Skip to content

Argumentatie is goede oorlog

Twee dingen zijn belangrijk in de argumentatie: de waarheid en het overtuigen. Maar welke van de twee is belangrijker? “In een debat gaat het om overtuigen. Meer mag je niet verwachten,” zegt een van mijn discussiepartners. Ik wil hier aantonen dat de waarheid belangrijker is.
Laten we drie gedachte-experimenten nemen, waarin slechts het overtuigen belangrijk is. Mijn intuïtie is dat al deze drie de plank mis slaan:

Gedachte-experiment 1
Stel je voor dat je met de Kwade Genius debatteert. Hij overtuigt het publiek dat Iran morgen om zeven uur de atoombom op Nederland gaat gooien. Hij overtuigt het publiek om nucleaire raketten van een Amerikaanse militaire basis te stelen en deze vanavond al op Iran te gooien. Jij daarentegen weet dat wat hij zegt niet waar is. Als overtuigen voldoende zou zijn, dan zouden de mensen in het publiek in dit geval helemaal niets fout doen.

Gedachte-experiment 2
Stel dat jij overtuigd bent, door verkeerde informatie, of door een denkfout, dat België morgen om zeven uur een atoombom op Nederland gaat gooien. Je debatteert met iemand die zegt dat het niet zo is. Stel dat jij  het publiek overtuigt en jullie België vanavond al vernietigen. Zou je een dergelijke denkfout voor je rekening willen nemen en nog steeds beweren dat overtuigen boven de waarheid steekt?

Gedachte-experiment 3
Stel dat iemand – misschien één van jouw vijanden – zijn publiek overtuigt dat jij duizend kinderen hebt verkracht en vermoord en dat je morgen van plan bent om zeven uur een atoombom op Nederland te gooien, terwijl je je ergens op een tropische eiland zou bevinden. Hij overtuigt zijn publiek om je te vermoorden. Is overtuigen het enige waar het om gaat?

We zien uit deze gedachte-experimenten dat overtuigen zonder waarheid absoluut fout gaat. Waarom is dat?

Argumentatie heeft twee aan elkaar gerelateerde doelen.

Doel 1: Conflicterende belangen oplossen op een manier dat het algemeen belang gediend wordt.
Argumentatie is ontstaan uit een eenvoudige principe, een Prisoner’s dilemma. Twee partijen hebben verschillende belangen. Samenwerken zou hen beiden een stukje vooruit brengen. Vals spelen zou één van de partijen een veel groter voordeel opleveren dan samenwerken. Dus samenwerken brengt je minder voordeel dan vals spelen, ten minste op korte termijn. Want als iedereen vals zou spelen, zou je leven slechter zijn dan als iedereen samen zou werken. Zodra je de samenwerking onderschrijft, hebben jullie beiden een algemeen belang: het vooruit gaan. Het beste voorbeeld van een dergelijke argumentatie zien we in een rechtbank.

Doel 2: Een rationele keuze maken tussen twee alternatieve oplossingen.

Vooruitgang heeft behoefte aan waarheid. Men heeft een grotere kans om vooruitgang te boeken door ware kennis te hebben, dan op valse overtuigingen te handelen.

De bovengenoemde discussiepartner zei het volgende: “De argumentatieregels zijn vooral bedoeld om de debattant een methode in handen te geven waarmee, indien goed gebruikt, het publiek makkelijker overtuigd kan worden.” In werkelijkheid is dat ontzettend fout. De argumentatieregels zijn niet bedoeld om te overtuigen maar ze zijn bedoeld als meetinstrument. Men heeft een grotere kans om dichter bij de waarheid te komen, als men de argumentatieregels volgt, tenminste dat is wat de argumentatiedeskundigen beweren. Dat komt omdat de argumentatieregels voor het grootste gedeelte met de denkregels overeen komen.

Je zou een kleinere kans hebben om met je pijl en boog een konijn te treffen als je er van overtuigd zou zijn dat het konijn zich op twee verschillende plekken tegelijkertijd zou bevinden. Als je zaad zaait, dan zul je oogsten; ik wil oogsten, dus moet ik zaad zaaien; zo redeneren we. Het is de logica die ons doet overleven.

