Skip to content

De wisseltruc

Als je een publiek in een toespraak beter wil overtuigen kan je de wisseltruc gebruiken.

Hoe werkt de wisseltruc?

De wisseltruc maakt handig gebruik van twee van je geestelijke eigenschappen: gewenning en vermoeidheid. Stel je bijvoorbeeld voor dat je het publiek wil wijsmaken dat de aarde vlak is. Begin dan met een lange rij van waarheden waar niemand aan twijfelt. Vertel anekdoten, herhaal bij het publiek aanwezige vooroordelen. Bijvoorbeeld:

1+1=2
2+2=4
4+4=8

Je gaat zo voor een lange tijd door en aan het einde zeg je: “En zo heb ik aangetoond dat de aarde vlak is.” Het publiek is ondertussen gewend geraakt aan het feit dat jij de waarheid vertelt. 1+1=2 is immers waar. 2+2=4 ook. Door steeds dingen te horen, die men gelooft, krijgt het publiek een bepaald vertrouwen in je. Je bent een betrouwbare spreker. De mensen verwachten daardoor niet dat je aan het einde vals speelt.

Vermoeidheid versterkt de kans van slagen van de wisseltruc. Het menselijke concentratievermogen is van korte duur. Dat betekent dat jouw publiek in het begin op je woorden zal letten, maar aan het einde – vooral als je aanvankelijk betrouwbaar leek – zal men minder alert zijn. Na deze lange rits waarheden, kan je meerdere drogredenen ongemerkt vertellen.

De mens vergeet ook snel wat je gezegd hebt. Men heeft de indruk dat je voortdurend de waarheid hebt verteld en dat blijft in het achterhoofd: jouw verhaal klopt. Je kan hiermee zelfs mensen overhalen een onmogelijke tegenstelling aan te nemen, mits je ondertussen voldoende andere dingen (waarheden) vertelt.

Door steeds wijze oneliners te gebruiken, krijgt het publiek het beeld van een wijze man. Aan het einde, als jij de “aarde is vlak” uit de mouw tovert, zal de mens de neiging hebben om zijn eigen denkvermogen in twijfel te trekken en op jou te vertrouwen. Jij bent immers de wijze man. Bovendien weet de luisteraar dat hij je lange rits waarheden niet voor honderd procent aandachtig heeft kunnen beluisteren. Het zou kunnen zijn, denkt hij, dat hij in zijn onoplettendheid een stukje van je argument heeft gemist, juist het verband tussen 1+1=2 en de “ aarde is vlak.”

Mijn voorbeeld met de vlakke A aarde is overtrokken, maar ik kan jullie naar een voorbeeld in de werkelijkheid verwijzen. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit debat en hoe deelnemer Partout daarin optreedt. : https://www.volkskrantblog.nl/bericht/100474

In het begin vertelt hij algemene waarheden en anekdoten:

– Wij zijn allemaal in de wereld geworpen. (waar)
– Bij onze geboorte is er nog niet zoveel mis met ons. (waar)
– Wij kunnen ons zelf niet echt begrijpen….(waar als anekdote)
– De wereld waarin we leven is wordend, in wording, altijd. (waar)
– Nooit is iets hetzelfde. (waar)
– Alles is altijd aan verandering onderhevig, ook wijzelf. (waar)
– Onze miljoenen lichaamscellen worden dagelijks ververst. (waar)
– Je kunt ook zeggen: alles dat leeft, sterft tegelijkertijd voortdurend. (waar)

Partout gaat zo 1152 woorden en 112 zinnen door, vooral met allerlei dingen die iedereen weet. En wat je niet weet, kan je ook niet (snel) controleren. Zelfs al zou je het niet met alle zinnen eens zijn, je bent het met het overgrote gedeelte eens. Partout vertelt helemaal geen shockende dingen, die je alert zouden maken en zo wordt je vertrouwen steeds groter.

Aan het einde realiseer je je met veel moeite, zonder het nog een keer te lezen, dat er geen enkel verband bestaat tussen de meeste waarheden die hij hier vertelt en zijn conclusie. In een debat heet dat de “non sequitur” drogreden. Uit de aangehaalde premissen volgt niet de conclusie. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen het aantal cellen dat dagelijks ververst wordt en de rechtmatigheid van dwang op maatschappij?

Partout is ook heel blij met het voorstel van een derde persoon om de reactietijd tot een kwartier te beperken. “Het wordt dan snelschaken!” zegt hij. De moeilijke vraag is of hij het snelschaken niet juist handiger vindt, omdat je binnen een kwartier niet meteen kan zien dat zijn lappen tekst geen argument bevatten. Dat blijft een vraag.

Verder houdt Partout er ook van moeilijke termen te gebruiken zoals “sociocratisch systeem”, die hij nergens uitlegt. De lezer zal Partout dus als intelligent beschouwen en niet durven vragen wat hij daarmee bedoelt. Hij vergroot onterecht zijn geloofwaardigheid door te zeggen: “Daarbij gebruik makend van de nieuwste neurologische inzichten: we zijn emotionele wezens, begiftigd met EQ, emotionele intelligentie.” Welke inzichten die zijn, vertelt hij ons niet, noch legt hij uit wat emotionele intelligentie is en doet. Er wordt geen enkel verband gelegd tussen de emotionele intelligentie en een “sociocratisch systeem”. En wat nog belangrijker is, hij legt geen verband tussen EQ, “sociocratisch systeem” en de stelling in het debat. Wel beweert hij dat de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen aan zijn kant staan, zonder het te bewijzen. Snap je wat ik bedoel?

Ik kan niet bewijzen dat Partout hier met opzet vals speelt. Maar in een debat met een ervaren jury, zou de jury de 1152 woorden meteen schrappen, omdat zij die als de drogreden (“non sequitur”) zal beschouwen. Wat er over blijft is precies 64 woorden:

“Wel kunnen we met elkaar onderhandelen, en dan net zolang met elkaar doorpraten totdat we het eens zijn over wat moraal inhoudt voor ons beiden en dan vervolgens daarnaar handelen.Desgewenst leggen we die afspraken vast in een contract of wet, en dan dienen we ons daaraan te houden totdat iemand van ons aangeeft dat hij deze wet ( opnieuw) ter discussie wil stellen.”

