Skip to content

Likoed overtreft Franz Kafka

Er waren eens twee jongens, een met een honkbalknuppel en de andere zonder. En ze hadden ruzie. De jongen zonder honkbalknuppel pakte een steen om te gooien, maar de jongen met de honkbalknuppel riep: “Met stenen gooien is oneerlijk! Je bent een lafaard! Echte gevechten tussen echte mannen worden slechts met honkbalknuppels uitgevochten.” Voor de jongen met de honkbalknuppel is dat is misschien slim te roepen, maar de andere jongen is niet dom, noch verplicht om zich te laten doodknuppelen.

Net zoals de jongen met de honkbalknuppel, probeert Likoed ons de regels van een gevecht te verkopen waarin Israël altijd wint. Regels waarmee Israël de Palestijnen etnisch kan zuiveren van hun grond, ongehinderd door onwelwillende Palestijnen. Likoed wil dat de Palestijnen geen aanslagen op burgers plegen.

Likoed vertelt ons echter niet dat de Israëlische soldaten goed gepantserd zijn, ze schieten uit tanks en bombarderen vanuit F16’s. David is Goliath geworden. Nou wil Likoed dat de Palestijnen met hun slingers en Kalasjnikovs slechts de tanks en de F16 aanvallen.

Soms kunnen de Palestijnen zelfs de tanks niet aanvallen, want Israël heeft zogenaamde veiligheidszones ingesteld – natuurlijk op Palestijnse landbouwgrond – en zodra de Palestijnen veel te dichtbij zijn, worden ze onverbiddelijk opgeblazen. Het is dus een honkbalknuppel met afstandsbediening.

Uiteindelijk kunnen de Palestijnen hooguit een paar soldaten per jaar doden. En zelfs als ze een soldaat ontvoeren, stelt Israël een blokkade in en draait het gas en het licht uit in Gaza.

Sterker nog, Israël kan zich permitteren om een paar soldaten per jaar te verliezen. Immers hoe langer Israël tijdrekt, hoe meer grond Israël kan bemachtigen en hoe meer rechten Israël in de bezette gebieden krijgt. Want in Internationaal Recht ontstaan rechten op een territorium door het simpelweg lang genoeg bezet te houden. Hoe langer je ergens blijft, hoe meer rechten je opbouwt. Binnen een paar generaties erkent iedereen de bezette gebieden als Israëlisch.

Likoed vertelt ons niet wat de Palestijnen kunnen doen. Wat zijn hun opties?

Ze kunnen niets beginnen tegen honderden miljard aan wapentuig. Het zou absurd zijn om te vragen om te onderhandelen. Onderhandelen gaat slechts tussen twee partijen met vergelijkbare macht, partijen die iets kunnen ruilen. Maar de Palestijnen hebben niet dezelfde macht en ze hebben niks om Israël in ruil te geven voor hun eigen land. Dus waarom zou Israël eerlijk onderhandelen eerder dan welwillendheid toneelspelen om de tijd te rekken? Waarom zou Israël de onderhandelingen niet keer op keer saboteren? Wat heeft Israël aan onderhandelingen?

Bovendien is het idee van ruil een monstrueus idee, het is een gotspe dat de Palestijnen zouden moeten boeten om hun gestolen land terug te krijgen.

Het enige waar de Palestijnen mee kunnen onderhandelen zijn de aanslagen. En dat is ook de enige manier om de Israëlische Likoed-regering tot iets te bewegen, via de druk van de wereldopinie, de druk van de Israëlische burgers, die genoeg hebben van leed, genoeg van het bloed van hun eigen en van de Palestijnse kinderen, elke dag rond de avondmaal, onsmakelijk op de televisie.

Likoed wil dus de regels van het schaken zodanig bepalen dat de blonde met blauwe ogen altijd de gouden troffee ontfutselt. Nee, dat is geen eerlijke wedstrijd. Het eerlijkste en vreedzaamste gevecht zou in een rechtbank gevoerd moeten worden. Daar wint de jongen met de beste argumenten, niet de jongen met de megaknuppel.

