Skip to content

Wilders heeft gelijk

Zij hebben het niet geweten. Zij zeggen dat Wilders nu voor het eerst tot minder Marokkanen in Nederland roept. Zij zeggen dat Wilders liegt, draait en bagatelliseert als hij zegt dat hij altijd hetzelfde heeft gezegd. Zij zijn journalisten en hebben hun eigen krant niet gelezen; zij zijn politici en hebben de Kamerdebatten niet bijgewoond; zij zijn politici en hebben de verkiezingsprogramma’s van PVV niet gelezen. Want iedereen had tenminste sinds 2004 kunnen weten dat Wilders remigratie wil. Dus Wilders heeft gelijk: hij heeft altijd gezegd dat alle soorten migranten moeten vertrekken. Hieronder een paar voorbeelden.

In de krantenbak vind ik ‘remigratie’ en ‘Wilders’ sinds 2004:

“Vreemdelingen die niet integreren, wacht remigratie en eventueel het verlies van het Nederlanderschap.”, 10-07-2004, Elsevier

“Anders dan de SP dringt Wilders aan op het staken van de immigratie van niet-westerse allochtonen en het starten van remigratie.”, 09-11-2005, NRC Handelsblad
Dit kwam uit een ANP-bericht en andere kranten hebben het ook overgenomen, zoals Trouw en Brabants Dagblad. Wilders zelf schreef een opiniestuk in De Volkskrant op 18-01-2006:

“Zwaar investeren in remigratie. Laten we nu ruimhartige financiële prikkels verstrekken aan allochtonen die naar hun thuisland willen terugkeren.”

Politici hadden het eerste PVV-verkiezingsprogramma van 13 maart 2005 moeten lezen: “Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.” Want Nederland “heeft te veel immigranten die vanuit een kansloze situatie te snel en in te grote hoeveelheden zijn binnengekomen.”
Op de site van PVV staan stukken met voorstellen van 2006/2007:

“In plaats van immigratie kan beter de (vrijwillige) remigratie van vreemdelingen naar hun land van herkomst worden bevorderd. Niet alleen omdat Nederland vol is, en immigratie zeer veel problemen met zich meebrengt (integratieproblemen, criminaliteit etc.), maar ook omdat dit vanuit economisch oogpunt beter is…”

“Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.”, 24-02-2007, NRC Handelsblad

“Uiteraard, maar we kunnen allochtonen wel aanmoedigen om vrijwillig weg te gaan. Ik bepleit een premie voor moslims die vertrekken naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.”, 27-11-2007, De Pers

“Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland…. Ik wil ook dat we proberen mensen te bewegen om te remigreren naar hun eigen land, zij het vrijwillig.”, 09-02-2008, Het Nieuwsblad

Dus Wilders is consistent. Wat is er veranderd? Slechts dat hij nu ook volle zalen durft te laten scanderen: ‘Minder Marokkanen!’ En dat heeft waarschijnlijk een andere verklaring; dat Wilders zich steeds sterker voelt, na het winnen van de rechtszaak in 2011 en als gevolg van de peilingen van Maurice de Hond, waar PVV rond de 30 zetels in de Kamer schommelt. Geef een man macht en hij zal uit de kast komen.

Ik heb een ander voorstel: zet alle politici en journalisten het land uit, als ze Wilders blijven witwassen. Vrijwillig uiteraard, met een migratiepremie, maar sterk gestimuleerd.

Geredigeerd door Pascale Esveld</span

Published inPolitiek

17 Comments

 1. Ik moet bekennen dat ik ook wel verrast was door de kettingreactie van verontwaardiging. Dat hij de volgende verkiezingen zou gaan winnen, heb ik nooit zo geloofd. Peilingen zijn geen verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen zijn geen tweede-kamer verkiezingen, anders kun je net zo goed 4-in-1 verkiezingen houden. Misschien meteen de burgemeester en het staatshoofd erbij, 6-in-1.

