Skip to content

De dhimmi van Wilders

(Aangevulde versie van mijn ingezonden brief in de Volkskrant)

Sander Terphuis – ontvlucht uit Iran – schrijft een open brief aan Mark Rutten in de Volkskrant. Maar hij haalt zijn eigen argument onderuit. Eerst zegt hij dat een liberale rechtsstaat alle burgers gelijkwaardig behandelt. Daarna vraagt hij Rutte om bij Wilders te lobbyen om Sander te zien als een ‘verrijking’ voor de samenleving. Wat Sander niet weet is dat deze twee criteria – gelijkheid en verrijking – met elkaar botsen.

Verrijking

Gelijkheid betekent dat we burgers volgens dezelfde criteria beoordelen. Dat betekent dat niet alleen Sander mag blijven als hij een verrijking is, of vertrekken als hij dat niet is, maar dat we verrijking als criterium voor alle andere burgers gebruiken. Wie niet verrijkt, vertrekt.

Het eerste probleem is: wie bepaalt of een mens een verrijking is voor de rest? Sommigen vinden voetballers geen verrijking. Sommigen vinden kunstenaars parasieten en zien het nut niet van theoretische wetenschappers. Filosofen voeren ook geen flikker uit. Sommige SGP’ers vinden homo’s geen verrijking. En sommige homo’s – en misschien ook sommige vrouwen – vinden de SGP’ers geen verrijking. En sommigen hebben niks aan de joden, zwarten, gelovigen, atheïsten, bankieren, werklozen, gehandicapten, chronisch zieken.

En als mijn mening telde, dan is Wilders zelf zelfs een verarming voor het land. Wij betalen zijn dure huur, pensioen en zijn bewaking, terwijl hij slechts af en toe een spitsvondige oneliner produceert. En zelfs die is vaak door zijn hulpje Martin Bosma bedacht. Wilders heeft ons prestige in het buitenland verpatst en is schadelijk voor onze export. Hij is immoreel want zijn voorstellen schenden het Kantiaanse imperatief: “Beschouw de ander nooit alleen als middel, maar altijd ook als doel op zich.” Nou weet ik dat zijn groupies Wilders als groot denker vereren, maar waarom zouden zijn fans beslissen en niet ik? En ik heb hem op geen enkele coherente gedachte tussen zijn sofismen betrapt. Dus als verrijking het criterium zou zijn, dan zou men Wilders urgent denaturaliseren.

Ongelijkheid

En hier komt de ongelijkheid. Want Wilders wil niet iedereen volgens dit criterium beoordelen, maar slechts de migrant. Daarom heeft hij onderzoek gedaan naar de kosten van de allochtoon en niet naar de kosten van de Nederlander of naar de schade die hij zelf aanricht.

Deze ongelijkheid zien we ook in de integratienota. Daar staat dat de helft van de Nederlanders buitenlanders geen verrijking vindt. Dus het feit dat sommige Nederlanders de buitenlanders als een verarming zien, kan gevolgen hebben voor het beleid. Het is ongelijkheid, want de regering zou geen beleid bedenken om bijvoorbeeld iets met de homo’s te doen, mocht de helft van de Nederlanders hen een verarming vinden.

En wat als de moslims in de toekomst de meerderheid zullen zijn en ze zullen de judeo-christelijke Nederlanders een verarming voor het land vinden? Zouden de judeo-christelijke Nederlanders verrijking een goed criterium vinden? Nee.

Dus slechts allochtonen worden op verrijking gekeurd, maar niet de rest van de mensen. En slechts de blanke judeo-christenen mogen de allochtonen keuren, maar niet andersom. Beste Sander, hiermee heb je Artikel 1 van de Grondwet al afgeschaft.

‘Verdinging’

Verrijking: wie zo denkt, ziet de mens als een ding. Een wegwerpding. Is het voor iets te gebruiken? Zo ja, dan wordt het getolereerd. Zodra zijn nut is vergaan, mag het weer op de vuilnisbelt.

Breivik denkt zo in zijn manifest. Behalve een blank Europa, wil Breivik donkeren importeren, als ‘knechtklasse’ (‘servant class’). Hij wil hen na 12 maanden alweer terug verschepen, om hechting te voorkomen. Hij ziet hen als een verrijking voor Europa want ze mogen slechts 20% van het Europese loon krijgen voor 12 uur per dag werken, als poetsers, tuiniers, taxichauffeurs, bouwvakkers en aspergetellers. Met deze verrijking wil Breivik Europa’s concurrentiepositie versterken, van Europa ‘het lichtbaken voor de hele mensheid’ maken.

