Skip to content

Hoe gevaarlijk is Thierry Baudet?

Volgens Roderick Veelo pleegt ‘onverdraagzaam links’ een karaktermoord op Thierry Baudet. Men zou Baudet een fascist en vrouwenverkrachter zonder onderbouwing noemen. Veelo nagelt ook mij aan de schandpaal voor een onaardige tweet. Ik geef toe dat de tweet scherp was, maar zoals elke verdachte, heb ik het recht op verweer.

Ik heb (sinds 2012) al 15 stukken over Baudet geschreven, allemaal inhoudelijke kritiek op zijn ideeën. Het lijkt me daardoor unfair om afgerekend te worden op een tweet.

De lezer zal zich afvragen of 15 stukken over één persoon niet een beetje obsessief is, maar het zal hieronder duidelijk worden waarom ik Baudet’s ideologie al vanaf 2012 als een potentieel gevaar zie.

Ik ben in mijn eerste 20 jaar onder de communistische dictator Ceausescu opgegroeid. De dictatuur heeft twee stempels op mij gezet. Ten eerste: ik heb een sensor voor machtswellust. Ik keek naar de despotische wetten en zag dat ze allemaal één ding gemeen hadden: ze versterkten de macht van de staat en van de tiran (ondanks het feit dat ze verpakt waren in andere smoezen). En zodra iemand nieuwe wetten voorstelt, zie ik meteen hoe deze wetten de machtsrelaties zullen veranderen.

Ten tweede: ik heb een open zenuw voor mensenrechten, omdat ik door hun gebrek zwaar heb geleden. Wie sceptisch over mensenrechten praat, komt aan mij.

Deze twee thema’s – mensenrechten en illegitieme macht – waren ook de thema’s van mijn twee masterscripties. In mijn scriptie in filosofie heb ik betoogd dat individuen staten bij internationale (mensenrechten)hoven moeten kunnen aanklagen. In mijn scriptie in volkenrecht heb ik onderzocht hoe een machtige staat (Groot-Brittannië) een volledige archipel van een weerloze staat (Mauritius) kon stelen.

Toen ik het eerste artikel over Baudet’s boek (‘De Aanval op de natiestaat’) las, rinkelden de alarmbellen meteen. Daarom las ik verder zijn boeken, opiniestukken en interviews.

Zijn ideeën en voorstellen hebben iets gemeen met de wetten onder totalitarisme: in hun werking herverdelen ze de macht in het voordeel van één persoon of groep. Het is waar dat in veel gevallen het legitiem is en zelfs nodig om de macht te herverdelen, vooral als de machtige onrechtmatige macht heeft. Bijvoorbeeld de zwarten onder apartheid en burgers onder dictaturen hebben recht op meer macht. Baudet daarentegen herverdeelt de macht oneerlijk. Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, witte mensen, autochtonen, christenen, rijken, de elite (ja de elite) en de machtige Westerse landen. Alle andere mensen verliezen vrijheid en rechten.

Hij belooft het volk te bevrijden van de elite en van het ‘partijkartel’ die hij als volgt beschrijft: ‘Een zeer kleine groep partijleden – van een select aantal partijen – houdt de touwtjes stevig in handen. Deze kartelleden houden het politieke systeem dicht voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. De kartelleden vormen een gesloten groep van circa 10.000 mensen die meedraaien in een baantjescarrousel.’ Voor een deel ben ik het met hem eens dat de baantjescarrousel in Den Haag stinkt. Zoals hij, wil ik ook de corruptie in Brussel bestrijden. Ik vind sommige van zijn voorstellen sympathiek, zoals open sollicitaties voor leidende functies. Maar de rest van zijn voorstellen geven mij kippenvel.

Baudet is een gevaar voor vrijheid en mensenrechten

Als je de mens wil beschermen tegen de staat en oligarchie, heb je vooral drie middelen, hieronder besproken. Ten eerste: internationale hoven voor mensenrechten, waar burgers staten op de knieën kunnen krijgen. Bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit Hof wordt in de rest van de wereld bewierookt. Canadees John Peters Humphrey (de schrijver van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) noemde het Europese systeem ‘the most sophisticated of all contemporary instruments for the international protection of human rights’. Braziliaan Cançado Trindade is nu rechter bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), maar in zijn vorige functie als president van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten deed hij alles om zijn hof meer zoals het Europese te maken. Cançado Trindade schrijft met ontzag en adoratie over het EHRM.

