Skip to content

Wat bedoelen Wilders en Baudet met vrijheid?

Thierry Baudet en Paul Cliteur bedachten voor Wilders argumenten voor het referendum. Hun zesde, oftewel het ‘deontologische argument’, hebben ze bij Immanuel Kant geshopt en het zou Wilders laten giechelen. Want het gaat over de vrijheid.

Het gaat als volgt. Het individu heeft onvervreemdbare rechten als uitdrukking van zijn individualiteit. “Het belangrijkste recht is daarom de persoonlijke autonomie het ‘zelfbeschikkingsrecht’, de vrijheid.” Uit het recht op vrijheid volgt dat “zaken die het leven van het individu bepalen kunnen daardoor eigenlijk niet buiten hem om worden genomen.” Dus gij zult referenda houden.

Of Wilders en Baudet grote vrienden van vrijheid zijn, is nog de vraag. Laten we kijken naar hun andere argumenten.

In zijn interview met Reformatorisch Dagblad bepleitte Baudet een verbod op nieuwe moskeeën en islamitische scholen. Want “waarom zou je onze publieke ruimte verklaren tot neutraal territorium? Die ruimte is gevormd door onze eeuwen­lange cultuur met het christendom als dominante religie.” Sterker nog “we verliezen onze manne­lijkheid, we gaan voor consensus, een vrouwelijke waarde.” Hij wil ook een remigratieprogramma. Dus het vrije individu mag zijn tempels en scholen slopen. En hij mag snel vertrekken.

Als ik het zo lees, verwacht Baudet dat het referendum niet tot een vrouwelijke consensus leidt, maar tot mannelijke christelijke dominantie.

Ook Wilders pleit voor extreme autonomie. Zoals politie die je deur intrapt en je boekenkast van de koran verlicht, je telefoon van je koranapp saneert. Een Chinese firewall, zodat je koranvrij zult surfen. Verbod op moskeeën en islamitische scholen. En administratieve detentie, dus de vrijheid om zonder inmenging van een advocaat of bemoeienis van een rechter in de gevangenis te logeren.

Maar nu serieus. Wat zou het individu de grootste vrijheid geven? Hoe zou hij in zijn eentje de machtige staat op de knieën kunnen krijgen, als de staat zijn individuele schendt? Hoe zou hij de middelvinger kunnen opsteken naar een woeste lynchende meerderheid? Antwoord: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Willen Wilders en Baudet dit versterken? Nee. PVV diende een motie in om dit hof te verlaten en het mensenrechtenverdrag op te zeggen.

In zijn proefschrift pleit Baudet om dit hof tandeloos te maken. Want het beschermt ook rechten van moslims. Hij is bang dat het hof het Zwitserse referendum tegen minaretten ongedaan zal maken. Hij wil graag asielzoekende moslims kunnen deporteren naar regimes die hen martelen. Hij is ongelukkig dat Irakese moslims Groot-Brittannië voor mensenrechtenschendingen in Irak hebben aangeklaagd. Hebben de Irakezen geen autonomie? Mogen zij niet zelf met hun olie spelen? Moeten zij Britse martelingen, verkrachtingen en willekeurige moorden slikken? Natuurlijk, want de Britse autonomie heeft voorrang van rechts.

Baudet wil dat Nederlandse rechters geen rekening meer houden met mensenrechtenverdragen. Want hoe minder mensenrechten je kan afdwingen, hoe vrijer je bent. Hij verzet zich tegen een nieuw Nederlands constitutioneel hof, want dit hof zou de wetten ongeldig kunnen verklaren, als ze je rechten schenden, rechten die in de Grondwet gebeiteld staan. Want hoe meer rechterlijke garanties op mensenrechten, hoe minder autonomie.

Baudet’s rapport zegt dat het individu, via het referendum, ook over buitenlands beleid moet beslissen. Hij pleitte in zijn proefschrift tegen het Internationaal Strafhof. Hij meent dat als je de logische gevolgen van dit hof doortrekt, ook Bill Clinton daar zou moeten beargumenteren dat hij een goede reden had om de belangrijkste Soedanese medicijnenfabriek te bombarderen. Volgens Baudet is de autonomie van de “tienduizenden burgerdoden” en van hun families irrelevant, want de autonomie van machtige staten komt van rechts.

Ook PVV is tegen dit “dubieus en overbodig instituut … [en] zal de regering verzoeken het Internationaal Strafhof te adviseren een ander gastland te zoeken.”

Nicaragua klaagde de VS bij het Internationaal Gerechtshof aan en won. Want de VS legde mijnen in Nicaraguaanse havens en hielp de extreemrechtse paramilitaire Contra’s om terroristische aanslagen in Nicaragua te plegen. Zij verkrachtten, ontvoerden en martelden burgers, vermoordden artsen en bliezen ziekenhuizen op. Baudet vond deze rechtszaak niks en het Internationaal Gerechtshof zou moeten opdoeken. Zijn idee van autonomie voor de individuen in Nicaragua is dus leven onder de dictator Somoza, door de VS in het zadel gebracht en gehouden.

Ook Wilders maakt zich sterk voor autonomie op buitenlands gebied. Volgens hem hebben de Palestijnen geen zelfbeschikkingsrecht. Israël mag de Westelijke Jordaanoever annexeren en de Palestijnse vluchtelingen moeten naar Jordanië oprotten. De conclusies van het International Gerechtshof mag Wilders negeren.

Hebben Baudet en Cliteur goed bij Kant geshopt? Niet echt. Fernando Tesón schrijft in zijn boek ‘A philosophy of international law’ dat Kant’s argument in zijn essay ‘Perpetual Peace’ noodzakelijk tot de conclusie leidt dat internationale hoven moeten bestaan (in Kant’s tijd bestonden die nog niet):

“The theory suggests the creation of compulsory judicial mechanisms to settle controversies …: an International Court of Human Rights, the International Court of Justice, and an International Court of Trade.”

Dus Wilders was blij met een dode mus. De Kantiaanse autonomie past niet in zijn filosofie. Baudet en Cliteur hadden ergens anders moeten shoppen, meer bij Nietzsche’s übermensch en bij Atlas Shrugged van Ayn Rand. Met vrijheid bedoelen ze dominantie.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsOpiniePolitiekRechtbank voor Allen

Be First to Comment

Leave a Reply