Skip to content

Daarom moet je Wilders berechten

Daar stond hij en beloofde minder Marokkanen in Nederland te ‘regelen’. En na meer dan vijfduizend aangiftes, beriep hij zich nijdig op vrijheid van meningsuiting. Ik was ook tegen zijn eerste proces, want het is altijd eng om iemand monddood te maken. Maar als immigrant vrees ik steeds meer voor mijn welzijn en geloof steeds meer dat slechts de rechter gerechtigheid kan brengen. Waarom? Omdat Wilders vals speelt.

Sommige Wilders zijn gelijker dan anderen
Wilders legt Nederland dubbele maten op. Hij eist voor anderen altijd minder vrijheid en minder rechten dan hij zichzelf gunt. Hij joelt ‘vrijheid van meningsuiting’ na zijn leuzen, maar dreigt om iedereen – die hem met Hitler vergelijkt – voor de rechter te slepen. Terwijl niemand hem met Hitler mag vergelijken, mag hij wel moslims voor fascisten uitmaken. Hij noemt de Koran ‘Mein Kampf’; hij roept dat er geen gematigde Islam bestaat maar slechts ‘islamofascisme’; hij roept in zijn film Fitna om Europa van Islam te bevrijden, zoals men haar van nazisme en communisme bevrijdde.

Columnisten verdedigen zijn vrijheid van meningsuiting. Maar zij zijn blank en al generatieslang in Nederland. Zij vrezen geen seconde voor discriminatie. Zij vrezen niet voor deportatie. Zij vrezen niet voor burgeroorlog.

Zij maken dezelfde denkfout als Wilders. Zij delen de Nederlanders in twee soorten: de burger met een lange Nederlandse stamboom en de nieuwere Nederlander. De stamboom-Nederlander heeft het extra superrecht om rechten van de nieuwere Nederlanders te ontnemen. Hij heeft het laatste woord, het vetorecht. Zijn rechten hebben voorrang op de rechten van de ‘allochtonen’.

Deze schrijvers zijn ook blind voor een ander fundamenteel recht: het recht op een rechter. Dit betekent dat elk mens het recht heeft om de staat of andere mensen voor de rechter te dagen (of aangifte te doen) als hij denkt dat zij zijn legitieme belangen schenden. Dus Wilders heeft recht op het vrije woord, maar ik heb het recht op toegang tot recht. Zo simpel is het.

Wilders voert een oneerlijke strijd
De columnisten roepen dat we Wilders in een debat moeten bestrijden. In welk debat? In welk debat is Wilders bereid zijn stellingen te verdedigen en te onderbouwen? Toen GroenLinks-leider Bram van Ojik een Kamerdebat wilde, steigerde Wilders tegen dit ‘volksgericht’ en kreeg zijn zin. Alweer de dubbele standaard, want Wilders drukte zijn Marokkanendebat wel door de strot van de Kamer. Het lukt hem telkens te dicteren: hoe, wat en in welk debat.

Ik heb het recht op een eerlijk steekspel, in elk debat dat over mijn gerechtvaardigde belangen gaat. Maar de strijd is ongelijk. Want de media geilen op elke kreet en elk krijsen van Wilders. Krijg ik ook elke dag ruimte in elke krant om zijn drogredenen te weerleggen? Nee. Dus slechts de rechter kan de lansen gelijk maken.

Drogredenen
Wilders lapt de regels van het debat en argumentatieleer continu aan zijn laars. Hij strooit telkens met drogredenen, zoals de ad hominem. Ik zal drie voorbeelden geven.

In een interview met RTL ging hij niet op de argumenten van Hans Spekman in, maar riep dat Spekman een schone trui moest dragen. Waarom is de trui van Spekman relevant? Volgens welke argumentatieregels heeft degene met de schoonste trui altijd gelijk?

