Skip to content

Drogredenen van pro-Israëlische debatteerders (7)

Een van de drogredenen van pro-Israëlische debatteerders is een extremistische form van scepticisme. Ze roepen dat hun tegenstanders nooit in Israël of de bezette gebieden zijn geweest. So what? Waarom is dat relevant?

Gerelateerd aan deze drogreden is een andere pro-Israëlische drogreden, de stelling dat hun tegenstanders alleen wetenschappelijke boeken en artikelen citeren, maar geen eigen mening hebben.

Het is niet noodzakelijk om ergens aanwezig te zijn om kennis over de gebeurtenissen te hebben. In feite zijn er heel weinig rechters ooit op de plaats van een gebeurtenis geweest. Desondanks spreken ze bindende uitspraken over wat er precies is gebeurd.

De donateurs van Amnesty Internationaal zijn op de meeste plekken waar de slachtoffers vallen nooit geweest, en toch geloven ze dat Amnesty redelijk betrouwbare informatie levert over de gebeurtenissen. We hoeven niet naar China te gaan om te weten dat Ai Weiwei is gearresteerd, we zijn misschien nooit op het Tiananmen-plein geweest en toch geloven we dat daar een man met twee boodschappentassen voor een tank heeft gestaan. We geloven dat in Saudi-Arabië stenigingen plaatsvinden. 78% van de Nederlanders is voor de NAVO bombardementen op Joegoslavië geweest, maar hoeveel Nederlanders waren toen in Kosovo of hadden daar kennissen?

Onze pro-Israëlische debatteerders zijn nooit in Itamar geweest en toch geloven ze dat daar Palestijnen, die ze nooit hebben gezien, de keel van Joodse kinderen hebben doorgesneden. En om heel flauw te doen, onze pro-Israëlische debatteerders zijn nooit in Auschwitz geweest om het aantal mensen in de ovens te tellen. Ze zijn ook niet in Palestina geweest bij de Britse inval in 1917. En ze zijn daar ook niet aanwezig geweest tijdens  het Joodse koninkrijk. Noch toen Mozes een typefout op zijn tabletten ontdekte.

En stel dat ze wel in Palestina in 1917 zouden zijn geweest, ze zouden niet veel weten. Immers konden ze niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn, ze hebben niet de Arabische opstand van 1916 gezien, noch de Arabische rellen van 1920. Ze zijn ook niet in Gaza tijdens Cast Lead geweest, ze zijn nooit de moeder van een Palestijns kind geweest. Ze kunnen niet alles tegelijkertijd zien, waar of wie ze ook zouden zijn. Ze zouden slechts een paar mensen kunnen zien, maar ze zouden geen totaal beeld over de oorzaken hebben. Ze zouden de meeste informatie van andere mensen horen, de massamedia volgen, wetenschappelijke artikelen en boeken lezen. Precies zoals hun tegenstanders.

In feite is het meeste van onze kennis, tweedehands kennis. Ik ben niet op de maan geweest, noch tijdens de Duitse inval in Polen. Toch  bouwen wetenschappers  hun kennis voort terwijl ze veronderstellen dat heel veel wetenschappelijke kennis klopt. Ze nemen onderzoeken, experimenten, redenaties, boeken en artikelen van hun voorgangers voor lief. Er bestaan zelfs artikelen in wetenschappelijke tijdschriften met metaonderzoeken, die de resultaten van het lezen van alle andere relevante onderzoeken publiceren. De schrijvers van deze artikelen hebben de door hen genoemde experimenten nooit zelf gemaakt.

In conclusie. Er zijn twee soorten scepticisme, de gezonde en de andere. De pro-Israëlische debatteerders gaan heel ver in het betwijfelen van de kennisvermogen van hun tegenstanders. Ze gaan zelfs zover dat je het solipsisme kunt noemen. Daarnaast zijn ze minder sceptisch over hun eigen kennis, terwijl deze kennis precies op dezelfde manier wordt opgedaan als bij hun tegenstanders. En zelfs als ze gelijk zouden hebben in hun extreem scepticisme, dan werkt dat tegen hun argumenten; want dan blijft er de vraag waarom ze tegen Palestijnse aanslagen zijn? Wie weet of die ooit zijn gebeurd en wie weet of ze goed zijn of fout?

