Skip to content

Uitspraken van Wilders

Wilders heeft een aantal uitspraken gedaan die fundamentele rechten van anderen zullen schenden als ze in de praktijk worden doorgevoerd.

• Hij heeft voor een Nederlandse Guantanamo gepleit.
• Hij heeft gepleit voor het ontnemen van grondrechten.
• Hij pleit dat sommige Nederlanders het land verlaten.
• Hij heeft gepleit voor administratieve detentie, dus detentie zonder tussenkomst van een rechter.

Hier een paar citaten:

“Remigratie naar het land van herkomst bevorderen” [1, 2]

“Zeker, we hebben een groot demografisch probleem. Dat komt door de immigratie, en ook omdat moslims zich sneller voortplanten. Maar ik zeg dan: Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al… Ja, ik vind: als een minderjarig moslimkind over de schreef gaat, dan moet het samen met de ouders het land uit worden gezet.” [1]

“Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland.”(1)Guus Valk. (2007, 24 februari). ‘Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen’. NRC Handelsblad.

“Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland…. Ik wil ook dat we proberen mensen te bewegen om te remigreren naar hun eigen land, zij het vrijwillig.”, (2)Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

“Uiteraard, maar we kunnen allochtonen wel aanmoedigen om vrijwillig weg te gaan. Ik bepleit een premie voor moslims die vertrekken naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.”, Geert Wilders, interview in De Pers, 27 november 2007

“De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken.”, Geert Wilders, de Volkskrant, 07 november 2006

Kijk hier uit het eerste verkiezingsprogramma van Wilders:

• Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.
• De samenvoeging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie tot één ministerie van Veiligheid.
• (Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.

“In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag wordt ook professor Ralphael Israeli geciteerd die een “Derde Islamitische Invasie van Europa” voorspelt middels “penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen”. In zijn ogen plegen de Europeanen met de oprukkende Islam zelfs “demografische zelfmoord”. De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt. Volgens prof. Israeli maakt de derde invasiepoging die nu in Europa gaande is veel meer kans op succes.
De man heeft volkomen gelijk. De moslimpopulatie verdubbelt elke generatie – 25 jaar – en het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan.”, Geert Wilders, Mohammed (deel II): de islamitische invasie, Geenstijl.nl

“Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam. Met hem als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas”, betoogt Geert Wilders.”Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam.” [1]

“moslimgemeenschap…ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen.”, Geert Wilders, 30 maart 2006

Nederlandse Guantanamo en “administratieve detentie” naar Israëlisch voorbeeld.

https://bit.ly/fNKMfT

Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1 Guus Valk. (2007, 24 februari). ‘Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen’. NRC Handelsblad.
2 Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008
Published inPolitiek

23 Comments

 1. Mihai Mihai

  @Motek

  Nu kunnen ze niet meer zeggen dat ze het niet geweten hebben. Het is raar dat men zegt dat hij niet tegen moslims is, maar tegen islam. Hij heeft het duidelijk over de moslims. Hij wil de moslims laten remigreren, ongeacht wat ze doen of laten. En niet alleen de moslims, maar ook andere allochtonen.

 2. klaas klaas

  Remigratie is niks mis mee, de geschiedenis zit er vol mee.

  De meeste moslims zijn waarschijnlijk binnen een jaar weer gewend aan hun moslimland , ze komen er tenslotte ieder jaar op vakantie.

  Wilders heeft dus grotendeels gelijk , en zijn inzichten winnen steeds meer aan populairiteit.

 3. Harry Harry

  Duidelijk geïnpsireerd door Mijn kampf. Vervang de ene groep door een ander en verder is hetzelfde.
  Wilders is dudelijk degene die de grondwet overtreed, niet de Moslims
  Wordt tijd dat de Nederlandse staat aan de grondwet houdt en hem met zijn slaafse volgelingen op een eilandje zetten, rottemerplaat bv

 4. Kaasje Kaasje

  @Klaas, stimuleren terug te gaan naar land van herkomst is niks mis mee.. Maar als iemand niet wilt dan wilt ie gewoon niet Nee=Nee

  En Wilders grotendeels gelijk?? Die man is psychisch niet in orde en zou levenslang opgesloten moeten worden in het pieterbaan centrum.. En als de koran zo goed bestudeert heeft (wat hij ooit een keer zei). Moet hij weten dat er staat dat de islam nooit zal heersen in een westersland..

