Skip to content

Klaas Dijkhoff de verlichtingsdenker

Klaas Dijkhoff vertelde in een interview in het AD dat migranten verlichtingen nodig hebben, want ze hebben een inferieure cultuur. Hij wil de migranten assimileren. Sterker nog, hij wil de straffen verdubbelen in wijken waar meer dan 50% allochtonen wonen. Dus als Thierry Baudet in een wijk met meer dan 50% allochtonen woont en Klaas Dijkhoff vermoordt, krijgt hij twee keer levenslang. Als hij een wijk verder zou wonen, krijgt hij alleen levenslang.

Dijkhoff herinnert me aan de discussies in de 18e eeuw, op het toppunt van de verlichting. In 1787 schreef de Koninklijke Sociëteit voor Kunsten en Wetenschappen in Metz een essaywedstrijd uit. Men stelde de meest verlichte geesten de vraag: ‘Bestaan er manieren om de Joden gelukkiger en nuttiger voor Frankrijk te maken?’ Een titanisch intellectueel karwei dus.

De jetset van de verlichtingsgozers, zoals Voltaire, Cobbett, Bauer en Michelet, vonden de Joden niet echt bruikbaar. D’Holbach zag hen als abjecte wezens. Rousseau, een oom van de moderne rechtsstaat en burgerrechten, beschreef hen als woeste zeloten. Voor Diderot waren Joden in staat tot elke schurkenstreek. Voltaire beschouwde de Joodse filosofie als onbestaand.

Abbé Grégoire, vandaag bekend als kampioen van rassengelijkheid, schreef over de Elzas, waar de grootste Joodse gemeenschap leefde, 20.000 zielen. Hij betoogde in één van de winnende essays dat Joden een verloederende, degenererende invloed op Frankrijk hadden. Joden waren parasieten, door inteelt gevoelig voor ziektes en ze waren geïndoctrineerd door hun religie om de ongelovigen te haten.

Rabbijnen zouden in hun preken de hele Bijbelse moraliteit hebben bedorven. De Joden geloofden niet dat ze zondigden als ze christenen bedrogen, want God verschoonde hen op de Dag des Oordeels en een menigte van hun ‘sofisten’ keurde hypocrisie, valsheid en dubbelzinnigheid goed.

Maar Grégoire had zeker goede bedoelingen, zoals elk verlicht mens: ‘Laten we de Joden in burgers veranderen.’ Joden moesten worden ‘geregenereerd’: fysiek, psychisch en moreel. Ze moesten een gezonder, robuuster temperament krijgen en gedwongen worden tot verlichting en eerlijkheid. Hun hart zou worden bijgesteld door deugdzaamheid, hun handen gesterkt door arbeid. Vooral in de landbouw.

Grégoire wilde het grondig aanpakken: verlichte christelijke geestelijken, zoals hijzelf, moesten de opvoeding van de Joodse kindjes uit de handen van hun ouders overnemen. Hopelijk zou dit de Joden bevrijden van hun bijgeloof en Talmoedische dromen, ingeprent door hun ouders en rabbijnen. Een militaire aanpak was ook goed, dienstplicht zou hen moed en patriottisme bijbrengen. Aan de andere kant mochten Joden geen openbare functies krijgen waar publiek geld mee gemoeid was.

Dus Dijkhoff past in deze verlichtingstraditie. En als u denkt dat de bovengenoemde verlichtingsdenkers antisemitisch waren, dan heeft u het goed gezien.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpiniePolitiek

3 Comments

 1. Jan Donker Jan Donker

  Klaas Dijkhoff is een populist. Hij deed een keer een uitspraak die mij betrof. Het ging over het afschaffen van het vakantiegeld voor bijstandstrekkers. Als de regering dat geen goed idee vond, dan moesten ze het niet doen en dan zouden ze het resultaat bij de volgende verkiezingen wel merken. Hij voelde kennelijk geen behoefte om uit te leggen dat de gemiddelde bijstandsklant dat geld gebruikt om boodschappen te doen en dat het te weinig is voor een weekje Ameland, hoewel hij dat in zijn positie zou kunnen weten.
  John McCain is kennelijk niet zijn grote voorbeeld.
  https://www.theguardian.com/us-news/video/2018/aug/27/john-mccain-remembered-defending-obama-from-racist-questions-video
  De mening van het volk is nu dat de kerk niet deugt, dus roept Klaas Dijkhoff als man van het volk dat.

 2. Mihai Mihai

  De VVD’ers zijn sociaaldarwinisten: aanhangers van het recht van de sterkste. Mensen met een uitkering mogen sterven wat hun betreft.

Leave a Reply