Dit is het enige wat in verband stond met de stelling in het debat en als argument gezien kan worden.

Nogmaals, ik kan niet bewijzen dat Partout met opzet een trucje toepast. Ik kan me ook vergissen. Misschien ben ik niet (emotioneel) intelligent genoeg om inzicht te krijgen hoe je beginnend bij zijn 1152 woorden tot deze conclusie kan komen. Ik zie het niet. Maar daar gaat het gelukkig niet om. Het ging er om jou de wisseltruc te leren. Ik wens je veel plezier ermee.

P.S. als je betrapt wordt, geef mij dan niet de schuld.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inSofist Factory

47 Comments

 1. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Daar stond:

  Quote: “Note 2 Sociocratie

  De informatie over Kees Boeke haal je uit een uitgave van De As nr 76, 1986, daarin beschrijft Hans Ramaer zijn levensloop en theorieën. Ook staan hierin zijn voornaamste pamfletten m.b.t. sociocratie afgedrukt.

  In Nederland is op kleine schaal geëxperimenteerd met vormen van zelfbestuur die gestoeld waren op het sociocratische model van Boeke. De Rotterdammer G.Endenburg heeft zijn jarenlange ervaring met zijn bedrijf waar volgens sociocratisch model werd gewerkt samengevat in een boek , t.w. Sociocratie, het organiseren van de besluitvorming (gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten).”

  Uit de 90 gebruikte woorden is het enige wat je daarover zegt “gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten”. Is dit een uitleg? Is dit een uitleg wat het verband is tussen Sociocratie en de stelling van het debat?

  Ik geef het toe dat de EQ beter hebt uitgelegd, maar nog steeds niet duidelijk genoeg om een argument te maken, om een verband tussen EQ en de stelling te maken.
  Reactie is geredigeerd

 2. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Op:

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/100474

  kunt u het debat tussen Mihai en mij van dit weekend nalezen.
  Het heeft wat woorden gekost maar ca een uur geleden heb ik Mihai als leugenaar aan de schandpaal geslagen. Overtuig uzelf aub!
  Ik heb een (1)stelregel: ik debatteer niet met leugenaars.
  Ook nu weer gebruikt Mihai leugens,
  ik pak er willekeurig 1 uit:

  citaat mihai:
  ""Verder houdt Partout er ook van moeilijke termen te gebruiken zoals “sociocratisch systeem”, die hij nergens uitlegt."

  overtuig uzelf aub:
  Ik heb in een note bij mijn inleiding een misschien wel iets te lange uitleg geven van dit begrip plus een verwijzing waar je meer hierover te weten kan komen, een tot op heden wetenschappelijk verantwoorde wijze van werken.
  Nogmaals discussie met een leugenaar is zinloos.

  Verifieer dit zelf als betrouwbare info aub

 3. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Mijn standpunt tegenover het dictatoriale standpunt van Mihai was dat er vrijheid is van een onderhandeling van partijen op basis van gelijkwaardigheid.
  Daarom had ik de sociocratie nodig.
  Het verband is dus duidelijk.

  citaat Partout verderop uit de discussie:

  *Ik heb bv genoemd sociocratie vs democratie, o.a. omdat bij sociocratie de rechten van een minderheid veel beter gewaarborgd zijn.

 4. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Je kan beter je fouten zo langzamerhand eens gaan toegeven, een behoorlijk excuus aan mij zou je ook niet misstaan.
  Je hoeft niet te denken dat ik je met rust zal laten. Leugenbeesten zit ik op de huid, tot de dood erop volgt. (De mijne wel te verstaan)
  Iedereen kan jou nu op je openlijke leugens lek prikken, ik weet niet of het voor jou verstandig is om dit verhaal zo te laten staan?
  Ik sla alles op, dus mij verwijderen heeft weinig zin.
  Ik kan in het slechtste geval je onzin vergezeld van mijn indringende commentaar weer op mijn eigen blog plaatsen, net zoals gisteren toen je ook al aan het sjoemelen was.

 5. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Quote: ”Mijn standpunt tegenover het dictatoriale standpunt van Mihai was dat er vrijheid is van een onderhandeling van partijen op basis van gelijkwaardigheid.
  Daarom had ik de sociocratie nodig.
  Het verband is dus duidelijk.”

  Uit het feit dat partijen onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid, volgt niet dat je niets aan de maatschappij mag opleggen. Het is geen argument, het is geen verband.

  Quote: ”citaat Partout verderop uit de discussie:

  *Ik heb bv genoemd sociocratie vs democratie, o.a. omdat bij sociocratie de rechten van een minderheid veel beter gewaarborgd zijn.”

  Als je zegt dat de rechten van een minderheid “veel beter zijn gewaarborgd” heb je nog steeds niet uitgelegd wat sociocratie is. Als ik zou zeggen dat nazisme slechter is dan communisme, heb ik niet uitgelegd wat nazisme is, noch communisme.

  Uit het feit dat de rechten van een minderheid beter gewaarborgd zijn, volgt ook niet dat je geen dwang op de maatschappij mag leggen.

  In dat debat kon je twee dingen doen: (1) mijn argument onderuit halen. Dat heb je niet gedaan en dat heeft de jury ook geconstateerd. Of (2) het tegenovergestelde bewijzen. Je moest dus aantonen dat dwang ongerechtvaardigd is. Het tegenovergestelde heb je ook niet bewezen. Je hebt slechts een beeld van een utopie geschetst van een utopie van de vrijheid. Maar door een sprookje over het paradijs te bedenken kan je slechts ons fantasie prikkelen, maar niet aantonen dat je gelijk hebt.

 6. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Je mag al mijn boeken mbt sociocratie lenen, o, nee, je wilt toch helemaal niets leren, je wilt alleen maar betweten, en je lesjes afdraaien met behulp van miezerige leugentjes en verdraaiingen.
  wanneer leer je eens zelf te denken?
  Het beste is jou een tijdje op te sluiten, bv in een bibliotheek en dan net zolang totdat je de zin uit je hoofd kent:

  Partout is integer en Mihai niet.

  Ik hoor je nu al stotteren, dat gaat dus nog wel even duren!
  PS Ik ga NIET (meer) in discussie met een leugenaar.