 2. Lodewijk Lodewijk

  Het meest interessante vind ik dit:

  Wilders’ wil Marokkanen die in ons land wonen geld aan te bieden om naar Marokko te verhuizen. De criminelen en de radicalen Moslims wil hij er liefst toe dwingen, en mogelijk ook geld aanbieden daarvoor. (Zeker weet ik dat niet.) Maar de gematigden wil hij dus een som geld geven als ze willen verhuizen.
  Veel Marokkanen hebben er al een 2de huis en gaan er elk jaar een tijd naartoe op vakantie. Ze hebben er familie en vrienden, en gaan voor hun plezier. Ook gepensioneerden gaan er vaak wonen, en velen krijgen er vanuit ons land kinderbijslag als ze hier gewoond hebben.

  Ik heb zelf eens 3 maanden fijn in Marokko doorgebracht en was er langer gebleven als mijn geld niet op was gegaan.

  Mijn vraag is: waarom doet iedereen net of Marokkanen geld aanbieden waar ze in Marokko een zaak mee kunnen beginnen, of langere tijd van kunnen leven om daar opnieuw te beginnen net alsof dat hetzelfde is als ze naar een concentratiekamp deporteren? Want zo wordt Wilders en zijn aanhang afgeschilderd; als een 2de Hitler en de Nazi’s. Vindt men Marokko echt een concentratiekamp?

  Als u b.v. in Australië ze wonen, en iemand zou u graag met een zak geld terug naar Nederland zien verhuizen, zou u het dan beschouwen als een deportatie naar een concentratiekamp? Ik niet, Als Australiërs dat zouden denken zou ik dat een grove belediging van mijn originele vaderland vinden. Kijkt men in het geheim -onderbewust- zo neer op Marokko dat men het met een concentratiekamp vergelijkt, zodat het wreed is daar iemand naar toe te willen laten verhuizen, zelfs met een zak geld? Dat zou een gemene Nazi streek zijn? Blijkbaar wel… wat een lage dunk van het land waar zoveel Marokkanen graag vrijwillig naar toe gaan in hun vrije tijd, om daar weer een fijne tijd door te brengen… op vakantie.

 3. Lodewijk Lodewijk

  PS:
  Met excuses voor de paar grammaticale vergissinkje in de eerste 2 zinnen in mijn tekstje hierboven.

  Blijkbaar vinden veel autochtonen -die het zo zielig voor allochtonen vinden als ze met een som geld wordt aangeboden naar Marokko te verhuizen- Nederland een veel beter land dan Marokko… over arrogant nationalisme gesproken!

  Maar nee, Wilders is de nationalist. ; )

  Hij heeft een echte lage dunk van Marokkanen, en helemaal Moslims; die kunnen volgens hem echt nooit iets goed doen. Vandaar dat hij een artikel schreef om hun dat duidelijk te maken: “Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles.” Gepubliceerd in het NRC.

  Ik schrijf dit enkel om de gemoederen wat tot rust te brengen… Wilders’ leven wordt al veel te veel bedreigd. Geen 2de politieke moord s.v.p., Pim Fortuyn was erg genoeg. Net als Theo van Gogh.

 4. j de kat j de kat

  ‘n Paar kleinigheden:
  Wilders heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en Almere stemmen verloren, niet gewonnen. Zijn demonstratie woensdag was dus veeleer een vlucht naar voren.

  Zijn politieke stelling is al jaren dezelfde, maar de verwoording ervan spoort er niet helemaal mee. C’est le ton qui fait la musique. En die toon lag woensdag dichter bij “Juden raus!” dan bij het PVV-program.

  Als we dan toch aan het deporteren slaan, van journalisten en politici, doe er dan ook de rechters bij die W hebben vrijgesproken van haatzaaien, en het OM dat waarschijnlijk ook nu weer probeert de aanklachten de prullemand in te werken.

 5. Dus we moeten het positief vinden als mensen op basis van een “kenmerk” een oprotpremie aangeboden krijgen ?
  Ik betwijfel of ik echt blij zou worden als ik morgen op grond van mijn door de computer geselecteerde uiterlijke kenmerken verzocht werd een enveloppe met geld en one-way ticket naar Frankrijk te komen ophalen. Ik spreek niet eens Frans. Waarom ik en jij niet ?
  Waarom Wilders eigenlijk niet ? Hij spreekt geen ABN en hij past niet in onze cultuur.

