Skip to content

Waarom men niet op BBB moet stemmen

Hieronder toon ik aan dat rationele en morele mensen niet op BBB moeten stemmen.
Argument:
Premisse 1: Een rechtsstaat respecteert het recht, zowel het nationaal als het volkenrecht.
Premisse 2: De grondwet zegt dat de regering het volkenrecht bevordert.
Premisse 3: De Nederlandse wet beschouwt de nederzettingen in bezet gebied als zware oorlogsmisdaad.
Premisse 4: Kamerleden zweren trouw aan de grondwet en aan de Nederlandse wetten.
Premisse 5: BBB stemt regelmatig voor moties die de regering aandragen om volkenrecht te schenden.
Conclusie 1: BBB handelt in strijd met de wet, de grondwet en met de internationaalrechtelijke plicht van Nederland om volkenrecht te respecteren.
Conclusie 2: BBB is schadelijk voor de rechtsstaat, mensenrechten en volkenrecht.
Conclusie 3: Men moet niet op BBB stemmen.

BBB vecht tegen de Palestijnse rechten

Volkenrecht verbiedt het veroveren van territorium (ook in zelfverdediging). Volkenrecht verbiedt ook om andere landen te helpen om volkenrecht te schenden, of schendingen van andere landen als legaal te erkennen. Daardoor zijn landen verplicht om annexaties van bezet gebied NIET te helpen, noch te erkennen.

Oost-Jeruzalem is bezet. Nadat Israël Oost-Jeruzalem probeerde te annexeren, nam de Veiligheidsraad de bindende resolutie 478 in 1980 aan en droeg alle staten op om hun ambassades uit Jeruzalem te verplaatsen. Inclusief Nederland. De Veiligheidsraad citeerde deze resolutie meerdere malen, ook in resolutie 2334 van 2016 en eiste dat alle staten “onderscheid maken tussen het grondgebied van de staat Israël en de sinds 1967 bezette gebieden.”

In strijd met deze juridische plichten, stemde BBB op een motie van PVV om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Zelfbeschikkingsrecht

Sterker nog de Palestijnen hebben het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in dat zij het recht hebben op de Westbank, inclusief Oost-Jeruzalem. Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross en Keren Michaeli schrijven in het artikel ‘Illegal Occupation’: “Met het oog op het principe van zelfbeschikking, berust de soevereiniteit bij de bevolking onder bezetting.” Dit recht is een jus cogens norm (‘dwingend recht’). Jus cogens normen zijn regels waarvan geen afwijking is toegestaan, een soort tien geboden van het volkenrecht.

Landen mogen ook de status van een territorium niet veranderen, zonder instemming van de lokale bevolking. Antonio Cassese schrijft in zijn autoritatief boek ‘Self-determination of peoples’:

“In the case of territorial changes brought about by the agreement of the States concerned, these States must always consult the populations concerned, to ascertain their free will by means of referendums or plebiscites. In cases in which the expression of the free and genuine will of these populations is not permitted, the treaty providing for territorial change is contrary to jus cogens and can therefore be subsequently declared null and void at the request of one of the contracting parties.” [mijn vet]

Dus landen die hun ambassade naar Jeruzalem verplaatsen, helpen Israël om de status van de bezette gebieden te veranderen, zonder instemming van de Palestijnen. Dit schendt hun zelfbeschikkingsrecht en het principe van zelfbeschikking en het schendt fundamentele rechten en principes in het volkenrecht.

Juridische plichten

Het Israëlische Hooggerechtshof stopt zelden de Israëlische oorlogsmisdaden, de schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen en de schendingen van humanitair recht. Bijvoorbeeld het hof weigert om het nederzettingenbeleid als illegaal te verklaren. En de Palestijnen kunnen Israël in geen enkel internationaal hof aanklagen en dwingen al deze schendingen te stoppen. Dit betekent dat alleen de andere staten het volkenrecht kunnen handhaven, door druk op Israël uit te voeren, desnoods via sancties.

Alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël niet te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen (zie bijvoorbeeld de Adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof). Een land vervult deze plichten niet als men ten opzichte van Israël net doet alsof er niets aan de hand is. BBB stemt regelmatig in het Parlement op een zodanige manier dat Nederland haar juridische plichten niet zal vervullen.

BBB houdt de bezetting in stand

BBB stemde tegen een motie om geld te geven aan de VN-databank met bedrijven die in de illegale Israëlische Nederzettingen investeren.

BBB stemde tegen een motie om het Belgische regeerakkoord te steunen, waarin staat:

“De regering zal op multilateraal en EU-vlak (…) werken aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen in geval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied en aan de mogelijke en tijdige erkenning van de Palestijnse staat.”

Het recht op zelfbeschikking houdt in dat de Palestijnen het recht op een onafhankelijke staat in de bezette gebieden hebben. Dit betekent dat Nederland een juridische plicht heeft om deze staat te erkennen. En volkenrecht verbiedt het annexeren van bezette gebieden. Dus BBB had geen enkele reden om tegen deze motie te stemmen.

BBB stemde tegen een motie om de Palestijnse staat te erkennen; tegen een verbod op goederen uit de illegale Israëlische nederzettingen; tegen de opschorting van de EU-associatieverdrag met Israël om Israël te dwingen om volkenrecht en mensenrechten te respecteren; tegen de motie dat de Nederlandse staat geen economische relaties aangaat met bedrijven die in de bezette gebieden handel drijven; tegen “concrete maatregelen tegen Israël indien de annexatie van Palestijns gebied voortduurt”.

Simon Mckenzie schrijft in zijn boek ‘Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court’:

“There is little doubt that Israel is in breach of fundamental international legal obligations by continuing its programme of settlement in the West Bank. Because of the dire impact that a programme of transfer of population and the unlawful appropriation of property has on civilian populations in occupied territory, both practices have been prohibited by international humanitarian law. The consequence for civilian populations in occupied territory is also the reason why both practices are classed as war crimes punishable by the ICC; making apparent their classification as some of the ‘most serious crimes of concern to the international community’.” [mijn vet]

Dus het Internationaal Strafhof kan de illegale nederzettingen in de bezette gebieden berechten. Echter BBB stemde tegen een motie om “een verkennend onderzoek bij het Internationaal Strafhof te bepleiten om de heer Netanyahu te vervolgen voor oorlogsmisdaden”; tegen een motie om alle oorlogsmisdaden te bestraffen (Palestijnse en Israëlische).

BBB is hypocriet

Is BBB altijd tegen Nederlandse handhaving van volkenrecht? Nee. BBB stemde voor een tribunaal voor de Russische agressie in Oekraïne. Ze stemde voor een motie voor versnelde afbouw van de gasimport uit Rusland.

Caroline van der Plas diende een motie in om de Iraanse ambassadeur weg te sturen en de Nederlandse ambassadeur uit Iran terug te trekken, voor de mensenrechtenschendingen. Ze stemde voor zwaardere sancties tegen Iran in te voeren voor het neerslaan van de demonstraties en het leveren van drones aan Rusland.

Ze diende een motie in om de mensenrechtenschendingen in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan te veroordelen.

Ze diende een motie in om China scherper te veroordelen omdat “China zich weigert uit te spreken tegen de illegale agressie tegen Oekraïne vanuit Rusland en flagrante mensenrechtenschendingen begaat jegens onder anderen de Oeigoeren”.

Ze stemde voor een motie voor de “territoriale integriteit van Bosnië en Herzegovina.”

Dus BBB is slechts in het geval van Israël tegen een Nederlandse actieve inzet voor het handhaven van het volkenrecht. Heeft BBB een goede reden voor deze dubbele standaard? Nee. BBB zou ook in het geval van Israël op dezelfde manier moeten stemmen.