 5. repelsteeltje repelsteeltje

  Ik verwacht dat het preliminaire verweer van Moszkowics op 23 mei a.s. zal worden verworpen, het OM veegde vooral in dupliek de vloer aan met de repliek.
  Dan gaat het proces dus gewoon verder.
  Een Belgische Wilders is voor zes jaar uit het passieve kiesrecht ontzet.
  Misschien vindt dit precedent navolging.
  Verder zijn uiteraard de Arabische / Islamitische opstanden hoopvol, zoals Scott Ritter al vele jaren geleden zei ‘how do you fight a billion people ?’.
  Hoopvol is ook het accoord Hamas Fatah, Netanyahu heeft ook nog niet door hoe laat het is, een typisch joodse gewoonte, lijkt het.
  Het einde van de USraelische overheersing van Moslims lijkt dus in zicht, wat mannetjes als Wilders ook roepen.
  En als Moslims de olie gaan beheersen is het snel gedaan met mannetjes als Wilders, dan gaat het om meer dan de export van Frico kaas naar Egypte.

 6. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Hamas Charter, Article Thirty-One: “As to those who have not borne arms against you on account of religion, nor turned you out of your dwellings, Allah forbiddeth you not to deal kindly with them, and to behave justly towards them; for Allah loveth those who act justly.” (The Tried – verse 8).

 7. M.J. van den Broek M.J. van den Broek

  “Zelfs Hamas is vriendelijker dan Wilders”.

  Iemand is hier volledig de weg kwijt. Hamas, een soort fascistische PVV die niet met woorden maar met geweld de Joden, die al duizenden jaren in dat gebied wonen, de zee in wil drijven en een Islamitische dictatuur in heel Palestina wil vestigen, heeft de volledige sympathie van Mihai. Wilders, die moslim-emigranten als ongewenste vreemdelingen ziet en ze met woorden en wetten zoveel mogelijk buiten Nederland wil houden, is een smerige fascist.
  Blijkbaar geldt: De vijand van hen die ik haat is mijn vriend, wat hij ook voor walgelijks uitspookt. De vriend van hen die ik haat (waarom?) is mijn vijand.

  Kijk eens in de spiegel, dan zie je een PVV’er van het fanatiekste soort, jouw spiegelbeeld. Je bent gewoon hetzelfde als Wilders, alleen moet je voor Moslims Joden invullen.

 8. Mihai Mihai

  @M.J. van den Broek

  Genoeg is genoeg: verbied de Thora

  Ik roep het al jaren: een gematigde jodendom bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het jodenfascisme en haar strijd voor vrijheid: ‘Een gematigde jodendom bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede jodendom en Slechte jodendom. Er is jodendom, en daar houdt het mee op. En jodendom is de Thora, en niets dan de Thora. En de Thora is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-joden – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Thora, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van JHWH tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

  Ehsan Jami is zo’n ongelovige hond, een afvallige jood die het lef had de profeet Moshe een crimineel en sommige bepalingen uit de Thora achterlijk te noemen. En die het ook nog in zijn hoofd heeft gehaald op te komen voor andere afvallige honden en daar zelfs een comité voor heeft opgericht. JHWH vindt voor afvalligheid de doodstraf gepast. Afgelopen zaterdag werd dat bijna realiteit: de ongelovige Jami werd door twee Joden en een Amerikaan tot bloedens toe in elkaar geramd.

  Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel. Het is goed dat Jami nu beveiligd wordt en een schande dat dit niet eerder is gebeurd, maar het lost de kern van het probleem niet op. De kern van het probleem is de fascistische jodendom, de zieke ideologie van JHWH en Moshe zoals neergelegd in de joodse Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Thora laten weinig aan de verbeelding over.

  In verschillende verzen worden joden opgeroepen moslims, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde joodse staat te vestigen. Verzen te over die joden oproepen en aanzetten tot dood en verderf.

  Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is! Geef zo een signaal aan de overvallers van Jami en andere joden dat de Thora in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

  Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde jodendom, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de joodse invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van joodse in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

  Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die kosher-hypotheken willen invoeren.

  Die met vertegenwoordigers van de terroristische Likud in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Netanyahu. Die extremisten van de Irgun als gesprekspartner zien. Die toestaan dat jodenmmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nedersrael als provincie van de joodse superstaat Eursrael.

  Ik heb genoeg van de jodendom in Nederland: geen jodenimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van JHWH en Moshe in Nederland: geen synagoge er meer bij. Ik heb genoeg van de Thora in Nederland: verbied dat fascistische boek.

  Genoeg is genoeg.”