De vraag is ook waarom de Palestijnen niet naar een internationaal hof kunnen stappen en eisen dat Israël de bezette gebieden vrijgeven? Deze optie bestaat niet! Niet omdat de machtelozen, zoals de Palestijnen, dat nooit zouden hebben gewild, maar omdat de machtigen dat niet hebben ingewilligd. De machtigen willen vrij zijn om alles te doen wat hun willekeur dicteert, onbelemmerd door vervelende rechters, ongeacht of dat in strijd is met Internationaal Recht of met elke notie van rechtvaardigheid.

En onderdeel van deze machten zijn de V.S., de grote beschermheer van Israël en Israël’s vriend en handelspartner Europa. Deze machten hebben het Internationaal Recht oorspronkelijk gemaakt, onder andere om hun koloniale belangen te dienen. Hun belang hield ook in dat de machtelozen op geen enkele manier de machtigen via rechtbanken tot iets zouden kunnen dwingen.

Israël is dus beschermd door machten en door de regels die de machten in hun voordeel hebben gemaakt, de regels van de honkbalknuppel; niet van het recht. En Israël, op zijn buurt, doet ook zijn best om internationale rechtbanken te dwarsbomen. Israël wilde niet met het Internationaal Gerechtshof samenwerken en ontloopt het Internationaal Strafhof als de pest. Etc.

Dus waarom die absurde eisen aan de Palestijnen stellen? Niemand zou instemmen met schaakregels die de blonde met blauwe ogen en een grote honkbalknuppel reeds voor het beginnen van het spel als overwinnaar voortrekken. Vooral niet als zijn land, zijn vrijheid en die van zijn kinderen op het spel staan.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inOpiniePolitiek

23 Comments

 1. Wat de Palestijnen kunnen doen? Nogal simpel.
  Onderhandelen voor een definitief vredesverdrag, zoals ze zich in internationaal verplicht hebben.

  Merkwaardig dat u dit niet weet.

 2. Het is heel treurig Het is heel treurig

  Leuslecht heeft er kennelijk nog nooit van gehoord dat het zeerecht bepaalt dat onderhandelingen tussen de kapitein van een schip in nood en de berger over de prijs van de redding nietig zijn.
  Het zeerecht bepaalt dat na de berging een commissie de prijs van de berging vaststelt.
  Dat is omdat uiteraard de berger in de noodsituatie de kapitein van het schip in nood vrijwel elke prijs kan afpersen.
  Er kunnen geen onderhandelingen zijn tussen Palestijnen en Israel omdat Israel de Palestijnen gevangen houdt.
  Joden in Duitse concentratiekampen hadden ook weinig te onderhandelen.
  Waar ik me over blijf verbazen is dat joden nog steeds niet door hebben dat Israel het spel al lang heeft verloren, en doorgaan met een strategie die al lang niet meer werkt, zich alleen maar tegen hen keert, in toenemende mate, en dat terwijl de westerse greep op de Arabische en Islamitische massa’s aan het verdwijnen is.
  De joodse identiteit van eeuwige onschuldige slachtoffers zal dit wel veroorzaken.
  De definitie van identiteit is iets van ‘geheel van mythes van een groep’.

 3. Dat is de al 80 jaar de reactie van de Palestijnen. Elk compromis wordt afgewezen en steeds opnieuw wordt voor geweld gekozen. En maar klagen dat hun situatie steeds verder verslechterd ……

  Triest dat mensen in het Westen hun eeuwige keuze voor geweld nog proberen goed te praten.

  En hun ogen sluiten voor de achterliggende Jodenhaat.