 

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiekSofist Factory

28 Comments

 1. Ook al weer waar Ook al weer waar

  Het is nog veel erger, aanwezig zijn op de plaats waar iets gebeurt geeft meestal geen enkel inzicht, noch in wat er gebeurt, en zeker niet waarom het gebeurt.
  Ik was eind 70er jaren vorige eeuw in Pakistan toen ik meen Bhutto werd afgezet, maar merkte vrijwel niets van alles wat de Nederlandse media berichtten.
  Ik was in Amsterdam ik meen in 1981 gedurende gevechten in o.a. de Paulus Potter straat, zag een brandende tram, maar had geen idee wat er nu eigenlijk gebeurde.
  Wat betreft Auschwitz, ik raad een ieder aan kennis te nemen van de getuigenissen van de enige twee mannen die uit eigen waarneming verklaringen kunnen hebben afgelegd over Auschwitz, Höss, en een ondercommandant.
  Höss legde die verklaringen af in Poolse gevangenschap, de ondercommandant in Duits voorarrest in de zestiger jaren.
  Bij Arthur A Butz vind je de verklaringen van Höss, het is er meer dan één.
  De ondercommandant ontkende in alle toonaarden dat er ooit mensen in gaskamers waren omgebracht, helaas overleed de ogenschijnlijk gezonde man plotseling voor het proces in voorarrest, Rassinier bericht er over.
  Het is dus helaas niet zo dat je alles kunt geloven wat in boeken staat, het is wel zo dat het heel lastig is de waarheid te verbergen, hèt leuke van de waarheid is namelijk dat die consistent is, zoals literatuur ook aantoont is het heel lastig consistent te liegen.
  Overigens rukte Allenby op in Palestina in 1914.

 2. Ook al weer waar Ook al weer waar

  Nog even over Kosovo, het is het gebied in Joegoslavië dat het meest rijk is aan bodemschatten.
  Het was al het enige deel van Joegoslavië wat Hitler interesseerde, daar kwamen de onderzeeboot accu’s vandaan.
  Ik ben natuurlijk weer vergeten welk essentieel metaal, ik meen voor accu’s voor electrische auto’s, in Kosovo zit.
  Afghanistan zit ook vol met mineralen, o.a. lithium, ook voor electrische auto’s.
  Gedurende de humanitaire NATO missie in Joegoslavië geloofde ik daar natuurlijk in.
  Toch is er voortschrijdend inzicht, ik vraag me af welk deel van de wereldbevolking, dat zich daarvoor interesseert, nog gelooft in de humanitaire NATO missie in Libië.

 3. Jan Jan

  Een man wordt van nature geacht geen kinderen te kunnen baren, en ingevolge hiervan de aan deze bezigheid verbonden belevenissen te missen. Echter het wel mogelijk om allerlei alternative ervaringen op te doen. Zo is het wel mogelijk dat een man, als medicus, een bepaalde bevalling begeleidt, en aldoende daaraan gerelateerde ervaringen op doet, welke de barende vrouw mist. Het Nederlands kent zelfs een veelvoud aan begrippen hiervoor zoals:

  1) Aanvoelen 2) Belangstelling 3) Deelnemen 4) Deelneming betuigen 5) Doorleven 6) Inleven 7) Invoelen 8) Medegevoel 9) Medeleven 10) Meelijden 11) Meevoelen 12) Nagevoelen 13) Voelen 14)Meeleven

 4. Jan Jan

  Ter informatie:

  Voorbeeld van zwart/wit deductief rederen en de daaraan verbonden misleiding e.d.:

  “…Nu had ik me werkelijk voorgenomen deze ” blogger ” langst de lijn te laten staan , hem te laten dobberen in de zee van zijn eigen gelijk zo gezegd….echter…hij betrekt mij wederom in zijn [ krokodillen] tranendal , bant mijn IP , en dus kan ik mij tegen deze stellingen niet weren.