 6. piterfries piterfries

  Het merkwaardige is dat Wilders, zij het in onparlementaire termen, niet veel anders zegt dan wat Rutte en Samsom al gezegd hadden.
  Er zijn gewoon problemen met Nederlanders van Marokkaanse afkomst.
  Over deporteren heeft niemand het gehad, dat is ook volledig onmogelijk.
  Ik denk dat er nog nooit een land was waar de immigratie van velen geen problemen veroorzaakte.
  Zelfs de vrijgelaten Amerikaanse slaven waren tegen de komst van grote aantallen Europese immigranten, dat drukte de lonen.

 7. Er zit weer iemand de geschiedenis te vervalsen. Het is natuurlijk niet zo dat Wilders iemand na-praat. De werkelijkheid is, dat Wilders begonnen is “problemen-met-marokkanen” te benoemen, en andere partijen dat later voor een deel hebben overgenomen. ( de “kutmarokkanen” opmerking in een overleg, etc. ).

  Populisten gebruiken die truuk ( geschiedenis vervalsen ) graag. Andere politici veel minder, omdat hun kiezers ook kunnen lezen.

 8. reinejragolo reinejragolo

  Ik wil ook wel minder criminele Marokkanen
  net als dat ik minder criminele Nederlanders wil.

 9. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Discussie elders …

  moi: In de gelegenheid waarin Wilders een contract aanbood genaamd ‘Wilt u minder Marokkanen’ stonden niet de kleine lettertjes dat het alleen om criminele Marokkanen ging. Na consent heeft Wilders deze er achteraf bijgeschreven. Dat is dus gewoon fraude.

  reactie: Ik ben geen partij in dat contract; met dhr. Wilders heb ik helemaal niets. Maar als het bij nader inzien nuanceren ‘fraude’ is, dan zou ik deze vorm van wetsovertreding ieder van harte willen aanbevelen.

  moi: Bij nader inzien nuanceren?? Wilders pleit al 10 jaar voor remigratie van Marokkanen zonder onderscheid. Die kleine lettertjes vormen een gelegenheids-excuus waar niemand intrapt! Nou ja, niemand. Hier een verzameling uitspraken hierover in het verleden. ‘Wilders heeft gelijk’

 10. piterfries piterfries

  Vanmiddag bij Buitenhof zat iemand uit te leggen dat Wilderiaanse opvattingen inmiddels niets bijzonders zijn.
  De Franse gemeenteraadsverkiezingen zijn net afgelopen, het Franse establishment wacht met angst en beven af hoe ver het Front National zal zijn opgerukt.
  Bij de laatste presidents verkiezingen kreeg Marine Le Pen in de eerste ronde 19 % van de stemmen, Sarko en Hollande elk iets van 27 %.
  In plaats van Wilders af te zeiken, zouden degenen die zich daarin rondwentelen, zich eens moeten afvragen hoe het komt dat Wilderiaanse opvattingen steeds meer gemeengoed worden.
  En of het niet verstandig is rekening mee te houden, dat vooral degenen die het laagst op de maatschappelijke ladder staan, niet staan te trappelen van ongeduld om relatief nog lager komen te staan.

 11. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Als je de oorlog begint, kun je je geen ongelijk veroorloven. Wilders is volgens eigen zeggen nu openlijk zijn ingebeelde en megalomane Weltkrieg tegen de islam ook in Den Haag begonnen. Als slimme oorlogsstrateeg zet hij het vizier daar scherp op de moslim Marokkanen, omdat de meute in Nederland dan automatisch denkt aan rotmarokkaantjes. Voor het eerst laat hij duidelijk zijn Breivikgezicht zien, de Me-se Tempelier, in de waan nog in de tijd van de kruistochten te leven. Ons fatsoen, mensenrechten en nederlandse wetten zullen hem worst wezen! Henk en Ingrid heeft hij alleen maar nodig als schietschijf in zijn strijd.

 12. Florac Bosch Florac Bosch

  Massa-immigratie uit moslimlanden en Remigratie!

  Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, gelijk een verblijfsvergunning, stemrecht en dubbelpaspoort krijgen, de politiek in meerderheid wegkijkt van de werkelijke problemen, worden de islamitische apartheids-gebieden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel, ze zullen apartheids-gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalië, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen ???.
  Het is vanzelfsprekend dat Nederlanders een oordeel kunnen geven over de Jihadistische daden. De ontwikkelingen laten zien dat er verband is tussen de invasie politiek van moslimlanden en de hun massa verplaatsing onder de naam immigratie…! Het probleem is dus dat de “migrant” verplicht zich een islamitische levensstijl en maatstaf voor handelen moet aanmeten, die in strijd is met onze verlichte en humane cultuur. We liggen onder dagelijks vuur van de islam. Deze veroveringsideologie die iedereen aan zich wilt onderwerpen zorgt ervoor dat met name de Islamitische “migrant” gestuurd wordt door de vijandige mogendheden…

  Nu nog begrijpen dat 3e en 4e generaties meer radicaliseren vanwege de doodcultus, genaamd islamitische heilige oorlog;Jihad! We zijn onderweg. Het was niets, is niets en het maximale dat ze ooit te bieden zal hebben is tolerantie onder hoogspanning…
  En het gaat gewoon verder. Het is nu overduidelijk geworden dat de 4e en ook 5e generaties van Marokkanen, Somaliërs, Antillianen en Turken helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. Kortom, er moet gedacht worden aan een terugkeer.

  Je hoeft geen genie te zijn om dit te zien!

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse. S. Ellen Krans, W. Karmann

 13. FLORAC BOSCH FLORAC BOSCH

  In 1962 waren er ongeveer 120 000 moslims in Europa, nu 68 Miljoen!
  Kolonisatie van Europa gaan onverminderd door! Elite’s staatspolitiek is een grote ramp geworden voor de hele civilisatie! Terwijl het snelle voortplanting een heilige plicht van alle moslims is, en hierdoor altijd een grote overschot van moslims ontstaat, weigeren huidige machthebbers een realistische beleid toe te passen..
  Overbevolking van Moslimlanden is vaste gegevens en dit komt door de hun wwanzinnige barbarse cultuur…
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 
  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller dan de ratten voortplanting!!
  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, jihad oorlogen, zelfs de regionale oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten. Ratten of konijnen voortplantingen botsen ook met iets anders!
  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van barbarse Islam zelf.

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.
  In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.

  EU leiders willen niet stoppen met het import van moslims. Door hun waanzinnige staatsdoctrine komen er steeds meer Allah Akbar terroristen naar Europa! Hun heilige Jihadisten komen steeds dichterbij.
  EU commissie stelt zich bij de immigratie uit moslimlanden op het standpunt dat vrijheid van godsdienst nu eenmaal tot de mensenrechten behoort. Brengt een godsdienst, of de cultuur die aan die godsdienst hangt, een verhoogde criminaliteit mee en andere sociale Unfug, dan moet dat op de koop toe worden genomen. Dat vond men in elk geval lange tijd. Maar zo’n standpunt met ernstige sociale consequenties kan een overheid niet innemen alleen omdat er godsdienstvrijheid aan te pas komt. Daarmee zijn ze behoorlijk de fout ingegaan, vooral ook omdat ze de immigranten niet gedwongen hebben van die cultuur afstand te nemen.
  Europa met het importeren van miljoenen islamitische vluchtelingen en immigranten tegelijkertijd hun haat en permanente oorlog tegen de beschaving binnenhaalt en hiermee heeft de allerergste cultuur zich razendsnel verspreidt over de hele continent!
  Corrupte elite helpt de werelddominantie van de islam via demografie! EU leiders weten dat het los gezien van de immigratie, en alleen uitgaand van de voortplantingvoorspellingen zullen in Europa in 2040 de meeste moslims in Groot-Brittannië wonen, op de voet gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Huidige leiders versnellen alleen dit gaande proces…
  Een vuile strijd van jonge moslims in Europa lijkt onafwendbaar!
  Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Europa is hiervan op dit moment het grootste slachtoffer. Europa wordt daarom gedestabiliseerd en ook volgepropt met wapens. Dit leidt er toe dat je zorgt dat gebeurt wat altijd gebeurt als er teveel moslims zijn nl. oorlog. Met een Islam die altijd dwingend is, is het immers buigen of barsten. 