 9. M.J. van den Broek M.J. van den Broek

  @Mihai:

  Je bovenstaande reactie is uiteraard een voorbeeld van shockeren door omkering maar dan moet je natuurlijk wel bij de feiten blijven. Oriana Fallaci fulmineerde tegen de Islam, niet tegen het Joodse geloof, Ehsan Jami was Moslim, geen Jood. Blijkbaar kon je geen lieden vinden die zich zo over het Joodse geloof hebben uitgelaten zoals de Fallaci en Jami over de Islam, wat al veelzeggend is.
  Een ander punt is dat de Islam streeft naar wereldheerschappij en onderwerping van iedereen, dus wel degelijk een bedreiging vormt, en de orthodoxe Joden niet. Die maken het alleen zichzelf moeilijk en hebben geen bekeringsdrift of imperialistische neigingen. Je verhaal spreekt dus niet aan vanwege onrealistisch en onzin. Orthodox Jodendom en Zionisme is ook niet hetzelfde. De Zionisten bezorgen de Palestijnen problemen, de orthodoxe Joden niet, die wonen er al duizenden jaren.

  Ten tweede, ik heb geen enkel bezwaar tegen kritiek op ideologieën of religies zoals in je reactie tenzij er onwaarheden in staan of personen op hun afkomst worden aangevallen. Ik heb ook geen enkel bezwaar tegen politiek incorrecte opvattingen. Mensen zijn niet gelijk en ook niet gelijkwaardig. Ze hebben recht op een respectvolle benadering naar hun persoon, niet naar hun keuzes.

  Wat het probleem is van anti-Semieten is dat zij iemand veroordelen omdat die persoon een Joodse moeder heeft. Dat is emotie, geen ratio. Om die reden is er ook geen discussie mogelijk met anti-Semieten of andere racisten. Naar hun argumenten, ook als het om andere zaken gaat, hoef je niet te luisteren want ze zijn gefrustreerd en bevooroordeeld. Mijns inziens komt racisme voort uit een gebrek aan maatschappelijk succes en/of sexuele frustraties.

  Dan de religies. Mijns inziens is een religie een ideologie met een almachtig wezen als legitimatie om die religie dwingend aan iedereen op te leggen. Om te zorgen dat goed duidelijk is wie er wel en wie er niet bij horen wordt de gelovigen verplicht uiterlijke kenmerken aan te nemen zoals besnijdenis, hoofddoeken, bepaalde kleding, bepaalde (lichaams)beharing, enzovoorts.
  Religie is een perfide systeem, per definitie totalitair, maar de bedoeling was op zich wel goed.

  De bedoeling van een religie is te komen tot een rechtvaardige en welvarende samenleving met minimale onrust vanwege conflicten en tegenstellingen. Vooral het Christendom, en dan met name het Protestantisme is daar goed in geslaagd. De Islam heeft daar volledig in gefaald. Islam wordt door vrijwel iedereen in de wereld geassocieerd met onverdraagzaamheid, onderdrukking, armoede, geweld en onrechtvaardigheid. Moslims bewijzen gelijk van die opinie elke dag weer. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat heel wat mensen, waaronder dus Wilders, de toenemende invloed van deze ideologie in Europa met onbehagen waarnemen. Volgens jou is dat blijkbaar ongepast en getuigt het van een fascistoïde instelling. Dat is een opinie en dat mag. Anderen mogen daar bezwaar tegen maken.

  Wilders gaat ook dikwijls over de rand en toetert dikwijls onzin, vandaar dat ik geen Wilders aanhanger ben, maar in veel zaken ben ik het wel met hem eens.

  Het probleem bij religies is het fundamentalisme. Het Christendom, met name het niet-fundamentalistische Protestantisme, en het liberale Jodendom zijn geëvalueerd met de ontwikkelingen in de samenleving. Fundamentalisten kunnen dat niet, en aangezien de fundamentalisten in autoritaire samenlevingen de baas zijn blijven die samenlevingen stilstaan en verachterlijken. In China in de tijd van Mao had je alleen het rode boekje nodig, met grote ellende en ongelukken tot gevolg. In de Islamitische wereld staat alles wat een mens weten moet in de Koran. Zeggen ze.
  Bij wetenschap gelden geen dogmatische taboe’s, bij religies wel en bij fundamentalisten is alles wat niet niet religieus is goedgekeurd taboe. De Katholieke kerk heeft daar ook een handje van gehad, de Reformatie heeft dat doorbroken en welvaart gebracht.
  Bij fundamentalisten is vragen naar het waarom verboden. Vandaar dat fundamentalistische samenlevingen niet evolueren en uiteindelijk ten dode zijn opgeschreven.