  Kindermoord is geen verzet!

  http://www.likud.nl/artik054.html

 4. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…Children and human rights

  Across the world children are denied their human rights, including for example, their right to education. They are recruited into armed forces. They are subjected to the death penalty, are disappeared, are punished by cruel and inhumane methods and suffer many other forms of violence.
  Child soldiers….”

  http://tinyurl.com/ya4xcbl

  “…The military use of children takes three distinct forms: children can take direct part in hostilities (child soldiers), or they can be used in support roles such as porters, spies, messengers, look outs, and sexual slaves; or they can be used for political advantage either as human shields or in propaganda….”

  http://tinyurl.com/2o4nnw

  “…Newly Discovered Amazon Tribe Revealed – – – Proving that there are still places in the world where pre-modern culture humankind exists – members of an unknown Amazon Basin tribe and their dwellings are seen during a flight over the Brazilian state – – – – In the above picture the tribe members definitely don’t see the strange craft hovering over them as a visitation from the gods, but view it as a threat to their survival….”

  http://tinyurl.com/44etmw9

  Gegeven deze stam Amazone mensen, inderdaad ‘pas ontdekt is’, is het van nature onmogelijk dat deze stam over het concepten ‘Jood’ & ‘Jodenhaat’ beschikken. Het als ‘achterliggend’ argument gebruiken is eveneens onmogelijk. Ook al zou bijvoorbeeld de piloot geacht worden te zijn, ‘Joods”. Dit weerhoudt hen echter niet om middels o.a. pijl en boog geweldadig te zijn en geweldadige intenties tentoon te stellen. Kennnelijk een menselijke kwaliteit.

  Uiteraard is het voor deze eventuele ‘Joodse’ piloot mogelijk middels ter beschikkingstaande vooroordelen, zoals deze stam is ‘anti-semiet’, een bevooroordeelde hoax illusie te scheppen. Het is echter wel persoonlijk.

  .

  .

  .

 5. Gert Gert

  Leuke vergelijking: “Er waren eens twee jongens, een met een honkbalknuppel en de andere zonder.” Hij is echter niet af. Je vergeet er bij te vertellen dat die jongen zonder honkbalknuppel bezeten is van de gedachte de gewapende jongen te vermoorden. En dit voortdurend ten uitvoer tracht te brengen met primitieve middelen als stenen, bommen en raketten.
  Niet zo gek dat de gewapende jongen, die in het verleden door soortgelijke types meermalen zwaar gewond is geraakt, er op slaat tot ie dood is.

 6. Jan Jan

  Ter informatie:

  “..CounterPunch..Sharon’s Terror Child
  How the Likud Bloc Mid-wifed the Birth of Hamas

  By RAY HANANIA

  Hamas is considered one of Israel’s greatest threats, but the Islamic terrorist organization found its beginnings in the misguided Israeli effort to encourage the rise of a religious alternative that would undermine the popularity of the Palestine Liberation Organization and Yasir Arafat.

  The strategy resulted in the birth of Hamas which rose from these Islamic roots. Israeli Prime Minister Ariel Sharon was a member of the government when the policy was developed in the late 1970s.

  Although Sharon and his Likud (formerly Herut Party) government colleagues..”

  http://alturl.com/u2whc

 7. Rope88 Rope88

  Gert vergeet ook iets erbij te vertellen.
  Namelijk dat die jongen van die gedachten bezeten is geraakt omdat die jongen met die honkbalknuppel die knuppel heeft gebruikt om hem van al zijn bezittingen te beroven en gaande die beroving doden heeft doen vallen in zijn naaste familie.

 8. Sommige mensen zijn toch slecht op de hoogte van het ontstaan van dit conflict.

  Dat is namelijk begonnen door radicale islamieten onder leiding van de Jodenhatende grootmoefti van Jeruzalem, een grote nazi vriend en nazi oorlogsmisdadiger.

  Hij maakte radio uitzendingen voor nazi radio Berlijn met uitspraken als:
  “Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig; voor Allah, de geschiedenis en onze religie.”

  Voor meer informatie:
  http://www.likud.nl/oorsprong.html

 9. Mihai Mihai

  Misschien is het ontstaan omdat de joden massaal Palestina gingen koloniseren teneinde een staat in iemand anders land te stichten. Als Marokkanen een kalifaat in Nederland uitroepen, dan zouden de Nederlanders ook de Marokkanen haten.