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur vond zijn uitspraken over Marokkanen in strijd met de Nederlandse en Amerikaanse waarden. Wilders speelde alweer op de man, twee keer: ‘de man moet nog veel leren’ en ‘het is ook niet makkelijk natuurlijk van geldschieter naar ambassadeur in een keer.’ Waarom is dit relevant? Als de ambassadeur geldschieter is, moeten de Marokkanen vertrekken?

Wilders gebruikt gestaag de jij-bak. Hij haalde meteen de negatieve uitspraken van Spekman en Samsom over Marokkanen, van jaren geleden, uit de kast. Maar het ene kwaad rechtvaardigt het andere niet. Als Marokkanen de opmerkingen van Spekman en Samsom hebben geïncasseerd, wil dat niet zeggen dat ze oneindig moeten vangen in de toekomst.

Daarom heb ik het recht op een rechter, want bij de rechter tellen slechts rationele argumenten. De neutraliteit van een rechter is legitiemer dan een debat, waar Wilders het publiek met populistische drogredenen manipuleert.

Wilders voert een guerrilladebat
Hij knalt vanaf een duistere schuilplek en sluipt weg. Hij schendt de grondregel in argumentatie: wie stelt bewijst. Want hij heeft niet alleen het recht om iets te roepen, maar ook de plicht om het te onderbouwen. Je hebt geen recht op zo maar elke lukrake opinie, maar slechts op een onderbouwde opinie. Je hebt recht op je eigen mening, maar niet op je eigen verzonnen feiten.

En als jouw stellingen weerlegd worden, dien je die stellingen in te trekken en hen niet meer te herhalen. Zoals met Maurice de Hond gebeurde. Omdat hij zijn stelling niet kan bewijzen, dat de ‘klusjesman’ de ‘Deventer moord’ heeft gepleegd, mag De Hond de ‘klusjesman’ van de rechter nooit meer beschuldigen.

Daarom heb ik het recht op een rechter, want die stopt valse fanatieke aanvallen voorgoed.

Wilders voert een guerrillastrijd tegen de underdog
Voor de opinievrijheid zie ik drie logische doelen. Ten eerste om macht te nivelleren: je moet de staat, de leider en de machtige kunnen berispen; ten tweede om je eigen rechten te kunnen verdedigen; ten derde om als land vooruit te gaan door de beste ideeën te kiezen, zonder ideeën uit het debat te verbannen.

Maar het is zeker niet het doel van deze vrijheid om anderen te breken; noch de meerderheid machtiger te maken; noch de minderheid te verminken.

Wilders wil ‘remigratie krachtiger stimuleren’. Maar democratie heeft grenzen en één daarvan is willen dat minderheden het land verlaten. De democratie die minderheden verdrijft is een dictatuur, ongeacht hoeveel procent van de mensen dit wil. Dus Wilders misbruikt de vrijheid om onvrijheid te scheppen. Hij misbruikt zijn recht voor onrecht.

Daarom heb ik het recht op een rechter, want die maakt de strijd gelijk en rechtvaardig.

De internationale normen
Volkenrecht erkent grenzen voor opinievrijheid. De Canadese leraar Malcolm Ross is het standaard voorbeeld. Hij schreef in zijn vrije tijd antisemitische stukken. De ouders klaagden dat hij een vergiftigde omgeving voor de kinderen maakte. Ross werd overgeplaatst als bibliothecaris en werd gewaarschuwd voor ontslag. Hij procedeerde tot het Canadese hooggerechtshof. Maar hij verloor.

Hij stapte naar het VN-Mensenrechtencomité. Maar het comité besloot hetzelfde, dat het noodzakelijk was om hem van zijn functie te ontheffen om de rechten en de reputatie van Joden te beschermen. En dat kinderen op een publieke school het recht hebben op onderwijs vrij van ‘bias, vooroordelen en intolerantie.’

Nederland doet mee aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als lid van de Raad van Europa. De Raad heeft een commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI). De ECRI schrijft over elk land rapporten en in oktober 2013 kwam het rapport over Nederland uit.

