Skip to content

Drogredenaar Martin Bosma (003)

Martin Bosma vertelt ons op pagina 7 dat hij heel goed kon leren. Nou ja, niet direct, want dat is een beetje verdacht, maar dat is wat zijn ‘geletterde’ vrienden over hem vertellen.[1] Dit is een retorische truc om ethos te bewerkstelligen. Maar dat geeft ons meteen de kans om Bosma aan de standaarden van zijn wetenschappelijke studies (politicologie en sociologie) te houden. En één van deze standaarden is dat de beste bronnen de primaire bronnen zijn. Als ik Pietje citeer aan de hand van wat anderen hebben gezegd dat hij zou hebben gezegd, dan is dat bij voorbaat minder betrouwbaar dan een direct citaat. Slechts als het oorspronkelijke citaat ontoegankelijk is, kunnen we tweedehands citaten gebruiken. Want we weten allemaal wat de resultaten zijn van het fluisterspelletje.

Dus ik ging de allereerste zin in Bosma’s boek controleren, een citaat van Jacques Wallage:

“Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?”

Wat een Judas Iskariot. Dus ik werd meteen nieuwsgierig waar Wallage dit zou hebben gezegd. De eindnoot verwees me naar het artikel “De multiculturele droom is voorbij” van Cees van Nispen tot Sevenaer in Katholiek Nieuwsblad.

Toevallig heeft iemand dat artikel op het internet geplaatst, dat heeft me de abonnementskosten op Katholiek Nieuwsblad bespaard. Tot mijn verbazing had Wallage in het betreffende blad niet zelf geschreven, noch had hij van Nispen tot Sevenaer dat verteld. Van Nispen citeert Wallage zonder bronvermelding. Fluisterspelletje.

Googelen op dat citaat leverde zes pagina’s aan resultaten en op de eerste twee pagina’s heb ik geen enkele bronvermelding kunnen vinden. Alleen maar rechtse sites, rechtse reacties in fora en stukken die uit Bosma citeren. Maar geen bronvermelding.

Eindelijk heb ik een bronvermelding gevonden maar nog steeds geen primaire bron. Paul Scheffer zou Wallage in NRC hebben geciteerd.[2] Maar zonder aanhalingstekens, dus we weten niet of het een citaat is of een parafrase. En zonder bronvermelding is dat… fluisterspelletje.

Het lijkt alsof iemand de tekst van Scheffer in een echte quote heeft omgetoverd en op het internet verspreidt.

Het kwaad moet je bij de wortel aanpakken, dus ik heb Wallage zelf gemaild. Zijn assistente was zo lief om een reactie te geven:

“Het is een gefabriceerd citaat. In zijn boek ‘Plaats van bestemming’ heeft Jacques Wallage op pagina 131 het volgende geschreven:

‘Het gelijk van de eerstgeborene is een kwetsbaar gelijk. Ons exclusieve recht op de rijkdom en voorzieningen van dit land wordt vooral geschraagd door het feit dat wij er eerst waren.’”

Dus effe checken. Ik heb het boek[3] ingescand en inderdaad de assistente heeft gelijk. Het boek is een verzameling van zijn geschriften en Wallage gebruikt het woord ‘eerstgeborene’ slechts op één plek. Noch komt Bosma’s woord ‘eerstgeboorterecht’ voor.

Bosma herhaalt precies hetzelfde citaat op pagina 145:

“De geesten worden al rijp gemaakt voor de omvorming van Nederland tot een territorium voor meerdere stammen, waarbij geen enkele stam meer rechten heeft dan de andere.

Politici lijken zich neer te leggen bij het opgeven van de claim die wij hebben op Nederland. PvdA-politicus Jacques Wallage staat vooraan onze aanspraken te minimaliseren. ‘Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?’”[4]

Het woord ‘eerstgeborene’ is omgetoverd in ‘eerstgeboorterecht’ bij Bosma en de rest van de reciteerders. De interpretatie van Bosma is dat Wallage de geesten rijp maakt “voor de omvorming van Nederland tot een territorium voor meerdere stammen, waarbij geen enkele stam meer rechten heeft dan de andere.”

