Skip to content

De toekomst van Nederland

MTNL/AT5 vroeg me wat de toekomst is van de multiculturele Nederlandse samenleving. En dit is mijn antwoord:

De Franse toneelschrijver Eugéne Ionesco – zelf een allochtoon want hij was van Roemeense afkomst – schreef in zijn toneelstuk Rhinocéros: “You can only predict things after they’ve happened.” Dus we moeten ons bewust blijven dat mijn visie op het toekomstige Nederland slechts een speculatie is.

Ik zie twee mogelijke scenario’s, een positieve en een negatieve. Ze zijn beide afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de wereld. Maar voordat ik deze twee scenario’s beschrijf, wil ik inzicht geven over hoe technologie de machtsstructuren in de wereld verandert.

Technologie

Technologie verandert de machtsstructuren in de wereld, zowel binnen de staten als internationaal.

Binnen de staten heeft technologie in het Westen tot meer democratie geleid, zij vormde de machtige staat tot een rechtsstaat. Dit proces begint nu ook in het Oostblok en in de Derde Wereld.

Internationaal voltrekt zich een geleidelijke machtsverdeling. Traditionele machten –  zoals het Westen, Rusland, China – boeten nu macht in ten voordele van de traditioneel machtelozen.

9/11 markeert het definitieve einde van het individu in de Derde Wereld als kleinste vis in de voedselketen, niet langer prooi van eigen tirannen, en ook geen willoze prooi van de internationale haaien.

Ik wil deze technologische bevrijding met enkele voorbeelden illustreren:

Vernietigende kracht
Macht kon slechts opzwellen door het zogenaamde ‘landhoppen’: elke paar jaar een nieuw land aanvallen en leegzuigen; van grondstoffen en goedkope arbeid. Maar dat gaat niet meer. Amerika verslikt zich nu bijvoorbeeld in de technologie met een economische crisis als gevolg. Want technologie geeft individuen macht door haar vernietigende kracht.

Straatbendes in Irak en Afghanistan beletten de V.S. om winst uit de oorlog te maken – al langer dan tien jaar – ondanks het feit dat de VS meer aan wapens uitgeven dan de rest van de wereld bij elkaar. Deze verspilling zal tot een mogelijk 4000 miljard dollar rijzen.

Ook het menselijke vernuft speelt een rol. Twee sluipschutters hebben in 2002 in de VS maandenlang terreur verspreid. Volgetankte vliegtuigen hebben de Twin Towers omgekiept. Denk ook aan de antraxbrieven en cyberaanvallen.

Beschikbaarheid
Technologie wordt goedkoper en toegankelijker. Je kunt tegenwoordig alles op het internet bestellen, inclusief de ingrediënten voor biologische en chemische wapens. Atoombommen passen in een koffer. Elk nieuw wapen valt nu versneld in de handen van de machtelozen.

Vervoer en reizen zijn grenzeloos geworden. Aanslagen in de hoofdstad van een machtig land zijn binnen handbereik; met spullen van de Gamma.

Communicatie
Internet en draadloze technologie faciliteren de organisatie, communicatie en indoctrinatie op grote distantie. Gelijkgestemden vinden elkaar met een klik van de muis en kunnen op afstand samenspannen.

Informatietechnologie
Geschoolde woedende mensen vergaren kennis en macht via technologie – in groeiende aantallen. Zij vinden de weg tot informatie over activisme, organisatie, technologie, mensenrechten, internationaal recht. Zij lezen argumenten van grote (verlichtings)denkers op het internet.

Technologie bevrijdt informatie uit de klauwen van machtige mediamoguls. Alternatieve media zenden directe beelden uit van machtigen die machtelozen overal afslachten; in Gaza, Irak, Afghanistan, Pakistan, Tsjetsjenië, Bahrein, Syrië, Tibet en elders. Hierdoor ontwaakt verzet en bewustzijn.

