Skip to content

Luistert het Westen naar moslims?

In zijn stuk van 10 mei 2016 in de Volkskrant, beweert Jan Jaap de Ruiter dat het Westen naar moslims luistert. Ik zal het tegendeel bewijzen.

De Ruiter reageert op Martijn de Koning, die terecht constateerde dat in het Westen een machtsstructuur bestaat die de moslims tot een inferieur ras reduceert, tot een wegwerpvoorwerp en hun stem negeert:

“De Koning wil in zijn artikel aangeven hoezeer moslims monddood worden gemaakt en hij doet dat ongetwijfeld met goede bedoelingen maar hij behandelt ze feitelijk als kinderen zonder stem. En dat terwijl moslims zeker wel een stem hebben, ja heel veel verschillende stemmen.”

De Ruiter beweert verderop in zijn stuk dat “de aanvallen van 11 september 2001, de terroristische aanslagen in Madrid, Londen, Parijs en Brussel een aanval op onze democratie waren, die vanzelfsprekend moet worden verdedigd, iets wat je onze politici toch niet kwalijk kunt nemen?”

Met dit voorbeeld zal ik aantonen dat moslims geen stem hebben. Volgens De Ruiter was de aanval op 11 september een aanval op onze democratie en de Westerse reactie was zelfverdediging. Met deze stelling, herhaalt De Ruiter de narratief van de Westerse meerderheid. Hij vindt het “vanzelfsprekend,” dus het heeft geen onderbouwing nodig. En omdat het Westerse standpunt vanzelfsprekend is, kan hij de islamitische argumenten negeren.

Deze argumenten zijn echter bijzonder sterk. Een paar voorbeelden: Bin Laden vertelde de VS waarom hij vocht. Hij had zes terechte klachten en legitieme eisen, zoals de volgende vier. Hij eiste dat:

 • Men geen moslims meer aanvalt, zoals in Irak
 • Men geen tirannen in islamitische landen in het zadel brengt, noch houdt
 • Men volkenrecht respecteert en de wereld geen dubbele standaarden meer oplegt
 • Men Israël niet meer onvoorwaardelijk helpt om land van Palestijnen te ontfutselen

Op Bush’s stelling dat Bin Laden vrijheid zou haten, reageerde hij: “Als we vrijheid zouden haten, waarom hebben we dan Zweden niet aangevallen? Wij vechten omdat we vrije mensen zijn. We willen geen onderdrukking. Als jullie onze veiligheid bedreigen, doen wij hetzelfde.” Bin Laden was niet uniek. Andere Al-Qaeda leiders hebben hetzelfde gezegd: het Westen valt moslims aan, onderdrukt hen en de strijd zal doorgaan totdat het Westen stopt.

George Bush vroeg het Pentagon te onderzoeken waarom de moslims ons haten en kreeg in een rapport het ongewenste antwoord [p.40]: “Moslims haten niet onze vrijheid, maar ons beleid. Zij haten onze steun aan dictators in islamitische landen en onze partijdige steun aan Israël.”

Dit bewijst dat moslims geen stem hebben. Want je hebt slechts een stem als de meerderheid en de machtige jouw narratief overneemt als je gelijk hebt. Als de machtige je stem negeert en zijn eigen waarheid met geweld oplegt, dan heb je geen stem.

De Ruiter heeft dus deze stem niet gehoord, of heeft bewust gekozen voor de narratief van de machtige George Bush: een verhaal waarin de terroristen irrationeel zijn en ons aanvallen omdat ze ons haten om wat we zijn niet om wat we doen. Dit verhaal sluit ook debat, argumentatie en onderhandeling uit. Het is “vanzelfsprekend” dat wij gelijk hebben.

