Skip to content

PVV medeplichtig aan oorlogsmisdaden

PVV stelde Kamervragen over het evenement van Palestina-supporters “Palestine & the ICC Paralysis: Is Justice still Possible for Palestinians?”, op 23 Mei. PVV wil dat Nederland niet meebetaalt en afstand neemt van het evenement. Ik zal hieronder aantonen dat de Palestina-supporters gelijk hebben: Het Internationaal Strafhof (ICC) is het laatste redmiddel.

Nederzettingen zijn illegaal en een oorlogsmisdaad

De Nederlandse “Wet internationale misdrijven” beschouwt nederzettingen in bezet gebied als een zware oorlogsmisdaad.(1)“het overbrengen door de bezettende mogendheid van haar eigen burgerbevolking naar bezet gebied wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf … Continue reading Als Wilders premier zou zijn, België zou bezetten en daar nederzettingen met Nederlandse kolonisten zou bouwen, zou hij levenslange gevangenis kunnen krijgen. Meer dan honderd landen hebben zulke wetten, inclusief de landen die altijd in de top 10 van rechtsstatelijkheid staan.

En als Nederland Wilders dan niet zou berechten, zou het ICC het doen. Want het hof beschouwt als oorlogsmisdaden de “rechtstreekse of indirecte verplaatsing door de bezettende mogendheid van delen van haar eigen burgerbevolking naar het bezette grondgebied, of de deportatie of het verplaatsen van de gehele of een deel van de bevolking van het bezette grondgebied binnen dat grondgebied of daarbuiten.” Daarom wilde Israël geen lid van ICC worden.

Dit is geen grap. Fatou Bensouda, de voormalige aanklaagster van het ICC, vroeg de rechters toestemming om onderzoek te doen naar de oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden. Tussen andere oorlogsmisdaden, betoogde de aanklaagster dat ze een redelijke basis had te geloven dat ICC de nederzettingen als oorlogsmisdaden kan berechten. En de rechters gaven haar het groene licht om rechtszaken te beginnen.

Al eerder dan dit bovengenoemde rechtelijke fiat, schreef Simon Mckenzie een prachtig boek daarover: Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court. Hij schreef:

“There is little doubt that Israel is in breach of fundamental international legal obligations by continuing its programme of settlement in the West Bank. Because of the dire impact that a programme of transfer of population and the unlawful appropriation of property has on civilian populations in occupied territory, both practices have been prohibited by international humanitarian law. The consequence for civilian populations in occupied territory is also the reason why both practices are classed as war crimes punishable by the ICC; making apparent their classification as some of the ‘most serious crimes of concern to the international community’.”(2)McKenzie, S. (2020). Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court. Routledge. p. 214

Hebben Palestijnen andere middelen?

Waar kunnen de Palestijnen anders hun gelijk halen? Israël is niet onder de indruk van rationele argumenten. De hele wereld is al een halve eeuw doof voor hun deugdelijke argumenten. Ook de Israël-supporters in het Westen zijn niet voor rede vatbaar, zien we aan hun opiniestukken, die alleen drogredenen bevatten. Hun drogredenen verlammen de lezers zodat er geen druk op Westerse regeringen bestaat om onze juridische plichten te vervullen. Alle landen hebben namelijk drie juridische plichten: 1. Israël NIET te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen.

Kunnen de Palestijnen bij Israëlische rechters terecht? Nee. Deze maand nog meende het Israëlische Hooggerechtshof dat Israël meer dan duizend Palestijnen mag verdrijven. De Israëlische professor Eliav Lieblich toonde aan dat het Hof het volkenrecht verdraait. Dus ook de Israëlische rechters zijn partijdig.(3)Zie ook: Kretzmer, D. (2002). The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. State University of New York Press.
En ze zijn ook beperkt door de partijdige Israëlische wetten.

Dus de Palestijnen kunnen Israël niet met rationele argumenten overtuigen, de Westerse landen verzuimen hun juridische plichten en de Israëlische hoven spelen vals. Er blijft dus slechts één hoop over, dat het ICC de Israëlische oorlogsmisdaden stopt. Dan is de enige juiste Kamervraag waarom niemand de PVV’ers aanspreekt voor hun steun aan de oorlogsmisdaden?


Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1 “het overbrengen door de bezettende mogendheid van haar eigen burgerbevolking naar bezet gebied wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of boete vd 6e categorie.”
2 McKenzie, S. (2020). Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court. Routledge. p. 214
3 Zie ook: Kretzmer, D. (2002). The occupation of justice: the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. State University of New York Press.
Published inBeste BlogsInternationaal RechtPolitiekRechtbank voor Allen

One Comment

  1. Reax Reax

    Het zou helpen als soevereine staten het lef hebben om een reactie te geven die niet wordt beïnvloed door emotionele, niet-zakelijke afwegingen.

    Ooit was Nederland misschien de aangewezen plek voor het ICC. Neutraal, koelbloedig, objectief. Zo verlokkelijk. Het Nederland van nu staat daar ver van af. De jarenlange heerschappij van Ruttes VVD droeg alleen maar bij aan de afbreuk van dat ideaalbeeld.

Leave a Reply