Skip to content

Er moeten juist veel Palestijnen en Israëliërs sterven

Bij elke explosie tussen Israël en de Palestijnen, probeert iedereen hen te bedaren. Maar juist geweld is het beste. Als er rust is, sterven er juist veel meer mensen op lange termijn. Wie vrede wil, wil doden.

Tijdens rust verovert Israël meer territorium
Palestijnen hebben zelfbeschikkingsrecht. Daardoor hebben ze recht op een staat in de Palestijnse Bezette Gebieden (OPT), recht op Gaza en de volledige Westbank.

Bij rust dendert de bezetting voort. Enkele weken geleden deed het Israëlische Hooggerechtshof twee belangrijke schadelijke uitspraken. Een uitspraak staat het leger toe om meer dan duizend Palestijnen van Masafer Yatta te verdrijven voor een militair schietterrein. De andere uitspraak schept het precedent dat nederzettingen op Palestijns privéterrein mogen blijven als de settlers het land van het leger kopen. Israël onteigent steeds meer Palestijnen, bouwt steeds meer nederzettingen in de OPT en sloopt steeds meer huizen. Israël geeft Palestijnen weinig bouwvergunningen en verklaart steeds meer gebieden verboden ‘natuurreservaten’ of ‘militaire terreinen’ waar anders gebouwd zou kunnen worden. Dus tijdens de rust vergroot Israël illegaal haar territorium en verkleint het aantal Palestijnen binnen haar toekomstige grenzen. Al deze maatregelen schenden mensenrechten en humanitair recht.

Tijdens rust doen Westerse landen niks
Nathan Thrall bewijst in zijn boek The Only Language They Understand dat het Westen Israël kan dwingen om volkenrecht te respecteren. Jimmy Carter bijvoorbeeld dwong Israël om de Sinaï terug aan Egypte te geven. Sterker nog, alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël niet helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. Palestijnen helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen. Ondanks onze grote mond, doet het Westen bijna niks. Joe Biden negeert de bezetting. De Nederlandse politici zetten de regering onder druk om tegen resoluties in de EU en de VN te stemmen.

Westers geld verlamt Palestijnen
In de bezette gebieden is er een groot percentage jonge werkloze mannen, wat volgens de Youth Bulge Theory de kans op opstanden vergroot. Echter de Westerse donaties scheppen werk voor deze jongens, die daardoor minder bereid zijn om voor vrijheid te vechten. Daarom drong Trump aan dat de Arabische landen veel miljarden in de Palestijnen zouden investeren. En de Israëlische premier Naftali Bennett hoopte het conflict te ‘verkleinen’, door Palestijnen gelukkiger onder bezetting te maken. Men wil dat de Palestijnen de vrijheid voor voedsel afstaan.

Publieke druk kan de Westerse regeringen in beweging brengen
De Westerse regeringen – vooral de Amerikaanse – verfoeien de Palestijnen en vervullen hun juridische plichten niet. Alleen onze publieke opinie kan onze regeringen nog verroeren. Maar de anti-Palestijnse bias in de media verlamt ons. Daardoor voeren we geen druk uit op de regering om te handelen; maar ook door onze religie, racisme, sociaaldarwinisme, schuldgevoelens over de Holocaust en omdat Israël onze vriend is. Bovendien negeren de media kleine conflicten. Als Israël dagelijks alleen een paar Palestijnen doodt, een paar onteigent, of een paar huizen sloopt, berichten de media eerder over grotere rampen. Daardoor raken Palestijnen in vergetelheid.

Alleen veel bloed helpt
Pas in 1939 toen tien procent van de Palestijnse mannen in opstand tegen de Britse bezetting stierf, beperkte Groot-Brittannië de massale migratie van Joodse kolonisten. Pas in 1947 toen de burgeroorlog tussen Palestijnen en de kolonisten explodeerde, wilde de VN er iets aan doen. Pas toen de Palestijnen massaal vluchtten, intervenieerden de omringende landen. Pas door de eerste Intifada, riep Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker: “Leg voor eens en voor altijd de onrealistische visie van een groter Israël terzijde.” Pas door de tweede Intifada lanceerden de VS, EU, VN en Rusland de ‘Routekaart naar vrede’. Dus alleen geweld ontwaakt de wereld. Zonder veel doden worden de Palestijnen in slow motion etnisch gezuiverd.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inOpinie

One Comment

Leave a Reply