Psychische transformatie
Omdat we voor het grootste gedeelte van de geschiedenis in geïsoleerde groepen hebben geleefd, hebben we een hemd-is-nader-dan-de-rok-psychologie ontwikkeld. Het was voor ons psychologisch makkelijker om verre mensen te ontkennen en hen met kille legers te verpletteren. Maar nu verbreken we de afstandsbarrières via de nieuwste technologische snufjes: we brengen live beelden van rottende lijken onze woonkamers binnen; op onze iPhones begluren we 300 protesterende Chinezen in een iPhone-fabriek die zelfmoord plegen. We ontwikkelen daardoor een band op afstand en omarmen verre naasten in onze groeiende morele empathie-cirkel. We komen daardoor steeds vaker voor de machtelozen op.

Deze technologische ontwikkelingen beknotten nu de geldstroom van de machtelozen in de richting van de machtigen. Het landhoppen is voorbij.

Het pessimistische scenario

De wereld kampt met steeds groter wordende problemen, zoals tekorten aan water, voedsel, energie en grondstoffen, overbevolking en klimaatverandering. Volgens een onderzoek van World Wildlife Fund, hebben we over vijftig jaar, als we in hetzelfde ritme blijven consumeren, twee keer een nieuwe aarde nodig voor de grondstoffen. Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Defensie maakt klimaatverandering over dertig jaar grote delen van de aarde onbewoonbaar – omdat die hete, koude of onderwater liggende woestijnen zijn geworden. Dit schept grote massa’s migranten die nergens welkom zijn. Dit onderzoek voorspelt ook oorlogen om grondstoffen en om de overlevingsmiddelen op aarde. [zie 1]

De hele wereld kan in een anarchie storten, of in een nieuwe wereldoorlog terechtkomen.

Voor het Westen is het verleidelijk om de Derde Wereld uit te roeien – misschien samen met Rusland en China. Dit zal tijdelijk een aantal van de problemen oplossen. Maar er zijn veel allochtonen in al deze landen. Bijvoorbeeld in Miami in de V.S. is al 60% van de bevolking van buitenlandse origine. En de voorspellingen over tientallen jaren is dat de blanke Amerikanen van Europese afkomst in de minderheid zullen zijn.

Dan is de vraag wat er gaat gebeuren. Aan de ene kant hebben de allochtonen de neiging om te overleven, dus ze kunnen samen met de autochtonen de rest van de wereld uitroeien. Aan de andere kant hebben zij familie in andere landen. Het is niet makkelijk om je oma, vader, moeder, broers en je eerste liefje te vermoorden. Bovendien weten de allochtonen ook dat zij op een bepaald moment aan de beurt zullen zijn. Want schaarste brengt de Nederlanders op het idee om de allochtonen te deporteren en samen met de rest van de wereld uit te roeien.

Dat betekent dat er niet alleen een kans bestaat op totale anarchie, maar ook de kans op een totale oorlog, van landen tegen elkaar, maar ook interne oorlogen.

Een onbekende factor is de morele Nederlander. Een groeiend aantal Nederlanders voelt zich verbonden met de allochtonen en met de rest van de wereld. De morele Nederlander kan beide kanten kiezen.

Omdat de technologie individuen heel veel vernietigende macht geeft, zal het aantal slachtoffers aan beide kanten enorm zijn.

Het optimistische scenario (Technologie is de oplossing)

Toch hebben we een grote reserve aan kapitaal, want we geven heel veel geld aan nutteloze dingen uit. Bijvoorbeeld, we hebben in 2010 1.630 miljard dollar aan wapens verspild. We moeten dat en ander geld omleiden om de opdoemende ramp te voorkomen. Met dat geld kunnen we wetenschap, technologie, ruimtevaart en onderwijs ontwikkelen; we kunnen het voor recycling en alternatieve energiebronnen gebruiken.

Ruimtevaart zal ons de kans geven om andere planeten te koloniseren en meer grondstoffen te verkrijgen.

Onderwijs zal gericht moeten worden op beter denken. Op dit moment kan ook het Westerse onderwijs intelligentere mensen produceren, die logischer en wetenschappelijker denken. Er dient argumentatieleer te worden onderwezen. Educatie – gepaard met meer rijkdom – zal de bevolkingsexplosie in de Derde Wereld bedwingen. De machtelozen zullen daardoor voor een beter leven vechten, zich organiseren en betere lonen bemachtigen.