De Nederlander is gebrainwasht dat onze vrijheid, democratie, rechtsstaat en mensenrechten het resultaat zijn van onze superieure cultuur en wijsheid. In realiteit verhief het EHRM Europa. Net in 2012 heeft het Hof de persvrijheid verbeterd in de zaak van De Telegraaf tegen Nederland. Volgens gerenommeerde jurist Bert Swart heeft het Nederlandse strafrecht onder invloed van het Hof diepe veranderingen ondergaan: het werd minder naïef, werd volwassen en geraffineerd; het kwam in contact met nieuwe ideeën en concepten; het werd gedwongen tot internationale normen van eerlijk proces. Terwijl Europa homo’s (zoals Alan Turing) in de jaren 50’ chemisch castreerde of opsloot, zorgde het Hof dat de Europese homo’s nu de beste rechten in de wereld hebben. Het Hof beëindigde lijfstraffen, dwangarbeid en servituut; damde foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing in. Omdat het Hof Europa bijstuurde staan de meeste Europese landen in de top 10 op de lijsten van rechtsstatelijkheid, corruptieloosheid, democratie en geluk. Daardoor staat Nederland in de ‘rule of law’-index op de 5e plek, in contrast met de VS (die niet meedoet met internationale mensenrechtenhoven) die op de 18e plek staat.

Baudet (samen met Wilders, Theresa May en Viktor Orbán) wil het EHRM – deze leeuw van de mensenrechtenjungle – tandeloos maken of helemaal afschieten.

Ten tweede: je hebt veel macht en vrijheid omdat volkenrecht direct binnen Nederlands recht werkt. Daardoor kan jij je mensenrechten bij een rechter opeisen. Daarom hebben bijvoorbeeld vrouwen de elite van de SGP kunnen dwingen om hen gelijk te behandelen, terwijl het partijkartel weinig voor hen deed. Baudet daarentegen wil dat jij je rechten uit mensenrechtenverdragen niet meer bij de rechter kunt afdwingen.

Ten derde: een constitutioneel hof, dat nu nog niet bestaat maar er loopt een wetsvoorstel over. Bij dit hof zou je als burger de wetten kunnen aanvechten als ze jouw rechten uit de grondwet schenden. Ik heb begrepen uit een toespraak van Baudet dat hij een dergelijk hof afwijst.

Mijn mensenrechten zijn slechts veilig als er voldoende mensen om mij heen geloven en beloven dat deze rechten bestaan. Baudet daarentegen ontkent dat er universele mensenrechten bestaan. Hij maakt dus mijn rechten minder veilig, vooral omdat zijn scepticisme gepaard gaat met een aanval op de instituties die mijn rechten garanderen.

Dus Baudet geeft de elite en de staat juist meer illegitieme macht en zorgt dat mensen vrezen voor hun vrijheid en rechten. Zoals Donald Trump, belooft hij het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken.

In zijn opiniestukken en interviews klinkt hij net zo unheimisch. Hij schreef een stuk met de titel ‘Discriminatie als deugd’ als ode aan discriminatie: want je moet trots zijn op je cultuur; trots zijn betekent onderscheid maken (discrimineren); dus discriminatie is goed. Hij wil vooral de moslims discrimineren, hen verbieden om scholen en moskeeën te bouwen. Hij wil allochtonen stimuleren te vertrekken en remigratie als ‘alternatieve straf’ invoeren. Want – dixit Baudet – de elite verdunt de Nederlandse bevolking ‘homeopathisch met alle volkeren van de wereld’. Dus Baudet is een Wilders in pianokleren.

Maar dat hij zulke dingen in het openbaar mag roepen, vindt hij onvoldoende. Hij wil ook het aanzetten tot haat legaliseren. Wat wil hij nog extremer kunnen schreeuwen?

Hij kan haatzaaien slechts legaliseren als hij een aantal verdragen opzegt (en dat weet hij heel goed). Bijvoorbeeld het Rassendiscriminatieverdrag en het Europees Mensenrechtenverdrag. Om het Europees Mensenrechtenverdrag te kunnen opzeggen, moet men ook de EU verlaten. Als je doordenkt hoe zijn plannen zullen uitpakken, zie je dat de Nederlander dezelfde bescherming zal hebben als de Rus onder Poetin.