De commissie prees Nederland aan voor het aanklagen van de Arabisch-Europese Liga (AEL). De Liga plaatste een cartoon op haar site – met opzet – om aan te tonen dat men met twee maten meet over vrijheid van meningsuiting: vrijheid voor Mohammedcartoons en grenzen voor andere opinies. Deze cartoon, niet serieus bedoeld, betwijfelde de Holocaust. De rechter veroordeelde AEL tot een boete van €2500.

De ECRI concludeerde dat ook Wilders’ uitspraken ‘haattaal of aanzetten tot haat’ zijn en dat de rechters zich in hun zaak vergisten. De ECRI gaf twee soortgelijke voorbeelden:

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) meende dat België rechtmatig had gehandeld toen men politicus Daniel Féret aanklaagde voor aanzetten tot haat en racisme. Féret riep – zoals Wilders – dat immigranten terug moeten; ook hij streed tegen ‘islamisering van België’. Féret verloor zijn parlementaire onschendbaarheid en kreeg een taakstraf van 250 uur. Hij verloor zowel zijn actief als passief kiesrecht voor tien jaar. Het EHRM vond zijn veroordeling gerechtvaardigd als bescherming van de reputatie en de rechten van anderen.

Het EHRM gaf ook Frankrijk gelijk toen men Jean-Marie Le Pen veroordeelde. Het Hof – zegt de ECRI – vond dit terecht omdat ‘zijn uitlatingen de “moslimgemeenschap” duidelijk als geheel en op een zodanig verontrustende manier had gepresenteerd dat dit zou kunnen leiden tot gevoelens van afwijzing en vijandigheid. Volgens het EHRM plaatste de politicus de Franse bevolking lijnrecht tegenover een gemeenschap wier religieuze overtuigingen expliciet werden genoemd en wier snelle groei werd gepresenteerd als een latente bedreiging voor de waardigheid en veiligheid van de Franse bevolking.’

Als de ECRI de oude woorden van Wilders ‘haattaal’ noemde, dan zou de commissie zijn nieuwe capriolen nog een tandje erger vinden. Hij beloofde om minder Marokkanen in Nederland te regelen en hitste de zaal op om ‘minder, minder, minder’ te jodelen. Het is evident dat hij de reputatie en de rechten van anderen beschadigt, precies zoals bij Féret en Malcolm Ross. Het is evident dat hij aanzet tot gevoelens van afwijzing en vijandigheid, zoals bij Le Pen. Het is evident dat Wilders de stamboom-Nederlanders lijnrecht tegenover de nieuwere Nederlanders zet.

Daarom een rechter als scheidsrechter
De rechter zal deze oneerlijke strijd in een eerlijke strijd veranderen. De rechter zal Wilders dwingen om slechts rechtmatige argumenten te gebruiken en zal zijn drogredenen negeren. De rechter zal Wilders dwingen om zijn argumenten te verdedigen en te onderbouwen. De rechter – en niet Wilders – zal het laatste woord hebben. De rechter zal eerlijk bepalen wie gelijk heeft.

Poepruimen
Wilders voert een slinkse guerrillaoorlog en zijn aanvallen leggen een oneerlijke tol op de nieuwe Nederlanders, zelfs al zijn ze hier al drie generaties lang. Hij spuit zijn slogans met minimale moeite in de media en weigert daarna te debatteren. De nieuwe Nederlanders daarentegen, moeten iedere keer tijd, geld en energie spenderen om zijn schade te herstellen. Zij moeten non-stop schrijven en met moeite stukken in de media zien te krijgen. Zij moeten demonstreren.