Gevolgen voor Nederland
Als de wereld economisch stabiel blijft, zullen we een steeds groter groeiende globalisatie zien. Blank en zwart, moslim en christen, gelovige en atheïst en alle andere tegenstellingen zullen verdwijnen. De mobiliteit groeit. Mensen gaan overal ter wereld werken. Grenzen en staten worden steeds minder belangrijk. De wereld wordt een groot dorp.

De allochtonen zullen dezelfde ontwikkelingen meemaken als de Joodse bevolking. Europeanen zagen de Joden in de 17e en 18e eeuw op dezelfde manier als ze nu naar de andere allochtonen kijken. (Zie bijvoorbeeld Schechter, R., The Jewish Question in Eighteenth-Century France, Eighteenth-Century Studies – Volume 32, Number 1, Fall 1998, pp. 84-91 en Michael Shurkin, French Jewish History, 1650-1914.) Joden leefden toen in extreme armoede en hadden een hoge criminaliteit, zoals de ‘kut Marokkaantjes’ van vandaag. Vandaag worden de Joden als gewone Nederlanders en als gewone Europeanen gezien – natuurlijk met uitzondering van het antisemitisme.

Het CBS verwacht dat het aantal kinderen per niet westerse allochtone vrouw 1,75 zal zijn. En steeds meer onderzoeken tonen aan dat allochtonen dezelfde gewoontes krijgen als de Nederlanders, ze willen gewoon een baan, auto, huis en een breedbeeld  TV. Dat betekent dat consumentisme en de technologische ontwikkelingen de allochtonen op Nederlanders doen lijken. Of beter gezegd – omdat de hele wereld globaliseert – gaat iedereen op iedereen lijken.

Dit betekent ook dat we dezelfde gedeelde waardes zullen hebben. Onderzoeken in de islamitische wereld tonen aan dat moslims democratie en mensenrechten willen. Moslims en andere allochtonen in Nederland houden van een democratische rechtsstaat.

Van macht tot recht
Ik heb in het begin gezegd dat technologie de macht nivelleert. De machtelozen worden machtiger en de machtigen minder machtig. Deze fysieke machtsnivellering heeft institutionele gevolgen.

Oorspronkelijk was rechtspraak een manier om macht binnen staten te nivelleren. De rechtsstaat is een gelijktrekking van de macht. Dit proces voltrekt zich ook op internationaal niveau: Internationaal Recht groeit onontkoombaar in macht.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben we eerst de dekolonisatie gehad, mensenrechten hebben aan elan gewonnen en beschermende instituties boeken voortdurend vooruitgang in effectiviteit.

Honderd jaar geleden waren er vrijwel geen internationale rechtbanken, nu schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Zoals het Internationaal Gerechtshof, het Strafhof, het Europese-, inter-Amerikaanse- en het Afrikaanse Mensenrechtenhof. We hebben veel tribunalen, zoals voor voormalig Joegoslavië, Rwanda, Cambodja, Libanon, Sierra Leone, Oost-Timor etc.

Het idee dat machtige boeven terecht moeten staan, verspreidt zich als een olievlek: Bashir al Assad, Charles Taylor, Gaddafi, Mubarak, Saddam Hussein, Milosevic, Karadžic, Pinochet, Ceausescu of Pol Pot ontmoeten hun lot in de beklaagdenbank. En het recht gaat langzamerhand ook mensen zoals George Bush achtervolgen.

Het ontstaan van een dergelijke rechtvaardigere wereld geeft de mensen in de Derde Wereld minder redenen om kwaad te zijn. Er ontstaat een internationale rule of law. En als de mens zijn recht via rechtbanken kan halen, zal men dat eerder doen dan aanslagen plegen.

Daardoor zullen Nederlandse allochtonen ook minder redenen hebben om boos op het Westen te zijn. Radicalisme zal in Nederland dalen, want de problemen van de Palestijnen en andere onderdrukte mensen in de wereld zullen opgelost zijn.

In conclusie
Of de hele wereld stort in totale anarchie en oorlog, of we blijven economisch stabiel. Als de wereld stabiel blijft, gaat de globalisering alleen maar groeien. Grenzen vervagen en de mensen gaan steeds meer op elkaar lijken. Het verschil tussen allochtonen en autochtonen wordt steeds minder zichtbaar. Mensen zullen steeds meer gedeelde waarden hebben. Door de machtsnivellering zullen ook de conflicten afnemen.