  Maar ik heb een eigen blog gelukkig….en dus kan ik hem , en zijn bijval , hier van repliek voorzien.[…]

  http://tinyurl.com/6xq5huu

  “…niet weren…”
  Onwaar en misleidend.

  Dat deze stelling onwaar en misleidend is, blijkt er al uit dat erop alternatieve wijze, namelijk via eigen blog, ‘het weren’, ‘van repliek voorzien (dienen)’ wel mogelijk is. Er is zelfs sprake van empirisch bewijslevering, door de betreffende ‘blogger’.

  In “Law’ is er. het adagium: ‘Every action which is misleading, deceiving or likely to mislead or deceive is a breach of the Law’ (Danwel verwoordingen van gelijke strekking).
  Teken vriendelijk aan, dat in de EU, het bepaald is, dat het “Legalese’, een vorm van Engels, de officiele taal van de rechtspraak wordt/is. (Verdrag van Lissabon).

  De manier van redeneren door bovengenoemde ‘blogger’ behoort tot diens gewoonten.En het verbaze mij geenzins, dat zij repeterend ingezet wordt. Mogelijkerwijze, onderbewust. Dat het tot diens geloofsovertuigen behoort en ook aan diens werkelijkheidsillusies vorming, is twijfeloos.

  Het Engelse adagium: “Give ’em enough rope, and they’ll hang themselves.” is self-evident.

  .

 5. Jan Jan

  Gelieve te lezen:

  “…werkelijkheidsillusies vorming,deelneemt….i.p.v. ….werkelijkheidsillusies vorming,…”

 6. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…Overmorgen is het weer zover en zit iedere Jood wel ergens aan een tafel zitten , hopelijk omringd door vele dierbaren , om deel te nemen aan de Seder viering welke het begin van Pesach zal inluiden . Hoe kijk ik daar nu tegenaan als niet Jood ?….”

  http://tinyurl.com/3uwtd25

  “…zit iedere* Jood…”

  Ariel Sharon wordt geacht Jood te zijn, gelijk dit van toepassing is op alle andere ‘Joden”. Ariel Sharon verkeert in vegetatieve staat. Aan tafel zitten?

  http://tinyurl.com/rb3v4

  Gewoontegetrouw: bedrieglijke redenering, stelling is duimenzuigerij, misleidend,, onwaar, tot diens geloofsovertuigen behorend en ook aan diens werkelijkheidsillusies vormgevend,

  .

  *
  iedere
  1) Elk 2) Elke 3) Zonder uitzondering

  http://www.encyclo.nl/begrip/iedere

 7. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…In niets lijken de Nederlandse verzetstrijders dus op de ‘strijders’ van Hamas en andere Palestijnse terreurorganisaties. Hoe bruut en hoe gewelddadig de Duitsers vaak waren…”

  http://tinyurl.com/3wogxsb

  In niets?

  Een veelvoud aan Duitsers – geweldadig.
  Een veelvoud aan Nederlanders – geweldadig
  Een veelvoud aan Hamas strijders en Palestijnen anderzijds – geweldadig
  Een veelvoud aan Israeliers – geweldadig.

 8. Frank Frank

  Dezelfde drogreden geldt ook voor anti-Israël debatteerders en alleen al daarom is dit stuk suggestief.
  De gemiddelde moslim is nog nooit in Israël e.o. geweest, maar uit zogenaamde solidariteit met de Palestijnse Arabieren, steunen ze het project Palestina.
  Vooral ook uit frustratie omdat de Arabische landen ALLE oorlogen van Israël verloren hebben en ze vergeleken met Israël ook niets voorstellen. Zowel op economisch, militair, cultureel als wetenschappelijk gebied.

  Cynisme? Nee hoor: de harde realiteit.

