Skip to content

Wilders speelt vals met buitenlandse steun

Meindert Fennema suggereert in zijn column van vrijdag in de Volkskrant dat het niet zo erg is dat Wilders geld en steun in het buitenland verzamelt. Maar er bestaan grotere bezwaren dan de door Fennema afgewimpelde bedenkingen. Buitenlands geld in de Nederlandse politiek laten stromen is onrechtvaardig, verstoort de balans van belangen van Nederlanders en bevordert drogreden boven geldige argumenten. Het is dwang en oplichterij. In dit stuk veronderstel ik dat meer geld en steun uit het buitenland tot meer stemmen leiden.

Belangenbalans

In tegenstelling tot een dictatuur, zijn in een democratie de belangen van burgers in balans. De ene vindt zorg belangrijk, een tweede asfalt en een derde onderwijs. Het fijne van een democratie is dat deze verschillende belangen, vroeger of later, (gedeeltelijk) bevredigd worden, afhankelijk van de winnende partij. Vandaag geven we meer geld aan zorg uit, morgen aan asfalt en overmorgen aan onderwijs. Maar buitenlandse steun zal deze carrousel van belangenbevrediging verstoren. Uiteindelijk geven we vandaag geld aan asfalt uit, morgen aan asfalt en overmorgen aan asfalt, bijvoorbeeld. De burgers met andere belangen komen zo minder aan bod.

De belangenbalans voorkomt ook dat het land dictatoriaal wordt. De verschillende belangen hebben voldoende invloed om te voorkomen dat de partijen aan de macht de wetten in hun eigen voordeel veranderen om in die positie te blijven. De burgers aan de macht weten dat hun tegenstanders het ook ooit voor het zeggen zullen krijgen. De tijdelijke machthebbers zijn bereid om minimale (mensen)rechten aan anderen te garanderen, omdat de machthebbers niet altijd aan de macht zullen blijven en willen zelf ook van een minimaal aantal rechten verzekerd zijn. Deze balans waarborgt (mensen)rechten en bewaakt de democratie. Geld uit het buitenland verstoort deze balans. De leiders zijn in dat geval eerder bereid om de wetten aan te passen om aan de macht te blijven en zijn minder bereid om minimale (mensen)rechten voor de rest te garanderen. Immers er is een kleinere kans dat de machthebbers ooit de underdog zullen worden.

Rechtvaardigheid

Als een kandidaat met buitenlands geld meer stemmen behaalt is dat onrechtvaardig als jij andere belangen hebt. Dat zou hetzelfde zijn als bij de Olympische Spelen in de Judo-finale jouw tegenstander met al zijn vrienden de mat op komt, terwijl jij alleen en op eigen kracht vecht.

Geld is een drogreden

In tegenstelling tot een dictatuur kunnen in een democratie rationele argumenten anderen overtuigen om het algemeen belang te dienen, rekening te houden met de belangen van anderen en minimale rechten te garanderen. Omdat we subjectief zijn, leggen we onze argumenten aan anderen voor en we hopen dat de meerderheid uiteindelijk voor het beste argument kiest. Daarom hebben we debatten in het parlement en debatten tussen de partijen op de televisie. Daarom hebben we opiniestukken en opiniebladen. Als we niet zouden geloven dat rationele argumenten relevant zijn, zou het voldoende zijn elkaar de kop in te slaan, dan zou het ook acceptabel zijn om stemmen te kopen, of leiders en rechters om te kopen.

Als geld en steun uit het buitenland tot meer stemmen leidt, dan wordt deze rationaliteit verstoort. Zodanig wint het argument van de meeste buitenlandse geldschieters, niet het argument dat voor de Nederlandse meerderheid het meest aannemelijk lijkt en daarmee niet het argument van het algemeen belang.

Oplichterij

Sterker nog het is een vorm van misleiding, van oplichting. Bij oplichting maken we een keuze op basis van argumenten en we geloven dat deze keuze tot eerlijke ruil leidt. Maar de oplichter verbergt of liegt over de feiten en daardoor kiezen we in ons nadeel. Als we alle feiten (accuraat) zouden kennen, zouden we een andere keuze maken; dit is de voornaamste eigenschap van oplichting. Hetzelfde geldt voor kandidaten met buitenlandse steun. Zij overtuigen de kiezers niet met zuivere argumenten, maar met de steun uit het buitenland. Als de kiezers echter alle feiten (accuraat) zouden kennen, zouden ze op een andere kandidaat stemmen. Dit betekent dat deze stemmers zijn opgelicht.

Dwang

We accepteren het verlies van onze favoriete kandidaat in de veronderstelling dat een beter rationeel argument heeft gewonnen; en dat betekent vooruitgang voor Nederland en uiteindelijk voor onszelf. Dit verschilt met de winst van een kandidaat gesteund door het buitenland. Zijn winst is niet meer de winst van een rationeel argument – in het algemeen belang – maar de winst door buitenlands steun. Het is voor ons geen acceptabel verlies meer, maar slechts dwang, want iemand uit het buitenland legt zijn wil aan ons op.

Wat mij betreft mag Wilders zijn koffers met buitenlands geld voor een luxere zonnebank gebruiken, maar niet voor meer stemmen. Tenminste, als hij eerlijk is.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiek

8 Comments

 1. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Meindert Fennema plaatst in de Volkskrant een minderheids-standpunt en als hij weet wie nu die sponsors van de PVV zeer vermoedelijk zijn dan is er sprake van een extremistisch minderheidsstandpunt. Zo heeft Wilders al eens in de tweede kamer gesteld dat Palestijnen voor zijn part de woestijn in kunnen worden gedreven en zwaarbewapende kolonisten op de Westbank zijn daar zó mee bezig dat het U.S. department dit op 18 aug. als terrorisme classificeerde. Uit mijn reacties onder het stuk van Fennema kan via via worden gelezen wie die sponsors zijn en hoe geradicaliseerd deze zijn.