Bovendien verstoort aanzetten tot haat onrechtvaardig de machtsbalans. Als politici continu roepen dat allochtonen fanatiek, inferieur en crimineel zijn (zoals ze tijdens de verkiezingscampagne deden), beïnvloedt deze hetze mijn vrijheid, veiligheid, welzijn en economische welvaart. Echter als Kuzu roept dat de autochtonen niet deugen, lacht iedereen hem uit. Dus legale laster leidt tot een onrechtvaardige verdeling van de sociale goederen, zoals geld, macht, vrijheid en rechten. Baudet speelt vals.

Baudet schept oppressie in Internationaal Recht

In 1945 bezetten Russische troepen Roemenië en legden ons een communistische dictatuur op, die we pas in 1989 met duizenden geofferde levens konden opdoeken. Daarom ben ik allergisch voor illegitieme macht in volkenrecht. Ik begin te krijsen als machtige landen hun wil aan machtelozen opleggen.

De koloniale machten hebben de basis van het huidige volkenrecht in hun eigen voordeel gelegd. Daardoor is bijvoorbeeld het ICJ onvoldoende ontwikkeld en kan Mauritius Groot-Brittannië niet dwingen om de Chagos-archipel terug te geven. Er is geen verschil tussen de Sovjetbezetting van Oost-Europa en de Britse bezetting van Chagos.

Met veel moeite begon het volkenrecht te kenteren van een recht van de sterkste naar ‘rule of law’, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Men verbood slavernij, oorlog, apartheid en kolonialisme. Landen sluiten hedendaags ontelbare verdragen af en lossen steeds meer ruzies via internationale hoven op.

Deze vooruitgang gaat langzaam maar zeker. Met een beetje geluk zal het Internationaal Strafhof regeringsleden straks kunnen berechten voor illegale oorlogen. Als iemand zoals Tonny Blair over 10 jaar Irak illegaal binnenvalt, zal hij dit aan een rechter moeten uitleggen.

Baudet daarentegen wil ook het Strafhof ontmannen. Als men zijn voorstellen doorvoert, kunnen Westerse landen andere landen aanvallen, voor elke arbitraire reden, voor olie, macht of voor een archipel. Hij is ook bedroefd dat steeds meer landen hun geschillen verplicht bij het ICJ beslechten. Baudet wil het volkenrecht uit de tijd toen de koloniale machten de wereld onderling verdeelden.

Dus, zoals de wetten onder Ceausescu zijn greep op het land vergrootten, veranderen de maatregelen van Baudet de wereld in een hiërarchische wereld, waar het recht van de sterkste heerst. Machtswellust is de grootste gemene deler in de Baudetiaanse theorie. En zoals Ceausescu, verkoopt hij zijn Machiavellisme als verlossing van het volk.

Politici zijn legitieme doelen

Baudet is een politicus en onderdeel van de macht. Daardoor mag ik hem verbaal aanvallen, want zoals het Europees Hof zei: de politicus ‘inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance.’ Professor Dirk Voorhoof vatte de houding van het Hof als volgt samen: ‘Members of parliament, local politicians, governments, public authorities or public figures in general have to accept even sharp criticism, sometimes expressed in a harsh or hostile tone.’ Het is dus de taak van de politicus om bestreden te worden.

In conclusie

Ik heb voldoende rationele legitieme redenen om Baudet’s ideologie gevaarlijk te vinden, voor mijn rechten, voor de rechten van alle Nederlanders en van veel andere mensen in de wereld. Hij probeert mij dingen te ontnemen, waar ik veto over heb en hij niks over te piepen heeft.

Annieke Kranenberg – de ombudsvrouw van de Volkskrant – schreef: ‘Het wordt tijd dat de krant zich verzet. Als journalistieke waakhond, die opkomt voor feiten, voor nuance, voor fundamentele rechten en voor de ‘verdrukten’ in de breedste zin van het woord. Die extreme opvattingen serieus neemt en waakt voor het normaliseren van het ontoelaatbare.’ Dus als journalist blaft Roderick Veelo onder de verkeerde boom.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsRechtbank voor Allen

25 Comments

 1. Herbert Herbert

  Goed stuk. Dit zouden de mensen die achter Baudet marcheren moeten lezen en boven hun bed moeten hangen. En dan iedere dag herlezen. Dat is zinvoller dan iedere dag staand het Wilhelmus zingen.