  35 jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen.
  EU leiders blijven steeds nieuwe Paarden van Troje importeren onder de mom van menselijkheid maar vergeten dat het de voorhoede van de mogelijke toekomstige bezetters is.

  Het gevaar zit hem vooral in het Westerse heulen met de islam. Vele malen gevaarlijker dan demografie. Helaas is het juist de Europese leiding die de moslims daarbij steunen en financieren. De bezetter heeft een ultieme handlanger!
  Islamitische leiders begrepen al gauw dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in 14 eeuwen durende aanvalsoorlogen tegen het ongelovige Westen niet konden bereiken. Namelijk de verovering en onderwerping van heel Europa aan de islam. 

  Het krijgt weinig weerstand en de EU machthebbers werken als vrijwilliger voor de Islamitische invasie! Daarbij komt dat de meeste imams, betaald door de Turkije, Pakistan, Marokko, Saudi Arabië, Katar of gelijk welke andere extreme geldschieters, hen wijs maken dat dit door de macht van Allah komt die dit alles voor hen organiseerde, zoals door hun profeet voorspeld.

  Vanwege eigen belangen willen de corrupte leiders dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Frankrijk en Duitsland hebben voorgesteld dat er onderhandelingen worden gestart!
  Als Turkije toetreedt zullen niet alleen 80 miljoen moslims zich voegen bij 480 miljoen burgers van de Europese Unie. De grootste, een eindeloze volksverhuizing gaat dan pas beginnen. Daarom willen Turken ten koste van alles lid worden bij EU!!
  Turken kunnen dan niet meer gestopt worden! De religieuze wortels van deze Turken trekt nog 600 á 800 miljoen Moslims richting Europa!!
  Deze enorme massa kunnen zich dan overal vestigen, van de Noordkaap tot Sicilië, van Ierland tot de Bosporus. Zoals de Economist schreef kan wellicht ook Marokko straks op de deur van Europa kloppen, en waarom zou Irak zich later ook niet melden ?

  Waarom heeft voor Turkije en voor alle Islamisten het EU-lidmaatschap de allerhoogste prioriteit?
  Al-Qaeda, Hamas, de Moslimbroederschap, Al-Shabab, Boko Haram, Taliban, Al Nusra etc.., wachten af voor de Turkse EU-lidmaatschap!

  Is dit niet zo vreemd dat de aanhangers van de politieke islam tot de felste voorstanders van het EU-lidmaatschap behoren!

  Juist de islamitische partijen de grootste voorstanders van het EU-lidmaatschap zijn!!!

  Vooral deze moslimfundamentalisten zullen het allereerst en in de grootste aantallen naar West Europa trekken. Zij geven daarmee gehoor aan de veelvuldig herhaalde opdracht van de profeet om te emigreren en de hele wereld met geweld te onderwerpen.
  In dat streven worden de Moslims gesteund door verdwaasde EU leiders die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun misdadige leer.
  Dankzij gratis bezorging van jarenlange hoge uitkeringen, gesubsidieerde huisvestigingen en enorme kinderbijslagen groeien Moslims buitengewoon snel in hun nieuwe broedplaats en hebben nu een grote overschot: ze noemen zich als nieuwe bezetters!
  Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden moslims worden ook als gematigde groep gepresenteerd door de verraderlijke politici! In de grote steden die op het punt staan binnen een of twee decennia een islamitische meerderheid krijgen, zijn er steeds meer georganiseerde Moslimbendes!

  De verdwaasde leiders van de EU commissie slaan daarmee zelf de bodem uit hun advies, maar zij zijn te verblind om dat in te zien. Door hun invloed op de regering en de media zijn deze dwazen gevaarlijker dan IS strijders omdat zij onze samenleving van binnenuit ondergraven. 

  Heel Europa wordt echter wel economisch ontwricht door de toevloed van miljoenen islamitische uitkeringstrekkers. De dooddoener dat immigranten noodzakelijk zijn om de lasten van de Europese vergrijzing tegen te gaan is onzinnig. 
  Toch blijven de politieke partijen en de overheid hardnekkig vasthouden aan de Turkse toetreding, voornamelijk huidige afvallige leiders, die minstens zo gevaarlijk zijn als moslim extremisten aan wie zij ons uit willen leveren.

