Skip to content

De mythe van Syrische beschietingen vanaf de Golan

Jeannette Gabay (Marketing and Communications Officer bij de lobbyorganisatie Thinc) herhaalt in het ND de mythe dat Israël de Golanhoogten nodig heeft omdat Syrië voortdurend Israël beschoot. Hieronder nuanceer ik haar stelling.

Na de oorlog van 1948 maakte men een gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Israël en Syrië. Deze DMZ werd door VN-waarnemers (UNTSO) gemonitord.

De Israëlische minister van defensie Moshe Dayan vertelde dat Israël meer dan 80% van de botsingen veroorzaakte. Israël stuurde gepantserde tractors in de DMZ om beschietingen te provoceren en via geweld ‘gebied te veroveren en het vast te houden totdat de vijand wanhoopt en het aan ons geeft.’[i]

In zijn boek ‘The Golan Heights’, schrijft Yigal Kipnis dat Israël de wapenstilstand op meer manieren schond: bouwde nederzettingen in de DMZ; verdreef Arabieren en vernietigde hun dorpen; bebouwde privé-land van Arabieren; voerde politionele acties uit in Arabische dorpen; gebruikte de DMZ om aanvallen op Syrië uit te voeren; begon grote projecten, zoals het afwateren van het Hula-meer en pompte water uit de Jordaan en Kinneret.[ii] In de Israëlische nederzettingen, schrijft Kipnis, waren geen burgers maar soldaten, juist om DMZ te bemachtigen.[iii] Hij concludeert:

‘Syrië wenste noch een frontale confrontatie met Israël, noch grensgevechten. Haar reacties op Israëlische acties waren minimaal en beperkten zich tot wat nodig was om de nationale eer te behouden en haar imago, of beter gezegd de eer van haar leiders in de Arabische wereld te behouden zonder gevaar voor een groter conflict.’[iv]

De Nederlandse kolonel Jan Mühren was VN-Waarnemer en schetst in zijn boek ‘Verscheurd land’ hetzelfde:

‘Over de al in 1950 begonnen incidenten in de drie DMZ’s stelt de bekende Britse Midden-Oostenjournalist Patrick Seale: “Israël was vastbesloten ze in bezit te krijgen. Men stuurde soldaten vermomd als landbouwers naar binnen om ze te bezetten. Die acties trokken Syrisch vuur, wat Israël een reden gaf om terug te slaan. Met andere woorden, als Syrië trachtte te voorkomen dat Israël daar terreinwinst boekte, volgde prompt vergelding.” Seale noemt enkele voorbeelden van deze creeping annexation door Israël. Bij de erop volgende Israëlische vergeldingsacties vielen vele Syrische slachtoffers. … Niet op de hoogte van deze voorgeschiedenis namen VN-collega’s en ik het jaar voor de Zesdaagse Oorlog identieke illegale acties van de Israëliërs waar.’[v]

Ook de Noorse UNTSO-comandant Odd Bull schrijft in zijn boek:

‘De status quo werd voortdurend door Israël in haar voordeel veranderd… In de loop van de tijd verdwenen alle Arabische dorpen. In de zuidelijke sector werden de Arabieren met geweld belet om enige teelt te doen…. Ik stel me voor dat een aantal van de verdrevene Arabieren zich ergens op de Golanhoogten vestigden en dat hun kinderen hebben gezien hoe het land dat al honderden jaren in hun familie was, werd bebouwd door Israëlische boeren. Van tijd tot tijd openden ze het vuur op deze boeren…Ik kon het niet helpen te denken dat Noorse boeren in vergelijkbare omstandigheden vrijwel zeker op dezelfde manier zouden hebben gehandeld.’[vi]

En de Zweedse commandant Carl Von Horn rapporteerde hetzelfde:

‘Eigendom wisselde van eigenaar, steevast in één richting… Helaas ontwikkelden Israëli’s ook de gewoonte om te irrigeren en te ploegen in Arabische landerijen in de buurt… Geleidelijk was het gebied, onder de vuurspugende ogen van de Syriërs een netwerk van Israëlische kanalen en irrigatiekanalen geworden, die grenzen aan en altijd inbreuk maken op Arabisch eigendom. Deze opzettelijke stroperij werd bitter verafschuwd door de Syriërs.’[vii]

Hij schrijft dat Israëlische tractoren steeds meer land van de Arabieren bebouwden om alle Arabieren te verdrijven.[viii]

En Stephen Green citeert in zijn boek rapporten van de Amerikaanse ambassade in Israël:

‘Arabieren wilden vooral de situatie in stand houden zoals voorzien in [de VN-wapenbestandovereenkomsten], terwijl Israël consequent probeerde volledige controle te krijgen…De VN was nooit in staat zich te verzetten tegen de agressieve en gewapende Israëlische bezetting en feitelijk controle te houden over dergelijke gebieden… De meeste VN-waarnemers prijzen de Syriërs voor langdurige terughoudendheid, in het zicht van de Israëlische land overname met geweld.’[ix]

Zelfs als Gabay de waarheid zou spreken, het volkenrecht verbiedt het veroveren van territorium, zonder enige uitzondering. Hoe zou Gabay de volgende vraag beantwoorden: Als Israël de beschietingen begon, heeft Syrië dan recht op Israëlisch territorium?