  In mijn ogen ben jij ook een fundamentalist. Het gevoel voor nuance ontbreekt, je reactie is in dat opzicht veelzeggend, en wie je satan is dat is duidelijk. Ik heb het idee dat je niet werkt en geen partner hebt gezien de tijd en energie die je besteedt om je obsessies wereldkundig te maken. In de reacties zien we vooral andere lieden reageren die dezelfde problemen hebben.

  Je tactiek is fout. Niemand die al niet je standpunten deelde wordt op andere gedachten gebracht. Als je een varken vooruit wil krijgen moet je aan zijn staart trekken, niet aan zijn oren.
  Wie kritiek heeft, bijvoorbeeld in het conflict tussen de kinderen van Abraham in Israël, en blind is voor de argumenten van de tegenpartij wordt niet serieus genomen want is niet rationeel en bevooroordeeld, zie Gretta Duisenberg.

  In het algemeen, wat mij betreft, is elke kritiek op de keuze die iemand maakt toegestaan. Fascist zijn, Socialist zijn, Moslim zijn, Christen zijn, Zionist zijn, Orthodox zijn, lui zijn, crimineel zijn, het zijn allemaal keuzes. Geen enkele kritiek daar op gaat te ver.
  Wie je moeder was, of je homo bent, of je man of vrouw bent, of geniaal of debiel bent, dat was geen keuze. Wie op dat soort kenmerken wat aan te merken heeft verlaagt zichzelf en plaatst zich buiten de samenleving.

  Mijn advies? Zoek een baan, zoek een partner (m/v), zoek een hobby en maak je niet meer zo druk over zaken die jouw zaken niet zijn. Daar kun je toch niets aan veranderen en het genereert alleen maar negatieve energie die jou zelf kapot maakt, niet de tegenstander, die wordt alleen maar sterker en meer van zijn gelijk overtuigd.

 10. Mihai Mihai

  @M.J. van den Broek

  Mijn advies is: leer argumenteren en daarna praten we verder.

 11. klaas klaas

  Mijn advies aan Mihai , zoek een goede psychiater en een baan

  De zwaarste psychiatrische gevallen zitten vaak het meest in de ontkenningsfase!

 12. Mihai Mihai

  Mijn advies aan Klaas: kom terug wanneer je niet meer anoniem reageert, maar wanneer je een naam en adres hebt.

 13. M.J. van den Broek M.J. van den Broek

  Waarschijnlijk ben ik te dom om te begrijpen wat er mis is aan mijn reactie (ervan afgezien dat het niet in je straatje past) , dus ik zal niet meer reageren op je blogs.
  Grappig dat je vindt dat ik niet goed argumenteer. Jouw reacties zijn alleen maar dooddoeners of onzinnige hyperbolen en je blogs eenzijdig, ongenuanceerd, uitermate hypocriet en blijkbaar geen uitnodiging tot discussie.
  Het enige wat je bereikt is dat men gaat denken is dat lieden die de Palestijnse zaak verdedigen anti-Semitische idioten zijn. Of iemand daar nu wat mee opschiet? Er moet een enorme wrok in je leven.

  Vaarwel en sterkte.

 14. oudeman oudeman

  De media hebben aan wat benadeelde partijen gister, vrijdag 27 mei, naar voren brachten voor zo ver ik weet volledig genegeerd.
  Eén onafhankelijke blogger wijdde er wat uiterst vooringenomen commentaar aan.
  Ik reageerde daarop, maar betwijfel of deze onafhankelijke blogger wat ik schreef zal prubliceren, moderatie heet dat tegenwoordig.
  Daarom hier wat ik daar schreef, mischien leest iemand het.

  Kennelijk was vooral het betoog van Ties Prakken te hoog gegrepen, of de joodse censuur sloeg weer toe.
  Prakken vergeleek Wilders met Julius Streicher die in Neurenberg wegens haatzaaien tegen joden ter dood werd veroordeeld, met degenen die aangezet hebben tot de genocide in Ruanda, en met iemand in Canada die tegen joden had opgehitst.
  En zij liet zien dat ook volgens de VN de Nederlandse overheid faalt in het uitvoeren van verdragsrechtelijke bepalingen tegen haatzaaien.
  Niet voor niets raakte Moszkowics van slag toen Prakke haar betoog mocht voortzetten, hij riep ‘U loopt in de val’.
  Van Oosten antwoordde droogjes dat de rechtbank dat achteraf wel zou beoordelen.
  Mij valt op dat in de media nergens enige aandacht aan de betogen van de benadeelde partijen is besteed.
  Kreek lijkt me psychisch gestoord, ook de betogen van Nix en Savonarola waren doorwrocht.
  Na het betoog van Prakken heb ik weer enige hoop dat Wilders zal worden veroordeeld.
  Ik vraag me nu ook af of het OM opdracht heeft gekregen Wilders vrij te spreken, het kan toch niet zo zijn dat de jurisprudentie die Prakken gebruikt bij het OM onbekend is.