  Reactie is geredigeerd

 7. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Ik som even op wat ik aan sociocratische gedachten heb geformuleerd in het debat:
  dit nav jouw grove leugen dat ik alleen maar moeilijke woorden en begrippen zou gebruiken zonder uit te leggen waar het over gaat.
  herhaaldelijk maak ik duidelijk over consensus te spreken, een typisch sociocratisch begrip.
  Ik ga NIET inhoudelijk reageren tenzij je al je leugens en onzin terugneemt en je excuses maakt.

  citaten Partout, in chronologische volgorde:

  Ik stel mij een werkelijk vrije samenleving voor, en wel ana-archos, zonder gezag, zonder hiërarchie..met ruimte voor iedereen om zijn mening te toetsen aan die van alle anderen, via een sociocratisch systeem, dat werkt volgens het consensus principe. * note 2 (De democratie met zijn vermolmde getalsmatige meerderheden is hiervoor een veel te simplistisch systeem.)

  Note 2 Sociocratie
  De informatie over Kees Boeke haal je uit een uitgave van De As nr 76, 1986, daarin beschrijft Hans Ramaer zijn levensloop en theorieën. Ook staan hierin zijn voornaamste pamfletten m.b.t. sociocratie afgedrukt.
  In Nederland is op kleine schaal geëxperimenteerd met vormen van zelfbestuur die gestoeld waren op het sociocratische model van Boeke. De Rotterdammer G.Endenburg heeft zijn jarenlange ervaring met zijn bedrijf waar volgens sociocratisch model werd gewerkt samengevat in een boek , t.w. Sociocratie, het organiseren van de besluitvorming (gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten) .

  Wel kunnen we met elkaar onderhandelen, en dan net zolang met elkaar doorpraten totdat we het eens zijn over wat moraal inhoudt voor ons beiden en dan vervolgens daarnaar handelen.
  Desgewenst leggen we die afspraken vast in een contract of wet, en dan dienen we ons daaraan te houden totdat iemand van ons aangeeft dat hij deze wet ( opnieuw) ter discussie wil stellen.”

  Als extra voorbeeld moge nog dienen vorige debatten die jij volgens jouw heel strakke debatregels wilde voeren. Daardoor kwam er een hoop agressie op gang, zeker bij mij.
  Nu je het debat open en vrij bent ingegaan, verloopt de communicatie geheel anders, en is er nog steeds aandacht voor jouw aanpak, zeker ook van mijn kant, maar gelukkig zonder dwang!
  Dat werkt dus gewoon veel beter.
  Eigenlijk gaat mij het in dit debat hier dus om: dat het mi veel beter is om je Mihairegels uit te leggen voortaan en ook te hanteren in het debat, maar deze niet dwingend op te leggen aan je companen in het debat.
  Dan zal je zien dat door de kracht van de regels die jijzelf immers consequent toepast
  je tegenstanders wellicht sneller voor jouw standpunten te porren zijn!
  Als dat zo niet lukt mankeert er iets aan de regels. Dan zal je deze moeten herzien.
  Ik denk dat het wel lukt want je regels vind ik op zich goed en legitiem.

  Dit nu heeft alles te maken met een diep doordachte moraal.
  Hoe belangrijk is het om in werkelijke vrijheid te kunnen bepalen wat je mening is en om die vervolgens te kunnen toetsten aan alle anderen? Maw elke vorm van dictatuur dient te worden afgewezen. Ook die van een zogenaamd goed bedoelende persoon of natie.

  Mag je met dwang grenzen stellen aan een ander of gaan we voor een quoute que quoute vrijheidslievende samenlevingsvorm, waarbij je met elkaar onderhandelt over evt grenzen/regels/wetten etc en je daar vervolgens bijna als vanzelfsprekend aan houdt.
  Als je zo te werk zou gaan, heb je waarschijnlijk veel minder handhaving van wetten en regels nodig, want waarom zou je je niet aan een wet of regel houden waar jezelf helemaal achter staat?

  Wetten zijn er voor de mensen en niet andersom, op zich is een wet helemaal niets, wanneer deze niet door mensen onderschreven wordt. Simpel he?

  *Ik heb bv genoemd sociocratie vs democratie, o.a. omdat bij sociocratie de rechten van een minderheid veel beter gewaarborgd zijn

  Het denkproces dat jij wil afdwingen bij die menigte kan veel beter organisch ontstaan vanuit henzelf. Dan is er pas sprake van een echte verandering.

  Ook sociocratie trapte je al eerder een hoek in terwijl dit een verdere stap is op de trap van de beschaving, een meer werkelijk doordacht en beproefd politiek systeem om de minderheid goed aan bod te laten komen, ook hier niets dan onkunde en amateuristische want onmachtige reacties.

  Nu het geval dat de menigte om vrijheid schreeuwt.
  Men wil geen dictatuur, geen regels, geen wetten, want men weet zelf wel hoe samen te leven en men wil de laatste hierarchist/dictator Mihai te lijf, want die dreigt de paradijselijke toestand – die waarbij mensen rustig met elkaar keuvelen over van alles en nog wat en onderling alles perfect weten te regelen met een minimum aan regels en wetten – op ruwe wijze te verstoren. Als jij je grote mond verder houdt en je excuses maakt voor het feit dat je hen niet hoger ingeschat hebt, lost de menigte zich vanzelf op, want die acht ik veel verstandiger dan jou met je onbewuste fascistoide drijfveren om een ander te dwingen in het corset van jouw benauwde algebraische denkwereld, primitieve drijfveren die ik uitputtend heb getracht aan te tonen.

  Als je met elkaar in alle vrijheid een contract hebt afgesloten ben je gerechtigd elkaar daar vervolgens ook aan te houden.
  Dan is er geen sprake van dwang, maar van uitvoering van het contract waar betrokken partijen zich eigener beweging achter gesteld hebben. Zodra een van de partijen dit contract als dwang gaat voelen, zal er geheronderhandeld worden, zoals gezegd.

 8. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Citaat Mihai
  ""Je moest dus aantonen dat dwang ongerechtvaardigd is.""