Gerd Leers bedoelt met verrijking hetzelfde, in zijn beruchte uitspraak. Hij wil migranten op bruikbaarheid schiften: wie ‘onze’ portemonnee niet dikker maakt, mag thuis gestenigd worden.

Als we deze mentaliteit slikken, dan gooien we gelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat overboord. Want met deze mentaliteit ontpopt de rasechte Nederlander zich als de eigenaar van de allochtoon. De eigenaar mag alles met het ding doen wat hij wil; mits hij netjes een verwijderingsbijdrage betaalt.

Deze mentaliteit zie ik in de reacties op mijn blog, zoals de onderstaande:

“Mihai: Ik ben drs. Socioloog. Met tietel en alles. Maar ik ben ook Antropoloog. Chigeue he .Ach sjsa. bent filosoof en waart je boven alles. Waarschijnlijk omdat je geen echte nederlander bent. En moeten we dus maar alles van je acceteperen. Het gekke is. Dat we dat dus niet accepteren. Mihai. Neem dat als een waarschuweing aan. Je hebt niet de rechten zoals jij denkt dat je die hebt.Die zouden met Wilders wel eens onderuid hheaald kunnen worden.”

Mensen met deze mentaliteit geloven twee dingen: (1) Slechts de ‘echte’ Nederlander heeft het recht op meningsuiting en (2) dat de ‘echte’ Nederlander mag besluiten om de nationaliteit van de ‘niet echte Nederlander’ in te trekken. De ‘echte’ Nederlander is niet verplicht om de mensenrechten van de buitenlander te respecteren. Dus de Nederlander is een mens en de buitenlander een ding, de eigendom van de Nederlander.

Gelijkheid betekent echter twee dingen: Dat zodra je Nederlands burger bent, je in de grijze massa verdwijnt, met dezelfde rechten en plichten – zonder extra privileges voor een groep. En dat als jij niet mag dromen dat Wilders verdwijnt, Wilders ook niet mag dromen dat jij verdwijnt. Gelijke burgers mogen elkaar noch dwingen te vertrekken, noch verleiden. Als moslims judeo-christelijke Nederlanders geen oprotpremie mogen geven, dan mag Wilders moslims ook geen oprotpremie geven. Ook niet via een wet.

Dit betekent dat Sander zijn eigen argument onderuit haalt als hij de verrijking als criterium in het integratiedebat pikt. Want verrijking en gelijkheid zijn botsende criteria. Sander laat zijn denken door Wilders dicteren. Zijn denken is de dhimmi van Wilders geworden.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieOpiniePolitiek

15 Comments

 1. In een sollicitatieprocedure werd me eens opgedragen : “vertel waarom jij beter bent dan de anderen”. Ik antwoordde dat ik misschien wel de slechtste was, ik wist immers niets van mijn concurrenten.
  Het was het enige juiste antwoord, en toch kreeg ik de baan niet. Nationalisten zullen iedereen die van buiten komt als inferieur bestempelen, en het is zo menselijk om je dan te verdedigen met een opsomming van je kwaliteiten.

 2. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Mihai, je bent bezig om soep te maken van een spijker. De soep smaakt goed. Maar dat komt omdat je er zoveel bouillon, stukjes vlees, groenten etc. bij voegt. De spijker – Sander Terphuis – kun je er met een beetje goede wil ongeschonden uithalen.

  Het stuk van Terphuis is buitengewoon goed geschreven, zonder meer een verrijking. Zeker als ik de volgende strofe lees:

  == Minister Leers zei vorig jaar dat hij de immigranten als een verrijking ziet voor Nederlandse samenleving. Het was een enorme opsteker voor mij en heel veel andere Nederlanders van buitenlandse afkomst, die verknocht zijn aan dit land en die hun schouders eronder zetten om ons land sterker te maken. Waarom heeft u toen minister Leers gevraagd contact op te nemen met Wilders om het een en ander recht te zetten? U bent toch ook de premier van ons hardwerkende, trouwe en loyale Nederlanders van buitenlandse origine. Ziet u ons als een verrijking voor onze samenleving of niet? ==

  Zeker bij een ontwikkeld mens als Sander Terphuis moet bij deze strofe en in de woorden “enorme opsteker” eerder ironie worden gezien dan een concrete aanbeveling tot een bepaalde beleidslijn. Misschien is “ironie” niet het goede woord, maar ik kan me niet voorstellen dat Terphuis zich blij laat maken door de zoveelste dooie mus van Gerd Leers.