 15. oudeman oudeman

  Nog even over anonimiteit, zodra er in Nederland vrijheid van meningsuiting is, en joodse bedreigers worden vervolgd en uitgeleverd, zodat zij hun straf hier kunnen uitzetten, dan zal ik graag mijn anonimiteit opheffen.
  Overigens ben ik niet de Klaas van hierboven.
  Prakken had het ook nog over Faurisson, de Franse historicus die naar bewijs dat er ooit mensen in gaskamers zijn omgebracht heeft gezocht, en het niet vond.
  Faurisson was in beroep gegaan tegen een veroordeling bij een EU instantie, maar op grond van zijn term ‘magic gaschambers’, als ik Prakken goed heb begrepen, werd hij niet in het gelijk gesteld omdat deze term haatzaaien tegen joden was.
  Nu houdt ook de VS gaskamer bouwer Leuchter de Duitse gaskamers voor magic, in de betekenis dat hij het onmogelijk acht dat in de installaties die in Auschwitz als gaskamers voor het ombrengen van mensen worden gepresenteerd ooit als zodanig gebruikt kunnen zijn.
  Prakken had niet door dat Faurisson het slachtoffer was, en nog is, van wat zij klimaatvergiftiging noemt, en waaraan zij Wilders schuldig acht, de klimaatvergiftiging die het onmogelijk maakt over de jodenvervolgingen van de tweede wereldoorlog een discussie te voeren.

 16. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…Ik wandel in die lange traditie die ik wil eren. Ik stel mijn leven in de waagschaal voor de vrijheid. Zwijgen is verraad.” aldus Wilders. …”

  Aldus:
  http://tinyurl.com/5shdvd3

  Artikel 1 van de Grondwet
  “…”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”…”

  Aldus:
  http://tinyurl.com/69ewvkw

  “Zwijgen is verraad”.
  Zwart/wit deductief denken. Een gewoonte/culturele code.

  Gegeven er bewustzijn is, is het in ongelijke gevallen discrimineren is onvermijdbaar. Ook al wordt dit oneindig ontkend. De gave van het discrimineren inzetten, stel ik dat,
  zonder ook maar een schaduw der twijfel, zich in Nederland, personen zich bevinden, die zwijgen. Voor een om medische redenen. Er is een veelvoud van instelling in Nederland te vinden voor ‘demente bejaarden’, ‘zwakzinnigen’, ‘coma patienten’ en ga zo maar door. Hieronder beinden zich, personen die zwijgen, letterlijk.

  De stelling van de heer G. Wilders, hoe nobel die ook moge overkomen, is incompleet! Het zwijgen etiketeren als zijnde verraad, en daarmee allerlei personen, die inderdaad zwijgen er mee besmetten, is in elke geval niet iets waaraan ik meewerk.

 17. Jan Jan

  Aanvullend bemerkend:

  In vriendelijk: De stelling van de heer G. Wilders: “Zwijgen is verraad” is ook overtreding met de ‘Null hypothesis’.

  En wel in veelvoud.
  Zo is een aangeklaagde o.a onder de Nederlandse en Europese Wetgeving “Onschuldig tot er bewezen is, schuldig te zijn”.
  http://tinyurl.com/3yam5c

  Voorts om vast te stellen of iemand die zwijgt en instaat is om zich te uiten, gedachten van ‘verraad’ koestert, is het wel zaak dat de heer G. Wilders, in staat is ongecomuniceerde gedachten te kunnen lezen. Of de heer G. Wilders inderdaad deze gave bezit, en niet slecht pretendeert deze gave te bezitten is in eenvoudig en herhaaldelijk proefondervindelijk vast te stellen. O.a. door in een rechtzaal demonstratie van deze kunde te leveren. Zo zal de heer G. Wilders, een veelvoud van talen dienen te beheersen, welke in Nederland in gebruik zijn. Fries om er een nader te noemen.
  Blijkt het, bij herhaling, dat de heer G. Wilders, het aan deze gave ontbreekt, en er slechts sprake is van ‘doen alsof’, is er sprake van het doen van false getuigenis.

  Onder Engels Recht is er het adagium: “Every aktion which is misleading, deceiving or likely to mislead or deceive, is a breach of the Law.” (Dan wel woorden van gelijkerstrekking.)
  Wijs er, zonder twijfel: ten overvloede op, dat het Engels, en daarmee o.a. het Engelse gedachtengoed, de rechtspraaktaal is van de EU.