  Citaat Partout
  Als je met zn drieen op dat eiland zit kun je toch niet serieus menen dat jij in je eentje maar kan gaan zitten bepalen wat recht is en dat je dan vervolgens verzoekt AM dit ""recht"" te gaan toepassen?
  Wederom: dictatuur!!!!!!
  Wij zullen dan toch zelf eerst met zn tweeen in de clinch moeten net zolang totdat we weten hoe en waarover wij willen dat recht gesproken zal gaan worden mbt onze onderlinge afspraken?
  Dan evt Am vragen ons te helpen het door ons geratificeerde rechtssyteem toe te passen?

  Maar ik ga nu echt stoppen want ik wil mijzelf wel graag aan mijn eigen uitspraken houden (dat ik zou stoppen vanwege het gebruik van leugens)

  PS Tenslotte nog dit:
  Dat men je wil vermoorden zegt mij helemaal niets.
  Pas wanneer we duidelijk in een wet vastgelegd hebben met elkaar dat moord niet kan, kun je je pas op deze (in jouw woorden ""morele"") wet beroepen.
  Maw jij legt je morele systeem apriori en eenzijdig op aan een ander die het een heel normaal gang van zaken vindt om te moorden.
  Denk bv eens aan een kannibalistische samenleving.
  Jouw moraal is bij voorbaat beter dan die van de ander.
  Daarmee acht ik tevens bewezen dat je dictoriaal denkt. En ik zou je het liefst lekker oppeuzelen.
  Reactie is geredigeerd

 9. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Ik ben een dictator en een leugenaar. Daardoor zie ik geen argument in je reactie. Zou je voor het publiek het volgende willen doen? Schrijf maar je argument in premissen en conclusies, met korte zinnen. Bijvoorbeeld:

  Premisse 1: Sociocratie is gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten
  Premisse 2: Onze miljoenen lichaamscellen worden dagelijks ververst
  Conclusie: Dwang is ongerechtvaardigd.

  Als je dat doet, kan de lezer veel makkelijker je argument begrijpen en misschien ik ook. Wie weet, misschien ben ik gewoon dom.

 10. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Voor nu wat mij betreft voldoende verweer.
  Maar we komen elkaar vast wel weer tegen..

 11. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Quote: ”Voor nu wat mij betreft voldoende verweer.
  Maar we komen elkaar vast wel weer tegen..”

  Ik zie geen verweer. Ik zie lappen tekst die eerder zijn gebleken dat ze geen argumenten zijn. Stel bijvoorbeeld dat persoon A zin X als bewijs aanlevert. Persoon B toont het aan dat zin X geen bewijs is. Persoon A reageert: “hoezo is het geen bewijs, ik heb het bewijs geleverd. X.”

  Ik verzoek je heel vriendelijk om je argument één keer netjes in de vorm van premissen en conclusies te formuleren in het kort. Misschien denk ik “oh shit, nu zie ik het!”

 12. evy evy

  Avatar van evy
  @ Heren, heren. Dit heeft geen zin. Wat ik ook tegen jullie zeg. Maar daargelaten. Heeft dit zin?
  Reactie is geredigeerd

 13. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  even on topic. Wat vind je van de wisseltruc?

  Even off-topic

  Jij hebt Partout’s debat gelezen. Heeft hij het volgens jou ergens bewezen dat dwang ongerechtvaardigd zou zijn? Volgens mij heeft hij slechts een fantasieverhaal geschreven hoe een Utopia eruit zou zien. In de Utopia zouden de mensen elkaar niets opleggen. Maar vind je een dergelijk argument goed:

  Premisse: In de Utopia gaan de mensen netjes met elkaar om
  Conclusie: Dwang is ongeoorloofd

  De conclusie volgt niet uit de premisse. Heb jij Evy in zijn betoog een dergelijk gevolg gezien, tussen wat Partout zegt en de stelling van het debat? Zo ja laat het me zien in de vorm:

  Premisse 1: ……
  Premisse 2: ……
  Premisse n: ……
  Ergo: dwang is ongerechtvaardigd

 14. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  Ik heb een onafhankelijke scheidsrechter gevonden.

  Ik heb een mail gestuurd naar Erasmus Debating Society als volgt:

  Beste Debating Society,

  Ik ben op zoek naar een scheidsrechter voor een debat. Kunt u mij helpen?

  Het verhaal is als volgt:

  Samen met een medblogger heb ik een debat gevoerd op mijn weblog. We hebben wel een enkele scheidsrechter gehad, maar mijn debatpartner erkent zijn beslissing niet. Daarom ben ik op zoek naar een deskundige, die ons debat kan beoordelen en de onenigheid beslechten. Ons debat staat op het internet en het is ongeveer 5000 woorden. Dus de vraag is wat nu?

  Bij voorbaat dank,

  Mihai

  Vandaag heb ik een reactie gehad:

  ”Beste Mihai,

  Wij zijn daar niet echt een instantie voor, maar als het een interessant onderwerp is, wil ik het debat best jureren.

  Met vriendelijke groet,

  Mark Reijman”

  @Partout, ben je bereid om Mark ons debat te laten beslissen?

  Reactie is geredigeerd

 15. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Pas als je erkent dat je mbt de wetten quote 180 graden gedraaid bent en dus liegt uitsluitend om te winnen en dat je erkent ook mbt je bijdrage De Wisseltruc leugenachtig bezig te zijn geweest, mij je excuses maakt, en de betreffende passages aanpast.

 16. Partout Partout

  Avatar van Partout
  citaat partout

  Wij zullen dan toch zelf eerst met zn tweeen in de clinch moeten net zolang totdat we weten hoe en waarover wij willen dat recht gesproken zal gaan worden mbt onze onderlinge afspraken?
  Dan evt Am vragen ons te helpen het door ons geratificeerde rechtssyteem toe te passen?

 17. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Als je erkent dat al je argumenten slechts bedrog zijn, bedoeld om de mensen te misleiden en zodanig te dwingen om iets te geloven wat ze anders niet zouden geloven. Als je dat erkent, ga ik nog een keer kijken naar mijn argumenten en als ik gelogen heb, dan geef ik toe dat ik gelogen heb.

