Skip to content

Kom op Knoops, vecht als een man!

Aan het begin van het Wilders-proces beloofde zijn advocaat (Geert-Jan Knoops) dat dit dé zaak van de eeuw zou worden. Hij zou met zijn meesterlijk talent de rechters dwingen om een ultieme uitspraak over vrijheid van meningsuiting (VvMU) te doen. Hierna zouden alle twijfels over de grenzen van die vrijheid weg zijn. Daardoor verwachtte ik een kristalhelder argument, dat alle mogelijke vragen in detail zou beantwoorden.

Maar Knoops stelde meteen teleur. In plaats van voor VvMU te pleiten, begon hij vals te spelen. Zoals maffiosi dat doen, zocht hij chantage-materiaal over de rechters. En toen hij dat niet vond, maakte hij flauwe insinuaties. Een van de rechters was in een interview kritisch op het vonnis in het allereerste Wilders-proces. Ze trapte niet in de drogredenen van Paul Cliteur en stelde te kritische vragen. Dus zou ze bevooroordeeld zijn, aldus Knoops. Een andere rechter was voorzitter van een stichting, die een prijs uitreikte aan een masterscriptie over vluchtelingen. Dus volgens Knoops’ logica, zou deze rechter automatisch tegen Wilders zijn.

Daarna stelde Knoops oneindig extreme eisen. Zelfs de premier moest getuigen. Toen de rechters er niet in trapten, klaagde hij dat 85% van zijn verzoeken waren verworpen en suggereerde dat de rechters Wilders willen saboteren. Hij suggereerde dat het OM vooringenomen linkse D66’ers zijn, want ze vervolgden Alexander Pechtold niet voor een uitspraak over Russen. Als het aan Knoops ligt, kunnen niet alleen de Russen naar hun rechten fluiten door een glitch bij het OM, maar moeten ook de Marokkanen rechteloos worden.

Knoops citeerde drogredenen van columnisten (Syp Wynia), terwijl hij wist dat de rechters die niet zullen slikken. Hij liet ook Paul Cliteur sofismen vertellen dat Marokkanen geen ras zouden zijn, terwijl zowel Knoops als Cliteur heel goed weten dat Marokkanen volgens de wet, de jurisprudentie en de mensenrechtenverdragen een etnische groep zijn, die onder het juridische begrip ‘ras’ vallen.

Daarna beweerde Cliteur met droge ogen dat Wilders vrijgesproken zou moeten worden om de extremisten in het buitenland die hem bedreigen, te pesten. Dus als extremisten in het buitenland Nederlandse moordenaars zouden bedreigen, zouden we de moordenaars vrij moeten laten.

In voetbal heeft een team met meer spelers op het veld overmacht. Maar in argumentatie telt het aantal meedenkers niet. Stel dat alle ambtenaren aan het requisitoir zouden hebben gewerkt, ze kunnen het argument nog steeds niet valselijk sterker maken dan het mogelijk is. Zelfs als de minister opdracht tot vervolging zou hebben gegeven, het argument blijft hetzelfde. Uiteindelijk beoordelen de rechters of het argument van het OM deugt, ongeacht hoeveel ambtenaren onderling met elkaar mailen. Als het argument niet vervalst kan worden, dan heeft Wilders een eerlijke rechtszaak gekregen.

Dus Knoops breekt zijn belofte om ultieme argumenten te leveren over de grenzen van opinie. Maar ik verwijt hem ergere dingen. Stel dat de rechters bezwijken voor zijn chicanes, drogredenen en intimidaties, dan spreken ze Wilders vrij om onrechtmatige redenen en niet omdat de wet dat zou vereisen. Dus Knoops bederft de rechtspraak en de rechtsstaat.

Deze zaak gaat niet alleen over de VvMU, maar ook over de mensenrechten van de minderheden. Als Wilders vrijgesproken wordt door een technische fout, is niet hij het slachtoffer, maar zijn dat de minderheden omdat de staat hun rechten niet goed beschermt.

Nederland tekende het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, als lid van de Raad van Europa. De Raad heeft een commissie tegen racisme en intolerantie, die rapporteerde dat met de vrijspraak in de eerste zaak tegen Wilders de rechten van de minderheden waren geschonden, want diens uitspraken zouden wel degelijk vallen onder ‘haattaal of aanzetten tot haat’. De commissie adviseerde de staat om in beroep te gaan. Tevergeefs.

Het huidige vonnis zal invloed hebben op de toekomstige vonnissen. Als de rechters Wilders om mails vrijspreken, zullen minderheden in de toekomst onterecht vogelvrij zijn; haatzaaien en discriminatie zullen overwinnen.

Daarom smeek ik Knoops: denk aan je afgelegde eed, je rechtvaardigheid en je liefde voor Nederland. Denk aan mijn rechten. Stop de stunts en vecht als een man.

 


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiek

5 Comments

 1. Rechtspraak is iets anders dan eerlijk zijn ….

  Met de strekking van je blogpost ben ik het natuurlijk eens.

  Vriendelijke groet,

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  Het is zelfs zo dat bij de islam je nooit op basis van afkomst (etniciteit) mag discrimineren. Dat had juist .o.m. te maken met het feit dat de joden (ook) daarop werden vervolgd.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  M.b.t. het “Minder Marokkanen”….
  In Israël zitten ongeveer een miljoen joden afkomstig uit Marokko. Welke nationaliteit hebben die en…. Ik heb zo het vermoeden dat heel wat meer enthousiasme en overeenstemming zou zijn als in dat land “Minder Marokkanen” zou worden geroepen.

 4. Partout Partout

  Helemaal mee eens. Als ons Domme Blondje ipv het woord Moslims ‘minder, minder, minder Joden’ had gebruikt was hij allang veroordeeld geweest. Gooi die vent toch eindelijk eens op water en brood in de nor voor minimaal een maand of hef zijn bewaking op – zal je zien dat hij meteen en voorgoed die grote bek houdt…hij lijkt nog het meest op een grammofoonplaat die is blijven hangen.
  Cliteur is de opa van de Leidse academische rattenbende, net als Thierry een voorbeeldig Leids kleinkind is, laten we daar verder maar geen woorden meer aan vuil maken..
  Het krioelt van de neofascisten in de Lage Landen, en Knoops is hun juridische rioolrat, ten alle tijde hun steun en toeverlaat.
  De rechters hebben de plicht om namens de rest van de samenleving om dit soort onkruid te wieden, voordat zij zelf ondergeschoffeld worden door dit soort tuig van de richel.
  Anders loopt het uit op Hongaarse toestanden.

 5. Piet Konings Piet Konings

  Beetje dom om voorbij te gaan aan de reële bedreigingen die wilders op zijn bordje krijgt..

Leave a Reply