 18. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…Wilders: CDA totaal verkeerd bezig met Europa
  DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders haalt uit naar de Europa-houding van CDA’ers in het kabinet en in het Europees Parlement. CDA-Europarlementariërs stemden woensdag voor een verhoging van de EU-begroting met 5 procent, tot „grote schrik” van Wilders. —-CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma reageerde op Wilders door te zeggen dat die eerst de feiten bij zijn collega’s in Brussel moet checken, voor hij commentaar levert. „Het CDA hier, maar ook in Europa is tegen verhoging van de EU-begroting. De stemming ging ook niet over de verhoging van het budget. Het CDA in Europa heeft vandaag aangegeven dat als er inmiddels te veel taken op het bord van Europa liggen, ze dan maar taken moeten gaan schrappen. Dus geen verhoging van het budget maar verminderen van taken, dat is de keus die het CDA maakt.” …”

  http://tinyurl.com/3nhucwp

  Het doen van false getuigenissen, een gewoonte?

 19. tineke tineke

  45 jaar geleden kwamen we weinig moslima’s met een hoofddoek tegen. Eerste generatie analfabeten waren niet geïnteresseerd in de zwaar provocerende politieke zaken. Maar nu hun nageslacht 3. en 4. generaties zijn geïndoctrineerd en georganiseerd tegen de westerse volkeren. Zelfs in hogescholen en universiteiten willen ze aparte islamitische ruimtes creëren. Inmiddels de meerderheid van de hier geboren Moslimkinderen zijn als vijand opgevoed en georganiseerd tegen Nederland: ze doen van alles om te laten zien dat ze voor altijd Turk of Marokkaan willen blijven.
  Met de Nederlandse geld opgevoed, opgeleidde Moslimjongeren in dure kleidingen zien het liefst één grote eigen staat waarin alle Turken en Marokkanen verenigd zijn. Andere staatsvormen, zoals de Nederlandse staat, zijn uiteraard onaanvaardbaar want binnen de groep van islamieten mogen er geen groepen bestaan. Deze staat, moet proberen de gehele Nederland, België, Denemarken en andere West-Europese landen te onderwerpen. De “leider”, moet absoluut gehoorzaamd worden. Geïndoctrineerde jongeren baseren hun identiteit op een scherp anti westerse aspect, in eigen uniformen willen ze de tegenstellingen overal levend houden. Ze willen niks weten over het feit dat de hoofddoek voortkomt uit de behoefte van een patriarchaal georganiseerde religie de vrouw te onderdrukken. Of, kennelijk, uit de behoefte van vrouwen zich te onderschikken aan deze religie. Ze willen niks horen over de de ongelijkheid tussen geslachten die door de hoofddoek wordt uitgedrukt is gelijk de uitdrukking van intolerantie in deze religie. Het is algemeen bekend dat deze jongeren hun hoofddoek, moskee en militaire dienst in Moslimlanden als een politieke aspect zien.
  Aan de andere kant wordt op meer plaatsen belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel corrupte gemeenten stoppen nog steeds miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Deze praktijken van de parasitaire overheidsambtenaren betekenen de capitulatie voor het streven van grote mogendheden.

  Grote bedrijven, politiek en christelijke leiders doen ook mee aan het gevreesde verval.

  In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen: zie de ontwikkelingen binnen de PVDA, GL, SP en CDA!) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
  In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is…
  De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten worden in Nederland gebouwd, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. Meest gevaarlijke Moslims worden naar Nederland geëxporteerd. De meeste van deze Turken en Marokkanen en hun politieke leiders (zie Albayrak en Abu Talab) hebben nog steeds dubbel paspoort en misbruiken ze Nederlandse nationaliteit voor hun eigen nationale belangen! Rotterdam is voor ca. 50% islamitisch en in sommige wijken is het link om in de avond op straat te vertoeven.
  De supermarkten,overheidsinstanties zijn onder de voet van allerlei moslim bendes die alles kunnen doen wat zij willen..Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de Nederlanders…Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Libische al-kaida stammen, Hamas, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.
  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse overheidsinstellingen, dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Onder leiding van allerlei politici, organiseert men hoofddoekbrigades en bovendien met de subsidies…Hoofddoek een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met Nederlandse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder.
  Het zijn hoofddoek moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho’ s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn. Hun criminele kinderen hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder hand uit te steken om hun leven te beschermen. Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
  Nu in Nederland willen we ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. Hema, AH, HBO, Universiteiten, van den Broek en Lidl moeten neutraal worden, waar we geen reclame maken voor een meer dan treurig systeem als de islam.
  Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Door de Islamitische doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen en het opkomend invasie van Nederlandse steden is een realiteit geworden:de explosieve opmars van de vijfde colonne wordt zeker het verval van de maatschappij. Politiek gedreven grote groepen zijn bezig belangrijke posities verwerven binnen de overheid: zie Albayrak’s bende!. Uit een geheime Turkse document is gebleken dat de Turkse en Arabische leiders geïnteresseerd zijn in het onderwijs, politie en justitie van de kleine EU landen. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, CDA, SP, D66 en Groen Links.
  Door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder.
  U kunt u schamen voor de manier waarop ons land te grabbel is gegooid aan doelbewust opererende strijders en import van achterlijkheid en criminaliteit. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen.