  Overigens heb ik hetzelfde gevoel maar gelukkig heb ik nooit onder een communistische dictatuur geleefd.

 2. Alexandra Maas Alexandra Maas

  Het neo-kolonialisme en imperialisme neemt weer de macht, en mensen zijn, door welvaart, murw geworden . “geef het volk brood en spelen” en dirigeer ze vervolgens een oorlog in door ze bang te maken dat ze brood en spelen verliezen als een ander óok brood en spelen wil.

 3. Peer Peer

  Keurig stuk. Volledig mee eens. Luister het volgende fragment eens (mocht je dit nog niet eerder hebben gehoord). https://m.soundcloud.com/amsterdamfm/de-vluchtweek-donderdag-17-september-2015

  Luister vanaf 1 uur 10 minuten. Baudet: “Ik wil niet dat Europeanen op Afrikanen gaan lijken. Ik wil een blank en dominant Europa (geen verschuiling mogelijk achter: ‘Ik bedoelde cultureel).”

  Gisteren op 4chan gelezen. Gasten die bezig zijn met de JFvD hadden gesprek hierover dat ze als dood waren dat dit fragment naar boven kwam. Verder is de PR van Baudet behoorlijk georganiseerd, krijgt propaganda steeds meer vormen en zo ook de beweging als geheel.

  • Pax Pax

   Ik ben zelf donker en kom uit Ghana. Maar dit fragment bevat m.i. niets schokkends. Hij zegt duidelijk cultureel blank. Overigens klopt het beeld dat hij schetst over hoe Afrikanen over eu denken. Een oneindige stroom willen stoppen is niet racistisch.

 4. Diederik Diederik

  Gevaarlijke ideeën zijn op zichzelf niet gevaarlijk. Baudet heeft immers niet de macht om het Europees mensenrechtenverdrag of onze grondwet naar zijn wensen aan te passen? Hij kan wel meer willen.

 5. wanpiepel wanpiepel

  Het is jammer dat het kwaad al geschied is. De ongelukkige tweet is opgepakt door Roderick Veelo die als journalist/publicist een veel groter bereik heeft dan mihai.nl

  Bovenstaande verdediging zal voor de vaste lezers van deze blog en de volgers op Twitter bevredigend zijn, maar de tweet blijft intussen wat het was : een schot in eigen voet.

 6. Nevil Nevil

  Goed stuk, ik vind het alleen spijtig dat er geen bronnen vermeld worden. Aan de ene kant denk ik dan: hij heeft 15 artikelen er over geschreven, dus het kan best kloppen. Maar aan de andere kant wordt er 0,0 bewijs of bronnen geleverd (over het EHRM). Dus ik blijf skeptisch over deze feiten.

  Daarnaast zijn de vergelijkingen met Wilders en Trump naar mijn mening behoorlijk overtrokken. Hij is bij lange na geen onruststoker als deze mannen, en vele malen optimistischer in toon en inhoud, maar wellicht kan dit veranderen als hij meer macht krijgt. De toon van het artikel is in mijn ogen te paniekerig en soms wat vergezocht.

 7. Peer Peer

  Hebt u enig inzicht in zijn achterban en organisatie van de JFvD. Daarmee bedoelt: alles wat min of meer in het gesloten circuit van 4chan en discord zich afspeelt? En wat in mijn ogen zeer verontrustende vormen aanneemt.

 8. Mihai Mihai

  Sommige reageerders hebben bronnen gevraagd. Hier komen ze:

  Baudet wil van internationale hoven papieren tijgers maken of afschaffen.

  Bron 1: Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie:

  “Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement; en de organisaties die de soevereiniteit ondermijnen (zoals de EU, het Internationaal Strafhof, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) dus te hervormen of te ontmantelen.”