  Maar dat zul je niet erkennen en de eis dat ik iets zal erkennen is weer een truc om geen scheidsrechter te accepteren. Want je weet dat een onpartijdige en redelijk objectieve deskundige je drogredenen meteen herkent en mij als overduidelijke overwinnaar zal roepen.
  Reactie is geredigeerd

 18. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Er is hier een groot voordeel voor jou te behalen! Al doende leert men..sociocratie!
  Al verder debatterend kun jij er nu – als je dat wilt natuurlijk – achter komen dat er andere manieren zijn dan dwang en macht, we zijn zelf nu ""gedwongen"" tot een ""sociocratisch"" gesprek alvorens naar de rechter te stappen. Zoeken naar consensus, ja dat valt niet mee voor jou!!
  Ik ben in mijn inleiding zo uitgebreid geweest omdat ik je met open vizier tegemoet wilde treden: ik heb je een kijkje in de keuken gegeven, hoe ik denk en wil communiceren.
  Ik denk nl. geheel anders dan jij, niet zozeer in winnen of verliezen, maar gelaagder: kunnen we een werkelijk interessante gedachtenwisseling op touw zetten, en:
  waar kan ik van jou iets leren onderweg?
  Dat is een heel andere werkwijze dan jij geleerd hebt op de debatingclub.
  Filosofisch gesproken geldt daarbij dan ook nog voor mij: 2+2 is soms 5!
  (Zie mijn anekdote hierboven mbt de zwangere vrouw waar ik jou nog niet over gehoord heb..)
  Dit soort denken werd door jou afgedaan als iets volkomen onoirbaars maar is wat mij betreft de moderne wijze van wetenschap bedrijven. Idem emotionele intelligentie.
  Maw we hebben totaal verschillende denkkaders.
  Het jouwe is strikt opgebouwd met behulp van je argumentatieregels. Niks mis mee.
  Maar er is meer onder de zon dan dat alleen,
  daarvan heb ik je steeds geprobeerd iets te laten proeven.
  Je stelt nu tenslotte voor een onafhankelijk oordeel te zoeken, al 3 x zelfs kwam je met voorstellen: AM, je vrienden en nu weer iemand van de Erasmus debatingclub.
  Opvallend hierbij is dat je me heel graag wilt dwingen hiertoe, want je wilt zo graag winnen.

  Ik wil echter eerst zelf met jou eruit zien te komen. Liever geen rechters, wetten, Staat,etc. als het niet werkelijk nodig is..

  Ik ben hierin echt niet naief of zoiets!
  Je beticht mij van utopisme terwijl ik omstandig heb uitgelegd dat ik mensen wezenlijk fascistoide vind.
  Jou beschouw ik ook als een product van de fascistoide cultuur en mij zelf ook.
  Ik ben er hopelijk alert op, jij echter geenszins!
  Maw je verplaatst je niet en nooit in mij, dat kun je niet en dat zal je wat mij betreft op deze hardhandige wijze moeten leren: dat sommige mensen iets anders willen dan jij.
  Ik heb hierboven al uitputtend aangegeven dat wijzelf eerst zo ver mogelijk moeten zien te komen mbt onze onderlinge verschillen en vervolgens pas dan evt.naar een onafhankelijk oordeel van een buitenstaander(s)gaan vragen.
  Ik houd nadrukkelijk de mogelijkheid open dat dit – als wij het allebei eerlijk een keer zouden proberen – in het geheel niet meer nodig blijkt te zijn!
  Ik ben niet naief, zoals gezegd, en ik wil mij niet laten ringeloren, door niemand, tenzij ik daarvoor zelf in vrijheid kan kiezen.
  Hoe dan ook hoop ik dat we De Stelling echt helder hebben gekregen met deze hele gang van zaken..

 19. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Voor alle duidelijkheid nog een paar vragen:

  ben je het me eens dat wij nu zelf het punt bereikt hebben waar deze hele discussie om draait en dat het een interessant experiment is om te bezien of wij er eerst zelf zoveel mogelijk uit kunnen komen?

  Nu, refererend aan De Stelling, zou je het niet veel aantrekkelijker en logischer vinden wanneer wij hier zelf, zonder hulp van buitenaf uit zouden kunnen komen?

 20. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Quote: ”Zoeken naar consensus, ja dat valt niet mee voor jou!!”

  Partout, onder de mom van consensus wil je je eigen wil en waarheid aan de andere opleggen. Desnoods met drogredenen, dus met geweld.

  Quote: ”Filosofisch gesproken geldt daarbij dan ook nog voor mij: 2+2 is soms 5!
  (Zie mijn anekdote hierboven mbt de zwangere vrouw waar ik jou nog niet over gehoord heb..)”

  Waarom zou ik ingaan op de anekdote met de vrouw? Ging onze discussie over 2+2=4? Nee, onze discussie ging over dwang. Was ik verplicht om te bewijzen dat je anekdote met de zwangere vrouw onwaar zou zijn. Nee. En als het waar zou zijn, het is nog steeds een drogreden. Het is een red herring, een afleidingsmanoeuvre. Want als jij bewijst dat je anekdote waar is, heeft dat nog steeds niet met dwang te maken. Het heeft niets met onze stelling te maken. Het enige wat je met je anekdote wil, is afleiden van het feit dat je argumenten niet deugen.

  Quote: ”Opvallend hierbij is dat je me heel graag wilt dwingen hiertoe, want je wilt zo graag winnen.”

  Nee, jij wil mij tot allerlei dingen dwingen. Ik heb je steeds allerlei in onderhandelingen gegund. Jij stelt steeds nieuwe voorwaarde. Je zoekt niet naar consensus. Je wil niet onderhandelen. Het enige wat je wilt is vals spelen.

  Quote: ”Maw je verplaatst je niet en nooit in mij, dat kun je niet en dat zal je wat mij betreft op deze hardhandige wijze moeten leren: dat sommige mensen iets anders willen dan jij.”

  Ik heb me in jou verplaatst en wat ik heb gezien was een charlatan.

  Quote: ”Ik heb hierboven al uitputtend aangegeven”

  Je hebt niets uitputtend aangegeven. Je hebt slechts dingen herhaald die allang weerlegd zijn. Je wilt niets anders dan je publiek uitputten.

 21. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @Partout

  Quote: ”ben je het me eens dat wij nu zelf het punt bereikt hebben waar deze hele discussie om draait en dat het een interessant experiment is om te bezien of wij er eerst zelf zoveel mogelijk uit kunnen komen?”