 20. Rose L Rose L

   Bureaucratische kaste van politici. Europa bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.Deze gigantische bevolkingsuitwisseling werd en wordt door Europa´s eigen politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.Moslimlanden en hun collaborateurs in EU gaan over tot de vorming van moslimenclaves als toekomstige overkoepelende gebieden die meerdere steden en dorpen in zich verenigd.Daar een minderheid die achtergebleven is met de voldoende Moslims om de gevolgen van een conflict voldoende te bestrijden worden regels van kracht betreffende de onderlinge bijstand.Om niet het gevaar te lopen bij de verdere uitbreiding van de Moslimenclaves, wordt gezocht naar de aanvullende internationale organisaties.Bureaucratische kaste heeft hun volkeren in deze zaak niet om toestemming gevraagd en ze reageren ook niet op het toenemende onbehagen van de meeste mensen in Europa, die massa-immigratie, met het oog op het feit dat zij hun oude Europa steeds minder herkennen en op veel plaatsen al vreemdelingen in het eigen land geworden zijn, al lang niet meer willen. Op geen enkele moment, in geen enkel Europees land, is die moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Ze werd onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist en vooral als economisch nuttig voorgesteld, omdat er beroepen waren waarvoor autochtonen niet langer belangstelling toonden, of omdat het geboortecijfer te laag werd om de sociale zekerheid in stand te houden. Er komen niet alleen de Turken, Pakistanen, Marokkanen, Somaliër maar nu ook de rest van moslimlanden, meerdere generaties, fundamentalisten en anderen verzamelen zich tot de meerderheid.Dit aan de agressieve Moslimlanden onderworpen mechanisme moet zo snel mogelijk verdwijnen.
  De basis van dit proces, het “ambtenarenkorps” moet drastisch ingeperkt worden. Eerst beginnen met alle onzinnige, onnodige en tijdrekkende regeltjes schrappen. Ambtenaren die zich op kosten van de belastingbetaler wentelen in een luxe die diezelfde belastingbetalers zich niet op hun werkplek kunnen veroorloven. 40% van de ambtenaren zijn grotendeels met de moslim immigratie bezig. Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemsteden. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die  veroorzaakt worden  door hun “nieuwkomers”  bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord. Kennelijk worden grotsteden dus bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige Inschatting te maken waneer ze zelf verdreven zijn uit hun holletjes…Ze kijken nergens heen en kunnen altijd uitwijken naar 1 van hun vakantieoptrekjes!Bureaucratische kaste gedraagt zich als een externe bezettingsmacht.Tegenover zijn eigen volkeren als een externe bezettingsmacht. Omdat de voor deze massa-immigratie verantwoordelijken de kiezers niet voor zich kunnen winnen via een overtuigende politiek, halen ze miljoenen mensen met een vijandige cultuur en politieke religie. Daarbij is het hun bedoeling het autochtone bevolkingsaandeel op de middellange en lange termijn d.m.v. “uitdunning” duurzaam van de macht te ontdoen. Nederland heeft de afgelopen 25 jaar meer dan 786 miljard Euro geïnvesteerd in derde landen. Wanneer we het op deze manier beschouwen, had er van ontwikkelingslanden allang geen sprake meer moeten zijn. Alleen de Nederlandse bijdrage was al voldoende geweest om van geheel Afrika een ontwikkeld en welvarend continent te maken. Helaas zien we dagelijks dat al dat geld niet helemaal goed terecht is gekomen. Sterker nog, er lijkt niets van ons geld besteed te zijn aan hen die we in gedachten hadden toen we de geest van de ontwikkelingshulp uit de fles lieten.Afrikanen hebben nog steeds te veel wapens en te weinig water en brood. Stromend schoon water is voor weinigen weggelegd. De straatkinderen van Roemenië hebben nog steeds honger. De arme vissers in Sri-Lanka hebben nog steeds geen degelijke huizen en schepen. En toch beweren we miljarden te investeren in ontwikkelingslanden. Waar blijven die miljarden? Welke resultaten zien we?De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking.Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Als er bezuinigd moet worden dan met z’n allen. Laten we echter niet vergeten dat het fatale Moslim Immigratie miljarden heeft gekost. Stop met de weergaloze massa-immigratie van islamieten die Nederland miljarden heeft gekost. De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Nederland moet snel stoppen met het buitenland onderhouden. Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.  

