Skip to content

Mijn inzending voor essaywedstrijd van Forum voor Democratie

Forum voor Democratie heeft een essaywedstrijd georganiseerd met de vraag: “Wat is de oorzaak van het Westerse schuldcomplex – de Europese zelfkastijding – en wat kunnen we eraan doen? Hoe komen we er vanaf?”

Dit is mijn inzending:

De mythe van de Westerse zelfhaat

Conservatieven overspoelen ons met de mythe van de Westerse zelfhaat. Paul Cliteur wil een meldpunt voor ‘oikofobe’ uitingen en ‘antiwesterse’ partijen verbieden. Thierry Baudet tweette dat ‘de Europese Unie een cultuurmarxistisch project is dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.’ Hij publiceerde een boek met de titel ‘Oikofobie’. ‘Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene’. Het idee dat het Westen zichzelf zou haten leek me absurd en ik zocht naar bewijzen.

Fact free oikofobie
In zijn boek, onderbouwt Baudet zijn stelling in 46 woorden: hij citeert Roger Scruton. Scruton schreef slechts zes pagina’s over oikofobie. Bewijs? Nada. Scruton zegt dat George Orwell zegt dat linkse mensen vaak ‘willing agents of foreign powers’ zijn. Tada, dit was het volledige argument. Dus Baudet schrijft een boek van 248 pagina’s en onderbouwt zijn stelling in 46 woorden, met een citaat van iemand die zelf geen bewijs levert.

Dus we moeten naar andere verklaringen zoeken waarom conservatieven menen dat men in het Westen zichzelf haat.

De conservatieve mentaliteit
Conservatisme stoelt op hiërarchie, tribalisme en sociaaldarwinisme. Deze concepten verklaren de denkfout. De wetenschappers Hibbing, Alford en Smith beweren in hun boek ‘Predisposed: liberals, conservatives, and the biology of political differences’ dat progressieven en conservatieven fundamenteel anders denken en de oorzaken liggen in opvoeding en biologie. Het zou zelfs genetisch kunnen zijn. Daarom begrijpen progressieven en conservatieven elkaar niet, want hun wereldvisie stoelt op andere premissen, concepten en waarden.

Tribaal en hiërarchisch
In de conservatieve wereld heerst een strijd van allen tegen allen. Daarom roept Arend Jan Boekestijn: ‘recht is macht.’ Daarom strijden Wilders, Baudet en andere conservatieven tegen internationale (mensenrechten)hoven, want voor rechters zijn allen gelijk. De strijd leidt tot heersers en dienaars, bijvoorbeeld: God, koning, edelen en de onderklasse.

Wim van Rooy schrijft in zijn boek ‘Waarover men niet spreekt’ dat ‘het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de VN profaneerden en muteerden het initiële respect voor het goddelijke in respect voor mensen en criminaliseerden op die manier het oorspronkelijke begrip!’

Baudet, Wilders, Viktor Orbán en Theresa May willen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontmantelen omdat het een ‘aanval op de natiestaat’ zou zijn. Scruton in zijn ‘bewijs’ voor oikofobie noemt dit hof als voorbeeld. Maar juist de conservatieven waren de drijvende kracht achter dit hof, bewijst Marco Duranti in zijn boek ‘The conservative human rights revolution.’ De Britse conservatieven waren bang dat de Laborpartij de industrie zou nationaliseren en de Franse conservatieven waren bang dat hun mensenrechten geschonden zouden worden als ze vervolgd zouden worden voor hun collaboratie met nazi-Duitsland. Dus niet oikofobie maar eigenbelang was de reden om dit hof te stichten.

Dominantie door tribalisme en sociaaldarwinisme
De conservatief smeedt tijdelijke allianties, in steeds grotere cirkels. Hij concurreert tegen zijn broeders om clanhoofd te worden, maar samen met zijn broeders vecht hij tegen andere clans. Hij vecht samen met zijn familie, vrienden, netwerken, autochtonen, landgenoten, het Westen, het witte ras en het christendom tegen de groepen buiten deze cirkels. Hij hunkert naar autoriteit loyaliteit en – contradictoir – concurrentie.

De conservatief gelooft in sociaaldarwinisme. Wim van Rooy beweert dat de moslims een ‘anti-cultureel rooster’ in hun hoofd hebben en daarom willen ze geen kennis, zoals de christenen. De moslims – zegt Van Rooy – zien zichzelf als superieur, maar als ze naar het Westen kijken en beseffen dat ze inferieur zijn, beginnen ze het Westen te haten. Baudet vertelt dat ‘de meest beschaafde, geweldschuwe generatie ooit, haalde de meest onbeschaafde, gewelddadige cultuur die er is naar onze landen.’

