Skip to content

Terrorisme mag

Bij de geboorte ben ik onbeperkt vrij. Geen enkele regel kan mij iets vertellen, geen enkele moraal kan mij iets gebieden, geen enkele wet kan mij iets verbieden. Ik mag liegen, stelen, martelen, vermoorden en oorlogen voeren. En als ik de atoomraketten van een grootmacht kan lanceren en de wereld vernietig, mag ik dat doen. Ik mag doen wat ik wil, tenzij er een goed argument bestaat om het niet te doen. Dus ook terrorisme mag, tenzij er een tegenargument bestaat.

Wij Westerlingen gunnen onszelf deze ultieme vrijheid voortdurend. De Amerikanen zijn volgens de opiniepeilingen in overgrote meerderheid voor marteling en slechts een kleine minderheid is er tegen. Dit ondanks het feit dat marteling absoluut verboden is in volkenrecht, zonder enige uitzondering. Ook op de opiniepagina van Nederlandse kranten lees ik dat “als je in een oorlog mag doden, mag je ook martelen. Het is een wapen.” Daar komt nog eens bij dat we onszelf ook de vrijheid gunnen om andere landen willekeurig aan te vallen, zoals de aanval op Irak, ondanks het feit dat volkenrecht oorlog verbiedt.

Vrijheid is echter universeel. Niet alleen wij hebben deze vrijheid, maar iedereen. Want er bestaat geen enkel rationeel argument waarom wij totaal vrij zouden zijn en anderen niet. Het is irrationeel en inconsistent om te zeggen dat wij vrij zijn om te martelen en te bombarderen, maar anderen ons niks mogen aandoen.

Wanneer zijn we aan regels gebonden? We zijn slechts gebonden als we een overlevingsinstinct hebben en willen dat anderen ons (bijvoorbeeld) niet beroven, vermoorden, of onze vrijheid beperken. Of we willen anderen kunnen dwingen om hun contracten met ons te respecteren. Maar als we anderen dwingen, zijn we ook zelf aan deze regels gebonden, vooral omdat anderen net zo vrij zijn om ons er aan te binden.

We kunnen anderen slechts in twee gevallen verplichten zich aan regels te houden. Of wij respecteren de regels in een voldoende aantal gevallen. Maar dat doen we niet. Of we zijn bereid om een neutrale partij de conflicten te laten beslechten. Deze partij beslist wie de regels schendt en bepaalt wie wat moet doen. Rechtbanken zijn zulke partijen. Slechts als we bereid zijn om rechtbanken te bouwen, die ook ons kunnen binden, kunnen we anderen tot het respecteren van regels dwingen.

Met deze theorie kunnen we kijken of sommige mensen aanslagen mogen plegen. Neem een Westerse moslim. Hij mag geen aanslagen plegen in zijn eigen land omdat hij anderen met vreedzame middelen kan dwingen om dingen te doen of te laten. Hij kan naar een rechter stappen en zijn eigen (mensen)rechten beschermen. Hij kan het gedrag van anderen beperken, via democratische middelen: hij kan stemmen, partijen oprichten, in de media vechten, demonstreren etc.

Neem echter de Duitser Khalid El-Masri. De CIA heeft hem in Macedonië ontvoerd, verkracht, gemarteld en voor zes maanden zonder rechtsgang in Afghanistan gekooid. Toen hebben ze ontdekt dat ze een andere El-Masri zochten. George Tenet (CIA Directeur) en Condoleezza Rice (National Security Advisor) wisten dat hij de verkeerde man was en toch hebben ze hem twee extra maanden in Afghanistan gehouden. Uiteindelijk hebben ze hem in Albanië op een verlaten plek gedumpt. Geen excuus, geen schadevergoeding en geen schuldige is bestraft.

Is hij vrij om aanslagen te plegen? Niet tegen Macedonië, die meegeholpen heeft met zijn ontvoering. Want hij had een vreedzaam middel om Macedonië in haar macht te beperken. Hij klaagde Macedonië bij Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan en won. Maar hij kan de VS nergens aanklagen. Hij procedeerde in de VS tot aan het Hooggerechtshof toe, maar geen enkel hof wilde zich uitspreken. Want staatsgeheimen zijn belangrijker. De Amerikaanse wetgevers zetten hun staat en regering buiten de rechtsorde als het om buitenlanders gaat. Dus El-Masri heeft geen enkel vreedzaam middel om de VS tot iets te dwingen.