 21. bedry bedry

  Turkije kiest weer iets die altijd  nationalistisch, fanatiek religieus en gewelddadig is en wilt ook gelijktijdig lid worden bij EU.
  Met de tegenstrijdige normen en waarden, met een vijandige politieke ideologie is de integratie onmogelijk.
  Moslim leider Erdogan zegt dat hij trots is op de veroveraars van zuid Europa. De veroveraars zijn  volgens de legende de bestiale vrucht van een seksuele escapade van de leiders: Fatih sultan Mehmet, Sultan Selim en Kanuni sultan Suleymen en nog meer van die Ottomanse krijgsheren.
  Als organisatie verwijst   AKP nu alles naar de bloedzuigende bendes van anti-Europeanen.
  Erdogan op de laatste congres zei onder andere; “.. we gaan de weg van Fatih sultan Mehmet, Sultan Selim en Kanuni sultan Suleyman volgen”
  In de jaren 1000 had Byzantijnse rijk ook immigratie problemen. Turken stonden al 150 jaar eerder aan de grens en nomaden, islamitische migranten stroomden continue binnen… Het land kreeg vreselijke volksverhuizingen en islamitische aanvallen te verwerken en verkeerde in een permanente staat van wetteloosheid, geweld en extremistische dreiging. In deze wanorde opereerde de Selculku leider Kilicarslan als knokploeg. De Moslims vielen uiteindelijk  in de jaren 1071 binnen en hele beschaving kwam in een grote gevaar…

  Ondanks hun sterk anti-Europees discours, hebben bijna 90% van de Turken, onder leiding van AKP regime  zich de afgelopen decennia sterk geïmplementeerd in de Turkse gemeenschappen in Europa. Deels heeft dit te maken met het bekende fenomeen van migranten die vanwege uitsluiting in het thuisland sterkere gevoelens gaan ontwikkelen voor hun ‘land van herkomst’. Veel politieke en religieuze groeperingen in Turkije hechten een groot belang aan deze Buiten-Turken genoemde vijfde colonne. Enerzijds uit nationalistische angst dat de migrantengemeenschappen hun ‘Turksheid’ zouden verloochenen, anderzijds als handige en makkelijk mobiliseerbare lobbygroep in Europa.
  Koepelorganisaties in Europa beschrijven zich als: ”Türkisch-islamische Synthese; Nationalistisch, Einsatz für ein großtürkisches Reich, stark politisch.”,  gebaseerd op een oud Ottomaanse vaandel, politieke ideologie.
  Deze heropleving van de islam is echter ook een terugkeer naar problemen binnen de islam die wezenlijk nooit zijn opgelost. Daarvan is de 1.400 jaar oude rivaliteit het ernstigste.
  Het Turks staatsnationalisme laat dus de Europese Turken niet los. Ze maken, binnen deze logica, nog steeds deel uit van de globale Turkse gemeenschap en vallen op die manier onder het gezag van de Turkse regering, behoeder van alle Turken. Deze bekommernis om de diaspora is een praktische proces van Turkse staat, een ideologie die streeft naar de vereniging van alle Turken van de Adriatische Zee tot de Chinese Muur. De paternalistische relatie tussen de Turkse staat en haar onderdanen staat haaks op de door EU gestarte onderhandelingen met AKP regime…
  Westerse regeringsleiders werden volkomen verrast door de post moderne islamieten zoals AKP leiders die nu ook ultimatums uitspreken tegen de EU leiders. Hierbij bestaat de neiging altijd het meest rooskleurige plaatje te volgen door in eerste instantie te zeggen dat islamitische partijen met de vrije verkiezingen hooguit 50 procent van de stemmen zullen verwerven om vervolgens, bij gebleken onjuistheid hiervan, te beweren dat de politieke verantwoordelijkheid deze islamisten vanzelf gematigd zal maken.
  De nieuwe situatie zal gekenmerkt worden door drie factoren: sterker wordende politieke islam, toenemende vijandigheid tegen de Europa, en het gevaar van de desintegratie binnen Europa aangestuurd door de Moslimleiders.

Leave a Reply