Skip to content

Rechter Internationaal Gerechtshof geeft Mihai gelijk

Er is net een boek van Antônio Augusto Cançado Trindade verschenen, waar hij hetzelfde beweert als ik in mijn masterscriptie:

 

The Access of Individuals to International Justice

(Oxford Univ. Press, July 2011)

Antônio Augusto Cançado Trindade

This book contends that the right of access to justice (at national and international levels) constitutes a basic cornerstone of the international protection of human rights, and conforms a true right to the Law. It amounts, lato sensu, to the right to the realization of justice. In such understanding, it comprises not only the formal access to a tribunal or judge, but also respect for the guarantees of due process of law, the right to a fair trial, and to reparations (whenever they are due), and the faithful execution of judgments. On its part, the right to an effective domestic remedy is a basic pillar of the rule of law in a democratic society. In its part, the right of international individual petition, together with the safeguard of the integrity of international jurisdiction, constitute the basic foundations of the emancipation of the individual vis-à-vis his own State. This is a domain that has undergone a remarkable development in recent years. It is submitted that the right of access to justice belongs today to the domain of jus cogens. Without it, there is no legal system at all. The protection of the human person in the most adverse circumstances has evolved amongst considerations of ordre public. Such recent evolution has been contributing to the gradual expansion of the material content of jus cogens. Furthermore, the very notion of “victim” (encompassing direct, indirect and potential victims) has been the subject of a considerable international case-law. Victims have had their cause vindicated in situations of utmost adversity, if not defencelessness (e.g., abandoned or “street children”, undocumented migrants, members of peace communities in situations of armed conflict, internally displaced persons, individuals in infra-human conditions of detention, surviving victims of massacres).


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal RechtRechtbank voor Allen

4 Comments

 1. terrorist terrorist

  Ik ga in internationaal recht geloven nadat een verliezer er in geslaagd is de overwinnaar na een gerechtelijke procedure achter de tralies te krijgen.
  Het is nog nooit gebeurd, en ik vrees dat het ook nooit zal gebeuren.
  Een geval uit het Duitsland van de laatste Duitse keizer schiet me weer in gedachten, de keizer wilde een stuk land kopen wat de eigenaar niet wilde verkopen.
  Toen de keizer begon te dreigen was het antwoord ‘er zijn nog rechters in Berlijn’.
  De uitspraak van een Haags hof dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor Szrebreniza doden is ook een goede.
  Er zijn dus fatsoenlijke landen, mar zij lijken de uitzondering te zijn die de machtsregel bevestigt.
  Ik zie dus nog geen rij al dan niet voormalige VS presidenten of Israelische politici voor internationale hoven staan.
  Dat gebeurt pas lang na het faillissement van de VS, lijkt me.
  En dan zijn die criminelen al lang vredig in hun bedden overleden.

 2. Jan Jan

  Ter informatie:

  “De Telegraaf
  di 12 jul 2011, 16:07 | 0 reacties

  ‘Overtuigend bewijs: marteling onder Bush’
  NEW YORK – Er is „overweldigend bewijs” voor marteling onder de vorige Amerikaanse president George Bush. Zijn opvolger Barack Obama moet dan ook opdracht geven tot een diepgravend strafrechtelijk onderzoek.

  Dit stelt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een dinsdag gepubliceerd rapport. De organisatie wijst erop dat de VS volgens de Conventie tegen Marteling verplicht zijn tot strafvervolging over te gaan. Als de VS in gebreke blijven, moeten andere landen die taak op zich nemen volgens het beginsel van de universele jurisdictie, aldus HRW.

  HRW hekelt dat Bush, zijn plaatsvervanger Dick Cheney, minister van Defensie Donald Rumsfeld en CIA-directeur George Tenet ondervragingstechnieken als ‘waterboarding’ hebben goedgekeurd. De verdachte krijgt daarbij het gevoel dat hij verdrinkt. Ook liet het Bushbewind mensen opsluiten in geheime gevangenissen en werden terreurverdachten overgedragen aan landen als Egypte en Syrië, waar zij gevaar liepen te worden gemarteld.

  Obama beloofde in 2009 aantijgingen van marteling door de Amerikaanse overheid te onderzoeken. Tevens stelde hij functionarissen gerust die slechts instructies hadden opgevolgd. Daar zit hem volgens HRW juist het probleem. Het Witte Huis gaf na de aanslagen van 11 september 2001 juristen de opdracht rechtvaardigingsgronden te zoeken voor de omstreden methodes. Daarom horen volgens HRW ook de juridische ‘architecten’ van de martelprogramma’s zoals Alberto Gonzales voor de rechter te komen. Die noemde tijdens de oprichting van kamp Guantanamo Bay de Geneefse Conventies over de behandeling van krijgsgevangenen ‘achterhaald’.