  Men vergeet weer dat dit een onomkeerbare valkuil is. Als het doorgaat, als turken visa vrij kunnen reizen, bestaat Europa over 20 jaar niet meer!! Daar er nu al meer dan een 60 miljoen niet-geïntegreerde mensen uit moslimlanden binnengedrongen zijn.

  Hoe is het mogelijk, dat onverantwoordelijke Europese politici in onophoudelijke mediacampagnes de bevolking rijp blijven maken voor Turkse toetreding ? Hebben de miljoenen moslims, die in de Europese Unie leven al niet genoeg problemen opgeleverd ? Vergeet men dat de grote Europese steden al grotendeels zijn geïslamiseerd met alle rampzalige gevolgen van dien.
  Turkije wordt voor veel islamitische landen het breekijzer voor toelating tot Europa. Daarmee wordt de islamitische heilige oorlog van Azië en Afrika verplaatst naar Europa. Dat kan bovendien de last van deze onderontwikkelde landen en hun miljoenen analfabete migranten financieel-economisch niet overleven. 

  Voor de derde keer in 13 eeuwen is de Islam in staat om voet aan de grond te krijgen in Europa.

  EU leiders willen het niet weten dat dit gebod van Mohammed een onveranderlijke Jihad Wet van het Ottomaanse Rijk (Turken) was in de jaren 1300 tot 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog! Dit Grote Gebod dreef de Ottomaanse Moslimtroepen om ieder jaar 600 jaar lang oorlog te voeren, maar de Europeanen schijnen van hun lessen niets te leren!

  EU leiders kunnen zich niet herinneren dat er iedere zomer Moslim troepen naar Europa trokken om vrouwen die er goed uitzagen voor Moslims te verzamelen die ze als maîtressen aan moslim mannen in gebruik gaven naar de rank of status die zij in het land hadden!
  EU leiders willen zich niet herinneren dat op de zelfde wijze Moslim troepen Christen jongetjes van 6 tot 12 roofden om van hen Moslimsoldaten te maken, eerst werden ze aan Moslimgezinnen gegeven om ze tot Moslims te maken en als ze de juiste leeftijd hadden werden slechts ongehuwde Moslimsoldaat om tegen niet Moslims (hun eigen volk) in Europa te gaan vechten tot dat ze op hun 60-tigste met pensioen gingen.
  De EU leiders  kunnen zich niet meer herinneren dat het Ottomaanse Rijk (Erdogan ‘ droom) hun Moslim troepen uit geroofde Christenkinderen vormden, en niet van het Turkse geslacht, de Yeni Charies (Janisaren) genoemd, als nieuwe soldaten van 1330 tot 1826. Bijna 500 jaar lang schudde Europa onder deze militaire Moslimmacht, die uit geroofde Christenkinderen bestond ze volgden Mohammed’s gebod van Surah 9:29!

  EU leiders kunnen zich niet meer herinneren dat het levenswerk van Mohammed het oorlogsvoeren voor allah was, zijn Jihad voor allah, zodat hij kon vergaren wat hij voor allah en zichzels als allah’s boodschapper wenste, d.w.z. ‘de oorlogsbuit’, zoals in Surah 8:1 vermeld staat.
  Eu leiders kunnen niet begrijpen dat Moslims oorlog tegen niet-moslims moeten voeren zoals dat door Mohammed bevolen is totdat de niet Moslims zich voor hen nederbuigen en nederig instemmen om welke oorlogsschattingen Moslims zich ook wensen te betalen zoals in Surah 9:29 staat.

  Westerse leiders geven aan Moslims toestemming om Moskeeën te openen om de Koran aan hun kinderen te leren, daarna geven ze Moslims de schuld als zij als toegewijde volgelingen van de Koran hartstochtelijke IS of Al Qaida strijders worden!

  De onbetrouwbare, manipulerende reguliere media en Politiek steunt Islamitische invasie in Europa!