Mijn tijd is eindig en mijn leven is te belangrijk. Ik wil andere dingen doen dan mijzelf eindeloos tegen Wilders verdedigen. Hij misbruikt zijn vrijheid zoals de man die zijn honden stiekem in de nacht voor mijn deur laat schijten. Waarom zou ik de stront elke ochtend opnieuw moeten ruimen? Het is tijd dat de staat mijn rechten en mijn vrijheid beschermt. Laat de rechter maar spreken.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsSofist Factory

15 Comments

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Wilders heeft niet alleen opgeroepen tot “minder Marokkanen”, maar bij diezelfde bijeenkomst ook “minder Europese Unie” én “minder PvdA”. De PvdA is de partij van sociaaldemocraten. Ook haar voorganger, de SDAP was dat. Ze hebben altijd nauw samengewerkt met de NVV. Leden daarvan konden soms rekenen op een beroepsverbod.
  Hitler moest ook al niks hebben van de sociaal-democraten. Dat beschreef hij dus al in “Mein Kampf”. Hij dacht eerst dat ze wel aardig waren en ook de vakbeweging zag hij wel eventjes zitten maar ontdekte later hoe gemeen die gasten waren.
  En ook hoe “link” ze waren omdat joden aan verbonden waren die ook nog eens de linkse kranten in hun macht hadden.
  Het is even een klus maar lees eens vanaf hier https://is.gd/pSU8yt in “Mein Kampf”

  Als je hier klikt https://is.gd/ELvX4f zie je een overzicht van de hoofdstukken uit het boek waar hij z’n haat jegens vakbeweging, sociaaldemocraten en joden weergeeft. Je zult zien dat de ideeën van Hitler en Wilders praktisch één op één overeenkomen al moet je uiteraard “joden” door “moslims” vervangen.
  Klik deze hoofdstukken maar eens open:
  De sociaal-democratie
  Mijn eerste ontmoeting met sociaal-democraten
  De eerste terreur
  De sociaal-democratische pers
  De ziel van de massa
  De tactiek van de sociaal-democratie
  De fouten van de bourgeoisie
  Het vraagstuk van de vakbeweging
  De vakbeweging wordt verpolitiekt
  Sleutel tot ware bedoelingen van de sociaal-democratie
  Het Joodse vraagstuk
  De zogenaamde grote pers
  Kritiek op Wilhelm II
  De pers op de knieën voor Frankrijk
  Ik word antisemiet
  De Jood als leider van de Sociaal-democratie
  De Joodse dialectiek

  Er si nog een kleinigheidje wat Wilders van Hitler heeft overgenomen. Hitler had óók een pest aan joden omdat ze zo slcecht Duits spraken (ze slissen) en zo slecht gekleed waren. OOk één van de meest kwaadaardige eigenschappen van Marokkanen immers?

  En Wilders heeft wel degelijk gelijk als hij zegt dat de Koran een haatzaaiend boek is.
  Zie maar eens in Soera 49 https://is.gd/hEvotg
  9. Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert. En indien zij terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk.
  11. O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.
  12. O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdoeht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk.
  13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah.

  Punt 9 gaat erover dat je vrede moet sluiten en de partij die op oneerlijke wijze oorlog voert aanpakken.
  Israël is op basis van het zionisme ontstaan. Daar klopte dus niks van. De Joodse Staat Israël is ontstaan vanuit de Bijbel waarin volgens Deuteronmium 7 te lezen staat dat je geen vrede mag sluitenen je vijanden moet uitroeien.
  Punt 11 is iets wat geheel tegen Wilders ingaat. Hij belastert mensen, scheldt ze uit, vernedert ook vrouwen enz.
  Punt 13 is dus een pleidooi voor een multiculturele samenleving. Eén van de grootste bedreigingen die de mensheid kent. Hitler moest er dan ook niks van hebben. Israël geldt ook als een monocultureel land.
  Maar… zie https://is.gd/hLybVh
  “Cultureel antropologe en voormalig emeritus-hoogleraar Prof. Dr. Lotty Eldering Universiteit van Leiden kwam na jarenlang onderzoek naar minderheden in de Nederlandse samenleving tot de conclusie dat Nederland geen multiculturele samenleving is, omdat er vanuit de samenleving een sterke druk op allochtonen wordt uitgeoefend om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur.”

 2. MightyMike MightyMike

  Veldman!! Sinds wanneer is de PVDA een bevolkingsgroep!! Alleen al als je zo iets schrijft spoor je boven in je hoofd niet!!!