 10. Wat een prietpraat in het kwadraat:

  1. Uitroeien goedprarten omdat mensen zelfbeschikking willen. Waar bent u mee bezig?

  2. Het land was drieduizend jaar geleden al van de Joden. Er hebben drieduizend jaar Joden gewoond. Het was dus heel logisch dat toen het gigantische Ottomaanse rijk werd opgesplitst ook de Joden een hoekje kregen. Net als de christenen Libanon. En de rest ging naar 21 moslim staten.

 11. Mihai Mihai

  @Likoed

  Je blijft dezelfde drogredenen, die allang zijn weerlegd, herhalen. Internationaal recht kent geen rechten aan volkeren die ergens drieduizend jaar geleden hebben geleefd. Zelfs de indianen, die 250 jaar geleden in de V.S. hebben geleefd kunnen de Amerikanen niet verdrijven om een Indiaans staat op te richten. Internationaal recht kent rechten aan mensen die onder Ottomaanse, Duitse, Britse, en andere Westerse koloniën leefden, om een eigen staat op te richten. http://en.wikipedia.org/wiki/Decolonization

  En die mensen waren in meerderheid arabieren, terwijl de Joden rond 11% waren bij de Britse inval in Palestina.

  ==Het was dus heel logisch ==
  Die logica is door jou verzonnen. “The new Palestine Mandate was also a most unusual arrangement. All the other mandates set up by the League of Nations were trust arrangements designed for the welfare of the “inhabitants” of the territories. But the Palestine Mandate explicitly envisaged immigration to the newly created territory. Consequently, a unique and intractable problem arose for the British authorities in Palestine. Throughout the 1920’s and 1930’s, increasing Jewish immigration led to rioting by Palestinian Arabs which had to be suppressed by military force. “, D’Amato, A. (1982). “Review of Israel and Palestine: Assault on the Law of Nations.” 91(8) Yale Law Journal 1726-1734.

 12. U probeert de geschiedenis te herschrijven, maar dat recht op zelfbeschikking van het Joodse volk is erkend door de wereldgemeenschap, in 1922 door de Volkerenbond en in 1947 door de VN.

  U heeft nog niet verklaard waarom u een racistische nazi massa moordenaar probeert te verdedigen.

 13. Mihai Mihai

  @Likoed

  Ik probeer geen geschiedenis te schrijven. De manier waarop de mandaat voor Palestina was geformuleerd, was een schending van internationaal recht en van recht in het algemeen. Het is een fundamenteel principe van het recht dat je niet weg kan geven wat niet de jouwe is. Ik kan het huis van mijn linkerbuurman niet aan de rechterbuurman geven.

  Palestina was van Arabieren, dus niemand kon het aan Joden beloven. Sterker nog, wat Balfour beloofde was niet een staat, maar dat de Joden zich daar konden vestigen. En zelfs die beloofte was in strijd met internationaal recht. (Trouwens de Britten hebben in 1905 een wet aangenomen om de Joodse migratie naar GB te verbieden, wet verlengd in 1919. Dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Het was dus niet een erkenning van rechten van de Joden, maar het Westen waren gewoon antisemieten en wilden een etnische zuivering plegen, door de Joden naar Palestina te sturen.)

  “Balfour could be unusually candid. In August 1919 he wrote a memorandum on Syria, Palestine and Mesopotamia in which he said: ‘The contradiction between the letter of the Covenant and the policy of the Allies is even more flagrant in the case of the independent nation of Palestine than in that of the independent nation of Syria. For in Palestine we do not propose even to go through the form of consulting the wishes of the present inhabitants of the country, though the American Commission [the 1919 King-Crane Commission] has been through the form of asking what they are.’
  ….
  He went on to say that in his opinion this was quite right but that he did not see how this policy could be harmonised with all the other declarations and pledges that had been made by the Allies. ‘In fact, so far as Palestine is concerned, the powers have made no statement of fact that is not admittedly wrong, and no declaration of policy which, at least in the letter, they have not always intended to violate.’”, P. Mansfield. “The Balfour Declaration Is Responsible for Instability in the Middle East.” In The creation of the state of Israel, edited by M. Immell. Detroit, MI: Greenhaven Press, 2010. p.130

 14. Nogmaals, onzin.

  Het Ottomaanse rijk is opgesplitst, daarbij is 99,5% naar de moslims gegaan. De Joden uit de Arabische landen hebben nu ook een eigen land volgens het recht op zelfbeschikkiing, Israel. Maar de moslims hebben erg veel moeite met die 0,5% ….

