Skip to content

Drogredenaar Geert Wilders (003)

Waarom zou je je opponent je argumenten laten verslaan, als je het zelf ook kan? Want als je je eigen argumenten weerlegt, heb je altijd gelijk. Dus Wilders heeft altijd gelijk want hij weerlegt zijn eigen argumenten.

In een debat in de Tweede Kamer heeft Wilders het volgende gezegd:

“Wij hebben gezegd dat een moslim taqqiya kan plegen. Wij hebben daarbij gezegd dat het zeker niet zo is dat iedere moslim taqqiya pleegt. … Wij hebben gezegd: het kan. Zodra een moslim taqqiya pleegt — dat is inderdaad soms zelfs een gebod in de islam — betekent dit dat hij redenen kan hebben om niet de waarheid te vertellen. Een moslim die vindt dat homoseksualiteit niet deugt, zegt dat niet als hij daarnaar gevraagd wordt, omdat hij bang is dat hij vervolgd wordt of omdat het maatschappelijk onacceptabel is, terwijl hij dit misschien wel vindt. Het is gesimplificeerd, maar dit is taqqiya.”[1]

We komen dus vandaag terug op het woord ‘kunnen’. Als je dat woord in een argument hoort, moet je haar meteen overeind gaan staan. Want het feit dat iets kan, wil niet zeggen dat het ook het geval is.

Ik had gisteren 5 meter kunnen springen, maar daaruit volgt niet dat ik het heb gedaan. Wilders zou een vierjarig meisje hebben kunnen verkracht, maar het feit dat hij het kon, is niet een reden om hem op te sluiten, want daaruit volgt niet dat hij het heeft gedaan.

So why mention it? Why bring it up? Je gaat ook niet tijdens een debat over de gezondheidszorg in de Tweede Kamer zeggen: “Trouwens, wisten jullie dat viooltjes 15 centimeter lang kunnen groeien?”

De opponenten van Wilders in dit debat, Halsema en Pechtold, hadden de drogreden meteen moeten ontmaskeren. Maar voordat ze dat konden doen, ging Wilders het gras voor hun voeten maaien: “Een moslim kan dit doen, maar dat wil niet zeggen dat een moslim dit ook doet.”

Nou heeft Wilders gezegd dat moslims iets kunnen doen en dat daaruit niet volgt dat ze het ook doen, dus Wilders heeft zijn eigen argument weerlegd. Zeer frustrerend voor Pechtold en Halsema. Want, zij als Wilder’s opponenten moeten het tegenovergestelde verkondigen. Wat moeten zij nu roepen als ze Wilders tegen willen spreken? Dat de moslims het wel doen?

Maar Wilders zou Wilders niet zijn als hij, na het weerleggen van zijn eigen argument, niet opnieuw hetzelfde zou beweren, deze keer in omgekeerde volgorde:

“Ik denk dat moslims meer begrip hebben van wat ik zonet zei dan u. Iedere moslim kent het begrip taqqiya. Ook de moslim die het niet toepast, weet waarover ik het heb. Dat u het niet weet en niet snapt — dat geldt ook voor de heer Pechtold en mevrouw Halsema — zij u vergeven. Het is een normaal, toegepast begrip, dat ook valt terug te vinden in de islamitische leer. Nogmaals, dit wil niet zeggen dat alle moslims het toepassen. Ze kunnen het echter wel toepassen, en soms moeten ze het zelfs toepassen.

Maar stel dat het relevant zou zijn dat moslims takkiyya kunnen plegen en dat “een groot probleem” zou zijn, zoals Wilders het zegt. Wat volgt daaruit? Hoe kunnen we dat probleem oplossen? Wilders heeft de oplossing in zijn eerdere uitspraken gesuggereerd:

“Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen.”[2]

Wilders probeert met zijn ‘kunnen’-uitspraak een argumentatieve pirouette te maken; hij probeert de drogreden met de naam “appeal to probability” te omzeilen. Zonder succes. Ik heb een plek gevonden waar ze deze drogreden heel mooi uitleggen.

Geredigeerd door Pascale Esveld


[1] Debat in de Tweede Kamer op 26 oktober 2010
[2] Geert Wilders, ‘Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen’, NRC, 24-02-2007

Published inBeste BlogsPolitiekSofist Factory

4 Comments

 1. Reine jRagolo Reine jRagolo

  W. stelt dat alle Moslims T. kennen. Dit is niet juist.
  Ik betreur dat je je voorbeeld van kinderverkrachting door W. opvoert.
  Het leidt onnodig af van de echte discussie.
  Een voorbeeld waarbij iemand een criminele daad krijgt toegeschreven die niets met de discussie te maken heeft geeft een grote zwakte van de argumentatie aan.

 2. Jan Jan

  Ter informatie:

  “..maar het feit dat hij het kon, is niet een reden om hem op te sluiten..”

  “Israel’s Proposed Counterterrorism Law – by Stephen Lendman – Friday Sep 2nd, 2011 12:50 AM – – – ACRI explained its provisions, subject to debate and amendments, including:

  (1) Administrative Detentions and Control Orders

  They let authorities arrest and detain individuals indefinitely without charge, based on secret withheld evidence. Obama made if official policy in America. Yet under US, Israeli and international law, it’s illegal, deplorable, and an affront to democratic principles.

  Under Israel’s Basic Law: Human Dignity and Liberty, it’s flagrantly illegal, violating the law’s limitation clause – “namely, it is not consistent with the values of the State of Israel, and does not make use of the principle of proportionality.”

  Moreover, it’s justified on alleged or concocted evidence, previous activities or motives. Yet due process is denied because no proof is needed. In other words, administrative detentions are police state measures used to imprison individuals without evidence or legal justification.