 9. Mihai Mihai

  @Frank

  ==Dezelfde drogreden geldt ook voor anti-Israël debatteerders en alleen al daarom is dit stuk suggestief.==

  Kan je ons voorbeelden geven van “anti-Israël debatteerders” die zeggen dat jouw argumenten ongeldig zijn omdat je op 3000 kilometer afstand bent?

 10. Jan Jan

  Hetzelfde is ook te stellen voor Japan.
  De meesten kunnen o.a. geacht worden, er niet geweest te zijn. Daarbij kunnen zij die er wel geacht worden er geweest te zijn, slechts beschikken over enige persoonlijke informatie. Zeker niet het geheel.

  Uiteraard is er dan ook de vraag waarom op een Nederlandse blog postingen zijn door mogelijke bewoners van Israel, die niet noodzakelijkerwijze geacht kunnen worden in Nederland te wonen en of er geweest te zijn.

  En waarom doet zich o.a. onder de noemer ‘Pro-Zionistische Vereniging’ in Nederland voor, (KvK ingeschreven) welke informatie verspreidt en of ter beschikkingstelt, in het Nederlands nogwel, terwijl het veilig te stellen is, dat de meeste Nederlanders zo wie geacht kunnen worden, er niet geweest te zijn.

  Aan de vruchten herkent men de boom.

 11. Jan Jan

  @Mihai,

  In het Engels kent men de term ‘Hearsay’. – Hear’say` (hēr’sā`) noun Report; rumor; fame; common talk; something heard from another.-

  http://www.encyclo.co.uk/define/hearsay

  Het indirect vernomen hebben is algemeen voorkomend. Geschiedenis verhalen vallen hierook onder. Zo wordt iemand die geacht is in 1945 geboren te zijn, nu geacht 66 te zijn.
  Die informatie welk als geschiedenis voorgedaan kan worden en wordt is ook van nature ‘hearsay’ Van Horen Zeggen- voor een veelvoud, (Relatief aan generatie)

  Ondanks het ‘niet wonen van generaties in die geschiedenis variant’ wordt er wel veelvuldig naar verwezen en ingezet.

  Enige informatie dienaangaande -bevolkingspiramide o.a.- te vinden in de PDF
  ‘Cultural Diversity among the elderly in the Netherlands and its implications for nursing homes’
  http://tinyurl.com/3j7erpj

  Het zij aangetekend dat de realiteit van nature een illusie is.

 12. Jan Jan

  Ter informatie;

  Het zijn van een ‘slachtoffer’ of wat danook anderzijds, is geen waarheid maar een mening!
  Een mening, welke mogelijkerwijze getransfomeerd is tot een ‘geloofsovertuiging’ en welke mogelijkerwijze tot werkelijkheidsillusievorming kan voeren. Het een en ander relatief aan het beschikken over het betreffende concept. De ‘meeste’ talen kennen het concept echter niet.!

  Voorts, wetenschappelijk, zowel academisch als anderzijds: “Er zijn geen vastestoffen”.
  Ook niet onder de noemer ‘slachtoffer’. Het zijn altijd ‘illusies’ en die zijn wijzigbaar.

  Wet behoud van energie en momentum etc., empirisch.

  Ter ondersteuning en verduidelijking:

  Ziet: Holographic Universe (Part 1 of 5 ) its all illusion.
  http://tinyurl.com/9kfrn2

 13. Jan Jan

  Wet behoud van energie en momentum

  Alles is energie. Energie neemt vormen aan welke relatief zijn aan focus en informatie. Geen focusbare informatie, dan is er potentialiteit en een mysterie.

  Informatie is o.a. talen.

  “…Is your brain really necessary? Is your brain you really necessary? The reason for my apparently absurd question is the remarkable research conducted at the University of Sheffield by neurology professor the late Dr. John Lorber..”

  http://tinyurl.com/cv46lv

  Een brein is ook een illusie, een mogelijkheid, maar geen noodzakelijkheid, dit ter aanvilling.