Dus Nederland zou zich meer zorgen moeten maken over de schaarste in de wereld dan over de allochtonen.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieOpinie

16 Comments

 1. Het artikel vevat wel weer alle ingrediënten die je afkeer tonen. Een stukje mededogen met de zielige onderdrukte Palestijnse moslims. Met je verhaal over de Technologie verandering zit je aardig goed, de machtsstructuren in de wereld zullen er inderdaad door veranderen.
  Je haalt dan even het gouden Voc tijdperk aan waar onze geweldige rijkdom aan kastelen door verklaard wordt. Ja, er werd veel geld verdiend door het leegroven van al die verre landen en vooral door de slavenhandel, waar Nederland jarenlang een hoofdrol bij speelde. Heel het islamitisch Indonesië werd onderworpen aan ons koninkrijk.
  Maar ons menselijk vernuft was niet groot genoeg om het te behouden, het als een goed huisvader te koesteren.
  Het probleem is dat vaak criminelen voorop lopen in deze ontwikkelingen.
  Deze criminelen rammelen als eerste aan de poort bij ander landen waar wat te halen is.
  Technologie en nieuwe nu nog onbekende wapens en vooral biologische en chemische vormen nieuwe bedreigingen voor de mensheid. Islamitische gekken zoals Osama Bin Laden kunnen de wereld in een klap veranderen. Hoe lang heeft Osama Bin Laden zich met succes aan zijn noodlot kunnen onttrekken tegen de groot macht Amerika?
  Landen worden steeds machtelozer tegen dit soort gevaar. Oorlogen om grondstoffen is er altijd geweest overal, de VOC is er groot mee geworden en wij bezaten ooit een gigantisch koninkrijk.

  Heerlijk is het af te geven op de Nederlander die de allochtonen willen deporteren
  En daar totale anarchie aan te verbinden. Het liefst haal je daar Wilders dan nog even tussendoor.
  Het koloniseren van andere planeten en daar de juiste rijkdommen te vinden staan nu op een hoog plan. Je hoert helemaal niet raar op te kijken dat dit ooit gaat lukken en de toekomst dromen waar gaan worden.
  Ergens in het heelal dobbert al een gigantische vluchthaven rond. Bij excessen hier op aarde kan een kleine kern elite al een vluchthaven bereiken. Er worden momenteel al tonnen met voorraden naar toe getransporteerd. Dus niet voor iedereen hoeft de lamp meer uit te gaan.

 2. Rikus,
  Absurd hoe je praat over hoe den Nederlander de Indonesiërs en nog vele andere landen onderworpen hebben. Dat je dat weet en dan toch continueerd met:
  “…het als een goed huisvader te koesteren. Het probleem is dat vaak criminelen voorop lopen in deze ontwikkelingen.”

  Dat koesteren doet de VS nu. Als jij al met die peanut van je weet dat andere landen worden onderworpen dan ZOU je ook moeten kunnen weten waarom die mensen zich verzetten tegen die onderdrukking. Maar dat soort logica is denk ik nog een brug te voor je.

  Binnenkort, als wij dan nog leven en we zitten samen in een FEMA kamp dan wil ik die mening van jou nog wel eens toetsen.

 3. @REGGIE RONING
  Het is hellaas de bittere waarheid. Onze helden zoals Kapitein Westerling en Jan Pietersoon Koen er zijn standbeelden voor ze opgericht. Verdienden ze deze ook? Ze waren duizend keer erger dan Bouterse.
  Als de Palestijnen de wapens neerleggen is er vrede in dat gebied, doen de Israëlisch dit dan houdt de staat Israel op te bestaan. We hebben een aantal Arabische lentes mee gemaakt. Wat is de opbrengst? Een versteviging van de macht van de Islam

 4. Rikus, Bullshit. Israël wil helemaal geen vrede, het enige wat die wil is dat de Palestijnen oprotten. De mensen die daar al generaties wonen moeten opeens ruimte maken voor losgeslagen kolonisten uit Europa die zich op een gegeven moment in de geschiedenis jood zijn gaan noemen. Ze hebben geen enkel binding met het gebied en toch met de bijbel in de hand hebben ze het land gestolen. Het onstaan van Israël was een verkrachting van Palestina. Maar zoals Shlomo Sand het zegt, ook bastards hebben recht op leven. Israël is een feit, nu Palestina nog.