Je hebt pas een stem als je vreedzame middelen hebt om de machtige te dwingen om je rechten te respecteren. Bijvoorbeeld je moet de machtige – als je gelijk hebt – via rechters kunnen dwingen om dingen te doen of te laten. En dit kunnen de moslims niet. De CIA bijvoorbeeld ontvoerde Khalid El-Masri, verkrachtte en martelde hem, maandenlang nadat men zeker wist dat hij niet de gezochte persoon was. De Amerikaanse rechters weigerden om El-Masri te horen, tot aan het Hooggerechtshof toe. Het ergste is dat El-Masri de VS niet in een internationaal mensenrechtenhof kan aanklagen, omdat de VS het bouwen van een dergelijk hof heeft geweigerd.

Dit bewijst dat moslims geen stem hebben. Als zij gelijk hebben, kunnen zij hun gelijk niet bij rechters afdwingen. Palestijnen kunnen niet via rechters eisen dat Israël de bezetting stopt. De Irakezen konden niet via rechters eisen dat de Amerikaanse aanval, noch de Amerikaanse bezetting stopte. De gevangenen in Abu Ghraib en Guantanamo kunnen niet eisen dat de VS de martelingen stopt, dat zij een eerlijke rechtszaak krijgen, dat ze vrijgelaten worden als ze onschuldig zijn. Dus de Westerling dwingt zijn laatste woord met geweld af.

De Westerling doet dit om geld en macht in de wereld ongelijk te verdelen. Dit werkt slechts als men zichzelf voor de gek houdt (om zijn geweten te sussen) en als men voldoende nieuwe jonge Westerlingen met propaganda kan rekruteren. In dit verhaal beschouwt de Westerling zichzelf als intelligent, rationeel, verlicht en hardwerkend. Men schildert de moslims daarentegen af als inferieur: ze zijn lui, dom, dogmatisch, fanatiek en immoreel. Daarom beweert de Westerling dat het legitiem is om rechter te spelen in zijn eigen conflicten en zijn visie als een dictaat aan moslims op te leggen. Dus De Koning heeft gelijk.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtRechtbank voor Allen

25 Comments

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Volgens het joodse geloof dien je iedereen uit te roeien die niet god aanbidt zoals god dat zo’n 4000 jaar geleden heeft bevolen aan een ieder die niet in Hem gelooft.
  Volgens het christelijke geloof dient als je iemand een mep geeft de ontvanger van de mep de andere wang toe te keren.
  Het is overduidelijk dat moslims zich totaal niets gelegen laten liggen aan de eenvoudige verlangens en eisen van joden en christenen.
  Daarmee geven ze aan geen enkele respect voor hen te hebben en zelfs ook niet voor god. Ze gaan ervan uit dat god hen gehoorzaamd terwijl al lang is gebleken dat god de joden en christenen gehoorzaamd. Immers anders zouden joden een christenen nooit zo succesvol kunnen zijn bij het vermoorden van mensen.
  Overigens is daarbij Hitler een kroon- en schoolvoorbeeld. Hitler was een christen en slaagde er in om binnen 5 jaar 50 miljoen mensen afgeslacht te krijgen.
  IS bestaat 5 jaar maar ze hebben nog niet eens een half miljoen weten te vermoorden. Je kunt er zeker van zijn als IS dus “Islamitische Staat” als “Joodse Staat” met de steun van god makkelijk tientallen miljoenen moslims hadden kunnen afmaken. Op dit moment hebben ze slechts dus een half miljoen afgemaakt. Vrijwel alle moslims, dus overeenkomend met de wensen van de Joodse Staat en de Verenigde Staten die hun uiterste best doen om zoveel mogelijk moslims uit te roeien.

 2. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  @Henk Veldman ‘Joden’, ‘christenen’ en ‘moslims’ bestaan niet.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @Arjan Fernhout
   [“‘Joden’, ‘christenen’ en ‘moslims’ bestaan niet. “]
   Gunst… God gelooft van wel.