Dat is voordelig voor de maatschappij als geheel. Kijk bijvoorbeeld naar Giordano Bruno. Hij volgde de argumentatieregels, maar overtuigde niet. Vinden we Bruno daardoor minder? Laten we Bruno’s verhaal vergelijken met Hitler’s verhaal. Waarom waarderen we meer Bruno’s argument dan Hitler’s argument? Als het slechts om overtuigen ging, dan zouden we Hitler moeten vereren, want hij wist verdomd goed zijn publiek te overtuigen. Het is het feit dat Bruno dichter bij de waarheid was dan Hitler, wat Bruno’s argument belangrijker maakt.

Ja, als je de waarheid weet, is het inderdaad belangrijk om te kunnen overtuigen. We zijn echter met zijn allen feilbaar. We kunnen ons altijd vergissen. Daardoor kunnen we ons niet permitteren om het overtuigen boven de waarheid te zetten. En daarom hebben we argumentatieregels om de glibberige staart van de waarheid zo stevig mogelijk vast te pakken. Want dat brengt ons allemaal vooruit. Het is daardoor beter om de waarheid te spreken, zelfs als niemand je gelooft, dan iedereen van een grote leugen te overtuigen.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieOpinieSofist Factory

20 Comments

 1. Piet Klazema Piet Klazema

  Belangrijkheid is een waardeoordeel, waardeoordelen zijn subjectief.
  Wie Bruno wel en niet overtuigde is de vraag, kennelijk was hij zo overtuigend dat de paus het nodig vond hem in 1600 in Rome levend te laten verbranden, na zeven jaar ellendige opsluiting.
  Wat Hitler’s argument was vraag ik me af, de man heeft heel veel gezegd.
  Wat er waar was van wat Hitler heeft gezegd, tja, een lastig punt.
  Wat je achteraf kunt vaststellen is dat hij gelijk had dat Stalin het grote gevaar was, en ook dat hij gelijk had dat Churchill de doodgraver werd van het Britse imperium.
  Wat je misschien ook kunt vaststellen is dat er weinig belangstelling is voor waarheid.
  De Britse hoogleraar geschiedenis Charmley, universiteit van East Anglia, hij schreef al twee boeken waarin hij de vloer aanveegt met Churchill, blijkt nu ook een boek geschreven te hebben waarin hij uiteenzet hoe Roosevelt de tweede wereldoorlog ook gebruikte om het British empire op te heffen.
  Het lijkt alleen te bestaan in de Duitse vertaling, en ook daar lijkt er weinig belangstelling voor te zijn, het is afgeprijsd van 29,90 naar 7.95.
  De prijs van Lend Lease, lees ‘gratis’ wapens en voedsel, vind je bij Harrod, opheffen in economische zin van het empire.
  McDonald zag Churchill al als iemand die de strijdkrachten zag als z’n persoonlijke speeltje, daarvan werd de laatste Duitse keizer ook beschuldigd.
  R.F. Harrod, ‘THE PROF, A personal memoir of Lord Cherwell’, London, 1959
  David Marquand, ‘Ramsay McDonald’, London 1977
  Anacieto Verrecchia, ‘Giordana Bruno, Nachtfalter de Geistes’, 2009 Wien
  John Charmley, ‘Churchill, The end of glory, A political biography’, London 1993
  John Charmley,’Churchill’s Grand Alliance, A provocative reassessment of the “Special relationship” between England and the U.S. from 1940 to 1957’, 1995, London
  Otto Wagener, ‘Hitler aus nächster Nähe, Aufzeichnungen eines Vertrauten 1929-1932, Hrsg. Henry A. Turner’, 1987, Kiel, ISBN 3-88741-129-3