  Mvg

 14. Jan Jan

  Gelieve te lezen:

  “dit ter aanvulling” i.p.v. ” dit ter aanvilling”.

  Mvg

 15. Jan Jan

  @Mihai,

  In alle vriendelijkheid:

  E=mc²: Einstein explains his famous formula
  http://tinyurl.com/5h6afd

  I don’t believe in mathematics –Albert Einstein
  http://tinyurl.com/4yljduq

  De vermeende Nobel Prijs illusie welke ene A. Einstein illusie toegekend zou hebben gekregen, bevat wel ‘mathematics’.

  E=mc² is gewoon een empirisch variant op de zogenaamde wet behoud van energie. Echter taalkundig is er de vergissing door het toepassen van de begrippen licht en lichsnelheid. Ook het verschijnsel A. Einstein vallen de schellen van de ogen op een bepaald moment.

  Licht is energie, een vormvariant. Alles is immers energie. Er is totaal geen noodzaak voor energie om van a naar b te gaan, want ook a en b en alles wat er tussen geacht kan worden te zijn, is ook energie.

  Kortom energie is er al.

  Dit wordt duidelijk, door volledig stil te worden, geschoond van alle begrippen en uiteraard meningen/opinies/oordelen. De Vrijheid van Meningsuiting wordt juist gepropageerd om de trance te perpetueren en het volledig stil worden te voorkomen. En al doende middels taal (concepten en conceptualisatie) het verdeel en heers fatamorgana/verschijnsel aan de gang te houden.

  Door net te doen alsof deze ‘Vrijheid van Meningsuiting’ in gevaar verkeerd, o.a. dat het afgepakt gaat worden, is er het verschijnsel om er juist aan vast te blijven houden en er voor te vechten. Het verdeel en Heers verschijnsel in werking. En aldoende is het volledig stil worden ook van de baan en blijft de trance staat zich voordoen.

  .

 16. Jan Jan

  In vriendlijkheid:

  Eigenschappen ter verificatie, overweging. Intentie: aanpassing mate van bewustijn:

  Relativeren:
  Vader Cats: “Een vergelijking gaat altijd mank.”
  Het is dus wel mogelijk om te vergelijken*, echter het mank gaan hoort er wel bij.
  Kortom: ‘Relatief aan het vergelijken, is dat het altijd mank gaat”.

  Zwart/wit deductief denken:
  “Je kunt appelen en peren niet met elkaar vergelijken”
  Empirisch is het evident dat vergelijken, op zich, wel tot de mogelijkheden behoort.
  Door de denkgewoonte van zwart/wit deductie** (weglaten) is er sprake van onderbewust het begrip ‘en’ vervangen door ‘of’.

  Voorbeeld:
  ‘Een mens is of ‘man’ of ‘vrouw

  Verificatie:

  Een mens wordt geacht te zijn een ‘wezen’. Relatief aan wezens, menselijk en anderzijds is, dat er ook, van nature, het verschijnsel zich voordoet van ‘hermafrodiet***‘.

  De mogelijkheid van het zich voordoen van menselijke verschijnselen welke hermafrodiet zijn is er, en manifesteert zich ook. En er is ook de mogelijkheid dat menselijke verschijnselen in allerlei ander varinaten voordoen. A-sexueel, multi-sexueel bijvoorbeeld.
  Van Dale, terecht stelt in definitie danook: ‘… overeenkomst en verschil…” (Nadruk op ‘en’)

  Uiteraard zijn geschriften ****, van religieuze-, wetenschappelijke filosofische-zoaals economisch en welke aard en combinaties van aarden danook, welke gewoonte getrouw, en onderbewust zijn opgesteld, met gebruikmaking van het ‘zwart/wit deductief denken’ er van doordrenkt. De eindeloze kettingreacties van werkelijkheids fatamorganas/verschijnselen zijn er onvermijdelijk aan gerelateed.

  Alles is relatief. Het relatief zijn is absoluut. Het produceren van problem is relatief aan ‘zwart/wit deductie’ en daaraan gerelateerd misleiding van focus/aandacht.