  Bron 2: Thierry Baudet ‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4 ‘Supranationale Gerechtshoven’

  Zijn motivatie en argumenten heb ik hier behandeld:
  http://njb.nl/blog/import/thierry-baudet-versus-mensenrechtenhoven.9764.lynkx
  http://www.mihai.nl/2012/11/26/thierry-baudet-bill-clinton-en-het-icc/
  http://www.mihai.nl/2013/01/27/thierry-baudet-versus-internationale-hoven/
  http://www.joop.nl/opinies/is-thierry-baudet-de-tweede-machiavelli

  Baudet ontkent het recht op leven en de universele mensenrechten (‘De aanval op de natiestaat’ hoofdstuk 4):
  http://www.mihai.nl/2013/02/08/drogredenaar-thierry-baudet/
  http://www.mihai.nl/2013/02/02/thierry-baudets-ongezond-scepticisme/

  Baudet wil het aanzetten tot haat legaliseren:
  Thierry Baudet. (2012, 30 november). Je moet kunnen beledigen of spotten;. NRC Handelsblad. Hier vind je een link naar zijn stuk:
  http://www.mihai.nl/2012/12/02/vrijheid-van-meningsuiting-eist-meer-dan-vrijheid/

  De ode aan discriminatie heb ik hier besproken:
  https://www.joop.nl/opinies/thierry-baudet-kan-niet-goed-discrimineren

  • pieter kamp pieter kamp

   Klopt helemaal, Zemmour legt in Le Suicide Francais uit hoe dat hof bijdroeg aan die zelfmoord.
   De rest van de beweringen lijkt me onzin.

 9. pieter kamp pieter kamp

  Ik ben letterlijk lid van de eerste uren van FvD, sinds september.
  Ik wil mijn land en cultuur terug, beiden grotendeels verdwenen.
  Wat jij daarbij kwijt zou raken is mee een raadsel, sinds de eerste niet aristocratische republiek ter wereld begon waren wij tolerant, maar, tot de EU etc., nooit zo tolerant dat we geen baas in eigen huis meer waren.
  Dat is nu wel het geval, in dec 2012 raakten we de zeggenschap over onze begroting kwijt, en begon de afbraak van ons sociale land.
  Zo hebben we ook niets meer te vertellen over immigrratie, en kunnen ‘Turken’ Erdogan ‘onze president’ noemen, en met Turkse vlaggen zwaaien voor een machtbeluste gek in een ver land.
  Die gek claimt dan ook nog zeggenschap over Nederlandse burgers, en Knoops beweert dat wij dat volgens het Europese Hof niet eens kunnen tegenhouden.
  De economische gevolgen van de politieke ramp euro zien misschien alleen niet gehersenspoelde economen, waartoe ik mezelf reken.
  De macht die deze economische ramp aan banken geeft wordt bij FTM uitgelegd door Engelen, wie het wil lezen kan gratis lid voor een maand worden.
  Ik ben er ook woest over dat een oud kinderfeest niet meer zonder ME gevierd kan worden.
  Baudet ageert tegen al dit soort zaken, het is hoogste tijd.
  Over ons nepnieuws, mooi dqt maan 25% van de homo aanvallen van Moslims komen, zou je zeggen.
  Maar als je even bedenkt dat Moslims nog maar 5% van de bevolking uitmaken is het per hoofd wel vijf keer zo veel.’,
  Dan het Deense voorbeeld ‘wij zijn geen Denen, wij zijn Moslims’, en nu een Turken partij, die openlijk roept dat integratie niet hoeft.
  En een UVA docent van Indiase afkomst die hier sinds 2012 is, maar onze taal niet beheerst, maar wel meent een provocerende brief bij de JOOP PvdA propaganda site.
  In Frankrijk begon de stadsguerilla, ik hoop niet dat het hier zo ver komt voor anti EU politici de meederheid krijgen.
  Eric Zemmour in Frankrijk voorspelt burgeroorlog, gevolgd door deportatie.
  Ik moet zeggen dat Frankrijk sinds de ernstige banlieue onlusten van 2005 niets heeft gedaan.

 10. pieter kamp pieter kamp

  Ik heb je verhaal nog eens gelezen, uiterst merkwaardig hoe iemand zich niet los kan maken van eerdere ervaringen, zozeer dat elke rationaliteit ontbreekt.
  Je ziet bij Han van der Horst hetzelfde, zodra het woord nationalisme valt, ziet hij de gaskamers al weer gebouwd worden.
  Er zijn inderdaad overeenkomsten nu hier met de Weimar republiek, wij worden door Schulzes en Junckers geregeerd, in de Weimar Republiek waren VS bankiers als Dawes en Young de baas.
  In Weimar waren groepen die heulden met de buitenlanders, dat is bij ons nu ook zo.
  Hoe een historicus, en ook een fillosoof, dat allemaal niet kunnen zien, huiveringwekkend.
  Hetzelfde geldt voor verdere politisering van de rechtspraak, zoals dat al bestaat in de VS, nog minder democratie.
  Bij Thepostonline stond dan ook een artikel van een student Koreastudies, al weer een wetenschap er bij, maar toch leek dat hout te snijden ‘wat doorgaat voor links (maar neoliberaal is) is in een diepe identiteits crisis’.