Bovendien zijn de Amerikaanse hoven en wetten partijdig, dus een internationaal hof zou beter zijn. De VS laat zich echter niet graag door internationale hoven binden; het is geen lid van het Internationaal Strafhof en negeert uitspraken van het Internationaal Gerechtshof; het heeft het inter-Amerikaanse mensenrechtenverdrag ondertekend, maar niet geratificeerd, dus kan bij dat hof niet aangeklaagd worden; het zei ook ‘njet’ tegen een internationaal hof voor mensenrechten, toen Australië daar in de jaren 50 keihard voor vocht. Dus de VS eist voor zichzelf de absolute vrijheid.

Als de VS absolute vrijheid heeft, dan heeft El-Masri dat ook. Bestaat er dan een ander rationeel argument om zijn vrijheid te beperken? Wat zou hem mogen dwingen om geen aanslagen op de VS te plegen, mocht hij dat willen? Zoek een onpartijdig argument, dat meer is dan een truc om de huidige illegitieme Westerse macht in stand te houden. Zoek een neutraal rechtvaardig argument, dat noch jou de baas over minder machtige landen maakt, noch andere mensen jouw onderdanen. Je zult het niet vinden. Dus onze afkeer van terrorisme is slechts een lust tot macht.

Natuurlijk zal de wannabe-terrorist eerst een ultimatum moeten stellen: “Sta een internationaal mensenrechtenhof of een ander hof toe om jou te dwingen om mijn rechten te respecteren, met bindende uitspraken. Anders ben ik vrij te doen wat ik wil, als ultieme rechter van de situatie. Zonder het hof, bepaal ik zelf of jij mijn rechten schendt, of mijn leven in gevaar is, of ik me moet verdedigen en welke middelen toegestaan zijn.” En als het gemaande land nog steeds weigert om rechters het laatste woord te geven, moet dat land daarna niet over aanslagen zeiken. Want vrijheid is universeel.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieInternationaal RechtRechtbank voor Allen

15 Comments

 1. richardkamp richardkamp

  Het was toch Spinoza die het recht verdedigde met macht ?
  Dus mag inderdaad de VS alles, en El Masri niets.
  Het treurige van het huidige westen is dat twintig doden in Parijs grote afschuw verwekken in dat westen, maar dat de wekelijkse twintig doden door een Obama drone in Afghanistan, Irak, Pakistan of Jemen doodgewoon zijn.
  En dan schrijven wij het Islamitische verzet tegen ons ook nog toe aan het enige wat arme Moslims nog hebben, hun religie.

  • Mihai Mihai

   Spinoza was genuanceerder dan dat. Maar zelfs als er het recht van de sterkste zou gelden, dan zou men juist terroristen moeten toejuichen. Immers iedereen is vrij om macht op zijn eigen manier te bemachtigen.

 2. reinejragolo reinejragolo

  Toch is het zaak om te buigen voor het recht van de sterkste.
  Om dan maar niet tot de grootste gek te worden bestempeld.

 3. JWR Kruzdlo JWR Kruzdlo

  Mihai, een goed geschreven stuk. Vragen zijn open en geen retorica die wurgend is soms. Erasmus, had ik meteen in mijn hoofd. Zegt je dat iets?
  Maar ook, hoe kan het ook anders bij mijn schrijven: Bij de geboorte ben ik onbeperkt vrij. Neen, ik werd/wordt meteen gecondoleerd bij mijn geboorte. Het leven van ieder zal stof worden en de tijd om dit door te hebben is te kort…

  Groet vanuit the USA Maine

 4. Mihai, je bedoelde waarschijnlijk dat onbeperkte vrijheid deel uitmaakt van je geboorterecht, verder wel een column die tot nadenken stemt, Vrijheid is inderdaad een universeel goed..

  Soms ben je wel eens geneigd te denken dat de mens genetisch gepredisponeerd is zijn soortgenoten te bevechten, overheersen en uit te buiten, Volkeren bevechten elkaar immers al sinds mensenheugenis. Zou daar een evolutionair verhaal aan vast zitten.

 5. De grote wegbereider van het islamofascisme Mihai propageert voortdurend de oorlog van allen tegen allen en acht alles geoorloofd.
  Het Westen heeft zeker boter op het hoofd, maar onthoofdt geen tegenstanders, verkracht geen Yehidimeisjes van 12 jaar om dichter bij God te komen, en stuurt geen zesjarigen met een zelfmoordbelt om de bus in. Totdat de Rechtbank van Mihai er is, is alles geoorloofd. Mocht die Rechtbank volgens de sharia werken, no problem. Eigen morele verantwoordelijkheid en daarnaar handelen, het zegt Mihai niets.
  Leve de door hem zo verfoeide Blair en Bush die hun verantwoordelijk wel namen, tegen de blerende meute van anti-amerikanisten in.
  Jammer ook dat we te vroeg weg gaan uit Afghanistan. De Taliban zal opnieuw in het gat springen – door ons achtergelaten, onder druk van de publieke opinie in het Westen, aangevoerd door nepintellectuelen als Mihai.