  Voorbeeld:

  “De producenten zijn ‘pessimistisch’, de consumenten zijn ‘optimistisch. Echter de focus op mens leggen, en dan is de mens simultaan consument en producent.

  Het gaat om de focus.

  Mvg
  *
  Van Dale-vergelijken:

  ver·ge·lij·ken -geleek, h -geleken naast elkaar plaatsen om te kunnen oordelen over overeenkomst en verschil
  http://tinyurl.com/2dc9g2z

  **
  2) When you deduct something you take something away.
  http://tinyurl.com/3pnvkft

  ***
  2) hermafrodiet
  Tweeslachtig wezen, mens of dier met tegelijk vrouwelijke en mannelijke kenmerken.
  http://tinyurl.com/4yuyedj

  ****
  Onder het Engelse ‘Law’ is er het ‘gevleugeld woord’ van toepassing:

  ‘Every action which is misleading, deceiving and or likely to mislead and or deceive, is a breach of the Law’.

  (En woorden van gelijke betekenis)

 17. Jan Jan

  In vriendelijkheid:

  Het is zaak om bewust te zijn van de paradox.

  “No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. – A. Einstein”*

  Het ‘zwart/wit deductief’ denken gebruiken om eruit te komen, houdt in dat er toch weer sprake is van focus is met onderliggend, ‘zwart/wit deductief denken’. En er is wederom een kettingreactie variant, idem dito. Onderbewust is er sprake van het gebruiken van ‘tegenstellingen” i.p.v. ‘paradoxen”.

  De paradox is: Denken door niet te denken. Kortom volledig stil worden, zijn en ervaren.

  Mvg

  *http://tinyurl.com/3d823j2

 18. Jan Jan

  @Mihai.

  Enige aanvulling:

  In o.a. het Nederlands is er het gezegde: “Door de bomen het bos niet zien”.

  Voorbeeld:

  Iemands huis wordt geacht in brand te staan, in casu de beneden verdiepen. Terwijl een brandweerman op een ladder staande, aan het slaapkamer raam staat te kloppen, en de bewoner probeert te overtuigen. Waarbij de bewoner volhardend in de slaapkamer staat te verkondigen: “U bent nog nooit in mijn slaapkamer geweest!”.

  Mvg

 19. Jan Jan

  @Mihai.

  In alle vriendlijkheidL
  Voorbeeld van de gewoonte van het zwart/wit denken en aldoende zichzelf met een kluitje het riet in te sturen.

  “Velen vragen mij hoe ik hier in dit land terecht gekomen ben daar ik geen enkel band met Israel heb vanwegn het simpele feit dat ik niet Joods ben. Hiervoor is een simpele verklaring , namelijk mijn vrouw is hier geboren …”

  http://tinyurl.com/42k6slp

  “…simpele feit dat ik niet Joods ben….”

  Het geacht worden te zijn ‘Joods’ is een mogelijkheid om een band met ‘Israël te hebben’.
  Het is een mogelijkheid, een noodzakelijkheid is het echter niet!
  Blijkt ook wel, want het hebben van een band met Israël, via vrouw is ook een mogelijkheid.

  De gewoonte van het met kluitje in riet rond te plonsen, is volhardend, twijfeloos.

  Mvg

 20. Jan Jan

  @Mihai.

  Relativerend:

  Relatief aan het zwart/wit (denken?!) logisch zijn is, dat alle gedachten er mee geproduceerd, met het besmeurd zijn. Uiteraard zijn de werkelijkhedenbeelden ermee gevormd, onder welke noemer danook, er niet van gevrijwaard.

  Ook al vliegt men nog zo vaak ‘uit zijn vel’.

  Mvg

 21. Jan, Jan,

  @Mihai,

  In vriendelijkheid enige informatie:

  De stelling: “Het nooit in Israël en of de bezette gebieden zijn geweest” is ook toepasbaar op o.a. het ‘Zionisme”.

