Skip to content

Debattrucs: bluffen


Bluffen gebeurt wel eens en elke menselijke mens heeft ooit iets overdreven of een leugentje verteld. Er zijn echter internetbluffers die heel ver gaan. Zelfs als je hen vraagt om hun stellingen te bewijzen, gaan ze regelrecht met cijfers of feiten in je gezicht gooien, met een zekerheid die je totaal op het verkeerde spoor brengt.


Bijvoorbeeld in een discussie over VN-resoluties, beweerde een bluffer het volgende: “Iedereen kan het opleggen van een sanctie bij de VN verzoeken. Echter… m.n. de islamitische landen zullen (bijna) elke sanctie blokkeren die via het normale kanaal loopt als deze tegen een geloofsbroeder is”

Ik zal deze bluffer Kaap noemen, maar hij verscheen onder tientallen andere namen, die altijd met elkaar (verbazingwekkend) het eens waren.

De bovenste stelling wijkt trouwens niet veel van die van Jack Pastoor van gisteren (en Jack weigert nog steeds zijn stelling te onderbouwen)

Ik vroeg Kaap zijn stelling te onderbouwen. Nou Kaap, als een goede bluffer, noemde twee resoluties:

 • “Resolutie 1450 – veroordeling van een islamitische aanslag in Kenya.”

 • “Resolutie 1397 – veroordeling van aanslagen op burgerdoelen door palestijnse terroristen: 14-1. Wederom Syrië.”

Sterker nog sloot Kaap zijn bewijsvoering met een nieuwe bluf: “Om er maar 2 te noemen” om te suggereren dat hij veel meer resoluties kende.

Ik, een beetje naïef, dacht dat Kaap een goed punt had. Ik ging op zoek naar de betreffende resoluties, want, af en toe is het handig om je dogma’s een APK-keuring te geven. Tot mijn verbazing bleek er echter dat Kaap een regelrechte leugen in mijn gezicht gooide, omdat hij gewend was om niet gecontroleerd te worden.

Na een controle blijkt dat Syrië helemaal geen “nee” had gestemd tegen de resolutie 1397. Syrië had zich onthouden van de stemming. In de verklaring bij deze onthouding zegt Syrië dat de vrede op resolutie 242 moest stoelen. Toevallig was resolutie 242 een resolutie, die Kaap beweerde dat het niet door de islamitische landen werd erkend. Maar als Syrië zegt dat resolutie 1397 overbodig is omdat de vrede op resolutie 242 moet stoelen, dat betekent automatisch dat Syrië resolutie 242 erkent. Dus tijdens de controle blijkt dat Kaap nog meer leugens had verteld.

De Syrische stem op 1450 was inderdaad “nee”, maar dat betekent niet dat Kaap gelijk had. Ten eerste heeft deze stem het niet kunnen voorkomen dat de resolutie aangeomen werd. Ten tweede had Syrië een verklaring voor de “nee” gegeven. In het persbericht zegt Syrië dat hun “nee” was omdat men de Syrische wijzigingen niet in de resolutie heeft aangenomen. Deze wijzigingen waren bedoeld om terrorisme overal en in alle vormen veroordeeld te krijgen (“condemning terrorism with all its forms and wherever it is found”). Sterker nog Syrië zegt het volgende over 1450: “ Syria, which condemns without reservation the terrorist action which happened in Kenya, rejects selectivity and double standard policy…” Dus Syrië veroordeelde zonder voorbehoud de terroristische aanslagen in Kenya.

Syrië heeft bovendien de resoluties 1438 en 1440 ondersteund, die de aanslagen op Bali en in Moskou veroordelen, aanslagen die door moslims waren gepleegd. Daarmee was Kaap’s stelling dat “islamitische landen” “terreur niet veroordelen als het door moslims wordt uitgevoerd” weerlegd.

Sterker nog deze twee resoluties bewijzen helemaal niet dat de islamitische landen enige resolutie in de VN kunnen tegenhouden. Beide resoluties zijn namelijk aangenomen. De vraag is waar halen mensen zoals Kaap en Jack Pastor hun mythes vandaan?

Het moraal van het verhaal is het volgende: vraag altijd om een bewijs voor de stellingen waarmee je het oneens bent. Het blijkt namelijk dat men geen bewijs heeft, zoals Jack Pastoor, of het blijkt dat men vals bewijs heeft. Controleer dus altijd het aangevoerde bewijs. Want een bluffer weet dat hij jou, door zijn zekerheid in het vertellen van leugens, zal ontmoedigen om te controleren. Het is namelijk menselijk om er in te trappen.