  Je citeert “haat verzen” uit de Koran….ken jij de bijbel?? Ik durf alles wat ik heb daarop te wedden, want dat is juist het probleem met mensen als jij!! Denken de Koran of de bijbel te kennen, terwijl ze hun domme info halen van Facebook!!

  Ik ben rooms katholiek…..ga de bijbel leren!! Of zoek op toutube naar het filmpje over de bijbel/koran en zie voor je zelf!!

  Weg met Wilders!! Weg met dat haatzaaien!!

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @MightyMike Ik ken de Bijbel heel goed aangezien ik niet alleen christelijke ouders en schoonouders heb gehad maar ook verkering heb gehad met een Jehova’s Getuige deerntje en dan ben je “verplicht” de Bijbel goed te kennen.
   En ik ken de Koran redelijk goed aangezien ik moslims in de familie heb en juist weer dankzij internet de Koran “goed” heb kunnen lezen. Jij weet duidelijk niet wat in de Koran staat. Je hebt je “wetenschap” waarschijnlijk via Facebook o.i.d. en wat je ervan weet is aantoonbaar gelogen door lieden die vroeger meenden dat joden heel foute mensen waren. Mijn familie was dus destijds fout. Nu zijn moslims dat. Dus ook weer mijn familie. Maar wees eens eerlijk. Wanneer ben jij voor het laatst bedreigd door moslims?
   Wie hebben de joden vervolgd? Naar welke landen zijn de joden gevlucht toen ze vervolgd werden door christenen en de nazi’s? Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren?

   De PvdA verwijzing heb ik uit een artikel in Trouw. Je kunt ‘m hier downloaden. https://is.gd/uoLKss

   • MightyMike MightyMike

    Als je de bijbel goed kende zoals jij hier beweerd, zou je never nooit de Koran zo bestempelen!!

    Je hele betoog kan ik de prullenbak in doen, want iemand die dit beweerd kan ik helaas niet meer serieus nemen…….

    Fijne avond!!

    Oh en je kent me niet!!

  • emmy verhoek emmy verhoek

   MightyMike, volgens mij zeggen Veldman en jij precies hetzelfde…lees het stuk nog maar eens goed door

 3. Spotgold Spotgold

  Het viel me op in een internetdiscussie die ik laatst voerde, dat de cryptofacsisten er niet tegen kunnen wanneer je voorspiegelt dat ze op een Neurenbergproces zullen eindigen en zullen worden opgeknoopt. We zullen ze vinden, we zullen ze berechten, en ze komen aan een strop aan de galg. Daar worden ze woest van, en dat betekent dat ze een kwaad geweten hebben. Maak daarvan gebruik!

  De wereld bestaat uit 10% slechten, 10% goeien en 80% die beide kanten opkan. Die 80% moet een zetje in de goede richting!