  Het meerendeel van de kolonisten die naar Palestina trokken waren er ook ‘nooit geweest’.
  Zo is er informatie dat in 1935 een samenwerking Hitler’s Derde Rijk en Zionisme een passagiers ship met naam ‘Tel Aviv” naar Palestina voer, o.a. met passagiers met bijbehorende vestigingsintentie.

  http://tinyurl.com/yob5b8

  Het nooit er geweest zijn, is kennelijk geen belemmering. Informatie verkregen anderzijds, is ook een mogelijkheid.

  .

  .

 22. Jan Jan

  @Mihai,

  “…Ze roepen dat hun tegenstanders nooit in Israël of de bezette gebieden zijn geweest….”

  Hoeveel leden van de aardbevolking zijn aanwezig geweest in/bij de fenomenen, zoals: de zogenaamde ‘holocaust’, de beklimming van een berg door ‘Moses’ (מֹשֶׁה‎), de diverse Olympische Spelen, voetbal wedstrijden, enz. enz..?

  .

 23. Jan Jan

  “…nooit in Israël of de bezette gebieden zijn geweest….”

  “Vandaag vieren wij de uittocht uir de Arabische landen! – David Verveer
  http://tinyurl.com/6l3ayfe

  Het nooit er geweest zijn, is kennelijk wederom geen belemmering, voor de heer ‘Ik begrijp het niet’.

  Waar het omdraait is het besturen van de focus/aandacht. Het bij de neus nemen.

  Uiteraard er van bewust zijn, het erop reageren achterwege laten ongeacht wat, de focus gericht houden, en ‘het bij de neus genomen worden stopt vanzelf.

  mvg

 24. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Pope meets Abbas, Palestinian state ‘soon’ – VATICAN CITY – The Vatican says a Palestinian state must “soon” live side by side in peace and security with Israel.

  The Vatican issued the statement Friday after Palestinian President Mahmoud Abbas met with Pope Benedict XVI and other Vatican officials.

  During the meetings, the two sides discussed the need to resolve the Israeli-Palestinian conflict and recognize the “legitimate” rights of Palestinians to a homeland. The Vatican said “that soon the state of Israel and the Palestinian state must live in security, at peace with their neighbors and within internationally recognized borders.”

  The Vatican has long supported a Palestinian state. The Vatican said it had to be done “soon” as the Palestinians mobilize support for recognition as an independent state in September.”

  http://tinyurl.com/6l66zg5

 25. Jan Jan

  Ter informatie:

  ” Israelis Rush for Second Passports – Perhaps historians or cultural anthropologists surveying the course of human events can identify for us a land, in addition to Palestine, where such a large percentage of a recently arrived colonial population prepared to exercise their right to depart, while many more, with actual millennial roots but victims of ethnic cleansing, prepared to exercise their right of Return.

  One of the many ironies inherent in the 19th century Zionist colonial enterprise in Palestine is the fact that this increasingly fraying project was billed for most of the 20th century as a haven in the Middle East for “returning” persecuted European Jews. But today, in the 21st century, it is Europe that is increasingly being viewed by a large number of the illegal occupiers of Palestinian land as the much desired haven for returning Middle Eastern Jews. …”

  http://tinyurl.com/3mq9jyu

 26. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Israelis march for Palestinian state – Thousands of Israelis marched through Tel Aviv on Saturday urging Prime Minister Benjamin Netanyahu to accept a Palestinian state based on the 1967 borders.

  So far Netanyahu has resisted any withdrawal to the frontiers that existed before Israel captured the West Bank in the six-day war, saying it would be indefensible, but peace campaigners are backing the idea.

  Adam Keller is the from the Israeli peace group, Gush Shalom.

  “Israel should recognise the state of Palestine. Israel should make peace with Palestinians. Israel should accept the ’67 borders as the basis of peace. We think the government is leading us to disaster, Netanyahu is leading us to disaster.”

  The idea was raised by US president Barack Obama last month. The French …”

  http://tinyurl.com/3rhlexs

Leave a Reply