 3. jelle vd wal jelle vd wal

  Het westen luistert inderdaad niet naar Moslims.
  Palestijn Said fileerde vrijwel alle zionistische sprookjes, ik zag nooit dat het veel effect had.
  Ook wil het westen niet weten dat terreur de strategie van de zwakke is, ondanks dat twee VS professoren van aanzien, Mearsheimer en Walt, dat betogen.
  Het is ook geen wonder dat het westen niet naar Moslims luistert, het westen brengt immers al sinds Columbus westerse waarden naar de hele wereld.
  Wij zijn de kampioenen van mensenrechten en zo.
  Hoe zouden we dan kunnen luisteren naar degenen die wij onze waarden brengen ?

 4. Henk Veldman Henk Veldman

  Jelle, je gaat aan een kleinigheid voorbij. “Westerse waarden” en mensenrechten hebben niets met elkaar te maken. Mensenrechten zijn universeel. Het westen schendt die voortdurend.
  Je kunt wel onderscheidt maken tussen “joodse” waarden, “christelijke” waarden en “islamitische” waarden. Israël is wereldkampioen in het schenden van mensenrechten, echter vanuit de “joodse waarden” bezien doen ze praktisch niets fout. “Islamitische waarden” komen bijna geheel overeen met de mensenrechten zoals wij die kennen echter op één punt is er meningsverschil. Bij ons zijn mannen en vrouwen gelijk. Bij de islam echter niet. Vrouwen hebben meer rechten en minder plichten dan mannen.
  Maar misschien is dat dan wel een goede reden om moslims waar ook ter wereld eventueel volgens de joodse en/of christelijke waarden te vervolgen. Kun jij anders aangeven waarom de rechten van moslims, ook in Nederland, voortdurend worden geschonden? Misschien omdat het geen mensen zijn? Binnen het jodendom is er een stroming die zegt dat niet-joden niet-mensen zijn. Zo bezien kun je dus nooit zeggen dat ze de mensenrechten schenden.
  Kun jij aangeven waarom jij van mening bent dat men niet naar moslims hoeft te luisteren?

 5. Henk Veldman Henk Veldman

  Volgens Mohammed die in Jezus ook een held zag, is Jezus niet vermoord door de joden en derhalve de jodenvervolging onterecht was. Nu, we weten allemaal welk een leugenaar Mohammed was. De christenen hebben echt niet voor niks de joden vervolgd en dat hebben ze dan ook terecht tot ’45 gedaan.
  Ook volgens christenen was Jezus zo’n toffe peer omdat hij alle zonden van de hele menheid op zich had genomen. Volgens de joden is hij nog steeds fout omdat hij zich had bekeerd tot het christendom, iets waar de doodstraf op staat volgens het jodendom.
  Theo van Gogh schoffeerde de joden waaronder schrijver Leon de Winter die later zou pleiten voor sterilisatie van de Palestijnen/moslims, zoals ooit ook Hitler dat bij de joden wilde doen.
  Later zou hij, Van Gogh, dat ook bij de moslims doen. Mogelijk was één van de reden dat ze in Jezus, geheel volgens de leer van Mohammed ook een held zien, terwijl Van Gogh ook Jezus zag als een charlatan, gelijk de joden. (Van Jezus is bekend dat hij zich als Palestijn eens nogal gewelddadig heeft gedragen tegen een groep joodse bankiers, die nogal hoge rente berekenden; hij noemde ze woekeraars. Tevens zou hij bezig zijn geweest met een staatsgreep en hij zou zichzelf of door anderen al tot koning der joden hebben uitgeroepen.)
  Vab Gogh is vermoord door een moslim. Het is de enige moord ooit in Nederland waar (mogelijk) religeuze motieven achter zat. Vervolgens zijn alle moslims tot op de dag van vandaag vervolgd in Nederland. Echter in de hele westerse wereld vindt moslimvervolging plaats, nadat de jodenvervolging werd verboden.
  Van Jezus is dus bekend dat hij alle zonden van de mensheid op zich heeft genomen.
  Is van Van Gogh ook bekend of hij alle zonden van tenminste alle Nederlanders op zich heeft genomen of tenminste van alle zondaars?