  U heeft trouwens nog steeds niet verklaard waarom u een racistische nazi massa moordenaar probeert te verdedigen.

  Die dit conflict dus veroorzaakt heeft. Voordat hij de Palestijnse leider werd en de zaak ging ophitsen, was er weinig aan de hand.

 15. Mihai Mihai

  @Likoed

  ==Het Ottomaanse rijk is opgesplitst, daarbij is 99,5% naar de moslims gegaan.==
  Irrelevant. Als mijn huis van mij is, is het irrelevant als ik het volledig terug krijg nadat een bezetter mijn huis heeft bezet.
  ==De Joden uit de Arabische landen hebben nu ook een eigen land volgens het recht op zelfbeschikkiing, Israel.==

  Je moet onderscheid maken tussen interne en externe zelfbeschikking. Het recht op externe zelfbeschikking hebben alle bevolkingen die in meerderheid waren in een koloniaal territorium. In Palestina waren die de Arabieren. Het recht op interne zelfbeschikking komt soms aan minderheden toe. Deze minderheden hebben geen recht op een eigen staat. Zie bijvoorbeeld Quebec. Welnu, in alle andere koloniën heeft de meerderheid een eigen staat mogen stichten en de minderheden moesten slikken. Zie ook de Uti possidetis http://nl.wikipedia.org/wiki/Uti_possidetis

  Dus in het beste geval zouden de Joden het recht op interne zelfbeschikking hebben, maar niet op externe. In het slechtste geval hadden ze slechts het recht om een minderheid te zijn, zoals de Marokkanen in Nederland.

  ==U heeft trouwens nog steeds niet verklaard waarom u een racistische nazi massa moordenaar probeert te verdedigen.
  Die dit conflict dus veroorzaakt heeft. Voordat hij de Palestijnse leider werd en de zaak ging ophitsen, was er weinig aan de hand.==

  Ik verdedig geen racistische nazi massa moordenaar. Het conflict was er al sinds de massale Joodse migratie naar Palestina, met de intentie om het land van de Palestijnen in te pikken. Zie The Iron Wall, van Vladimir Jabotinsky, de geestelijke vader van Likud.

  http://www.vkblog.nl/bericht/375573/Vladimir_Jabotinsky,_The_Iron_Wall,_%28We_and_the_Arabs%29_%281923%29

 16. Mihai Mihai

  Dat het conflict reeds was, kan je in de interne stukken van de Britse regering lezen, die ook duidelijk maakt dat ze geen “STAAT” aan joden hebben beloofd, maar slechts het recht om zich in Palestina te vestigen.

  “On 5 December 1918, The Eastern Committee of the British Cabinet met to discuss the future of Palestine. Lord Curzon chaired the meeting. General Smuts, Lord Balfour, Lord Robert Cecil, General Sir Henry Wilson, Chief of the Imperial General Staff, T. E. Lawrence, and representatives of the Foreign Office, the India Office, the Admiralty, the War Office, and the Treasury were present. Lord Curzon stated:

  ‘The Palestine position is this. If we deal with our commitments, there is first the general pledge to Hussein in October 1915, under which Palestine was included in the areas as to which Great Britain pledged itself that they should be Arab and independent in the future . . . Great Britain and France – Italy subsequently agreeing – committed themselves to an international administration of Palestine in consultation with Russia, who was an ally at that time . . . A new feature was brought into the case in November 1917, when Mr Balfour, with the authority of the War Cabinet, issued his famous declaration to the Zionists that Palestine ‘should be the national home of the Jewish people, but that nothing should be done – and this, of course, was a most important proviso – to prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine. Those, as far as I know, are the only actual engagements into which we entered with regard to Palestine.

