Skip to content

PVV, SGP en ChristenUnie zijn medeplichtig aan oorlogsmisdaden

PVV, SGP en ChristenUnie stelden Kamervragen omdat de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq bezocht, die door Israël als terreurorganisatie is bestempeld, samen met 5 andere NGO’s. We zien hier hoe het Westen de Palestijnen onderdrukt: bij elke scheet van Israël stelt men Kamervragen, maar niemand spreekt de Israël-supporters aan op hun steun van Israëlische oorlogsmisdaden.

Er is geen enkel bewijs

De Amerikaanse Orde van Advocaten (ABA) stuurde de Israëlische regering een protestbrief omdat men deze NGO’s zonder enig bewijs van terrorisme beschuldigde: “Een aantal organisaties en functionarissen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat deze aanduidingen zijn gedaan op basis van vage of niet-bevestigde beschuldigingen en gericht zijn op legitieme mensenrechtenactiviteiten.” Dit is in strijd met de rule of law en schendt mensenrechten.

Ook Michelle Bachelet, de VN Hoog Commissaris voor de Mensenrechten, noemde de Israëlische actie een aanval op mensenrechtenverdedigers, op de vrijheid van vereniging, van meningsuiting en op het recht op inspraak. Bachelet eiste dat Israël deze benoeming onmiddellijk terugdraaide. Ook andere VN-experts op gebied van mensenrechten veroordeelden deze beschuldiging, samen met Amnesty International en Human Rights Watch.

Hoekstra zelf vertelde de reporters: “Er is geen enkele Europese staat – noch de Verenigde Staten – die tot dezelfde conclusies is gekomen als Israël. Als er bewijs is, dan moeten we het zien. Een beschuldiging op zich kan nooit voldoende zijn voor een rechtsstaat.” PVV, SGP en ChristenUnie, die altijd roepen dat Israël de enige rechtsstaat in het Midden-Oosten is, geven niets om de rechtsstaat.

Nederzettingen zijn illegaal en een oorlogsmisdaad

Dus elke ongefundeerde Israëlische beschuldiging veroorzaakt heisa. Maar niemand zegt iets over het feit dat Westerlingen de evidente Israëlische oorlogsmisdaden steunen. Bijvoorbeeld de Nederlandse “Wet internationale misdrijven” beschouwt nederzettingen in bezet gebied als een zware oorlogsmisdaad. Als Mark Rutte de Westelijke Jordaanoever zou bezetten en daar nederzettingen zou bouwen, zou hij levenslange gevangenis kunnen krijgen. Meer dan honderd landen hebben zulke wetten, inclusief de landen die altijd in de top 10 van rechtsstatelijkheid staan (zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Ierland).

En als Nederland Rutte dan niet zou berechten, zou het Internationaal Strafhof (ICC) het doen. Want het hof beschouwt als oorlogsmisdaden de “rechtstreekse of indirecte verplaatsing door de bezettende mogendheid van delen van haar eigen burgerbevolking naar het bezette grondgebied, of de deportatie of het verplaatsen van de gehele of een deel van de bevolking van het bezette grondgebied binnen dat grondgebied of daarbuiten.” Daarom wilde Israël geen lid van ICC worden.

Dit is geen grap. Fatou Bensouda, de voormalige aanklaagster van het ICC, vroeg de rechters toestemming om onderzoek te doen naar de oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden. Tussen andere oorlogsmisdaden, betoogde de aanklaagster dat ze een redelijke basis had te geloven dat ICC de nederzettingen als oorlogsmisdaden kan berechten. En de rechters gaven haar het groene licht om rechtszaken te beginnen.

Al eerder dan dit bovengenoemde rechtelijke fiat, schreef Simon Mckenzie een prachtig boek daarover: Disputed Territories and International Criminal Law: Israeli Settlements and the International Criminal Court. Hij schreef: “Er is weinig twijfel dat Israël fundamentele internationale wettelijke verplichtingen schendt door zijn vestigingsprogramma op de Westelijke Jordaanoever. Vanwege de ernstige gevolgen van de bevolkingstransfer en de illegale inbeslagneming van eigendom heeft op de burgerbevolking in bezet gebied, zijn beide praktijken verboden. De gevolgen voor de burgerbevolking in bezet gebied is ook de reden waarom beide praktijken worden gezien als een van de meest ernstige oorlogsmisdrijven.” Onlangs heeft Israël echter 4000 nieuwe huizen in de illegale nederzettingen goedgekeurd.

Andere oorlogsmisdaden

Deze maand meende het Israëlische Hooggerechtshof dat Israël meer dan duizend Palestijnen mag verdrijven. De Israëlische professors Eliav Lieblich en Yaël Ronen toonden aan dat het Hof het volkenrecht verdraait. Lieblich noemde het vonnis ‘Wrong to the Core.’ Ook de vooraanstaande Israëlische rechtsgeleerden Yuval Shany, David Kretzmer en Eyal Benvenisti hebben de rechters verteld dat verdrijving een oorlogsmisdaad is. Maar de rechters, waarvan één zelf in een illegale nederzetting woont, waren doof.

Omgekeerde wereld

Een rechtsstaat respecteert het recht. Alle landen hebben drie juridische plichten: 1. Israël NIET te helpen om bezet gebied te annexeren. 2. Te zorgen dat Israël humanitair recht respecteert. 3. De Palestijnen te helpen om hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen. Maar in plaats om de bezetter op zijn oorlogsmisdaden te veroordelen, proberen PVV, SGP en ChristenUnie de mensenrechtenorganisaties te vernietigen. Deze partijen beschadigen de rechtsstaat.

Als de Palestijnse NGO’s verbanden met terrorisme zouden hebben, zou het Westen onmiddellijk de steun stoppen en hen veroordelen. Daarentegen spreekt niemand PVV, SGP en ChristenUnie aan voor hun steun aan de Israëlische oorlogsmisdaden. Dit is een van de manieren waarop het Westen de Palestijnen vervolgt.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpiniePolitiek

Be First to Comment

Leave a Reply