Skip to content

Rechtspopulisten plegen machtsgreep

Met het referendum over Oekraïne, testten de rechtspopulisten een nieuw wapen in de strijd om de wereld in een conservatieve heilstaat te veranderen. Zij willen drie rechtse waarden – die in de tijd terrein hebben verloren – doen herleven: hiërarchie, tribalisme en sociaaldarwinisme. Zowel nationaal als internationaal.

Nationaal
De conservatief verdeelt de wereld in tribalistische morele cirkels. Hij koestert de onderlinge strijd om geld en macht. Enerzijds vecht hij tegen zijn broeders, anderzijds vecht hij samen met zijn broeders tegen neven, samen met zijn familie tegen anderen, samen met zijn volk tegen andere volkeren. Hoe groter de cirkel, hoe minder morele plichten.

Conservatieven zijn sociaaldarwinisten: zij roepen dat de beste zal overleven. De beste individuen, klassen, culturen en landen. Deze beste alpha dogs hebben absolute vrijheid en mogen de underdogs als wegwerpvoorwerp gebruiken. De slechtste underdogs mogen uitsterven en zo evolueert de mensheid.

Conservatieven houden van hiërarchie: een scherpe machtspiramide, met een sterke leider, gevolgd door een machtige elite en een machteloze onderklasse.

Ook Nederland was een scherpe machtspiramide, maar deze piramide wordt steeds vlakker, zien we met elke grondwetsverandering. De koning staat niet meer boven de wet; iedereen heeft stemrecht; de staat mag slechts volgens de wet handelen. Deze veranderingen versterken het individu onderin ten opzichte van de staat en van de bovenklasse.

De grootste herverdeling van de macht gebeurde na 1900. Pas in 1917 konden alle mannen stemmen en in 1919 ook alle vrouwen. Het gelijkheidsbeginsel kwam in 1983.

Na 1945 signeerde Nederland mensenrechtenverdragen en omarmde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). We kunnen de staat via dit hof dwingen om onze rechten te respecteren. Ook hier kunnen we van de staat bescherming tegen de bovenklasse eisen.

Ook nieuw is dat het volkenrecht direct in het Nederlandse recht werkt. Het individu is daardoor sterker, want men kan mensenrechtenverdragen als argumenten voor Nederlandse rechters gebruiken.

De elite verloor daardoor veel macht. Zodanig werd Nederland, het Westen (en in mindere maten de rest van de wereld) met de tijd intern steeds minder hiërarchisch.

Internationaal
Vroeger heerste er het recht van de sterkste, maar ook de internationale machtspiramide vervlakt. Na 1900 werden oorlog, slavernij en kolonialisme verboden. Staten ondertekenen steeds meer verdragen en beslechten steeds meer conflicten via internationale hoven. Tot in 1990 kon men 6 internationale hoven tellen en zij deden slechts 373 bindende uitspraken. Daarna groeide het aantal hoven tot 24 en zij gaven 37.000 bindende uitspraken. Nieuwe internationale strafhoven berechten misdadigers, zoals Kony, Bashir, Karadžic, Milosevic en Charles Taylor.

Je kan vandaag de dag niet meer roepen dat je een superieur ras bent, dat je daardoor het recht hebt om anderen te koloniseren, in slavernij te drijven of uit te roeien voor lebensraum. Dus ook de internationale orde wordt minder hiërarchisch, tribalistisch en sociaaldarwinistisch.

De conservatieve poging tot machtsgreep
De conservatieven zijn ongelukkig met deze vooruitgang en willen de wereld terugdraaien. De Britse partij UKIP en andere conservatieven willen het EHRM verlaten, vooral sinds het hof ook Irakezen toestaat om Groot-Brittannië aan te klagen, voor mensenrechtenschendingen in Irak. Groot-Brittannië verliest dus macht.

In Nederland valt Wilders het EHRM en Thierry Baudet alle internationale hoven aan. Baudet twijfelt aan het recht op leven, aan universele mensenrechten en – zoals de Britse conservatieven – is gefrustreerd dat Irakezen ons kunnen aanklagen. Hij wil dat machtige landen andere landen straffeloos kunnen aanvallen. Hij verdedigt deze achteruitgang met flauwe argumenten. Zijn wensen kun je slechts begrijpen als je de gevolgen voorspelt: ze maken nationaal en internationaal recht hiërarchisch, tribalistisch en sociaaldarwinistisch.

VVD-er Joost Taverne wil EHRM tandeloos maken, de Nederlandse staat losmaken van volkenrecht en Baudet juicht dit toe. De VVD wil minder volkenrecht en meer Realpolitik in het buitenlandse beleid. Als zij hun zin krijgen, worden de machteloze individuen zwakker, de staat sterker en machtige staten machtiger.

Rechtspopulisten bestrijden de EU om twee redenen. Ten eerste, de EU dwingt lidstaten mensenrechten te respecteren en dit voorkomt grote nationale machtsverschillen. Ten tweede, de EU dwingt leden om volkenrecht te respecteren. De EU heeft bijvoorbeeld de gezamenlijke houding dat de Palestijnen het recht hebben op een staat en dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn. Conservatieven zijn daardoor ongelukkig omdat de sterkste (Israël) geen territorium van de zwakste (de Palestijnen) kan ontfutselen.

