Skip to content

Waarom is politiek correct fout?

Bert Brussen haat politieke correctheid. Sommige mensen zijn tegen het benoemen van de afkomst van een misdadiger, en deze (zelf)censuur is slecht. Waarom dan? Niet dat ik voor of tegen het onthullen van een identiteit ben, maar ik wil een argument krijgen als me iets wordt aangeraden.

Bert neemt de stelling van Halsema over, dat het in Haren om ‘jongens’ ging, niet om ‘jongeren’. Dus om het mannelijk geslacht en niet om het vrouwelijk. Bert geeft ons ook statistieken om te bewijzen dat mannen een monopoly op misdaad hebben. Dus je moet zeggen dat ze mannen zijn.

Ik denk echter dat men de politiek-correcte mensen fout heeft begrepen. Stel je voor dat we krantenkoppen zouden hebben:

“Jood Goldman Sachs licht ons op.”
“Jood Bram Moszkowicz haalt koffers met geld bij Joden in Amerika om Wilders te verdedigen.”
“Jood Bram Moszkowicz laat zich contant betalen en schrijft geen kwitanties uit.”
“Jood Leon de Winter drogredeneert in de Volkskrant.”

Wat heb ik eraan als iemand mij informeert dat Sachs, Moszkowicz en De Winter Joden zijn? En hoezo moeten we meer aandacht schenken aan het feit dat mannen misdadiger zijn dan vrouwen? Het enige wat we daarmee bereiken is een Partij voor de Vrouwen (PVV) die zegt:

“Zeker, we hebben een groot demografisch probleem. Stuur de mannen die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al… Ja, ik vind: als een minderjarig man over de schreef gaat, dan moet hij samen met de ouders het land uit worden gezet.”

“mannengemeenschap… ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als vrouwen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.”

Als zzp-er kom ik weleens bij klanten en daar komt het onderwerp van skimmen magisch vaak voor. Of de opmerking dat Roemenen Rome onveilig maken. En hoe zou, willekeurig welke man (maar laten we Bert als voorbeeld nemen), hoe zou hij het vinden als hij bij klanten komt en vrouwen zouden hem herinneren dat mannen misdadig zijn? En wat als de meerderheid van de bazen bij bedrijven vrouw is en opdrachten bewust aan vrouwen worden gegeven, ook als een man net zo goed is? Want mannen zijn misdadig en de kans is dus groter dat je door mannen wordt opgelicht.

Velen die het benoemen van afkomst willen, doen dat niet omdat de informatie relevant is. Ze doen dat om daaruit andere (onuitgesproken) conclusies te suggereren.

Sommigen willen discrimineren, zoals Wilders:

“Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam.”

Sommigen willen minderheden minderen, zoals Wilders:

“Uiteraard, maar we kunnen allochtonen wel aanmoedigen om vrijwillig weg te gaan.”

“Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.”

Het is allang wetenschappelijk aangetoond dat deze informatie zoals Pavloviaanse conditionering werkt. De mens is van natuur racistisch en dat kan men makkelijk bewijzen door de fysiologische reacties van mensen te meten, bij het tonen van foto’s van blanken en zwarten. Lees ook over dit onderzoek, waaruit blijkt dat gehandicapte zwarten minder kans hebben bij een rechter. Het steeds benoemen van afkomst, zal dit natuurlijk racisme nog verder vergroten.

Bovendien wil iedereen behandeld worden op zijn eigen kwaliteiten. Bert zou ook niet willen dat ik hem een opdracht onthoud omdat Nederlanders de Apartheid in Zuid-Afrika hebben gesticht, of genocide op Banda-eilanden hebben gepleegd, of omdat de Nederlandse regering de oorlog in Irak politiek heeft gesteund, of rendition-vluchten via Nederland heeft toegestaan.

En stel je voor dat er twee verdachten voor een rechter staan, een man en een vrouw. De man is onschuldig, maar toeval maakt dat het bewijs 51% in de richting van de vrouw wijst en 49% in de richting van de man. Ik weet zeker dat niemand zou willen dat de rechter denkt: “Mannen plegen zes keer meer geweldsmisdrijven dan vrouwen. Dus ik gooi die man de bak in.”