Ik moet jullie teleurstellen. Wallage zegt totaal iets anders in zijn boek en zit de geesten niet rijp te maken voor meer stammen. Maar misschien draaide Wallage ons een rad voor de ogen, want het boek is in 2009 verschenen, toen het niet meer in de mode was om evident de geesten te rijpen, en wel gevaarlijk werd de waarheid te vertellen. Misschien stond het citaat in het oorspronkelijke artikel, dat heruitgedrukt was in het boek. Het oorspronkelijke artikel, “Over illegalen”[5] is in 1992 in “Socialisme en democratie” verschenen, een blad van Wiardi Beckman Stichting, waarschijnlijk gelezen slechts door geestrijpers.

En het artikel is gelijk aan het boek. Voor wie zich wil overtuigen dat Wallage volstrekt iets anders zegt, heb ik het volledige artikel ingescand. De sleutelpassage is:

“Illegalen, zo zegt het woord bijna per definitie, horen hier niet. Waarom raken die paar woorden ‘verwijderen’ en ‘verdwijnen’ ons dan zo in het ruggenmerg? Omdat het problemen bloot legt die we liever niet willen zien. Het gelijk van de eerstgeborene is een kwetsbaar gelijk. Ons exclusieve recht op de rijkdom en de voorzieningen van dit land wordt vooral geschraagd door het feit dat wij er eerst waren.” [6]

Nou misschien liegt de assistente van Wallage, dus bij deze verzoek ik iedereen vriendelijk te bewijzen dat het citaat van Bosma de authentieke woorden van Wallage bevat. Totdat het bewijs wordt geleverd, blijft het wat het altijd was: een fluisterspelletje.

Ironisch genoeg produceert Bosma meteen na het citaat van Wallage een citaat van Ronald Reagan: “The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn’t so.”[7] Zou Bosma een linkse vriend zijn? In ieder geval is de aardige jongen die zo goed kon leren bij deze wetenschappelijkheidstest zwaar gezakt.

P.S. Ronald Reagan plagieerde stand up comedian Josh Billings: “The trouble with most folks isn’t so much their ignorance, as knowing so many things that ain’t so.” Fluisterspelletje.


[1] “Geletterden, oude vrienden of voormalige collega-journalisten krabben zich over die keus wel eens achter de oren. Meestal luidt de vraag (uitgesproken of niet): hoe heeft het zover kunnen komen? Ze bedoelen: waar is het misgegaan? Je was zo’n aardige jongen, je kon zo goed leren. En nu geef je je af met die verschrikkelijke Wilders en die tokkiepopulisten op extreem rechtse en xenofobe basis – om maar een paar kwalificaties uit de kolommen van de kwaliteitspers te noemen.”, M. Bosma, De schijn-élite van de valsemunters : Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik. Amsterdam: Bakker, 2010, p.6-7.
[2] P. Scheffer, De fictie van grenzeloze solidariteit. NRC Handelsblad, 10 Januari 2004
[3] J. Wallage en A. Brand, Plaats van bestemming. Amsterdam: Bakker, 2009.
[4] M. Bosma, De schijn-élite van de valsemunters : Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik. Amsterdam: Bakker, 2010, p. 145
[5] J. Wallage. “Over illegalen.” 49 Socialisme en democratie : maandschrift 529-31 (3) no. 12 (1992).
[6] J. Wallage. “Over illegalen.” 49 Socialisme en democratie : maandschrift 529-31 (3) no. 12 (1992).
[7] Bosma vertaalde het citaat als volgt:“Het probleem met onze linkse vrienden is niet dat ze dom zijn, maar juist dat ze te veel dingen denken te weten die helemaal niet waar zijn.” Best wat anders dan het orrigineel: “The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn’t so.”