Geredigeerd door Pascale Esveld

Noten:

[i] “We would send a tractor to plow … in the demilitarized area, and we would know ahead of time that the Syrians would start shooting. If they did not start shooting, we would inform the tractor to progress farther, until the Syrians, in the end, would get nervous and would shoot. And then we would use guns, and later, even the air force, and that is how it went. … We thought … that we could change the lines of the cease-fire accords by military actions that were less than a war. That is, to seize some territory and hold it until the enemy despairs and gives it to us.”, ‘Moshe Dayan, Interviews on the Golan Heights and on Jewish Settlement in Hebron, 22 November 1976 and 1 January 1977 (Excerpts)’. 1997. Journal of Palestine Studies 27 (1 Part 105): 144–48.
[ii] “Israeli activity in the demilitarized zone included the establishment of settlements; policing action in Arab villages in the area; evacuating Arab inhabitants and destroying their villages; using land belonging to Arabs for agriculture; and use of areas in dispute in order to initiate military action against Syria; purchasing land; developmental enterprises (draining Lake Hula) and utilizing water (pumping from the Jordan River and Lake Kinneret). The actions were very often in contradiction to the armistice agreement.”, Kipnis, Yigal. 2013. The Golan Heights: Political History, Settlement and Geography since 1949. p. 58.

[iii] “But it is doubtful whether the northeastern civilian population, and the Israeli population as a whole who identified with them, were aware of the fact that these settlements and their inhabitants were serving as soldiers in the struggle for control over the demilitarized areas, control which Israel had given up, temporarily in the view of its leaders, in the ceasefire agreement.”, Kipnis, 2013, p. 459.

[iv] “The entire period up to the Six Day War, and afterwards as well, Syria desired neither a frontal confrontation with Israel nor border skirmishes. Its reactions to Israeli moves were minimal and were limited to essentially what was required in order to maintain national honor and to preserve its image, or more precisely, the honor of its leaders in the Arab world, without becoming endangered in a conflict which would exceed a local exchange of fire.”, Kipnis, 2013, p. 457.

[v]  Mühren, J. C. 2004. Verscheurd Land: Maximalisten Blokkeren Vrede in Het Heilige Land. p. 48.

[vi] “The situation deteriorated as the Israelis gradually took control over that part of the demilitarized zone…the status quo was all the time being altered by Israel in her favour…in course of time all the Arab villages disappeared. In the southern sector the Arabs were forcibly prevented from doing any cultivation… A number of Arab villages in the southern sector have suffered a similar fate. I imagine that a number of those evicted settled somewhere in the Golan Heights and that their children have watched the land that had been in their families for hundreds of years being cultivated by Israeli farmers. From time to time they opened fire on these farmers. That, of course, was a violation of the armistice agreement, though I could not help thinking that in similar circumstances Norwegian peasants would almost certainly have acted in the same way.”, Bull, Odd. 1976. War and Peace in the Middle East: The Experiences and Views of a UN Observer. p. 49.

[vii] “property changed hands, invariably in one direction, so that before long the Jews were claiming the right to exploit all the land they had bought whether its eventual nationality had been settled or not. Unfortunately, too, they developed a habit of irrigating and ploughing in stretches of Arab owned land nearby. ..Gradually, beneath the glowering eyes of the Syrians, who held the high ground overlooking the zone, the area had become a network of Israeli canals and irrigation channels edging up against and always encroaching on Arab-owned property. This deliberate poaching was bitterly resented by the Syrians who, shortly after a new canal had been started on March 24, opened fire on the Israeli irrigation teams.”, Horn, Carl von. 1966. Soldiering for Peace. p. 86.

[viii] “In 1950, the Israelis had established a new kibbutz at Beit Katzir in the demilitarized zone. Like most of their kibbutzim in troubled areas, it was fortified with trenches and a double-apron barbed wire fence from behind which its settlers sallied out to cultivate the surrounding land, digging irrigation canals to channel the water from Lake Tiberias with such vigor that before long no Arab farmer in the area was allowed into the stretch of land between the kibbutz and the lake. From here they soon extended their activities so that the inhabitants of two neighboring Arab villages, Lower and Upper Tawafiq, observed the kibbutznik tractor drivers with alarm as they speeded up on each turn at the eastern boundaries of their fields, making the ploughs swerve out, thus slowly but surely extending their “previous” cultivation eastward into Arab land. This was, of course, part of a premeditated Israeli policy to edge east through the demilitarized zone toward the old Palestine border (as shown on their maps) and to get all Arabs out of the way by fair means or foul.”, Horn, 1966, p. 127

[ix] “Another area of practical application of IDF force involved the control of the demilitarized zones between Israel and Syria—again, a dispute with a long history. In July of 1964, however, the U.S. Consulate in Jerusalem reported that brute force was beginning to carry the day:

‘Arabs concerned selves basically with preservation situation envisioned in [the UN armistice agreements] while Israel consistently sought gain full control. Even this aspect struggle visibly cooling during past eight years, with Israel emerging victorious largely because UN never able oppose aggressive and armed Israeli occupation and assertion actual control over such areas, and Arab neighbors not really prepared for required fighting. If end justifies means, Israel’s reliance on force and threat using it seemed proving successful.’

The report continued:

‘Most UN observers accord certain amount credit to Syrians for restraint over long period in face Israel seizure control in [the demilitarized zones] by force or constant threat using it. They believe frequently expressed Syrian disappointment at failure UNTSO effectively restrain Israeli inroads in [demilitarized zones] being translated into action against Israel by low-level Syrian military. . . . they spread fear and escalation because no change Israel pressures discernible.’”, Green, Stephen. 1984. Taking sides: America’s secret relations with a militant Israel, 1948/1967. p. 192.

Published inBeste BlogsPolitiekSofist Factory

Be First to Comment

    Leave a Reply