat hij accepteert dat Descartes kennis kon hebben dat hij bestond, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, of empirische observatie.

Neem nu een derde mogelijke wereld W3, die identiek is aan W1 op t0. Je gaat deze wereld zolang schudden totdat de atomen in mijn vorm staan. Maar niet alleen dat. In W3 heb ik ook de kennis dat God niet bestaat. Als het mogelijk is in W2 om kennis te hebben van een mier, die ik nooit heb gezien, dan is het in W3 ook mogelijk om kennis te hebben dat God niet bestaat.

Er is dus een mogelijke wereld waarin ik weet dat God niet bestaat. Hiermee heb ik de premisse van Emanuel weerlegd – dat het onmogelijk is te weten dat God niet bestaat.

Zie ook het gerelateerde argument in Emanuel Rutten en het godsbewijs (11)
Zie ook mijn andere blogs hierover.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inFilosofieSofist Factory

6 Comments

 1. Partout Partout

  Je kunt beter de kwantumfysica er tegenaan tten om die ouderwetse rimram te ontzenuwen, daar wordt gewerkt met de gelijktijdigheid van min en plus, nulpuntstheorie etc., zie ook d e bewijsvoering mbt marjana deetje!

 2. Bobb Lod Bobb Lod

  Blijft interssant hoe je mogelijke werelden bespeelt, vergelijkt en tenovergesteld zet. Ik blijf er moeite mee hebben met dit spel. Rutten heeft een gat gevonden en die met zijn theorie gevuld. Dat gebeurt wel vaker.

 3. Mihai Mihai

  @Emanuel

  Ik heb niet gezegd dat mijn neuronen de configuratie hebben van een ‘God bestaat niet’-waarneming. Ik heb gezegd dat mijn neuronen een een configuratie van ‘God bestaat niet’-kennis hebben. Dus jouw verdediging is mislukt.

  Het is precies dezelfde kennis, die God heeft in jouw voorbeeld van een mogelijke wereld, waar hij slechts 1 ding schept en daardoor weet hij dat er geen eenhorns bestaan.

 4. Mihai Mihai

  @Emanuel

  In jouw stuk staat “Beschouw namelijk een mogelijke wereld waarin God bestaat en waarin God besluit niets te scheppen, of waarin God besluit exact één causaal inert object te scheppen ongelijk aan een vliegend spaghetti monster. In deze mogelijke wereld is er wel degelijk een subject dat weet dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat, namelijk God zelf. Het is dus inderdaad helemaal niet onmogelijk om te weten dat het vliegende spaghetti monster niet bestaat. En daarom is ook deze tweede objectie niet adequaat.”

  Precies dezelfde soort kennis is in mijn hoofd in W3. Dus een kennis dat God niet bestaat.

 5. Beste Mihai,

  Zie wederom mijn reacties op mijn eigen blog. Ik plaats mijn replieken daar omdat ik de dialectiek op dezelfde plek wil bundelen. Alleen zo blijft een en ander overzichtelijk voor mijzelf en alle meelezers.

  Groet,
  Emanuel

Leave a Reply