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsPolitiekSofist Factory

8 Comments

 1. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Wat jij toch een moeite doet om een verantwoord blog te schrijven! Compliment! Bosma inschattend vind ik het met zijn gefocust Wildersdenken (of andersom?) helemaal niet zo vreemd dat hij van “eerstgeborene” “eerstgeboorterecht” maakt, met zijn slimheid niet beseffend dat hij met een heel lange multiculturele nederlandse traditie te maken heeft. Bovendien zou ik hem fijntjes zijn joods-christelijke traditie onder de neus willen wrijven door hem attent te maken op het oude bijbelse volksverhaal over het joodse volk en het volk van de Edomieten: het verhaal over Jakob en Ezau. (Gen 25.27-28) Daar wordt de draak gestoken met eerstgeboorterecht. De slimme Jakob(Israel) is de eerstgeborene Ezau(Edom) te slim af en ontsteelt hem het eerstgeboorterecht. Bij de geboorte houdt Jakob het voetje vast van de eerstkomende tweelingbroer Ezau. In het geboorteverhaal van Jezus, vinden we van dat oude verhaal een actualisatie, waarin de baby Jezus koning Herodes, een Edomiet, te slim af is. Wat Israel en de Palestijnen betreft zal Bosma dat oude verhaal natuurlijk van harte onderschrijven. De naam Jakob betekent volks letterlijk: hij die iemand “pootje haakt”; zijn latere naam Israel betekent volks letterlijk: “sterke kerel van God”. Gelukkig hebben we in Nederland geen volksverhaal, waar hij nu driftig misbruik van zou kunnen maken ten voordele van de zgn. echte Nederlander!

 2. Mihai Mihai

  @Jost

  Trouwens op de voorpagina citeert hij de Thora in het Hebreeuws, Jesaja 5:20:

  “Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!”

 3. pietdefries pietdefries

  Hoe iemand die drogredenaars aan de kaak probeert te stellen zelf in drogredeneringen vervalt bedacht ik gister pas later.
  Churchill vocht voor een goede zaak, zo beweert onze Mihai.
  Toch schreef die Mihai ook eens dat hij onder het bewind van Chaucescu had gezucht.
  Dat zuchten had niet plaatsgevonden als Churchill nadat de oorlog tussen Duitsland en Ruslan was ontbrand niet onmiddellijk de kant van Stalin had gekozen.

  Voor het geval onze Mihai nog denkt dat Hitler uit wereldveoveringszucht aanviel kan het volgende boek hem uit de droom helpen.
  Musial toont op grond van geopende Russische archieven aan dat Hitler aanviel drie weken voor Stalin’s geplande aanval.
  Musial legt ook nog uit waardoor Hitler in het begin zo snel opschoot, een leger voor aanval is heel anders opgesteld dan een leger voor verdedging.

  Waarom Churchill oorlog voer is helder, het was de enige manier om weer aan de macht te komen, z’n vriend Baruch had hem dat al in 1928 uitgelegd, volgens de autobiografie van die Baruch.
  Begin 1944, toen de ruzie over Polen al aan de gang was, telegrafeerde Churchill Stalin ‘datr hij op elk gewenst moment vrede met Hitler had kunnen sluiten’.
  Dat was natuurlijk al duidelijk toen Hess in mei 1941 naar Schotland vloog.

  Bogdan Musial, ‘Kampfplatz Deutschland, Stalins Kriegspläne gegen den Westen’, Berlin 2008

  Bernard M. Baruch, ‘Die Jahre des Dienens’, München 1962 (The public years, New York, 1960)
  Bernard M. Baruch, Gute 88 Jahre, Autobiographie, München 1963 (New York)

  David Irving, ‘Churchill’s War’, 1987, New York

  John Charmley, ‘Der Untergang des Britischen Empires, Roosevelt – Churchill und Amerikas Weg zur Weltmacht’, Graz 2005.
  Charmley las het telegram.

  Lynn Picknett, Clive Prince and Stephen Prior, ‘Double standards, The Rudolf Hess cover-up’, London 2002

  Günther W.Gellermann, ‘Geheime Wege zum Frieden mit England…, Ausgewählte Initiativen zur Beëndigung des Krieges 1940/1942’, Bonn 1995

  J.K.Zawodny, ‘Nothing but honour, The Story of the Warsaw Uprising, 1944’, London 1978
  Dit boek bevat een interview met Kennan waarin deze zegt dat de samenwerking met Stalin alle (beweerde morele) doelen van Roosevelt en Churchill onderuit haalde.

 4. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Mihai, als je zo’n tekst uit de politieke en religieuze contekst haalt van de achtste eeuw voor Christus in een Noordrijk rond Samaria, wat zich al wanhopig intern verdeeld probeerde te handhaven tegen de grote wereldrijken toen, kun je er lekker alle kanten mee op. Laat zich raden welke kant Bosma zo’n tekst opstuurt. Wij, bijbelexegeten, noemen dat inegese! Diezelfde inegese pleegt hij (én Janssen) op de Koran. Die kun je ook lekker alle kanten opsturen, als je Koranteksten uit de politieke en religieuze contekst van zijn tijd haalt!