 5. Je bekijkt het vanuit een verkeerde hoek, sterk bevooroordeeld. Juist de Palestijnse verkankeren keer op keer pogingen tot vrede.
  Gelukkig hebben de Israëlisch de juiste power en kunnen ze zich staande houden met deze van haat vervulde vijanden rondom hun heen.

 6. Niks bevooroordeeld, simpel logica. Blijkbaar niet voor iedereen even simpel. Die mensen, die Palestijnen woonden er al. Al die andere importjoden waren er nog nooit geweest. Ze zijn er ook nog nooit weggeweest, laat staan dat er sprake is van terugkeer. Uit je antwoorden merk ik al op dat we aan jou niks hebben als er weer eens een Duitsland of ander aggressor Nederland binnenvalt. Want volgens jou logica mogen de Nederlanders zich dan niet verzetten. Dus dat betekent dat jij dan hoogst waarschijnlijk een collaborateur zult zijn. Je weet toch hopelijk wel wat ze doen met collaborateurs, Rikus?

 7. @REGGIE RONING
  Jawel en ook met fietsendieven.
  Maar als ik de bijbel lees dan kom in daar Israel tegen, naast Palestina. En laten we nu eens eerlijk zijn alle islamitisch georiënteerde landen zijn gewelddadig. Ze zitten vol kaar vooral naar Joden. In het eerste stukje van de religie speelt de islam geen rol, ze is 1000 jaar na het christendom opgericht door de slavendrijver Mohammed(VZMH)
  Jezus was de stichter van het Christendom. Vergelijk de laatste woorden van Jezus eens die hij sprak aan het kruis. Vandaag is daar de herdenken sterk over. “Vader vergeef het hun”
  Mohammed (VZMH) sprak bij zijn sterven de ergste vloek uit over het Joodse volk

 8. timmerark timmerark

  Rikus, verspil je energie niet. Je weet toch de bijnaam van Reggie op het VKBlog? Reggie Oogklep.
  De domheid spat ervan af, en dat hij daarmee zijn eigen volk aan oor aannaait begrijpt het ventje op zijn zolderkamer niet.

 9. timmerark timmerark

  PS Rikus,
  Nooit de Islam erbij halen wanneer je tegen Reggie spreekt. Die twee hebben helemaal niets met elkaar te maken.

 10. @ TIMMERARK07/04/2012 at 20:17 | #
  Dat gelul werkt bij mij precies andersom het ontstrest me. Ik hoef dan niet na te denken.

 11. “Maar als ik de bijbel lees dan kom in daar Israel tegen, naast Palestina.”

  Precies! En het is tijd dat je je er eens in verdiept wie die mensen waren. En wie die mensen zijn die in 1917 Israël claimden. Waren dat dezelfde mensen? We wisten al wel dat je niet nadenkt maar wordt het niet eens tijd.

 12. Timmerark, leef jij nog? Hoe is het, ben je al aan het afkicken of kijk je het nog steeds even aan? Kom ook eens een keer langs op mijn blog, gezellig 🙂

 13. NIETALLEROEMENENZIJNDIEVEN NIETALLEROEMENENZIJNDIEVEN

  Als we de Roemenen een beetje buiten de deur weten te houden komt het wel goed met Nederland

 14. timmerark timmerark

  Geeft niet hoor, Gekkie Roning,
  Je ban laat iedereen zien dat je laf en bang bent om kritiek van mij te ontvangen.

  En de eerste regels van je stukjes zijn genoeg om te zien dat dit geschreven is door een zelfafrukkertje zonder familie of achterban.
  Of hersens.
  Ik heb begrepen dat je vader je inmiddels onterft heeft, goede daad.

 15. Zeg, weet je zeker dat je niets op hebt met Wilders? Die clubje denken namelijk ook dat schelden, kritisch zijn betekent. Laat ik maar een heer blijven en je familie/vriendin erbuiten laten. Maar je reacties tonen wel weer aan dat je ban terecht is en niet echt een groot gemis.

Leave a Reply