 6. Nou nee, dit soort van zaken waren wij ook niet bepaald onbekend mee, zij het dan enkele eeuwen geleden, trouwens de recente historie van Europa liegt er toch ook niet om en deed inzake wreedheid en gruwelijkheid niet voor het Oosten onder, voorbeelden hiervan hoef ik denk ik niet te noemen, dus laten we maar niet te snel met de term fascisme gaan gooien.

  De mens komt m.i. nog het best uit de verf, als hij over een fatsoenlijke levensstandaard beschikt, dat houdt het beest in hem sluimerend, zo niet, dus “on the brink”, krijg je dit soort van excessieve uitwassen, dat is niet, als je de geschiedenis eens goed bestudeerd specifiek aan oost of west gebonden.

 7. Partout Partout

  Europa wist de fascistische alliantie in WO II slechts onder te schoffelen met behulp van….de Amerikanen!

 8. Amerika hanteerde vooralsnog een beleid waardoor ze na deelname aan WWI niet meer in oorlogen in Europa betrokken wilden worden, ondanks de druk die Churchill op hen bleef uitoefenen, wat enkel resulteerde in enkele wapenleveranties, maar door de aanval van Japan (Pearl Harbour) welk land inmiddels voor de desbetreffende aanval al een pact met Nazi Duitsland (evenals als Italië) had gesloten, hadden de Amerikanen geen andere opties meer, bovendien zaten er ook economische redenen achter, want door de Nazi’s definitief te verslaan verkreeg Amerika opnieuw een afzetgebied voor zijn producten aan Europa.

  .

 9. Partout Partout

  Wel eens van het woord vrijheid gehoord en dat dit een belangrijk issue was voor de Geallieerden? Zou het kunnen dat je economische deuntje in dit geval eens niet opgaat? En dat ditzelfde met Saddam speelde?
  En dat dit ook in geval van Syrie opgaat? Ook de massamoordenaar Assad dient gestopt te worden door het Westen, en dat zeg ik vanuit een puur morele overtuiging en niet omdat er daar wat te halen zou zijn.
  Fascisme kun je niet laten gaan, nergens op de wereld, dus ook het islamofascisme niet!

 10. @Partout,

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Verenigde_Staten#Isolationisme_.281918-1941.29

  Lees maar eens onder het kopje “Isolationisme” van bovenstaande link, door de aanval van Japan werd Amerika wel gedwongen aan de oorlog mee te gaan doen, dat ging echt niet bepaald van harte maar ze hadden destijds geen keus meer, dus bekijk het daarom niet te veel door de idealistische bril.

  De aanval van Amerika op Irak (zonder VN mandaat) was een misskleun, omdat een imbeciel met een alcohol probleem maar destijds wel president van de U.S. na 9/11 zo nodig naar de wereld een gebaar moest maken, een geldverslindende operatie die ook nog eens niets heeft opgeleverd, behalve een groot verlies aan mensenlevens en de huidige situatie in Irak nog verder heeft verslechterd.

  Denk ook eens aan de rol van de U.S. in de toenmalige Iran-Irak oorlog.

  Het westen wil zijn vingers niet branden door toepassing van interventie in Syrië, daar hebben ze hun redenen zo wel voor, hoewel ik jouw morele verontwaardiging heel goed begrijp, het is ook schrijnend wat daar gebeurd, net als destijds gedurende de oorlog in voormalig Joegoslavië, toen bleef het Westen ook heel lang aan de zijlijn staan, dat heeft te maken met de complexiteit van de internationale machtsverhoudingen.

  Elke zet op het internationale politieke schaakbord wordt goed over nagedacht, waarbij de spelende morele en ethische aspecten nu niet bepaald, (hoe treurig dan ook), bovenaan op het prioriteitenlijstje staan.

 11. Partout Partout

  Ik heb liever een krakkemikkige democratie dan een knekelige dictatuur.
  Vraag het eens aan de Irakezen zelf zou ik zeggen?

 12. Daarin heb je gelijk, maar ik vrees dat democratie in Irak eigenlijk helemaal niet in het geding is, een wassen neus, eerder dat er complete chaos en anarchie heerst, net als in Libië sinds Khadaffi om hals is gebracht en dat buit I.S. op haar beurt weer ter plekke uit, evenals trouwens in Irak waar I.S. voornamelijk ook nog eens met Amerikaanse wapens vecht.
  Moraal van dit verhaal: Elke verandering is bij lange na geen verbetering.

Leave a Reply