 5. Hans van den Broek Hans van den Broek

  Of je nu de versie van Bosma volgt of die van Wallage, het is allebei ideologisch geïnspireerde onzin. Het exclusieve recht op de rijkdommen en voorzieningen van Nederland wordt niet bepaald door het eerstgeboorterecht of omdat “wij” er het eerst waren. Nederlanders hebben het exclusieve recht omdat ze gemeenschappelijk eigenaar zijn van dit land. Een eigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht op zijn bezit.
  Anderen kunnen dat recht ook verwerven, maar dan eerst als voorrecht dat op termijn een recht kan worden.

  De nadelen van het ruimhartig delen van het eigenaarsrecht worden inmiddels steeds duidelijker zichtbaar, vandaar dat er een Wilders en een Bosma is. Hoe meer je deelt, des te minder er voor iedereen persoonlijk is. Steeds minder voorzieningen, steeds minder welvaart per hoofd.

  Ik vroeg mij af of je het eens bent met de uitspraak van Wallage en hoe je het dan zou vinden als Yasser Arafat dat had gezegd over Palestina.

 6. Hannes Minkema Hannes Minkema

  Complimenten voor dit stuk en voor je uitzoekwerk, Mihai! Hopelijk komt het er van dat Bosma eens verantwoording moet afleggen voor zijn misleidende geschrijf.

 7. Bakoenin Bakoenin

  Gemeenschappelijk eigenaarschap?
  Hoe ziet u dat?
  Grote delen land en bebouwing zijn eigendom van anderen – NIET Nederlanders. Zij hebben dat eigendomsrecht gekocht: Multinationals, buitenlandse investeerders, noemt maar op.

  Daar hebben wij -de Nederlanders- niets meer over te zeggen, noch hebben wij – de Nederlanders daar geen revenuen van: het geld is niet aan de Staat vervallen, maar aan enkele individuen.

  U gebruikt hier een vooronderstelling die u niet onderbouwt, noch kán onderbouwen; namelijk dat de afname van voorzieningen en welvaart een relatie hebben met delen.
  Overal waar men zich in een samenwerkingsverband verbindt, volgen welvaart en voorzieningen, een RABO bank -de vroegere Raiffeisen/ Boerenleenbank, is daar onder andere een bewijs van.
  Ook als u kijkt naar economische kengetallen door de geschiedenis heen kunt u deze beweging zien.
  Het is trouwes ook de moeite waard dit in Darwiniaans perspectief te zien: de genenpool moet ververst worden op straffe van decimering.

  Die welvaart die u zo node mist en waarneemt als afnemend, is dat niet: de verdeling is een foute.
  Juist om die redenatie van u, klontert het kapitaal bij een kleine groep en wordt bevroren, in plaats van nuttig aangewend ten behoeve van de samenleving.
  Al zou u willen en uw deel aan rijkdommen en voorzieningen op te eisen, het zou u niet lukken: u moet ervoor betalen.

  Het is juist dat de Wildersen en Bosma’s wél uitgaan van het ‘eerstgeborenenrecht’ : Eigen Volk Eerst is het devies, waarbij aangetekend moet worden dat een ferme scheut racisme de heren niet vreemd is: voor hen is het eigen volk blank en westers en tot in de n-de graad van Nederlandse geboorte. En met enige moeite van indonesisch gemengde afkomst.
  Het ‘stammendenken’ van deze heren doet nogal barbaars aan: het was een reden waarom stammen welke alleen maar territoriaal behoudzuchtig waren zich nooit verder ontwikkeld hebben.

  De volkomen foutieve, naiëve en zelfs godsdienstig gedreven gedachte welke er achter steekt, is dat van anderen niets goeds kan komen: de duivel manifesteert zich. Zoals natuurvolken menen dat de aarde beeft omdat een voorouder of godheid niet genoeg is geëerd.
  Zeer primitief, zeer onjuist en een toonbeeld van falend zelfvertrouwen.

  Overigens begrijp ik de laatste opmerking niet goed: bedoelt u daarmee dat de kolonisten die zich op de overlevering beroepen gelijk geeft?

  Dat het eigen volk óók degenen omvat die hier geboren zijn uit niet van origine Nederlands geborenen, gaat de heren vele stappen te ver

Leave a Reply