 4. pietje puk pietje puk

  Vanwege de blokkades hier toegepast door onze filosoof schrijf ik maar weer eens onder een andere naam.
  Die blokkades acht ik heel dom, vrijheid van meningsuiting is een groot goed, merkwaardig dat immigranten dat niet inzien.
  Wat betreft het rechtssysteem, dat is een afgeleid van ideeën in een samenleving, dat was altijd en overal zo.
  Als dus immigranten menen dat zij daaraan hun acceptatie en veleigheid kunnen ophangen, dan hebben ze het mis.
  Acceptatie en integratie komt door in cultureel opzicht Nederlander te worden.
  Ik moet helaas Wilders gelijk geven, per saldo, er zijn heel nette Marokkanen, hebben die geen goede naam.
  Al vele jaren geleden wilden mijn dochters niet meer naar het strand met de trein.
  Mijn vrouw heeft er ook de pest aan, is er niet van gediend door een Marokkaans jongetje schatje genoemd te worden op straat.
  Neurenberg werd indertijd gezien als joodse wraak.
  De VS voorzitter van het hooggerechtshof toen noemde het een farce.
  De doodstraffen werden uitgesproken vanwege een agressie oorlog.
  Niet alleen kon dat niet worden bewezen, er is nog steeds geen definitie van.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @pietje puk Joden hadden vroeger ook een heel slechte naam. En weet je wat het Marokkanen is. Als je ze beveelt dat ze toegeven heel slechte mensen te zijn en dat zij voor 99,8% voor alle ellende op de wereld hebben gezorgd dan weigeren ze gewoon dat toe te geven. Mijn Marokkaanse familie wordt dan ook regelmatig uitgescholden, Toen ik nog in het wijkwerk zat waren ik en m’n “collega’s”m ook heel foute mensen omdat we opkwamen voor allochtonen. Onze kinderen werden soms in elkaar geslagen door de kinderen waarvan de ouders van het type Wilders waren.
   Ik kreeg bij me thuis en op m’n bureau waar ik de wijkkrant verzorgde stenen door de ruiten.
   Heb jij al een idee wat er met Marokkanen en andere allochtonen moe gebeuren zo ook vluchtelingen zolang we ze niet “gewoon” kwijt kunnen raken? Zou het ideetje van Hitler ook wat zijn, aangezien de gasprijs behoorlijk laag is?

 5. Henk Veldman Henk Veldman

  @MightyMike
  Nog even over dat “haatzaaien” van Wilders. Hij refereert wel degelijk aan de islam als zijnde “fout” als een “fascistisch en haatzaaiend boek”.
  Hier zie je de mening van Wilders 15 jaar geleden. https://is.gd/lpcYve
  Hitler heeft z’n best gedaan om de Joden naar Palestina te krijgen. Zie https://is.gd/w45WOV maar zou door de “groot-moefti” ervan af zijn gehouden. Let wel. Het gin dus destijds om miljoenen joden.
  Wilders heeft pas nadat hij had gesproken me een joodse “groot-moefti” ingezien hoe wreed de Paestijnen/moslims waren want ze hadden het land wat de joden 3400 jaar al van god gekregen voortdurend bezet gehouden. In 1850 was zelfs 95 bezet door de Palestijnen!
  Maar ondertussen is de Joodse staat Israël ongeveer het enige land (nog) dat discrimineert op zowel “ras”, afkomst en geloof.
  Zaken die geheel strijdig zijn met de islam. En sterker nog, de islam die de Jodenvervolging al vanaf het begin heeft veroordeeld. De daders waren destijds dus jou katholieke voorouders.
  Zij dwongen iedereen hen te gehoorzamen en deden dat eeuwenlang. De islam kent geen geloofsdwang.
  We hebben momenteel ook wat heibel over gelijkberechtiging van de vrouwen. Nog steeds verdienen vrouwen vaak minder dan mannen en zijn ze veel te weinig vinden in topposities.
  Zie deze link eens wat Mohammed destijds regelde: https://is.gd/hstdCi
  “De vrouw in de Islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.”
  Mijn vrouw en ik zijn inmiddels 45 jaar getrouwd. Ze mocht nooit iets zonder mijn toestemming doen, waar het om grote aankopen ging en ze verdiende minder dan ik.

 6. Henk Veldman Henk Veldman

  @emmy verhoek Het klopt min of meer dat we hetzelfde “willen” namelijk het af willen van Wilders met z’n haatzaaierij, echter mijn argumentatie is anders. MightyMike gaat uit van een interpretatie vanuit de Bijbel, maar weet overduidelijk niets over Koran e.d. of wie ene Hitler eigenlijk was.
  Ik ben ooit bezig geweest met het vertalen van “Mein Kampf”.
  Toen ik de eerste keer Wilders op tv zag, dacht ik dat hij een wat mislukte persiflage maakte op Koot en Bie’s “De tegenpartij” maar de 2e keer zag ik dat hij precies was waarom we ooit van plan waren om “Mein Kampf” uit te geven, namelijk omdat we verwachtten dat er ooit weer een “Hitler” zou opstaan. Dat was dus inderdaad Wilders.
  Ik ben nog steeds van mening net zoals in ’75 toen we met de vertaling bezig waren dat het verplichte “lectuur” in het MO en VWO hoort te zijn.