 2. Pieterszoon Coen Pieterszoon Coen

  Omdat ik, in tegenstelling is mij ondertussen gebleken, tot de overgrote meerderheid van de mensheid, nieuwsgierig ben heb ik toch maar even gekeken hoe waarden niet subjectief zouden kunnen zijn.
  Om vergeefs geschrijf te voorkomen heb ik naam en e mail adres maar weer veranderd, tenslotte leven we in het vrije westen.
  Ik begon mijn studie in de tijd voor het idee van iedereen doctorandus toegeslagen had, daardoor stonden op de literatuurlijst nog boeken die nadien zijn verdwenen, ‘te moeilijk’.
  Het meest interessante verdwenen boek was ‘An essay on the nature and significance of economic science’, Robbins, 1935 als ik me goed herinner.
  Aan de hand van extreme voorbeelden werd uitgelegd wat economie is, ‘een filosofie over menselijk gedrag als gevolg van onbegrensde behoeften en begrensde middelen’.
  Die extreme voorbeelden waren waardevrij.
  In discussies komen maar twee categorieën van begrippen voor, feiten en waardeoordelen.
  Over feiten zouden verstandige mensen het eens moeten kunne worden, waardes zijn subjectief.
  Hoe ze objectief zouden kunnen zijn, mij ontgaat het.
  Dat er een streven is naar minder doden is gewoon feitelijk niet waar, de 20e eeuw was de meest dodelijke tot nog toe.
  Het begin van de 21e is ook al niet veelbelovend, iets van een miljoen doden in Irak, en nog vijf miljard jaar gevolg doden door uranium.
  Ik hoorde net beweren dat de negentiger jaren oorlog tegen Irak ook al anderhalf miljoen doden had veroorzaakt, het getal van 500.000 kinderdoden schijnt zelfs door Albright bevestigd te zijn.
  Ik denk dat ik de reacties hier ook maar stop, in de vele jaren dat ik nu probeer te discussiëren is me dat eigenlijk maar één keer gelukt, lang geleden, nog op VK blog, toen iemand die beweerde historicus te zijn naar aanleiding van de vragen die ik toen over de beweerde holocaust had opmerkte ‘dat die vragen zeer begrijpelijk waren, maar helaas onbespreekbaar’.
  Chomsky verklaart die onbespreekbaarheid van fundamentale kwesties ook, hij is van mening dat er in elke samenleving een standaard waarheid is, als die niet in acht wordt genomen is er geen discussue mogelijk, behalve in kleine kring van ingewijden’.
  Zowel VK blog, VK Opinie, deze ‘onafhankelijke bloggers’, als vele andere fora waar ik werd verwijderd bevestigen dat.
  War Without End was dan de enige plaats waar het wel kon, niet dat je daar iemand kon overtuigen, maar je kon er schrijven.
  Onder zionistische druk volgens de eigenaar moest hij sluiten.
  Ik heb net een interessant boek ontdekt wat meer licht kan brengen over één van de vermoedelijke oorzaken van de 1914 oorlog, de Berlijn Bagdad spoorlijn.
  Ik denk dat ik het idee maar moet opgeven dat datgene wat mijn naspeuringen opleveren ooit enig ander nut zal opleveren dan dat ik het interessant vind.
  Ik moet daar ook maar geen boek over schrijven, zelfs als het na mijn dood gepubliceerd zou worden zullen mijn kinderen de repressailles ondervinden, vrees ik.
  Solsjenytsyn had, voor zo ver ik weet, geen kinderen, despndanks stelde hij de publicatie van z’n boek over joden in Rusland uit tot vlak voor z’n dood.
  Overigens had hij dezelfde conclusie als ik, de invloed van intellectuelen is verwaarloosbaar.

 3. Pieterszoon Coen Pieterszoon Coen

  Een interessante studie over feitelijke waarden is:
  William Ellis, Polynesian Researches, Polynesia, Tokyo, 1969, 1977, herdruk van de 1831 uitgave.
  De auteur was missionaris, hij kwam in 1816 aan, Tahiti.
  Het voorwoord vermeldt dat Ellis, in tegenstelling tot vele andere missionarissen, de Polynesiers met respect behandelde.
  De anderen kwam ‘to convert the savage and the heaten’.
  Het idee dat onze feitelijke westerse waarden moreel hoogstaander zijn dan andere waarden heb ik al lang verlaten.
  Wij zijn vooral goed in hypocrisie.
  Zie ook Le Roi Ladurie Montaillou, of b.v. Henry Kamen, ‘The Spanish Inquisition, A Historical Revision’, London 1997, of F.J.P.Veale, ‘Der Barbarei entgegen, Wie der Rückfall in die Barbarei durch Kriegsführung und Kriegsverbrecherprozesse unsere Zukunft bedroht, Wiesbaden,1962 ( Advance to Barbarism, How the Reversion to Barbarism in Warfare and War-Trials Menaces Our Future, Appleton Wisconsin, 1953, London, 1948, nom de plume ´a Jurist’) , het boek over Bruno is ook een treurig voorbeeld van hypocrisie.