  „President Obama heeft marteling behandeld als een ongelukkige beleidsbeslissing in plaats van als een misdaad”, aldus HRW. ..”

  http://tinyurl.com/69krvok

  &

  “Partij voor de Vrijheid

  Guantanamo Bay – Column

  Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

  De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

  Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

  Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.”

  http://tinyurl.com/67cdqlt

  • Mihai Mihai

   Avoiding Impunity: Broaden Torture Prosecutions

   By Prof Marjorie Cohn

   July 11, 2011 “Jurist.org” — “Nobody’s above the law,” President Barack Obama declared in 2009, as Congress contemplated an investigation of torture authorized by the Bush administration.
   But Mr. Obama has failed to honor those words. His Justice Department proclaimed its intention to grant a free pass to Bush officials and their lawyers who constructed a regime of torture and abuse. Attorney General Eric H. Holder Jr. announced last week that his office will investigate only two instances of detainee mistreatment. He said the department “has determined that an expanded criminal investigation of the remaining matters is not warranted.” Holder has granted impunity to those who authorized, provided legal cover, and carried out the “remaining matters.”

   Both of the incidents that Holder has agreed to investigate involved egregious treatment and both resulted in death. In one case, Gul Rahman froze to death in 2002 after being stripped and shackled to a cold cement floor in a secret American prison in Afghanistan known as the Salt Pit. The other man, Manadel al-Jamadi, died in 2003 at Abu Ghraib prison in Iraq. He was suspended from the ceiling by his wrists, which were bound behind his back. Tony Diaz, an MP who witnessed al-Jamadi’s torture, reported that blood gushed from his mouth like “a faucet had turned on” when al-Jamadi was lowered to the ground. These two deaths should be investigated and those responsible punished in accordance with the law.

   But the investigation must have a much broader scope. More than 100 detainees have died in U.S. custody, many from torture. And untold numbers were subjected to torture and cruel treatment in violation of U.S. and international law. Gen. Barry McCaffrey said, “We tortured people unmercifully. We probably murdered dozens of them during the course of that, both the armed forces and the C.I.A.”

   Detainees were put in stress positions, including being chained to the floor, slammed against walls, placed into small boxes with insects, subjected to extremely cold and hot temperatures as well as diet manipulation, blaring music, and threats against themselves and their families.

   At least three men were waterboarded, a technique that makes the subject feel as though he is drowning. Pursuant to the Bush administration’s efforts to create a link between Saddam Hussein and Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed was waterboarded 183 times. Abu Zubaydah received this treatment on 83 occasions.

   American law has long recognized that waterboarding constitutes torture. The United States prosecuted Japanese military leaders for torture based on waterboarding after World War II. The Geneva Conventions and the U.S. War Crimes Act make torture punishable as a war crime.

   Lawyers in the Bush Justice Department’s Office of Legal Counsel, including John Yoo and Jay Bybee, wrote the torture memos. They redefined torture much more narrowly than the Convention against Torture and the War Crimes Act, knowing interrogators would follow their advice. They also created elaborate justifications for torture and abuse, notwithstanding the absolute prohibition of torture in our law. When the United States ratified the Convention against Torture, it became part of U.S. law under the Constitution’s Supremacy Clause. The convention says, “No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.”

   George W. Bush, Dick Cheney and Yoo have all said they participated in the decision to waterboard and would do it again. Thus, they have admitted the commission of war crimes.

   Maj. Gen. Anthony Taguba, who directed the investigation of mistreatment at Abu Ghraib, wrote, “there is no longer any doubt as to whether the [Bush] administration has committed war crimes. The only question that remains to be answered is whether those who ordered the use of torture will be held to account.”

   Taguba’s question has been answered. None of those lawyers or officials will be brought to justice. Outgoing C.I.A. Director Leon Panetta said, “We are now finally about to close this chapter of our agency’s history.” Ominously, David Petraeus, incoming C.I.A. Director, told Congress there might be circumstances in which a return to “enhanced interrogation” is warranted. That means torture may well continue during Obama’s tenure. This is unacceptable.

   Not only is torture illegal; it doesn’t work and it makes people outside the U.S. resent us even more. High-level interrogators such as F.B.I. agent Ali Soufan have said the most valuable intelligence was obtained using traditional, humane interrogation methods. Former F.B.I. agent Dan Coleman agrees. “Brutalization doesn’t work,” he observed. “Besides that, you lose your soul.”
   Professor Cohn is immediate past president of the National Lawyers Guild. She lectures throughout the world on international human rights and U.S. foreign policy.

Leave a Reply