Let op, sommige bluffers zijn heel hardnekkig. Betrapt op de leugen veranderde Kaap van naam en schreef daarna als Bardo, die evenveel leugens vertelde, die ik één voor één had ontmaskerd.

Nogmaals: let op de bluffers, controleer wat ze zeggen en laat je je niet bedrogen worden door het feit dat andere namen hen te hulp schieten. Deze namen zijn vaak één en dezelfde persoon.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

6 Comments

 1. Jezzebel Jezzebel

  Avatar van Jezzebel
  Ik ben zo blij dat ik in een eerder stadium besloot het er maar bij te laten 🙂 Oi va voi!

 2. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Liegen is heel vaak effectief, heel weinig mensen weten ergens van, nog minder gaan iets controleren.
  Lang genoeg dezelfde leugens verspreiden, en de meeste mensen gaan het voor waar aannemen.
  Degenen die dan wel de kennis hebben worden in diskrediet gebracht, het etiket ‘anti semiet’ heeft nog steeds enig effect.
  Waar deze techniek niet werkt, is bij slachtoffers.
  Palestijnen bijvoorbeeld zullen er nooit door propaganda van worden overtuigd dat ze geen slachtoffers zijn.
  Vandaar dat Israel er nog steeds mee opgescheept zit.
  En omdat Israel zich in de positie heeft gemanoevreerd dat de waarheid niet meer kan worden toegegeven, en zaken als satelliettelefoons genocide uitsluiten, wordt het probleem alleen maar groter, naarmate de moderne communicatiemiddelen vrijwel de hele wereld bestijken.
  De VS jood Thomas L Friedman (hij zette in 1982 de Beirut slachtpartijen van Sharon op de voorpagina van de New Yorl Times) schreef al een paar jaar geleden in een artikel dat de technische ontwikkelingen niet in het voordeel van het zionisme zijn.
  Maar Israel verhoogt de rijsnelheid, op de doodlopende weg.

 3. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  Wat verlaat:
  "Antisemitisme is het wanneer je zegt dat er een wereldwijde joodse samenzwering bestaat om de wereld te domineren. "

  Dus ook als die samenzwering bewezen kan worden ben je een anti semiet als je zegt of schrijft dat die er is.

  Het doet me denken aan de holocaust, ondanks dat er geen bewijs is dat er ooit gaskamers waren, en geen bewijs dat zes miljoen joden omkwamen, al of niet in gaskamers, je bent een holocaustontkenner als je schrijft dat dat bewijs er niet is, en dat de zes miljoen uit de lucht is gegrepen, ondanks uitgebreide studies die het laatste aantonen.

  Dat leidt tot de eindvraag, waarom er er zoveel gelazer over joden ?; zowel in het Midden Oosten, in de VS als in Europa ?

 4. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @anoniem

  Quote: “Dus ook als die samenzwering bewezen kan worden ben je een anti semiet als je zegt of schrijft dat die er is.”

  Ik had het in de eerste zin geschreven dat iets is antisemitisch als je het beweert en je het niet in een rechtbank kan bewijzen dat het zo is. Dus alles wat je zegt, als je het in een rechtbank kan bewijzen dat het geval is, is niet antisemitisch.

  Daarbij heb ik mijn accent gelegd op wat zeker geen antisemitisme is. Het was dus een handleiding om een analyse te kunnen maken van wat wel en niet als antisemitisme beschouwd kan worden.

 5. anoniem anoniem

  Avatar van anoniem
  De semitische samenzwering voor wereldbeheersing begon al toen Franse joden Napolean naar Rusland stuurden om de assimilatie van de Russische joden tegen te gaan.
  Of misschien begon die al toen joden Ceasar lieten vermoorden.
  In elk geval begon die toen joden Wilson de VS lieten vechten in Europa, als tegenprestatie voor de Balfour verklaring, en met als smoes de door joden opgezette Zimmermann affaire.
  Kan iemand ontkennen dat het neocon (joods) PNAC plan, nu in uitvoering door Bush en Blair, iets anders is dan joden de hele wereld te laten beheersen ?

 6. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @anoniem

  Deze onderwerpen intereseren me helemaal niet. Maar als je het in een rechtbank kan bewijzen, dan mag je het van mij doen.

Leave a Reply