  • reinejragolo reinejragolo

   Mihai, ga gewoon de stront voor je deur opruimen en je zult de volle betekenis van de vrijheid van meningsuiting, met al z’n scherpe kantjes, weer opsnuiven.

 7. Henk Veldman Henk Veldman

  @reinejragolo Nog afgezien van het feit dat jij in alle vrijheid de mening van Wilders lijkt te verkondigen, al is dat niet helemaal zeker want binnen zijn eigen partij is dat verplicht, gaat het in dit geval niet om een “mening” maar om feiten. Wilders c.s. IS heel erg fout. Tenzij je natuurlijk van mening bent (dus je uit je mening) dat lieden als Hitler niet fout waren. Vanuit die mening/standpunt kun je dan “feitelijk” zijn door te zeggen dat Wilders op die gronden dus niet fout is (geweest)
  Dat is dus waar een rechter ook altijd mee zit.
  Hier boven zie je mijn verwijzing naar “Mein Kampf”, https://is.gd/pSU8yt Lees het eens en probeer eens iets te ontdekken wat eventueel wel fout is aan Hitler als je die vergelijkt met wat Wilders zegt. Probeer wat punten noemen waarin Wilders en Hitler (en mogelijk jij ook) van elkaar verschillen.
  Uiteraard is het wat werk maar zoek maar eens bij de hoofdstukken die hier https://is.gd/ELvX4f staan en richt je puur op de thema’s “sociaal-democraten, vakbeweging, joden en de pers”.
  Misschien zul je ontdekken dat Hitler helemaal niet zo’n fout mannetje was zoals in sommige kringen wel eens beweerd wordt. Hij had mogelijk zich alleen niet voor het karretje van de groot-moefti zich moeten laten spannen, maar dat moeten we hem mogelijk dan maar vergeven.
  En wie weet zit er een standbeeld voor hem in, waar op de sokkel de steun van Wilders staat. We moeten geen straten naar hem vernoemen want zo’n straat is veel duurder dan een standbeeld en voor je het weet wonen er ook moslims in zo’n straat,

 8. Henk Veldman Henk Veldman

  [“Als je de bijbel goed kende zoals jij hier beweerd, zou je never nooit de Koran zo bestempelen!! “]
  In de Bijbel staat dat het joodse volk het recht heeft “terug te keren” naar het land wat god hen had gegeven den de bevolking uit te roeien.
  In de Koran staat niet dat het niet mocht, maar niet (meer) mag en zeker niet uit naam van god.
  Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren in ’48
  Er zijn inmiddels in dat land 10.000den doden en en honderdduizenden gewonden. Geloof jij in een god die dat pikt?
  Islamitische landen hebben nog nooit “westerse” landen aangevallen. Omgekeerd heeft het westen dat voortdurend gedaan bij islamitische landen, met miljoenen slachtoffers. De honderden miljoenen slachtoffers in Europa de vorige eeuw zijn praktisch alle afkomstig van christenen. Maar ik neem aan dat ze daar met geweld toe gedwongen zijn omdat dat in de Koran staat?

 9. karima karima

  Uhm mighty mike en veldman. Zoals Emy zegt. Jullie zitten op een lijn. Ik denk dat de verwarring komt omdat henk veldman in zijn commentaar de vredelievende verzen…. neem ik aan sarcastisch bedoeld…….. haatverzen noemt. Terwijl hij juist daaronder de goede bedoeling van de verzen uitlegd. Ik denk dat je Henk verkeerd hebt begrepen. Mighty mike 😉 Maar ‘zouden ‘ dit misschien verduidelijkt hebben Henk ;). Zo zie je maar hoe snel miscommunicatie ontstaat…

Leave a Reply