  In CDA-kringen heerst waarschijnlijk de mening dat Leers “in God’s zon” zijn uiterste best doet. Voor mij symboliseert deze abjecte politieke kogeldanser de huidige wanstaltige gedoogconstructie. Hoe langer dit kabinet in stand wordt gehouden, hoe groter de collectieve hersenverweking.

 3. Hannes Minkema Hannes Minkema

  Is hier geen sprake van een divisiedrogreden? Als een samenleving ‘divers’ of ‘multicultureel’ of ‘verrijkt’ is, wil dat toch niet zeggen dat elk lid van die samenleving ‘divers’ of ‘multicultureel’ is of ‘verrijkend’ werkt?

  Korfbal is een gemengde sport: in een team zitten zowel mannen als vrouwen. Maar geen een van die vrouwen is ‘gemengd’, noch een van de mannen. Niemand is persoonlijk verantwoordelijk voor het ‘gemengd’ zijn; dat is een resultaat of kwaliteit van het collectief.

  Zo zouden we ook best gemengde voetbalteams kunnen maken. Dat is heel verrijkend, natuurlijk. Maar het is dan de vraag of we een of meer van de dames die aan een herenteam worden toegevoegd persoonlijk de verdienste kunnen toeschrijven voor de ‘menging’ of de ‘verrijking’ te zorgen.

 4. Mihai Mihai

  @Hannes

  Een buitenlander die op een verjaardagsfeest een kamer binnenloopt, wordt persoonlijk als een kostenpost bekeken door de aanwezige ‘Nederlanders’. En hij wordt persoonlijk door Wilders uitgezet.

 5. Bobb Lod Bobb Lod

  Arjan, ik ken buitenlanders die een enorme bijdrage leveren aan de kennis van Nederland. Hun kennisoverdracht is van grote klassen (ze hebben een kennisoverdracht-verblijfvergunning) en zijn goed in staat de Nederlander te analyseren (keuren). Dit gebeurt geregeld in vakbladen, couranten entijdschriften.

  Kennisoverdracht, wetenschap, is dus objectief.

  Dat een ander van een spijker soep maakt en de spijker laat voor wat die is (hij drinkt alleen de bouilion) komt door de kwaliteit van het denken. Die van een spijkersoep is niet hoog.

  Afgunst spreekt er uit. Zoals M. het beschrijft is er nergens meer gastvrijheid en daar heeft hij een goed punt. Gastvrijheid wat is dat ook al weer?

 6. kutjebet kutjebet

  Mihai is gewoon een achterlijke roemeense zwamneus die eigenlijk in een psychiatrisch inrichting thuis hoort. Ik snap niet dat er mensen zijn die op zijn geleuter ingaan.

 7. Hannes Minkema Hannes Minkema

  @Kutjebet: Ik begrijp niet waarom Mihai zou thuishoren in een inrichting waar je normaal gesproken alleen anoniem scheldende internetlafbekken aantreft, die reageren op berichten waarvan ze het onbegrijpelijk vinden dat iemand er op reageert.

 8. Hannes Minkema Hannes Minkema

  @Mihai: Eén zwarte zwaan is voldoende bewijs dat niet alle zwanen wit zijn. Honderd zwarte zwanen bewijzen dat lang niet alle zwanen wit zijn.

  Ik heb zeker honderd verjaardagen meegemaakt waar buitenlanders de kamer binnenliepen en niet op de door jou beschreven manier werden bekeken, laat staan bejegend. Ook is bij mijn weten geen van de binnenlopende buitenlanders het land uitgezet, niet door Wilders noch door een ander.

  Je schetst een zwart scenario. De realiteit is witter. Maar toegegeven: mooier dan grijs wordt het voorlopig niet. Dat valt te betreuren.

 9. Bobb Lod Bobb Lod

  Net gelezen in de Volkskrant: En in oktober 2011 moest Leers opnieuw bij Wilders op audiëntie komen. De minister had in het CDA-partijblad namelijk geschreven: ‘Migratie is een verrijking voor onze samenleving. Nieuwkomers brengen nieuwe inzichten en innovatieve ideeën mee.