BBB’s hypocrisie beschadigt het volkenrecht

De meeste VN-leden zijn ex-kolonies. In hun ogen koloniseerde het Westen Palestina juist op het moment dat kolonialisme afnam. Zij zien de Palestijnen als een van de weinige koloniale volkeren dat nog geen onafhankelijke staat heeft (samen met de Sahrawis en de Chagossianen). Deze landen in de rest van de wereld zijn door deze westerse hypocrisie minder bereid om mee te werken aan sancties tegen Rusland en aan tribunalen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dus de westerse hypocrisie (en van BBB) beschadigt het volkenrecht.

Smaad en laster

De universiteiten spelen een belangrijke rol in het maken van het volkenrecht. Daardoor proberen de Israël-supporters de rechtsgeleerden die het standaard volkenrecht doceren te vervangen met academici die het Israëlische valse volkenrecht verspreiden.

The Rights Forum (TRF) diende een WOB-verzoek naar de contacten van universiteiten met Israëlische organisaties en met pro-Israëlische lobby’s. En met goede redenen. Ten eerste, Nederland kan haar juridische plichten niet vervullen als de Universiteiten met Israëlische organisaties samenwerken alsof er geen bezetting zou bestaan.

Daarna vroegen Nederlandse academici en studenten aan TRF om deze contacten te onderzoeken omdat ze zelf door de Israël-supporters op oneerlijke wijze worden tegengewerkt.

Na het WOB-verzoek begonnen de Israël-supporters een campagne van smaad en laster tegen TRF. Bijvoorbeeld met sofistische opiniestukken, met leugens van VVD en ChristenUnie in hun antisemitismenota en fake Kamervragen. Zo noemde Caroline van der Plas TRF antisemitisch en beschuldigde TRF valselijk van banden met terroristen.

Hiermee schendt BBB een aantal belangrijke normen, zoals:

De mensenrechten van TRF en de academische vrijheid

TRF heeft – zoals iedereen – het recht te weten wat de staat doet. De Israël-supporters hebben geen recht om de academische vrijheid van de Palestina-supporters via lobbyen te beperken. Zij moeten hun argumenten in het publieke democratische debat verspreiden, niet achter de rug van de academici lobbyen dat zij niet aangenomen of ontslagen worden, of de donaties te misbruiken om het volkenrecht te veranderen.

De rechten van de Palestijnen

TRF wil de Palestijnen helpen om hun recht op een staat te verwezenlijken. BBB daarentegen komt niet voor het volk onder bezetting op, maar valt de verdedigers van hun rechten aan. Daarmee schendt BBB de Palestijnse rechten.

In conclusie

BBB is schadelijk is voor de rechtsstaat, mensenrechten en volkenrecht. Daarom moeten rationele en morele mensen niet op BBB stemmen.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal RechtPolitiek

4 Comments

 1. Partout Partout

  Ter aanvulling: BBB houdt zich niet aan de vigerende EU wetgeving mbt stikstofdispositie. Deze partij zal binnen de kortste keren door Greenpeace en Milieudefensie voor de rechter gesleept worden. Benieuwd of de NL rechters door de knieën gaan, bang voor een volksgericht..

 2. Jammer genoeg heeft jouw goede betoog geen enkele invloed gehad op de uitslag van d ex Provinciale Verkiezingen.

  Vredelievende groet,

 3. Leo Leo

  Als er ooit een Palestijnse staat komt zal dat een dag van wanhoop verdriet en woede zijn.

  • Bij gebrek aan historisch besef lees ik deze laatste reactie.
   West-Europese inmenging in de landsgrenzen van niet-Europese landen geeft in diverse continenten nog steeds veel oorlogsverdriet. Al zullen de wapenfabrikanten en xenofoben dit altijd blijven ontkennen ….

   Vredelievende groet,

Leave a Reply