 4. Jan Jan

  Wellicht interessant:

  “White House: Libya fight is not war, it’s ‘kinetic military action’

  In the last few days, Obama administration officials have frequently faced the question: Is the fighting in Libya a war? From military officers to White House spokesmen up to the president himself, the answer is no.

  […]

  http://tinyurl.com/4quq7n8

 5. Jan Jan

  Ter informatie:

  Een zegswijze welke o.a. in het Nederlands voorkomt, maar niet in het Hebreeuws is:

  “Je kunt door de bomen het bos niet meer zien.”*

  Uiteraard door zich buiten het bos bevinden, is het wel mogelijk dat men zowel het bos als de bomen kan zien. Zoals het vanuit Nederland ander perspectieven hebben op de het fenomeen Midden-Oosten, dan vanuit het Midden-Oosten zelf.

  *Aldus: http://tinyurl.com/y9x9wzw

 6. Waarden zijn flexibele en fluctuerende elementen in samenlevingen die met name de sociale cohesie dienen, en ervoor (zouden) moeten zorgen dat we elkaar niet uitroeien. Maar er is een groot verschil tussen specifieke waarden en universele waarden. Daarnaast zijn er nog losse waarde-gevalletjes die tijdelijk en politiek gebonden zijn, zoals de ‘judeo-christelijke cultuur’ waarde, een term die ik schat nog geen 20 jaar geleden uitgevonden werd door de Israël lobby, en daarvoor nooit bestaan heeft.

  Een voorbeeld: slavernij. Vroeger was de reguliere orde dat degenen die het zich konden veroorloven slaven kocht. Welgestelde burgers natuurlijk. Maar toen kwamen de humanisten, die stelden dat slavernij weerzinwekkend was, omdat slaven ook mensen waren. Toevallig was Nederland het laatste land dat de slavernij afschafte.

  Maar, ons kent ons, en tijdens de industriële revolutie werd het manifest: we gingen onze slaven gewoon een beetje betalen. Zo hadden we geen last van ons geweten, en konden we onze slaven toch op een legale manier exploiteren. Ook gingen we er in inkomen niet op achteruit, want dat was een kwestie van vehoging van de productie, geholpen door allerlei technische uitvindingen.

  De waarde van slavernij (mindere mensen, klassenstelsel, racisme, etc.) is in wezen weinig veranderd – alleen ‘links’ en enkele humanisten hebben ervoor gezorgd dat de moderne slaven niet meer en masse krepeerden aan tbc en voedselgebrek e.d. We hebben ze zelfs ‘democratie’ gegeven, zodat ze mochten stemmen op wie hun bazen zouden zijn. Onze democratie is een geniaal systeem omdat het ons de illusie van vrijheid geeft – terwijl het nog steeds zo ingericht dat het een (rijke) minderheid beschermt tegen de meerderheid, in plaats van andersom.

  Terug naar de discussie. De oude slavernij wordt volmondig veroordeeld, mét argumenten. De moderne slavernij (het kapitalisme en het consumentisme) wordt volmondig geprezen, mét argumenten. Conclusie: het systeem bestaat nog steeds, zij het in een nieuw jasje, en de argumenten ook, en ook in een nieuw jasje (vrijheid & democratie).

  Mijn bovenstaande argumenten zijn mijns inziens steekhoudend, maar zullen worden afgedaan met “dat kun je niet vergelijken”, “mensen hebben het toch veel beter”, “we mogen toch stemmen”, “ga dan lekker in Noord-Korea wonen”, etc.

  Discussies gaan nooit over waarden, maar over de toepassing en over de invulling ervan. Over algemene humanitaire waarden hebben we, zeker na WO2, internationale akkoorden afgesloten. Het recht op wonen. Het recht op voedsel. Het recht op water. Het recht op zorg. Het recht op onderwijs. Het recht op zelfbestuur. Toch laten wij (hier steeds: het beschaafde Westen), om een voorbeeld te noemen, kinderarbeid toe – maar niet in eigen land. Wij dragen de Mensenrechten hoog – maar niet voor iedereen.

  En daarom draaien discussies altijd om wie het beste kan overreden. Want over onze waarden – met instemming nationaal vastgelegd in grondwet en internationaal vastgelegd in akkoorden – is namelijk geen discussie mogelijk. Alleen over of we ons er iets van moeten aantrekken of niet.