Behalve het anti-EU-sentiment, gebruiken rechtspopulisten ook de islamhaat als instrument. Het islamgevaar is slechts een smoes om haatzaaien te legaliseren, het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet te schrappen, om mensenrechten te ondermijnen en andere regels van volkenrecht te verzwakken, zoals het oorlogsverbod.

De bedenkers van het Oekraïne-referendum willen de EU ontbinden, of tenminste Nederland uit de EU drijven. Zij gebruiken het referendum slechts als experiment om te kijken of ze andere machtsnivellerende veranderingen via referenda terug kunnen draaien. Baudet roept al om referenda tegen Euro, migratie en open grenzen. Daarna zullen de intiatiefnemers referenda tegen andere mensenrechtenverdragen willen en voor het verlaten van internationale hoven en organisaties. Ze streven naar de vroegere ordelijke anarchie – nationaal en internationaal – met als grondrecht het recht van de sterkste. Ze sleutelen aan een tribalistische, hiërarchische en sociaaldarwinistische conservatieve utopie. En ze verkopen haar als bevrijding van de islam, de linkse kerk, de politiekcorrecte multiculturele elite, de verdorven EU, de onderdrukkende VN en de soevereiniteit beperkende internationale hoven.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieInternationaal RechtSofist Factory

One Comment

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Laten we even heel eerlijk zijn m.b.t. de joden.
  Mozes had een moord gepleegd. Hij wist dat dat volgens de Egyptische wetten niet mocht. Maar Egyptenaren aanbaden goden die hij niet mocht.
  Na 10 terroristische aanslagen (Plagen genoemd in de Bijbel) kreeg hij het klaar, nadat hij met z’n volk de Egyptenaren tijdens z’n uittocht had beroofd, veilig in een gebied te belanden waar geen arrestatiebevel van kracht was.
  Maar het gebied was tamelijk onherbergzaam.
  Hij wist echter dat er ergens een land was wat wel vruchtbaar was en er voldoende te eten was.
  Echter er woonden wel 7 stammen. Ook die geloofden niet in zijn god. En hij wist ook zeker dat geen van de stammen bereid zouden zijn hun land aan hem en z’n volk af te staan.
  Hij kreeg toen een goddelijke ingeving dat bestond uit o.m. de 10 Geboden.
  Eén belangrijk gebod was: GIJ zult niet doden!.
  Vervolgens bedacht hij het plan om dus het land in te pikken en zei daarbij dat hij van god te horen had gekregen dat de joden, aangezien die bevolking niet in de god van Mozes geloofden, uitgeroeid dienden te worden. God was namelijk, Hij heeft het wel eens ruiterlijk toegegeven, een naijverige god en Hij kon het niet uitstaan dat er andere goden, die vaak met veel meer waren aan zijn macht tornden, temeer ook omdat er maar een heel klein groepje mensen waren die Hem aanbaden. Het is allemaal te lezen in o.a. Deuteronomium 7.
  Dat gebod: Gij zult niet doden was heel belangrijk. Uiteraard ging het niet om de joden die het niet mochten, want anders zou het nogal raar zijn als God zou bevelen om honderdduizenden mensen uit te roeien.
  Het ging dus om de eis die de joden voorlazen aan de bevolking toen ze er 40 jaar later (Mozes heeft het zelf niet meer meegemaakt) na een tocht van 40 daggen door de woestijn er belandden.
  Er werden duidelijke afspraken gemaakt waar iedereen zich aan dienden te houden. Echter de Kanaänieten ( nu Palestijnen) zijn onmiddelijk begonnen de joden te doden.
  Door deze schending van de afspraken waren de joden dubbel gerechtigd om tot uitroeiing over te gaan.
  En toen ze uiteindelijk geen overlast meer hadden van de autochtone bevolking werd er tevens gezegd dat door het gemene antisemitsche gedrag van die bevolking er nooit vrede gesloten zou worden.
  Tot op de dag van vandaag geldt deze bepaling nog steeds. Sinds ’48 zijn er tienduizenden niet-joden afgemaakt waarbij steeds door allerlei organisaties geprobeerd wordt om vrede te sluiten, terwijl iedereen wel weet dat dat lijnrecht tegen de afspraken ingaat die de joden met hun god hebben gemaakt terwijl de joden zelfs het feit dat god heeft gezegd dat je de bevolking langzaam moet uitroeien, anders krijg je last van wilde dieren geheel hebben gerespecteerd want de bevolking is nog steeds niet geheel uitgeroeid, terwijl het eigenlijk helemaal niet meer nodig is want er zijn nog nauwelijks wilde dieren in het land.
  Maar ondertussen zijn er weer milieuorganisaties die er weer voor pleiten om er voor te zorgen dat er weer meer wilde dieren komen.
  Daarmee willen ze dus op een listige manier proberen om de joden nog langer in de ellende te laten zitten.

Leave a Reply