  Voor jou is het misschien een experiment om te kijken hoever je met je drogredenen kan gaan, voordat iemand moe wordt.

  Quote: ”Nu, refererend aan De Stelling, zou je het niet veel aantrekkelijker en logischer vinden wanneer wij hier zelf, zonder hulp van buitenaf uit zouden kunnen komen?”

  Als je redelijk was en fair play had gespeeld, waren we allang uitgekomen.

 22. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Ik wil je wel beloven dat we uiteindelijk het gehele debat, dus tot en met het moment dat we zeggen nu stoppen we hierover aan een door ons beiden te kiezen onafhankelijk college zullen voorleggen.

  Zoals eerder door mij betoogd, de echt moeilijke vragen beantwoord jij eenvoudig niet.

  Mijn vraag was:

  Nu, refererend aan De Stelling, zou je het niet veel aantrekkelijker en logischer vinden wanneer wij hier zelf, zonder hulp van buitenaf uit zouden kunnen komen?

  Wil je nu deze vraag met een duidelijk ja of nee beantwoorden aub?

 23. Partout Partout

  Avatar van Partout
  Ik doe je tevens het voorstel ivm onnodige dubbelingen om onze discussie te centreren op het AFGELOPEN debat.
  Reactie is geredigeerd

 24. mihai mihai

  Avatar van mihai
  @Partout

  Quote: "Nu, refererend aan De Stelling, zou je het niet veel aantrekkelijker en logischer vinden wanneer wij hier zelf, zonder hulp van buitenaf uit zouden kunnen komen?"

  ja

 25. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Ik sla de discussie even over en reageer alleen op het blog zelf. Het stuk begint met waar klinkende opmerkingen. En dan opeens valt het uit de lucht: de beschuldiging dat Partout een truc zou toepassen. Maar inderdaad, je kan dat niet zomaar bewijzen. Het kan net zo goed het geval zijn dat Partout weliswaar foutief zijn redenering opbouwde, maar dat niet vanuit kwade opzet deed. Een truc hoeft het niet te zijn. Overigens kan een conclusie, hoewel eventueel foutief opgebouwd, toch nog per ongeluk correct zijn.

  Het lijkt me dat we in dit stuk een voorbeeld van de wisseltruc hebben meegemaakt.

 26. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PeterV

  Quote: ”En dan opeens valt het uit de lucht: de beschuldiging dat Partout een truc zou toepassen.”

  Hoezo beschuldiging? Ik heb toch twee keer gezegd dat het niet te bewijzen was dat Partout dat met opzet heeft gedaan? Een beschuldiging is wanneer je zegt dat hij het wel met opzet heeft gedaan.

  Daarom zijn de argumentatieregels bedoeld. Om al deze zinnen, die overbodig zijn af te kunnen schrappen. Een debatjury zou je juist strafpunten geven voor het overbodige tekst.

  Als je een dergelijke tekst door een argumentatiedeskundige laat beoordelen wat denk je dat zijn oordeel is? Hij begint bij de eerste zin: “Wij zijn allemaal in de wereld geworpen.” Hij denkt “hartstikke waar. Is deze zin nuttig? Onderbouwt deze zin de stelling van de beweerder? Nee. Weerlegt deze zin de tegenstander? Nee. Oké, deze zin is een drogreden.” In argumentatie is elke bewering die de stelling noch onderbouwt, noch weerlegt een drogreden. En daarvoor wordt je bestraft.

  Quote: ”Overigens kan een conclusie, hoewel eventueel foutief opgebouwd, toch nog per ongeluk correct zijn.”

  Ja en? Als ik debateer en ik zeg:

  Premisse 1: de lucht is blauw

  Premisse 2: de wolken zijn mooi

  Conclusie: Mars is een planeet

  Het kan weliswaar waar zijn dat de Mars een planeet is, maar ik heb nog steeds het debat verloren.

  Reactie is geredigeerd

 27. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Citaat Mihai: maar ik kan jullie naar een voorbeeld in de werkelijkheid verwijzen.

  Daarna komt de beschuldiging zonder dat woord te gebruiken. En pas daarna komt de afzwakking, het indekken tegen het uiten van een beschuldiging. Een merkwaardige strategie die in een mondeling gevecht erop kan duiden dat je je hebt bedacht, maar wanneer het gedaan wordt in een blog dat je op je dooie gemak hebt kunnen tikken, nalezen en editen is het gewoon een truc.

  Wat betreft de per ongeluk correcte conclusie: Het hangt er maar van af of je dan bijvoorbaat het debat verloren hebt. Als een debat altijd verloren wordt als een van de debatregels niet correct is toegepast, dan kent vrijwel geen enkel debat een winnaar. De praktijk is echter dat men diegene als winnaar aanwijst die de minste of minst ernstige debatfouten toepaste. Of zelfs kan men beargumenteren dat de stappen slechts kleine punten opleveren en het trekken van een juiste conclusie veel punten. Het ligt er maar aan wat de regels zijn.

  Op school keurt de ene leraar de vraag goed als de uitkomst juist is, zelfs als de berekeningswijze onvolkomen lijkt, terwijl de andere leraar de vraag goed rekent als de berekeningswjze op essentiële punten juist is, zelfs als de uitkomst fout is. Kwestie van afspraken over de doelstellingen.

 28. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PeterV

  Door te zeggen dat het een voorbeeld uit de praktijk is, dat betekent niet dat een een voorbeeld van een bewuste wisseltruc gaat, maar een voorbeeld van een debat.

  Quote: ”maar wanneer het gedaan wordt in een blog dat je op je dooie gemak hebt kunnen tikken, nalezen en editen is het gewoon een truc.”

  Bewijs het.

  Quote: Wat betreft de per ongeluk correcte conclusie: Het hangt er maar van af of je dan bijvoorbaat het debat verloren hebt. Als een debat altijd verloren wordt als een van de debatregels niet correct is toegepast, dan kent vrijwel geen enkel debat een winnaar.”

  Dat heb ik ook niet gezegd dat je een debat slechts aan de hand van 1 fout gaat verliezen. Het voorbeeld van een debat dat ik heb gegeven, dus over Mars, was dat het enige argument.

