Skip to content

Westelijke Jordaanoever ligt bijna in Israël

Stel je voor dat de Volkskrant op een internetpagina zou schrijven dat Londen in Duitsland ligt. En dat een reaguurder ‘onjuist’ zou roepen. Wat zou de Volkskrant doen? Een serieus medium pakt de atlas, zoekt Londen op, ontdekt dat het in Groot-Brittannië ligt en corrigeert het artikel.

Dit gebeurt echter niet bij een ander internet bedrijf met de Westelijke Jordaanoever (WJ). Een internet site – die een serieus medium wil worden – schreef gisteren dat WJ in Israël ligt. Laten we dit internet project SiteX noemen. Ik corrigeerde de stelling in een reactie, mijn reactie verdween en ik kreeg een ban. Ik mailde de redactie met een argument dat dit soort foute informatie slechts tot onwetendheid bij het publiek leidt en deze onwetendheid het conflict verlengt. De redactie nam slechts de moeite om mij een link naar aluminiumfolie te sturen. Volgens Wikipedia is een alu-hoedje het symbool voor paranoïde mensen die in complottheorieën geloven. Dus ik ben gek.

Tijd voor een factcheck. Ik kijk in het CIA World Factbook – de atlas van de nerd – waarin alle staten staan en WJ staat apart vermeld. Limburg of Friesland staan niet apart vermeld omdat deze gebieden onderdeel zijn van een staat, dus WJ is geen onderdeel van Israël. Het Factbook heeft een rubriek ‘land’ en noteert daar ‘geen’ bij WJ bij. Dus de Amerikaanse regering is niet van mening dat WJ onderdeel van Israël is. En men zegt dat de status van WJ nog vastgesteld moet worden in onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. De site van het Witte Huis schrijft over Obama’s bezoek aan het Midden-Oosten en als je de videopresentatie bekijkt, tekent men Israël zonder WJ.

Wat zegt Israël? Op de regeringssite staat het officiële Israëlisch standpunt. Zegt de Israëlische regering dat WJ onderdeel is van Israël? Nee. De regering zegt hetzelfde als het Factbook: de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook kunnen het best gezien worden als territorium met strijdende claims die opgelost zouden moeten worden tijdens vredesonderhandelingen. De regering meent dat zowel de Israëliërs als de Palestijnen legitieme claims op de gebieden hebben. Er staat nergens dat WJ onderdeel van Israël zou zijn. De hele interpretatie van de tekst leidt tot de conclusie dat Israël WJ als militair bezet gebied ziet, niet als onderdeel van Israël.

Israël heeft nooit aan een openbaar forum (zoals Verenigde Naties) verklaard de WJ te annexeren, nooit beweerd dat die gebieden onderdeel van Israël zouden zijn. Israël heeft wel de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem via wetgeving proberen te annexeren, maar geen enkele staat heeft die annexatie erkend en de Veiligheidsraad heeft die poging ‘null and void’ verklaard: zonder enige juridische gevolgen.

Israël behandelt WJ ook in de praktijk als bezet gebied en zegt dat mensenrechtenverdragen daar niet gelden omdat WJ geen onderdeel is van Israël. Het Israëlisch Hooggerechtshof heeft herhaaldelijk gezegd dat:

“The Judea and Samaria [WJ] areas are held by the State of Israel in belligerent occupation. The long arm of the state in the area is the military commander. He is not the sovereign in the territory held in belligerent occupation…. His power is granted him by public international law regarding belligerent occupation. The legal meaning of this view is twofold: first, Israeli law does not apply in these areas. They have not been “annexed” to Israel. Second, the legal regime which applies in these areas is determined by public international law regarding belligerent occupation…”, Israel High Court HCJ 7957/04, Mara’abe v. The Prime Minister of Israel, 21 juni, 2005

Met andere woorden het Hooggerechtshof zegt dat Israël het gebied militair bezet en dat Israël niet de soeverein is. Daardoor geldt daar het volkenrecht en niet de Israëlisch wet.

Dus CIA, de Israëlische regering en de rechters van het Israëlisch Hooggerechtshof dragen ook een alu-hoedje; zij geloven – zoals ik – in gedachtenlezen en gedachtenbeheersing. Om niets te zeggen over de paranoïde rechters van het Internationaal Gerechtshof, die WJ in hun adviesopinie ook als militair bezet gebied hebben beschouwd.

Maar misschien is de Nederlandse regering nuchterder, immers wij Nederlanders weten het altijd beter, staan ook wereldwijd bekend als übernuchter en we kiezen de allernuchterste leiders. De allerübernuchtersten zeggen in ons officieel standpunt dat:

“De Palestijnse staat zal bestaan uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De Joodse staat Israël zal bestaan uit de resterende 78 procent van het historische Palestina. Verder moet Israël de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en steden als Jericho, Nabloes en Hebron opgeven.”

Dus het complot omvat de hele wereld en u kunt slechts op SiteX de absolute waarheid leren. Surft u hier snel weg.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiek

7 Comments

 1. reinejragolo reinejragolo

  Gezien de bouwactiviteiten is het karakter meer eigen natie dan bezetting.