  Naar aanleiding van een vraag aan mij gesteld werd de volgende reactie door de Volkskrant niet geplaatst om voor mij duistere redenen:

  == @E.Hartogs. Wat ik schreef is dat mainstream joodse lobby’s zoals ADL,ZOA,OU, GW niet sponsoren. Als je het artikel bij Mondoweiss.net, een site van joodse academici, niet wilt lezen – in die context heb ik die link naar de Ierse president geplaatst – moet je dat zelf weten. Overigens is het artikel van Eelco Bosch van Rosenthal getiteld “Wilders gemarginaliseerd in VS” ook wel verhelderend in dit verband..http://tinyurl.com/7wojex6 ==

  In het artikel van Bosch van Rosenthal staat o.m. te lezen dat ook felle Islamcritici op de uiterste rechterflank van de conservatieve beweging liever niet meer in aanwezigheid van Geert Wilders in de VS waargenomen willen worden.

  Geert Wilders schaadt op deze manier Nederlandse belangen, van welke politieke kant men het ook bekijkt. Premier Rutte wil dat niet zien.

  Overigens hier de Wet financiering politieke partijen, die nog door de 1e kamer goedgekeurd moet worden:
  http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120403/gewijzigd_voorstel_van_wet/f=/viyqke5yi980.pdf Artkels 20 & 21 e.v. zijn hier van belang.

  Of er een algemeen verbod moet komen op financiering uit het buitenland, weet ik niet. Zolang maar achterhaald kan worden waar het geld vandaan komt.

 2. @Mihai: je maakt niet concreet welk voordeel zij met dat extra geld verwerven. Het uitdelen van kraaltjes en spiegeltjes bv. zoals de meeste campagneteams dat doen, is ‘low low budget’, maar het levert wrsl. ook vrijwel niets op. Het inhuren van een betere (lees: nog vuigere) spindokter echter zou best wel eens in de tonnen kunnen lopen en maakt misschien wèl het verschil.

  Het is dan ook niet dat ik je niet geloof, maar je maakt niet hard welke relatie er bestaat tussen meer geld hebben en meer stemmen kunnen trekken. Je zegt alleen maar “Als geld en steun uit het buitenland tot meer stemmen leidt….” en bovendien suggereer je dat het wel degelijk om argumenten zou gaan (terwijl ik ten zeerste betwijfel of het zo werkt dat degene die zijn/haar argumenten het meest uitgebreid naar voren kan brengen, wint).

 3. Mihai Mihai

  @Joke

  Ik hoef niet te bewijzen dat meer geld, meer stemmen brengt. Als het niet brengt, dan hoeft Wilders ook geen geld in het buitenland te halen. Het feit is dat hij het probeert.

  Sowieso, ik dacht ooit een onderzoek te hebben gelezen dat er wel een correlatie bestaat in America tussen de hoeveelheid geld in een campagne en de winst

 4. Jij stelt dat er een relatie tussen is, dus dan moet je dat ook onderbouwen. Misschien heeft Wilders dat geld wel alleen voor die zonnebank gebruikt. Bovendien suggereer je dat er geen probleem zou zijn als iedereen evenveel geld had, terwijl je bv. ook mensen (in de media met name) om kan kopen dmv beloftes.

  Het is niet gezegd dat we de VS kunnen vergelijken met Nl. En als er een correlatie is, dan weten we nog niet waar die uit bestaat. Zit het hem in het afreizen van het hele land, of in slimmere technieken bij voorbeeld. Waarom won Obama ondanks dat hij niet het meeste geld had? Vanwege zijn taktiek, wordt algemeen aangenomen. Toch suggereer jij dat het in de politiek om argumenten zou draaien.

  Wat je in je vorige blog opperde, om voortaan alleen nog stellingen op internet te publiceren en anders niet, is een betere oplossing voor het probleem dan je in de financiën vast te bijten. De campagne zelf en het mediacircus daar omheen vormen m.i. het werkelijke probleem.

 5. Mihai Mihai

  Ik heb in het begin geschreven dat het een premisse is: “In dit stuk veronderstel ik dat meer geld en steun uit het buitenland tot meer stemmen leiden.” Wilders probeert het. Een dief is een dief ook als het hem niet lukt om je spullen te stelen, als je hem op het laatste moment snapt.

 6. Mihai Mihai

  Trouwens, de wetgevers veronderstellen dat meer geld, meer stemmen produceert, want ze willen dat alle donaties boven een bepaald bedrag gedeclareerd worden.

 7. Wat je comment van 17:54 betreft: die wetgeving moet er komen omdat het een omissie betreft, maar niet voor niets ligt hij al jaren op de plank te verstoffen. Alle verenigingen en stichtingen produceren jaarverslagen, maar voor politieke partijen geldt (tot nu toe) een uitzondering. De wet Financiering is bovendien gekoppeld aan de wet Subsidiëring (~ Politieke Partijen). Partijen met leden ontvangen een niet onaardig subsidiebedrag, waar Wilders het exclusief moet hebben van giften. (Het zou leuk zijn als hij langs deze weg gedwongen zou kunnen worden een ledenstructuur in te voeren, maar dat beoogt het wetsvoorstel op zich niet.)

Leave a Reply