  Gaat Wilders lukken denk je…

 10. Mihai Mihai

  @Bobb

  Ik had ook de link gegeven naar http://www.cda.nl/wi/Actueel/Nieuws/2011/10/40/Verschijning_CDV_herfstnummer__Migratie_in_een_open_samenleving_.aspx
  Leers ziet de migranten ook als een ding, als een koopwaar, die voor hem wel of geen nut kunnen hebben:

  “Migratie is in wezen iets positiefs en heeft ons land gemaakt tot wat het is: een land met ongekend veel mogelijkheden en met een grote rijkdom en welvaart voor de mensen die hier wonen.’

  De minister is wel voor scherpe selectiecriteria voor nieuwkomers. ‘Anders krijgen we alleen mensen die “driehoog-achter” geraken, hun huis niet uitkomen en totaal niet meekunnen in onze samenleving.’”

 11. Bobb Lod Bobb Lod

  Ik ben het met je eens. Driehoog-achter stamt uit een andere tijd Ticu, ik heb in Amsterdam in zo’n huis gewoond en vele andere Nederlanders. We hebben het nu vast beter dan in de zeventiger jaren.

  Ik wil graag op een prozaïscher manier in gaan op je teksten, als dat mag.

  Je maakt voor mij een fout in deze regel: Want verrijking en gelijkheid zijn botsende criteria.

  Het is niet botsen maar ze zijn tegengesteld aan elkaar. Als je schrijft bots dan heb je er weinig aan. Dingen die botsen lopen deuken op en zijn met elkaar niet meer in gesprek. Ik wil het op een poëtische manier verduidelijken. Hier komt het: Tuci je bent/ is een verleider, hij bedwelmt de lezer en wil hem tot overgave aanzetten, die bereid moet zijn tot overgave om een offer te brengen. Geef je aan mij over en alles komt goed, eist de verleider, laat je gaan. Geef je kritische distantie op al is het maar voor tijdelijk. De retosexueel man heeft de lust om de zaken niet dialectisch of taal filosofisch (hoe gebruiken mensen taal) te zien dan wel (geori-eerde) retoriek als lustwapen te gebruiken. Het heeft alles weg van ‘lust’ tot overgave van de lezer. Ik weet niet of hier door een betere wereld komt dan wel, een wereld – we zitten op een glijbaan – die het afglijden wil stoppen. Maar we zitten al met de blaren. De retoriek stopt dit niet in zijn eentje. Zij heeft ook andere tegenstellingen nodig.

 12. Ik heb dit weblog en vooral de reacties met grote aandacht gelezen. Ik ken de manier van discussen van mihai al jaren. Weet uit welke hoek de wind waait en wat hij ons wil doen bewijzen en geloven.
  Ik bekijk hem als een Populistenfluisteraar die met nadruk ons probeert te hersenspoelen en zijn kromme gedachtengoed te aanvaarden als de enige waarde in het leven. Vooral argumenten als het falen van de ‘elite’ van Nederlandse afkomst en dat kiest hij als geslepen fluisteraar. Helaas is deze retoriek is niet meer dan het bashen van vooral de opkomst van Wilders en een strenger beleid aangaande de instroom.
  Bij gebrek aan echte argumenten gaat hij meestal over tot de persoonlijke aanval. Anderen uitmaken voor racist en fascist zijn daar kenmerken van. Dit terwijl hij weet dat ik zelf met een buitenlandse ben getrouwd, die er nog steeds fantastisch uitziet op een wit laken. En dan de mooie choco getinte kindertjes die we samen hebben. Een streling voor het oog en dat durf jij ooit racistisch te noemen.
  Mij blijkt dus uit alles dat je ooit ergens een minderwaardigheid complex heb opgeduikeld. Dingen die in je jeugd gebeuren drukken vaak een stempel op je verdere leven. We hebben ooit eens op het vk weblog een dergelijke figuur gehad die zich op dezelfde manier profileerde als ervaring deskundige. Zijn laatste nickname was geloof ik “Zelf reflexy. Mensen die op internet denken hun eigenwaarde op te kunnen voeren om hun inadequate die hoog is te verbergen. ze zijn gepannen en ze hebben faalangst, problemen in de omgang met anderen, voelen zich altijd achter gesteld. Deze kenmerken zie ik in alle bijdragen van Mihai.
  Ik denk dat je eens aan je zelf moet werken en niet met allerlei dogredenen naar anderen wijzen.
  Groet rikus

 13. dikke paal dikke paal

  Ik heb zelden zoveel geleuter gezlezen, doorspekt met drogredenen en gezwam als de stukjes van Mihai.

  Het voordeel is wel dat het Mihia van straat houdt , zodat hij geen bejaarden gaat beroven, zoals die andere Roemenen.

Leave a Reply