  (2) Secret Evidence

  CL institutionalizes widespread, routine use against any designated individuals or groups, without minimal discovery requirements to assure due process, and without considering alternate ways to prevent civil and human rights violations.

  It’s kangaroo court despotism at its worst, abolishing due process and ability of anyone to contest false charges. “There is no more serious injury to due process than to deny a suspect the opportunity to confront his accusers and to respond to the charges leveled against him.”

  Using likely fabricated charges based on secret evidence, justice is impossible. Abuse of power, gross discrimination, and political targeting assure innocent people will be unjustly punished.

  (3) Vague, Overly Broad Definitions of Terrorism, Terrorist Organizations, and Members of Such Groups

  CL ill-defines the terms “terrorist act,” “terrorist organization,” and “member of a terrorist group,” effectively declaring those charged guilty by accusation, no evidence needed. That’s despotism.

  For example, under Article 2, “a member of a terrorist group” includes anyone who allegedly intends to become a member, without evidence to prove it. –”

  http://tinyurl.com/3u5xav4

  Of het als reden geacht wordt te zijn of niet, het wordt gedaan en er wordt aan gewerkt. Tenslotte zijn er ook de begrippen: ‘preventief’ (preventieve oorlog/preventieve hechtenis) en ‘niet noodzakelijkerwijze’.

  Indien een moslim die vindt dat homoseksualiteit niet deugt,en dit vezwijgt, behoort het tot de mogelijkheden en tot de waarschijnlijkheden, te stellen dat deze persoon gebruik maakt van zijn recht tot zwijgen dienaangaande.

  In de VS o.a. heet dit Miranda warning/Miranda rights.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Miranda_warning

  Het zijn van moslim is, in casu, een mogelijkheid, echter een noodzakelijkheid is het niet. Een gedachte voor zich houden, is menselijk.

 3. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Wij hebben gezegd dat een moslim taqqiya kan plegen. Wij hebben daarbij gezegd dat het zeker niet zo is dat iedere moslim taqqiya pleegt..”

  De heer G. Wilders is aan het relativeren. Het relatief zijn (synoniem: Het betrekkelijk zijn) is nu eenmaal ‘absoluut’. Ongeacht of er anderzijds beweert wordt.

  Het ‘doen alsof’ en aldoende, allerlei werkelijkheidsbeeld varianten opwekken en streven op te wekken, behoort tot de mogelijkheden, waarschijnlijkheden en wordt gebruikt.

  William Shakespeare geeft dit aan in diens werk: “As you like it.”

  ‘..All the world’s a stage,
  And all the men and women merely players;
  They have their exits and their entrances,
  And one man in his time plays many parts,..”

  Ziet o.a.: http://tinyurl.com/3n46lz8

  Eén vertaling:
  “.. De hele wereld is een schouwtoneel,
  En alle mannen en vrouwen alleen maar spelers;
  Ze hebben hun uitgangen en hun ingangen,
  En een man in zijn tijd speelt vele delen, .. ”

  Dit doen ‘alsof’ is een natuurlijke eigenschap welke daadwerkelijk gebruikt wordt, om werkelijkheidsbeeld varianten op te wekken. Camouflage wordt door militaren in het veld gebruikt. Ook door Judeo-Christelijke militairen, atheïstische militairen enz., enz..

  Maar ook insecten. Denk hierbij aan de wandelende tak. Reptielen gebruiken het; de kameleon bijvoorbeeld.

  Maar ook door politici. Door de aandacht te richten (focus) op Moslims. We kunnen er gerust van uitgaan, zonder ook maar een vleugje twijfel, dat een ‘wandelende tak’ en een ‘kameleon’ noch bekeerd zijn tot Islam, noch tot enig andere religie, en noch aanhanger zijn van welke politieke stroming danook.

  Het gaat om ‘focus/aandacht’. De heer Wilders maakt gebruik van het wijzen op eigenschappen welke veelvuldig en vooral onderbewust er van nature zijn. Het onderbewust ‘prediken tot de bekeerden’. Het erop wijzen dat Moslims ‘ademhalen’ valt bewust op, en wordt danook achterwege gelaten. En aldoende heeft de heer G. Wilders ‘de focus/aandacht’.

  Echter het moge opvallend geacht worden, dat ‘Onder Ede Staand’, de heer G. Wilders wel o.a stelt/verklaart: “Ik wil mijn land beschermen tegen de islam, dus zwijgen is verraad.”

  Ziet o.a.: http://tinyurl.com/3nww5xf

  Het is met zekerheid, dat er Nederland, zich personen bevinden, die de Nederlandse Nationaliteit bezitten, die daadwerkelijk zwijgen. Om medische redenen bijvoorbeeld. Hoe het ook zij: Het zijn van de ‘Gehele Waarheid’ is onmogelijk.

 4. Jan Jan

  Ter informatie:

  “BAE technology ‘can turn tanks into cows’ – Scientists at BAE Systems (LSE: BA.L – news) have developed a technology that could make tanks invisible or appear as cows to enemies.

  The “invisibility cloak”, called Adaptiv, uses on-board cameras to pick up background scenery and then project the image on to panels on the outside of the vehicle.

  This means the tank can blend into the background when viewed at night through infrared scopes, or be made to appear as a 4×4 vehicle or cow…”

  http://tinyurl.com/3ndcy7g

  Middels *non-verbale communicatie de zintuigen misleiden,en andere werkelijkheidsbeelden opwekken, behoort tot de mogelijkheden.

  *http://tinyurl.com/3dbsgzz

Leave a Reply