  Obama, Hollande, Cameron, Merkel en Clinton propageren alsof alleen de rijke olie sjeiks, Turkse Arabische dictators de echte moslims zijn, dus niet de Jihadisten! Terwijl, de heilige oorlog (gewelddadige Jihad) de belangrijkste onderdeel van Islam is, probeert de elite dit kunstmatig los te krijgen en een andere imago, een niet bestaande imago te creëren voor de gewelddadige Islam!
  Hierbij willen ze hun gewelddadige islam te redden! Olie sheks en als gematigd gepresenteerde Turken, salafisten zijn juist de echte Jihad leiders! Westerse leiders werken op deze manier als PR werknemers voor de Jihad leiders!
  EU leiders liegen: massa moordenaars Mohammedanen, Jihadisten die islam verspreiden worden niet als moslim gepresenteerd! Corrupte Westerse leiders proberen elke keer Islamitische Jihad activiteiten gescheiden te houden van de Islam zelf om hun echte imago te verbergen.

  Door de westerse media en politiek, worden Moslim organisaties, als IS, Al Qaida, Al-Nusra, Boko Haram, Al Shabab, Taliban etc.. niet – islamitisch gepresenteerd! Dwazen proberen op deze manier de ware gezicht van Islam te redden en eigen bevolking te laten bekeren!
  Ze willen niet dat de westerse volkeren de ware gezicht van Islam kunnen zien! Hiermee willen ze de echte karakter van Islam verbergen en de bevolking afleiden!

  Ze willen niet dat men wakker wordt en zich verdedigt tegen de invasiemacht! Hierdoor wordt dus islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar Europa te komen.

  Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie onverminderd door met het islamiseren van Europa.
  Deze brutale machthebbers importeren nog miljoenen moslim, ze geven toestemming naar Europa te komen om hun Moslim geloof in praktijk te brengen d.w.z. de geboden van Mohammed in heel Europa!

  Helaas deze geïmporteerde moslims massa gaat terug naar het geloof van hun voorvaderen. Wat bracht dat voort? Slavernij, gewelddadige jihad, vrouwenonderdrukking, vrijheidsonderdrukking, discriminatie, antisemitisme, en het toepassen van oergeweld.
  Dan zul je pas de Europese onwetendheid zien als ze voor zeker de graven van hun kleinkinderen graven!!

 14. Max Max

  FEIT:Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur…ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD! …..Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd…Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.”…Wakker worden Europa!De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!…

 15. Max Max

  Twee keer eerder rammelde de Islam/Jihad aan de poorten van Europa en nu opnieuw wordt Europa door de Islam bedreigd.Deze politieke religie/ideologie heeft een andere manier gevonden om Europa te veroveren/koloniseren: via de demografie en via het opzetten van een eigen islamitische zuil, zodat de migranten en hun kinderen steeds de eigen identiteit behouden en nooit integreren.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.De massa-immigratie is altijd al een bewuste strategie van de Islam geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.Hij was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!…

  De afgelopen decennia was het multiculturalisme het heersende geloof in West-Europa: de christelijke traditie is slecht, alle andere culturen zijn goed. In deze sfeer werden vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw op grote schaal moslimimmigranten binnengehaald. Werd op de christelijke traditie bijna alleen nog maar afgegeven, de Islam werd als een verrijking voor onze cultuur beschouwd.Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben,waar de sharia,islamitisch recht heerst.In Frankrijk bericht de regering nu op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone”: Hardcore-islamieten leggen er in sommige buurten hun wetten op.In deze stedensharia-gecontroleerde zones, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken…

  Moskeeën, hoofddoekjes en minaretten domineren in steeds meer wijken het straatbeeld.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën(er bestaan tot op de dag van vandaag geen moskeeën, waar de Sharia en Jihad wordt afgewezen)! Deze gebouwen(kazernes,zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de Islam.Een moslim is een ‘ummahïst’(al-oemma is de wereldwijde islamitische gemeenschap).Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land…

  Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de Islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd.Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte Islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Een Europese, verlichte islam is een utopie, letterlijk en figuurlijk een sprookje van Duizend-en-een nacht. Er komt geen Europese Islam; het enige wat uiteindelijke zal overblijven, is een geïslamiseerd Europa.Er komt geen Europese versie van Islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen!Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Dus,wakker worden!

Leave a Reply