  Now, as regards the facts, they are these. First, Palestine has been conquered by the British, with only very insignificant aid from small French and Italian contingents, and it is now being administered by the British. The Zionist declaration of our Government has been followed by a very considerable immigration of Jews. One of the difficulties of the situation arises from the fact that the Zionists have taken full advantage – and are disposed to take even fuller advantage – of the opportunity which was then offered to them. You have only to read, as probably most of us do, their periodical ‘Palestine’, and, indeed, their pronouncements in the papers, to see that their programme is expanding from day to day. They now talk about a Jewish State. The Arab portion of the population is well-nigh forgotten and is to be ignored. They not only claim the boundaries of the old Palestine, but they claim to spread across the Jordan into the rich countries lying to the east, and, indeed, there seems to be very small limit to the aspirations which they now form. The Zionist programme, and the energy with which it is being carried out, have not unnaturally had the consequence of arousing the keen suspicions of the Arabs. By ‘the Arabs’ I do not merely mean Feisal and his followers at Damascus, but the so-called Arabs who inhabit the country. There seems, from the telegrams we receive, to be growing up an increasing friction between the two communities, a feeling by the Arabs that we are really behind the Zionists and not behind the Arabs, and altogether a situation which is becoming rather critical . . .'”

  http://en.wikipedia.org/wiki/1920_Palestine_riots

 17. Het probleem was toen en nu dat er fanatieke moslims zijn die denken dat hun geloof hen gebied om de Joden uit te roeien.

  Dat heeft dus niets te maken met wat de Joden zelf doen.

  En het heet dus niets met land te maken. In de wooden van de grootmoefti op nazi radio Berlijn:
  “Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig; voor Allah, de geschiedenis en onze religie.”

  U ziet: land speelt geen rol in het denken van de eerste Palestijnse leider.
  Dat is er later bij verzonnen, voor ‘nuttige idioten’ in het Westen.

 18. Interessante tekst die u daar vermeld, Jabotinsky schreef dus:

  “And only then will moderates offer suggestions for compromise on practical questions like a guarantee against expulsion, or equality and national autonomy.
  I am optimistic that they will indeed be granted satisfactory assurances and that both peoples, like good neighbors, can then live in peace.”

  Helaas namen de Islamitische extremisten onder leiding van de grootmoefti dus het voortouw.

  Overigens klopt uw weergave van de Britten niet:

  In 1937 werd de Engelse Peel Commissie in het leven geroepen om een verdeelplan op te stellen. Deze commissie, onder leiding van Lord Peel, presenteerde een verdeling van een kleine Joodse staat en een grotere Arabische staat in Westelijk Palestina. Het plan hield voor de Joodse bewoners van het land een soort vrijstaat in van Galilea, de kuststrook en een door de Engelsen gecontroleerde corridor van Tel Aviv naar Jeruzalem.
  De Peel Commissie concludeerde in 1937 dat de enige logische oplossing van de tegenstrijdige aspiraties van de Joden en Arabieren, de verdeling van Palestina in twee aparte staten was. De Joden waren bereid te onderhandelen over de grenzen, maar de Arabieren wezen het plan af. De Arabieren hadden daarvoor twee argumenten:

  Het was onzinnig om een aparte staat Palestina te creeeren. Het gebied was eeuwenlang deel geweest van één Arabische natie die vanuit Damascus bestuurd werd. Het zou dus weer aan Syrie moeten worden toegevoegd, als Zuid-Syrie. Kortom, Palestina bestond niet, het was een verzinsel van de zionisten.
  Het was vanuit de Islamitische leer onmogelijk om ook maar een centimeter gebied als Joods te erkennen.
  De Peel Commissie rapporteerde trouwens dat Arabische klachten over Joods landbezit nergens op berusten: “veel van het land waar nu sinaasappelboomgaarden staan, waren zandduinen of moeras toen het het werd aangekocht. Er is geen bewijs dat de toenmalige eigenaren over de benodigde kennis of middelen beschikten om het land zelf te ontwikkelen.”
  Ook concluseerde de Peel commissie dat de Joden een enorme impuls geven aan de Palestijnse maatschappij: “Elk jaar wordt het contrast groter tussen de moderne en goed georganiseerde Joodse gemeenschap en de ouderwetse Arabische wereld. Dit blijkt overal, wellicht het meest op cultureel gebied.”