  En “de waarheid”, die heeft niemand. Er zijn wel feiten, waar je niet omheen kunt. Maar ook die kunnen weer ‘geïnterpreteerd’ worden. Net als de bijbel. En welke interpretatie het krachtigst en meest geloofwaardig is, die wint de discussie.

 7. Jan Jan

  Ter informatie:

  ” HAARETZ.COM

  * Published 20:04 19.07.10
  * Latest update 20:04 19.07.10

  ..Iron Dome missile defense system aces final test run
  Defense establishment and manufacturer pleased with dome’s ability to intercept simultaneous rocket salvos from different directions.

  Israel’s defense establishment on Monday completed its final series of experiments on the Iron Dome missile defense system, which could protect Israeli towns from short and medium-range missiles and rockets. …”

  http://tinyurl.com/6xxwq8k

  De middelen om de bewoners van Israël deze vorm van beschermen te bieden, zouden er volgens dit bericht. er zijn.

  .

 8. Jan Jan

  Aanvillende bemerking ‘Iron Dome’ gerelateerd.

  De stelling dat de protectoraatsgebieden een duidelijke functie hebben als verdedigingslinie, is met de Iron Dome een hoax. Voor het ‘geld’ hoeft men het niet te laten. Verwijs o.a. naar: Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.

  Economie, financiën zijn slechts produkten van het voorstellingsvemogen, en dit vermogen is zeer ruim, als het al niet onlimiteerd is. De heer G. Zalm geeft al empirisch bewijs van het inzetten van dit voostellingsvermogen in de kwestie aangaande omzettingsratio DM/Gulden naar Euro. Verwijs o.a. naar: http://www.wisselverlies.nl/ dienaangaande.

  Het kiezen deze produkten van het voorstellingsvermogen aan te nemen als geloofsovertuiging, is vrijwillig.

  Mvg

 9. Pieterman Pieterman

  Discussies zijn er volgens mij niet of nauwelijks, zoals je hier ook weer kunt zien.

  Dat discussies nooit over waarden gaan is in zekere zin waar, bij de voorbereiding van de Neurenberg (show-)processen hadden Stalin en de zijnen een showproces voor ogen, terwijl er aan westerse kant misschien nog iemand was die de illusie van een proces voor ogen stond.

  Dat geeft meteen aan dat er zeer verschillende waarden bestaan.
  De huidige westerse wereldoverheersing, met de bijbehorende westerse propaganda, geeft helaas de indruk van universele waarden.
  Onze slachtoffers hebben dat heel goed in de gaten, zie het boek ‘Why do they hate us’, van een Zwitserse professor, waarvan ik de naam weer ben vergeten.

  En interpreteren van feiten, tja, het menselijk brein is zeer elastisch.
  Na de Poolse veldtocht was de Duitse munitie, inclusief bommen, op.
  Toch zijn er mensen die beweren dat Hitler oorlog had voorbereid.

  Wat onze universele waarden zijn, op papier zien die er schitterend uit.
  Het aantal doden als gevolg van de VS oorlogen tegen Irak heeft als hoogste schatting twee en een half miljoen, wat de laagste is weet ik niet.
  Hoe laag die ook uitvalt, duidelijk is dat de westerse waarden niets voorstellen.
  Veale legde dat al in 1948 uit, dat de westerse waarden een anderhalve eeuw hadden standgehouden in conflicten binnen Europa, tot 1914 dus.

  Wat een discussie winnen is vraag ik me al heel lang af, met Van Rossum, is me laatst gebleken.
  Het laatste politieke debat waar ik naar keek was Wiegel Den Uyl, geen van beiden was in enige waarheid geinteresseerd, was mijn conclusie.

  Dat er geen waarheid zou zijn bestrijd ik, waar is natuurlijk dat heel weinigen in waarheid zijn geinteresseerd, een oud Drents spreekwoord luidt dan ook ‘de waarheid vindt niet altijd een herberg’.

 10. Pieterman Pieterman

  Ik keek even bij VK waar ik niet meer reageer vanwege de censuur vooraf.
  Een echte professor schreef o.a.

  ” Daarmee zijn wij aangeland bij het feitenloze debat dat drijft op emotie en vooringenomenheid. Zo ontstaan besluiten, niet op basis van redelijkheid, dat wil zeggen gebaseerd op de beste, zij het per definitie altijd onvolledige kennis. Daarmee wordt onwetendheid als legitieme attitude alleen maar bevestigd. ”

  Het is me uit het hart gegrepen.