  Quote: ”De praktijk is echter dat men diegene als winnaar aanwijst die de minste of minst ernstige debatfouten toepaste. Of zelfs kan men beargumenteren dat de stappen slechts kleine punten opleveren en het trekken van een juiste conclusie veel punten. Het ligt er maar aan wat de regels zijn.”

  Ik ben het met je voor 100% eens behalve dat het trekken van de juiste conclusie in een debat telt. Het gaat om de juiste conclusie van je eigen premissen, niet de juiste conclusie in de werkelijkheid. In een debat telt slechts de manier waarop je argumenteert. Kijk wat Mark Reijman (die ik voor jury heb gevraagd) zegt:

  “ik beoordeel dan enkel wat jullie hebben geschreven en laat mijn eigen kennis (en natuurlijk mening!) er buiten. Binnen de debatwereld is het een normaal gegeven dat je mag verwachten dat een jurylid de kennis heeft van een ‘gemiddelde krantenlezer’ (opdat je de meest triviale feiten niet hoeft te bewijzen, bijvoorbeeld dat in Afrika mensen gemiddeld minder geld hebben, dat Amerika een president heeft, dat zeewater zout is et cetera); maar eventuele specifieke kennis van mij mag niet voor of tegen een discussant worden gebruikt, omdat het jurylid zich anders in het debat mengt en het gaat om de argumenten die de discussanten naar voren brengen.”

  Dus de jury beoordeeld niet of een de stelling waar is, maar beoordeelt of de stelling goed is verdedigd/weerlegd.

  Mark Reijman is tweevoudig Oxford ESL finalist, 2005, 2006 (ESL= English Second Language), Istanbul 2006 semi-finalist en winnaar van de semester finals 2006 van Erasmus Debating Society.

 29. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Ik heb niet op je vraag gereageerd. Hoewel mijn vingers natuurlijk jeukten. Maar jullie hebben zelf, allebei, gevraagd om geen inmenging in het debat. Aangezien jullie maar door blijven gaan, hoewel dit me geen debat meer lijkt, blijf ik dus neutraal. Met vriendelijke groeten aan jullie allebei.

 30. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  Ok, je mengt jezelf niet in het debat. Maar wat vind je van het gebruik van de “wisseltruc”. Heb je begrepen hoe dat werkt? Heb je begrepen waarom het fout is?

 31. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: De wisseltruc is al heel lang bekend. De politiek maakt er te pas en te onpas gebruik van. Dat daar hele oorlogen door zijn ontstaan is ook duidelijk. Intellectuelen of semi intellectuelen en vele adviesbureaus maken daar ook gebruik van. Door eerst al hun successen te benoemen zien mensen niet meer dat ze er een potje van aan het bakken zijn. Maar nogmaals. Ik laat me niet uit over Partout.
  Reactie is geredigeerd

 32. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Dat laatste op jullie eigen uitdrukkelijke verzoek. Er zijn nog integere mensen:))))))

 33. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  De wisseltruc houdt in dat je een argument met een nepargument vervangt. Als ik zou willen bewijzen dat Mars een planeet is en ik zeg dat “de wolken zijn mooi”, “katten zijn dieren”, dingen die waar zijn, en op het laatst zeg ik: “en zo heb ik bewezen dat Mars een planeet is.”

 34. evy evy

  Avatar van evy
  @ Mihai: Je hoeft mij niet te overtuigen. Wat je nu doet is twijfelen aan mijn observatievermogen. Aangezien ik ook wel eens andere blogs observeer zie ik dat Partout voor het komend weekend een andere debatpartner aan het versieren is.

 35. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  Quote: ”Wat je nu doet is twijfelen aan mijn observatievermogen.”

  Sorry hoor.

  Quote: ”Aangezien ik ook wel eens andere blogs observeer zie ik dat Partout voor het komend weekend een andere debatpartner aan het versieren is.”

  Oh, vertel. En wat is de stelling? Zoiets als “Is Mihai geniaal of slechts briljant?”?

 36. evy evy

  Avatar van evy
  " Mihai. Sorry aanvaard. Volgens mij is er nog niet gepraat over een stelling. Wel over weer het niet toepassen van regels.

 37. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @evy

  En zijn ze niet op het idee gekomen om mij als scheidsrechter te roepen?

 38. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Mihai, je begint met:

  Hoe werkt de wisseltruc?

  Dan volgt de uitleg van de wisseltruc. En daarna wordt Partout genoemd als voorbeeld van iemand die de wisseltruc hanteert:

  Mijn voorbeeld met de vlakke A aarde is overtrokken, maar ik kan jullie naar een voorbeeld in de werkelijkheid verwijzen. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit debat en hoe deelnemer Partout daarin optreedt.

  Dan volgt de bewijsvoering. Pas nà de ‘bewijsvoering’ ga je je indekken:

  Ik kan niet bewijzen dat Partout hier met opzet vals speelt. […] Nogmaals, ik kan niet bewijzen dat Partout met opzet een trucje toepast. Ik kan me ook vergissen.

  —-

  Bewijs genoeg zo? Of vind je dit geen bewijs.

  Je hebt deze volgorde niet in een mondeling debat gevolgd, maar toen je rustig (ai, dàt kan ik niet bewijzen) achter je PC zat en alle kans had om, toen je bedacht dat je niet echt kon bewijzen dat Partout met opzet vals speelt, terug te gaan in de tekst en deze deels te herschrijven.
  Reactie is geredigeerd

 39. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PeterV

  Voordat we een apparaat uitvinden om gedachten te kunnen lezen is het nooit te bewijzen dat iemand iets met opzet heeft gedaan. Je kunt dus veronderstellen dat ik het niet kan bewijzen. Ik heb het twee keer geschreven dat het onbewijsbaar was, juist om dit soort opmerkingen, zoals de jouwe af te wenden. Een redelijke lezer had dat niet nodig. Het lijkt daardoor onredelijk dat jij me beschuldigt. Als het jou tevreden stelt, kan ik de waarschuwingen voor het voorbeeld zetten. Of wil je een waarschuwing voor het voorbeeld en één daarna? Ben je dan gelukkig? Of hoe wil je dat ik de log aanpas, zodat jij gelukkig met de formulering bent?

