Skip to content

Parlement haat Palestijnen

André Nollkaemper, de juridische adviseur van het kabinet en decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij UVA, betoogde in een opiniestuk in het NRC dat Nederland de Palestijnse staat moet erkennen. Het viel me op dat zijn juridisch gestaafde voorstellen als moties in de Tweede Kamer zijn verworpen. Dit suggereert dat onze parlementariërs een anti-Palestijnse bias hebben.

Nollkaemper vertrekt van twee premissen. Ten eerste, dat Israël de Palestijnen al 54 jaar illegaal bezet. Ten tweede, dat de Israëlische regering apartheidsbeleid voert. Hij concludeert dat “Israël met de bezetting en het apartheidssysteem in strijd handelt met een van de meest fundamentele normen, waarop de internationale rechtsorde na de Tweede Wereldoorlog is gegrond: het recht op zelfbeschikking.”

Bovendien, zei het Internationaal Gerechtshof dat alle staten en de internationale gemeenschap twee juridische plichten hebben: “Deze moeten zich onthouden van alles wat het voortbestaan van de situatie steunt, en moeten actief samenwerken om de situatie te beëindigen.”

Hij stelt de volgende stappen voor: 1. Nederland moet de Palestijnse staat erkennen, zoals 144 andere staten. 2. Men moet druk op Israël oefenen, zoals de EU-Associatieverdrag met Israël en de militaire coöperatie uitstellen. 3. Men moet de Palestijnse staat materieel steunen.

Nollkaemper zegt juridisch hetzelfde als in zijn officiële advies aan de regering uit 2013, maar deze keer geeft hij stelligere oplossingen. Zijn advies lijkt op een brief van 13 hoogleraren in volkenrecht aan het kabinet en met het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, beiden uit 2013. Binnen juridische kringen is dit logisch. Dus zowel de regering als de politici weten allang wat het volkenrecht gebiedt. Dan is de vraag waarom de Westerse landen hun juridische plicht verzuimen?

We vinden het antwoord in het Parlement. Na het recente gewelddadig conflict hebben sommige Kamerleden moties ingediend, die precies hetzelfde opperen als Nollkaemper. Hieronder alle verworpen moties:

Verworpen: een motie om de Palestijnse staat te erkennen. Verworpen met 86 stemmen tegen (64 stemmen voor).

Verworpen: een motie dat Nederland bij de EU-top aankaart dat Israël geen Palestijns gebied mag annexeren. Let op, het volkenrecht verbiedt annexaties van bezet gebied, dus de Kamer handelt in strijd met volkenrecht en met de Nederlandse grondwet.

Wat weet mevrouw Caroline van der Plas van BBB van annexaties? Ze heeft geen volkenrecht gestudeerd, maar havo. En ze schreef artikelen over varkens. Met welke expertise en bevoegdheid verdeelt zij territoria? Zou u het slikken dat een varkensfluisteraar uit Gaza zou beslissen dat Duitsland Nederland mag inlijven?

Verworpen: een motie om alle oorlogsmisdaden te bestraffen. Waarom zou iemand oorlogsmisdaden dulden? Stelt u zich voor dat twee burgers vechten. De eerste burger steekt een mes in de buik van de tweede en de tweede schiet de eerste neer met een pistool. Een bijstander wil hen voor een rechter slepen, om te beslissen wie misdaden pleegt, wie begonnen is, wie de schuldige is, wie zich verdedigde, wie welke rechten heeft. Maar omstanders roepen: “Nee, geen rechter!” En het blijkt dat ze ook bevriend zijn met de beter bewapende burger. Zou u niet de indruk krijgen dat ze voor het recht van de sterkste zijn, omdat de sterkste hun vriend is?

Dezelfde indruk krijg ik van de Tweede Kamer. Stel je voor dat het Internationaal Strafhof alle oorlogsmisdaden zou berechten. Dit hof zou niet alleen aanvallen op burgers berechten (zowel op Palestijnen als op Israëli’s), maar ook de Israëlische nederzettingen en onteigeningen van Palestijnen. Zodanig, zonder Strafhof, kan Israël steeds meer territorium buitmaken en het aantal Palestijnen binnen haar grenzen verminderen. Over 1000 jaar is men de doden van vandaag vergeten, maar Israël wordt groter.

Niet voor niets zijn de pro-Israëlische partijen, zoals SGP, ChristenUnie, PVV en FvD ook tegen het onderzoek van het Strafhof in de bezette gebieden. Sterker nog, PVV en FvD willen het Hof helemaal afschaffen. Ze zijn niet voor oorlogsmisdaden maar voor landjepik.

Verworpen: een motie om het EU-associatieverdrag tijdelijk op te schorten, totdat Israël volkenrecht en mensenrechten eerbiedigt. Verworpen: een motie om Israël onder druk te zetten om de nederzettingen te stoppen. Verworpen: een motie dat de regering geen zaken doet met bedrijven die in illegale Israëlische nederzettingen investeren. Precies wat Nollkaemper voorstelt en volkenrecht voordraagt.

Verworpen: een motie dat de Kamer tegen apartheid is. Waarom leeft de Kamer in ontkenning? Nolkaemper’s juridische opinie bevestigt de bevindingen in de rapporten van Human Rights Watch en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, dat Israël apartheid voert. Zelfs twee Israëlische voormalige ambassadeurs riepen onlangs dat zij hetzelfde in Zuid-Afrika hadden gezien.

Als de Kamer zo anti-Palestijns is, dan zal ook de regering haar juridische plichten verzuimen. Daarom hebben de Palestijnen nog geen staat, omdat de westerse politici hen saboteren.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpiniePolitiek

2 Comments

  1. Partout Partout

    https://www.joods.nl/2020/08/waarom-palestijnen-het-liefst-voor-israelische-werkgevers-werken/

    Is de tweestatenoplossing wel de enige goede optie? In de praktijk werkt het nl. al heel anders. Als er een politiek van algehele verzoening op gang komt, net als in Zuid-Afrika destijds, is verdere ontwikkeling van de reeds bestaande samenwerking, – op basis van gelijkberechtiging, wellicht een veel betere optie? Zie ook de actuele vorming van een kabinet waarin ook Arabieren deel van uitmaken.

    • Mihai Mihai

      De Palestijnen mogen zelf kiezen wat ze willen. Echter, de Israëli’s willen niet 1 staat, omdat ze bang zijn dat de Palestijnen meer kinderen maken en de meerderheid worden. Sowieso, ze vinden ook het huidige aantal te groot om hen gelijke rechten binnen een staat te geven.

Leave a Reply