  • Frans Blommensteijn Frans Blommensteijn

   Leer eerst eens een betoog opzetten ipv raaskallen wat je nu doet; Pieter jij kakelt als een kip zonder kop.

   Frans Blommensteijn

 11. pieter kamp pieter kamp

  Voor wie nog frans kan lezen, uit het debat van gisteravond, bij BFM te zien

  Légèrement moins eurocritique, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu’il fallait transformer le projet européen en “renégociant les traités”. “Jamais personne n’a dit à madame Merkel: ‘nous ne sommes pas d’accord avec ce que vous proposez'”, a répondu le candidat de La France insoumise à François Asselineau, qui lui faisait remarquer qu’aucune négociation n’était possible avec l’Allemagne sur les règles budgétaires européennes.

  Dat is dan de euro afschaffen.
  Dan hebben we onze soevereiniteit al een heel stuk terug, dan Schengen nog, vrij verkeer van personen weg.
  De Indianen verhalen over de ramp daarvan zijn onzin, de laatste keer dat ik bij een grensovergang m’n pas moest laten zien was in 1980.

 12. wanpiepel wanpiepel

  Ephimenco op 18 april 2017 in Trouw:

  “Als je verder graaft, blijkt Joop.nl van de publieke omroep een ware haatcampagne tegen de leider van ­Forum voor Democratie te voeren met stukken die titels dragen als: ‘Thierry Baudet is Wilders in schaapskleren’, ‘Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtengoed van Thierry Baudet’ of ‘Hoe gevaarlijk is Thierry Baudet?’. Kennelijk heeft men bij de geradicaliseerde Vara-site niets van het Fortuyn-drama geleerd.

  Met Joop.nl faciliteert de omroep een haatsite die het vooral van armzalige bloggers en tweederangscolumnisten moet hebben. Om dit medium te financieren beweert de Vara geen subsidie maar contributie van leden te gebruiken. Als dat waar is, moeten Vara-leden zich realiseren dat ze met hun centjes een haatsite in leven houden.”

  Bron: https://www.trouw.nl/opinie/joop-nl-is-een-vara-haatsite~af4705fd/

 13. Toufik Toufik

  Ik haakte al af bij “Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, witte mensen, autochtonen, christenen, rijken, de elite….”

  Totaal geen bewijs voor. Jammer dat je continue de democratie probeert te ondermijnen en jezelf te verstoppen achter ‘mensenrechten’ en een natie wilt horen omdat er o.b.v. democratische verkiezingen beleid wordt gemaakt. Je vertoont zelf meer gevaarlijke communistische trekjes dan degene die je ervan beticht.

  Los van dat je geen bewijs hebt voor je beschuldigingen neemt dit niet het feit weg dat de samenleving enkel heeft geprofiteerd van “mannen, witte mensen, autochtonen, christenen, rijken, de elite…..”. Deze groepen hebben door de eeuwen heen een hoog ontwikkelde samenleving opgebouwd. En dat er verschil is heet kapitalisme. Dat jij je daaraan stoort is wederom een bewijs dat je communistische trekjes hebt. Ik herken ze snel, mijn culturele achtergrond kruipt ook continue in dit soort slachtofferrol.

  Cijfers liegen er niet om. De 2-3 miljoen niet-westerse migranten zijn sterker vertegenwoordigt in de bijstandscijfers dan de 13 miljoen autochtonen. Dit gegeven niet durven te benoemen, ervan wegkijken en iedereen die dit benoemt bestempel als racist, fascist, communist, tiran etc… is een schending van de mensenrechten van de 13 miljoen autochtonen die elke dag keihard aan de slag moeten om zorg te bieden aan de minder bedeelde, gemotiveerde en gekwalificeerde medeburgen.

  Ik walg van zulke types als jou.

 14. Sven Sven

  Diegene die dit stuk heeft gelezen is juist de persoon die haat predikt. Lachwekkend.

Leave a Reply