 2. Je zou dergelijke berichten wel van de volkrant kunnen verwachten.
  Komt je verder info daar ook vandaan?

 3. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Al meer dan dertig eeuwen geleden werd de bezettingsdrift van Israel gecorrigeerd door de joodse profeten. Zij spreken over een wereldrijk van JHWH. Toen het ene na het andere dictatoriale wereldrijk over Israel heen viel, ontstond dat idee van een wereldrijk, niet van één of bepaalde volkeren, maar van Jahweh, waar ruimte is voor alle mensen. Dat geloof ging ook de grote diaspora in en men probeerde dat ook in andere landen zo goed en zo kwaad mogelijk waar te maken tot de uiteindelijke komst van dat Rijk.
  De nog recente zionistische gedachtenkronkel van eigen volk en eigen land, die teruggrijpt naar het wel heel verre verleden, moge dan te begrijpen zijn in een tijd van (groeiend) antisemitisme mn in Europa, echt joods denken is het niet. Israel moet zich ook met zijn religieuze voorbeeldfunctie -ook in de huidige moeilijke situatie- schamen voor zijn bezettingsstrategie, muren en militaire overheersing. Van de oude joodse werelddroom met zijn aandacht voor andere volkeren is de laatste tijd zelfs helemaal niets meer te merken.

 4. @joost tibosch sr
  Het is triest dan Israel zich alleen in stand kan houden met een wapen in de hand. Niet alleen Adolf Hitler was uit op het uitroeien van het volk van Israël, ook heden ten dage zijn er mensen die dit prediken. Welke andere optie blijft er over voor de Joden zonder wapens?

 5. joost tibosch sr joost tibosch sr

  Toen zeiden sommige joden al bij begrip van joden voor niet-joden, dat je of wel gek of dronken was. En dat je er maar beter “op kunt slaan”, zeker als je sterker bent Nu we meer dan ooit weten wat de gruwelijke gevolgen van “vechten” kunnen zijn, moet je wel gek of dronken zijn als je niet eens meer probeert te onderhandelen, zeker als je de sterkste bent. En zelfmedelijden staat je dan al helemaal niet.

 6. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Ligt de Westbank in Israel?
  Denk eerst aan situaties, waarin de foute antwoorden meestal goed zijn, bijvoorbeeld als je als toerist ergens komt. Je vraag is al niet goed, en het antwoord vaak nog minder, maar je weet toch precies waar je aan toe bent. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, en de praktische werkelijkheid is veel belangrijker dan officiële papieren. Je kunt in korte tijd heel veel leren van foute antwoorden.
  Deugen Marokkanen? Nee, en wij ook niet. Ook dit foute antwoord is zeer verhelderend, en leert je zinnige vragen formuleren.

  De vraag of de Westbank in Israel ligt, kan minstens vanuit 10 visies beantwoord worden, en leiden tot antwoorden zoals: Ja, Nee, Beetje, Bijna, Misschien, Eigenlijk, in Principe, Vermoedelijk, Nog wel, enz. Ik zou dit zeggen: Op de kaart staat geen grens. Je rijdt er zo naar binnen. Op de grens staat geen bord “Enjoy Occupied territory!”. In de C-gebieden (de halve Westbank) heerst volledig Israelisch militair en burgerlijk gezag. Er geldt Israelisch privaatrecht, Israelisch strafrecht, en Israelisch administratief recht. En als je pet Joods is, dan ben je medeburger, en als die Palestijns is dan ben je verdachte of test-operator van duimschroeven.

  Het Israelische Hooggerechtshof kan wel gezegd hebben, dat daar Internationaal Recht geldt, maar er bestaat geen internationaal stelsel voor privaat- en strafrecht, en de Israeli’s hebben daar zeker eigen bestuursrecht, ook al stelt het internationale recht daar grenzen aan. Het is maar de vraag, in welk verband het Hooggerechtshof de opmerkingen gemaakt heeft. Misschien is er formeel geen directe werking of zo.
  Geinig is, dat het Hooggerechtshof stelt, dat Israel zijn bezettingsmacht (Power) ontleent aan het internationale recht. Als Hitler-II straks Nederland bezet, kan die zijn gezag dan ook beschouwen als gelegitimeerd door het internationale recht?
  Geef mij de Marokkaanse straatschoffies maar, die stellen dat die bezettende bende daar gewoon op moet donderen. Dat is informatiever en genuanceerder, dan al het intellectualistische geneuzel over de zaak in Nederland.

  De Westbank is grotendeels Israelisch, maar ligt niet in Israel. Zoek de 10 verschillen.
  Zelf denk ik: Ook in de A-gebieden (Palestijns), en de B-gebieden (gemengd) is het de Israelische overheid, die door het bezettingsregime in doorslaggevende mate het leven van de burgers bepaalt en beheerst. Het bestaan van Palestijnse eilandjes doet daar niet aan af, noch wat er precies staat op A4-tjes in de ladenkasten. De Palestijnen zijn al net zo goed onderdeel van het Eerste Zionistische Rijk, als Nederland destijds van het Dritte Reich. De bezettingspraktijken daar in de afgelopen 46 jaar waren ook al een bibliotheek vol misdaad.

 7. jose jose

  Ik ben net terug uit Palestina, heb gezien wat er gaande is, heb gesproken met zoveel mensen, heb de nederzettingen gezien, de militaire pubers met hun wapens in treinen en bussen als zij een weekeind naar huis gaan. Heb de gekte kunnen ervaren,ruiken en voelen. Ik noem Israel nu 48 , zij zijn de bezetter en de agressor.

Leave a Reply