De strijd, gelooft de conservatief, zal zorgen dat de meest superieure individuen, landen, culturen, religies en rassen zullen overleven. De superieure heeft meer rechten en mag de inferieure als wegwerpvoorwerp gebruiken.

Progressieven zoeken naar rationele universele gedragsregels, onafhankelijk van de afstand tussen de mensen en hun groepsverband. Als je je broer niet mag vermoorden, mag je ook geen Irakezen vermoorden voor hun olie, noch voor meer macht.

De conservatieven verafschuwen deze gelijkheid en ropen dat progressieven collectivisme willen. Derk Jan Eppink and Frits Bolkestein schrijven bijvoorbeeld in European Wall Street Journal:

‘Political correctness began its long road to its present exalted status with the American protest generation of the 1960s … Then as now, its practitioners were attracted to it out of a combination of liberal guilt and a fetishistic attachment to egalitarianism. The egalitarian myth implies that all members of the group are of equal value to society, that they desire comforts and risks in equal measures and should hold identical opinions.’

Sid Lukkassen schrijft in zijn boek ‘Avondland en identiteit’:

‘Met ‘cultuurmarxisme’ bedoel ik dat het marxisme de culturele bovenbouw haatte omdat deze de aristocratische waarden weerspiegelde. Dat hield in: een hiërarchische verhouding tussen werkgever en werknemer, tussen ouder en kind, tussen docent en student, tussen het Westen en de rest van de wereld. Dit waardepatroon stond haaks op het marxistische gelijkheidsstreven en moest daarom worden geperverteerd zodat het ziek werd. Als de bovenbouw eenmaal ziek was kon deze worden ‘geruimd’.’

Ralf Dekker en Baudet vertelden in een interview: ‘There is this fear of human greatness. With collectivism, those in power want to bring everything to average. It’s a zero-sum game. If you are great you aren’t fair to the other person. If you break away from the average they want to chop your head off.’ Baudet bedoelde hiermee zichzelf omdat hij zich ‘de belangrijkste intellectueel van Nederland’ noemt.

Deze ‘greatness’ is vooral een eigenschap van de Europese man, rijkelijk gevuld met testosteron. Sid Lukkassen:

‘Ondertussen wordt de Europese masculiniteit – die in feite de wereldzeeën bedwong, de aarde in kaart bracht en de vader was van de hedendaagse natuurwetenschappen – systematisch gedegenereerd. Als ik denk aan de Europese masculiniteit dan denk ik aan de stijlvol geklede aristocraat die vastberaden in de onstuimige golven staart. De Europese masculiniteit is niet alleen daadkrachtig en rationeel, maar ook vindingrijk, intellectueel, en artistiek. De Europese masculiniteit is door het multiculti-denken echter weggezet als boeman van de geschiedenis.’

Daarom plaatst Baudet een VOC-schip op de achtergrond van zijn presentaties en noemt het kolonialisme een ‘geweldig project.’

Conservatieven verkopen een contradictie. Ze verzetten zich tegen een door zichzelf verzonnen linkse streef naar collectivisme en ze pleiten voor individuele ‘greatness’ en concurrentie. Tegelijkertijd moet iedereen, zoals de Borg in Star Trek, unicultureel, patriottisch en nationalistisch zijn, moet iedereen de collectivistische tradities (zoals Zwarte Piet) verdedigen en naar de tonale klassieke muziek luisteren. Want de componisten van atonale muziek en abstracte kunstenaars waren geen individuen die naar individuele originele ‘greatness’ streefden, maar oikofoben, aldus Baudet.

Vals dilemma
Dit verklaart waarom de conservatieven geloven dat liberalen het Westen haten. De conservatieven zien de relaties als zwart-wit: elke persoon is of met ons of tegen ons. Een liberaal kan racisme, nationalisme en de Irak-oorloog bekritiseren, op basis van rationele neutrale universele gedragsregels. De conservatief denkt meteen: ‘Wie racisme bekritiseert, haat de blanken. Wie tegen de Irak-oorloog is, is tegen het Westen. Wie nationalisme bekritiseert, haat zijn eigen cultuur, is multiculturalist en denkt dat alle culturen gelijk zijn.’ Zo maakt de conservatief een bekende denkfout, genoemd ‘zwart-witdenken’, want hij mist andere mogelijke verklaringen. Als gevolg valt hij een stropop aan, niet de liberale argumenten.