  Daarom is een drogreden gebaseerd op de vorm van het argument en niet op de intentie. Als iemand de argumentatieregels respecteert, dan is ook nooit van iets verdacht. Nou Partout heeft de pretentie dat hij een filosoof is. Hij weet dus dat het filosofische argument zich tot het nodige beperkt. Men gebruikt weliswaar retorische middelen, maar put zijn lezers niet uit met wistjedatjes, anekdoten, overvloed aan irrelevante informatie. Kijk bijvoorbeeld op Wikipedia bij drogredenen:

  Ignoratio elenchi
  De spreker gebruikt een argument dat niets met het onderwerp te maken heeft.
  • "Wij zijn op zoek naar een zuinige auto." "Dan kan ik deze aanbevelen, want die komt uit Japan."

 40. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  HIJ heeft het gedaan!!!!

  ….

  Ik kan het natuurlijk niet bewijzen, dat snapt u wel, toch?!

  U bent immers een redelijke lezer die weet dat er nog geen apparaat is uitgevonden om gedachten te kunnen lezen en zo keihard te bewijzen dat hij het heeft gedaan.

  Als u me toch beschuldigt dat ik iemand beschuldig, dan bent u dus een onredelijk mens.

 41. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PeterV

  In mijn stuk heb ik mijn plicht gedaan. Ik heb gezegd dat het geen beschuldiging was. Daarnast heb ik het aangeboden om mijn argument aan te passen aan jouw bezwaren. Het is volstrekt volgens mijn regels:

  “Iedereen kan debat- of argumentatieregels schenden, door onwetendheid, onoplettendheid of andere begrijpelijke redenen. Er is dus geen probleem als je een van deze regels schendt. In bepaalde gevallen zal ik deze schending ontdekken. Als ik je erop attent maak, ben je verplicht om de fout toe te geven. Je bent verplicht te verklaren dat het foute onderdeel van je argumentatie ongeldig is en dat het niet meer voor de rest van het debat telt. Het is alsof het niet gezegd was.”

  Ik heb mijn eigen regel op mijzelf toegepast en jou aangeboden om het argument zo aan te passen om je gelukkig te maken. Heb jij je argumenten ooit aangepast, toen ik je op drogredenen heb betrapt?

 42. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Mihai, waar ben je mee bezig…

  Eerst beschuldig je me dat ik je beschuldig en meteen daarachteraan bied je aan me tevreden te stellen, gezien dit citaat: Het lijkt daardoor onredelijk dat jij me beschuldigt. Als het jou tevreden stelt, …

  En dan nu net doen alsof je je plicht hebt gedaan enzovoort en het dan wederom doen voorkomen alsof ik degene ben die de boel hier belazert.

  En dan ook nog eens dit. Citaat: Heb jij je argumenten ooit aangepast, toen ik je op drogredenen heb betrapt?

  Jij dènkt me te hebben betrapt op drogredenen. Ik heb me destijds uit en te na verweerd, daarbij op de nodige momenten mijn woorden opnieuw geformuleerd in extra pogingen jou te laten inzien wat ik werkelijk bedoelde. En tegelijk jou gewezen op waar ik dènk dat juist jij drogredenen gebruikte. We verschillen duidelijk van mening over het drogreden-gehalte van mij en jou. Maar hoe gaat dat vaak? Juist, het gaat om image-building en karaktermoord. Door nu over mij met zekerheid te stellen dat je mij hebt betrapt op drogredenen schets je van jezelf een beeld van een geoefend filosoof (die vast kan wedijveren met je grote voorbeeld Mark Reijman) en het beeld van mij is dat van een bedrieger, een minkunkel op filosofisch gebied.

  Nou ja, het zal wel.

  Reactie is geredigeerd

 43. Mihai Mihai

  Avatar van Mihai
  @PeterV

  Voor zover dat ik het me herinner heb ik nooit gedacht dat je een minkukel zou zijn. Je hebt echter gelijk dat ik altijd heb gedacht dat je een charlatan bent.

 44. PeterV PeterV

  Avatar van PeterV
  Je reactie is duidelijk. Nog een ander punt:

  Citaat: Als het jou tevreden stelt, kan ik de waarschuwingen voor het voorbeeld zetten.

  Dit meen je toch niet? Je kan toch niet zomaar de tekst van het blog aanpassen nadat de discussie erover al in alle hevigheid is losgebarsten?! Je zou daarmee een norm overschrijden die wij allen hier veronderstellen met elkaar te delen.

 45. PF PF

  Avatar van PF
  De hoogweledelgeborenen zullen de wereld beerven. De hoovaardij, de gevormden, de geconditioneerden, de gecultiveerden, de welopgevoede, ontluisde geconfectioneerde meneer. De jachtliefhebbers met het dubbelloopsgeweer van de lach of ik schiet moraal. Zij die bukken om elke munt te rapen die je hen voor de poten gooit. Zij die ruggengraat tonen ,een ijzeren wil en buitengewone moed van de vernedering liefhebben, omarmen als een stenen beeld, een zelfportret van akelige geljkenis .
  De derde, vierde, vijfpde, zevende zweefstand naast koopvaardij, marine, lucht en landmacht. Zij die alle tekenen van de dierenriem achterstevoren kunnnen lezen en de rooksignalen van de vijand als het notenschrift van hun lunch, matinee en soirees doorgeven aan de pianisten van dienst. Die vervolgens alles moeiteloos ontcijferen, iets minder hooggeschoold als ze maar beter mogen zijn voor de schande van verstoting en armoede hen treft, om de amicale sfeer te veraangenamen, te verluchtigen onder het smikkelen, zuipen en gebijbel van de doorluchtige heren excellente psycho-analytici met hoed pochet, overkokende losgeslagen fantasie, herenhuis, privechauffeur en masseuse met ferme maar tedere dijen door.
  Oh ja, eikels bestaan niet onder herenvolk. , dat hoort niet, dat denkt men alleen, men is beleefd en diplomatiek, subtiel, etherisch, intellectueel, abstract en verkild, gesloten en defensief. Men lijdt geen peroonlijke nederlaag, men vraagt loyaliteit voor de offerande ,het gebaar van hun gratis intellect, hun pasmunt onder gelijken.

Leave a Reply