 11. Jan Jan

  Wellicht interessant:

  “The High Court: Is lying protected speech? ..”
  http://www.editurl.com/?i=rc9

  Dat leugens ruimschoots worden ingezet, blijkt o.a. uit de discussie inzake kernenergie.
  Het opslaan van kernafval voor honderdenduizenden jaren, ontploffen, meltdown zijn zo van die mythes. De zogenaamde “thorium-based molten salt reactor system” kent die problemen niet, en de mensheid heeft voor duizenden jaren energie.

  “Safe nuclear does exist, and China is leading the way with thorium”
  http://www.editurl.com/?i=rc8

 12. Jan Jan

  Ter aanvulling:

  “Could thorium make nuclear power safe? —

  –How cheap would it be?
  If a town of 1,000 bought a 1-megawatt thorium reactor for $250,000, using 20 kilograms of thorium a year with almost no oversight, every family could pay as little as $0.40 a year for all their electricity, Anissimov predicts. And small reactors like that aren’t just potentially cost-effective, he says; they’re much safer, too. …”

  http://tinyurl.com/6k8yu5m

  Aantekend:
  Ook kan een thorium reactor kernafval omzetten in stroom.
  De kosten van ‘…$0.40 (€ 0,29 per jaar) a year for all their electricity,..” zij bemerkt dat de in VS ook huizen veelal electrisch verwarmt worden.

  “…U.S. researchers were developing both uranium-based and thorium-based reactors in the Cold War 1950s, but thorium doesn’t create weapons-grade plutonium as a byproduct…”

  In dit verband verwijzing o.a. naar: “Eisenhower warns us of the military industrial complex.”
  YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY

  Mvg

 13. Jan Jan

  Wellicht interessant.

  “Moses Was High on Drugs, Israeli Researcher Says – Moses and the Israelites were on drugs, says Benny Shanon, an Israeli professor of cognitive philosophy. Writing in the British Journal Time and Mind, he claims Moses was probably on psychedelic drugs when he received the Ten Commandments from God.

  The assertions give a whole new meaning to Moses being “high” on Mount Sinai.

  According to Shanon, a professor at Hebrew University, two naturally existing plants in the Sinai Peninsula have the same psychoactive components as ones found in the Amazon jungle and are well-known for their mind-altering capabilities. The drugs are usually combined in a drink called ayahuasca…”

  http://tinyurl.com/22hl67

 14. Jan Jan

  @Mihai,

  Vooropgesteld dat u enige begrippenkennis heeft van het Engels:

  Adviseer vriendelijk de producten aangeboden op onderstaande site (bij voorkeur: MP3 AUDIO DOWNLOAD):

  “The Nature of Reality – It’s Stranger Than You Can Imagine – 1. YOUR LIMITED PERCEPTION OF REALITY

  The world that seems so solid and separate from you can be shown by quantum physics to be a trick of the senses. The apparent ‘materiality’ of the world is no more ‘real’ than a dream image.

  Incredible as these statements may sound, this first module takes you step by step along a path that explores and explains many astounding concepts, such as:

  Is there such a thing as a solid object?
  What is a ‘thought’ made of?
  Is there actually an ‘out there’ out there?

  2. HOW BELIEFS AFFECT YOUR LIFE[…]’

  http://www.thenatureofreality.com/book.htm
  &
  http://www.thenatureofreality.com/products.htm

  Mvg

 15. Jan Jan

  Ter informatie & en mogelijkheid tot ondertekening van digitale petitie:

  ‘JCall – JCall brings together Jewish European citizens who are deeply attached to Israel’s existence and security, while at the same time are very concerned for its future. JCall does not underestimate external threats to Israel, but it considers that the state is endangered by its occupation of the West Bank, along with the steady growth of the settlements both there and in the Arab areas of East Jerusalem. Moreover, this policy increasingly weakens and isolates Israel internationally by diminishing its reputation in the eyes of global public opinion.

  We consider that only the end of occupation and the creation of a viable Palestinian state will guarantee the long-term sustainability of Israel as a democratic state with a Jewish majority, and restore its deserved position among nations.

  JCall is an independent initiative of European Jews who wish to make their voices heard[…]

  http://tinyurl.com/6ks7wkh

Leave a Reply