Marokkanen willen hetzelfde, dat zij op hun eigen daden en kwaliteiten worden beoordeeld, niet van de kutmarokkanen.

Het is twijfelachtig dat misdaad iets met afkomst te maken heeft. In alle landen zijn minderheden oververtegenwoordigd in misdaad en sociaal verval, zoals drugsgebruik. In Australië en New Zeeland de Aboriginals; in VS en Canada de indianen; in Scandinavië de Inuit en de Saami’s; in Oost-Europa de zigeuners; in Japan de Koreanen; in Afrika zijn voldoende voorbeelden waar minderheden misdadiger zijn dan de rest, of het sociaal slechter doen; in Zuid-Afrika heeft de blanke minderheid het hele land in een misdaadorganisatie veranderd, het allerergste allertijden.

Als ik een oude dame zou zijn en een jochie op een scooter rukt mijn tasje uit de hand, zou ik willen dat hij bestraft wordt, dat ik mijn tas terug krijg en dat men iets aan preventie doet. De kleur van dat joch, zijn religie, zijn etniciteit, het feit dat hij lid is van een minderheid, zijn volstrekt irrelevant.

Dus waarom moet ik dat in een krantenkop lezen?


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inOpiniePolitiekSofist Factory

2 Comments

 1. Hannes Minkema Hannes Minkema

  Ik was zestien, en had geen reden racistisch te zijn. Ik kende geen gekleurde mensen om me heen, geen individuen en geen groepen, voor wie ik een antipathie zou kunnen ontwikkelen. Of die ik iets kwalijk zou kunnen nemen om mezelf te ontlasten of te vermaken. Ik was links, deed mijn wereldbeeld op uit de Taptoe, de toen nog linkse Volkskrant, en de Viva van mijn zus, Racisme was verkeerd en begrip voor de gekleurde medemens de norm.

  Tot mij een gedachte inviel die ik niet kon plaatsen. Ik fantaseerde dat ik een Surinamer bij een zebrapad door rood zag lopen, en ik wist: dat zou ik hem extra aanrekenen omdat hij een Surinamer was. Ik fantaseerde dat ik een Mercedes met keihard bonkende muziek de rust op straat zou horen verpesten, en ik wist: ik zou dat de inzittenden extra aanrekenen als ik zag dat het opgeschoten Surinamers met gouden tanden zouden zijn.

  Ik vond het niet prettig om deze vaststelling te doen, maar als ik eerlijk wilde wezen, kon ik er niet omheen.

  Een paar dagen later deelde ik dit besef met een toen ook zestienjarige schoolvriend, de jong gestorven acteur Roef Ragas (een scherpzinnig denker, zonder blad voor de mond). Hij peinsde even in de lucht en zei: “Verrek, je hebt gelijk. Ik heb het ook.”

  Het deed er in onze – verzonnen – beleving toe dat de dader een Surinamer was. We waren niet zo politiek-correct als we dachten te, of graag wilden zijn. Geen leuke en geen gemakkelijke gewaarwording, maar wel goed dat we die alvast scherp hadden – want dan zou je je ertegen kunnen wapenen. Dat dan weer wel, zo besloten we.

  Daar moet ik aan denken nu ik bij Mihai de nuchtere stelling lees dat de mens van nature racistisch is. Populisten als Wilders kapitaliseren dus niet op het schuim van de natie, de doortrapte, xenofobe meelopers – maar op u en mij. Op de angst die u en mij ook bezighoudt. Op de schuld die u en ik ook geneigd zijn De Ander in de schoenen te schuiven. Op het feit dat het Henk, Ingrid, u en mij grote moeite kost zich te wapenen tegen discriminatoire denkbeelden zoals die ons allen bezighouden.

  Zeker als we als katten in het nauw zitten. Dan maken we rare, maar wel heel natuurlijke sprongen. Goed om te weten. Dank, Mihai.

 2. Mihai Mihai

  @Hannes

  Er bestaan zelfs op het internet testen om te kijken of men racistisch is en iedereen valt door de mand. Want het is niet met vragen zoals “haat u negers” maar met andere trucjes.

Leave a Reply