  Maar goed, volgens u heeft de wereldgemeenschap dus negentig jaar geleden een fout gemaakt door de Joden zelfbeschikking te geven in het Joodse land, waarbij het alle Arabische Joden liefdevol heeft opgenomen.

  Wat is dan uw oplossing? Die van de grootmoefti en Hamas, de Joden uitroeien?

 19. Mihai Mihai

  @Likoed
  Je moet de tekst van Jabotinsky beter lezen:
  “First: the expulsion of the Arabs from Palestine is absolutely impossible in any form. There will always be two nations in Palestine – which is good enough for me, provided the Jews become the majority.”
  “Apart from those who have been virtually “blind” since childhood, all the other moderate Zionists have long since understood that there is not even the slightest hope of ever obtaining the agreement of the Arabs of the Land of Israel to “Palestine” becoming a country with a Jewish majority.”
  “Colonization itself has its own explanation, integral and inescapable, and understood by every Arab and every Jew with his wits about him. Colonization can have only one goal. For the Palestinian Arabs this goal is inadmissible. This is in the nature of things. To change that nature is impossible.”
  “If it were possible (and I doubt this) to discuss Palestine with the Arabs of Baghdad and Mecca as if it were some kind of small, immaterial borderland, then Palestine would still remain for the Palestinians not a borderland, but their birthplace, the center and basis of their own national existence. Therefore it would be necessary to carry on colonization against the will of the Palestinian Arabs, which is the same condition that exists now.”

  “Thus we conclude that we cannot promise anything to the Arabs of the Land of Israel or the Arab countries. Their voluntary agreement is out of the question. Hence those who hold that an agreement with the natives is an essential condition for Zionism can now say “no” and depart from Zionism. Zionist colonization, even the most restricted, must either be terminated or carried out in defiance of the will of the native population. This colonization can, therefore, continue and develop only under the protection of a force independent of the local population – an iron wall which the native population cannot break through. This is, in toto, our policy towards the Arabs. To formulate it any other way would only be hypocrisy.”

 20. Jabotinsky voorzag weerstand, maar zelf hoopte hij nog steeds op goede betrekkingen en was hij ook bereid om daar ver in te gaan.

  De enige oplossing van de Palestijnse grootmoefti en Hamas daarentegen is het uitroeien van de Joden.

  U heeft nog niet gereageerd op:

  Maar goed, volgens u heeft de wereldgemeenschap dus negentig jaar geleden een fout gemaakt door de Joden zelfbeschikking te geven in het Joodse land, waarbij het alle Arabische Joden liefdevol heeft opgenomen.

  Wat is dan uw oplossing? Die van de grootmoefti en Hamas, de Joden uitroeien?

  daareij wist dat religieuze fanatici zoals de grootmoefti de moslims om religieuze zouden gaan ophitsen.

 21. Mihai Mihai

  @Likoed

  ==Jabotinsky voorzag weerstand, maar zelf hoopte hij nog steeds op goede betrekkingen en was hij ook bereid om daar ver in te gaan.==

  Jabotinsky wist dat men bezig was met het koloniseren van een ander volk en dat dat volk nooit zonder geweld dat zou accepteren. Hij wilde een staat in het land van de Palestijnen stichten, wilde een Joodse meerderheid en wilde de Palestijnen met een IJzeren muur, dus met geweld onderdrukken.

  ==De enige oplossing van de Palestijnse grootmoefti en Hamas daarentegen is het uitroeien van de Joden.==

  Je blijft proberen om van onderwerp te veranderen. De oorzaak van het conflict is de kolonisatie, de landroof.

  ==Wat is dan uw oplossing?==

  Ik heb je 100 keer de oplossing verteld. Laat Israel zich terugtrekken tot wat men in 1948 heeft geroofd.

Leave a Reply