 6. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  @Henk Veldman. God zegt tegen je dat je je aan het onderwerp moet houden. Er worden mensen gediscrimineerd. Welk geloof ze aanhangen is irrelevant.

 7. Henk Veldman Henk Veldman

  @Arjan Fernhout
  Volgens de joden heeft god gezegd dat ze de besten zijn en derhalve gelijk hebben dat ze moslim en eventueel andere niet in Hem gelovigen op de manier die God al 4000 jaar geleden had voorgeschreven mogen vermoorden.
  Ik ben een jood. Als je niet in mij gelooft mag ik je afmaken. En als je me dat weigert dan gedraag je je als een ongelovige.

 8. jellevdwal jellevdwal

  @ veldman
  Tja, die mensenrechten zijn westerse bouwsels.
  Wat daaraan universeel is ontgaat me, behalve dat het westen nog de grootste macht in de wereld is.
  In China in de 19e eeuw b,v, vonden Chinezen het onbegrijpelijk dat de mensen uit het westen zo’n drukte maakten van vrouwen.
  De heerser van Egypte begin 19e eeuw begreep niets van het westerse gefulmineer tegen slavernij.
  Gelukkig heb je door dat die rechten niet in het minst universeel zijn doordat het westen die rechten voortdurend schendt.
  Òf ik maak mezelf niet duidelijk, òf jij hebt een probleem met begrijpend lezen, maar ik meen betoogd te hebben dat zeer ten onrechte niet naar Moslims wordt geluisterd.
  Anatol Lieven legde al vlak na 11 sept uit, o.a. in de Guardian, waarom er niet naar Moslims wordt geluisterd.
  Dat is simpel, het kan niet zo zijn dat Moslim terreur het gevolg is van gerechtvaardigde Moslim grieven tegen het westen, dus moet die terreur het gevolg zijn van de Islam.

 9. Henk Veldman Henk Veldman

  @Jelle
  Nog even dit: Je schreef: [“Tja, die mensenrechten zijn westerse bouwsels.
  Wat daaraan universeel is ontgaat me, “]
  Mensenrechten zijn wél “universeel”. Echter je kunt ze natuurlijk wel verschillend interpreteren. Het “recht” om mensen te doden, iets wat bij de islam slechts geldt uit zelfverdediging, dus pas als je zelf wordt aangevallen, kan je bij het christendom anders lezen door vóórdat je wordt aangevallen al je (mogelijke, potentiële) aan te vallen.
  Het is heel logisch immers dat je doordat je al van te voren ingrijpt, daarmee (extra) slachtoffers voorkomt. Maar wat je natuurlijk nooit mag zeggen dat als je dat hebt gedaan en degenen die je hebt aangevallen in een soort verdachtenbankje plaatst omdat ze jou hebben aangevallen. Dat ze dat kunnen/mogen doen volgens hun geloof, die immers voorschrijft dat je dat pas mag doen nadat je zelf bent aangevallen, heeft helemaal niets met het geloof te maken.
  Bij het jodendom/zionisme wordt echter alles uit de kast gehaald om de eigen misdaden te verdedigen, iets wat z’n oorsprong voor de volle 100% uit het geloof zelf wordt gehaald.
  Anders gezegd, christenen of eventueel “het westen” kan zich eventueel verdedigen met althans voor hun goede argumenten, moslims kunnen dat altijd, ook zonder hun geloof, maar joden, althans die in Israël wonen, nooit. Dat wil uiteraard niet zeggen dat moslims heilige boontjes zijn, maar op het moment dat je de islam of op een andere manier het geloof er bij betrekt, zit je volledig fout.

 10. Mihai Mihai

  Als jullie willen dat ik dingen modereer, moeten jullie een bericht via het contactformulier opsturen. Want ik heb geen tijd om alle reacties te lezen.

 11. jelle vd wal jelle vd wal

  Ach, ik lees ook niet altijd zorgvuldig, en al heel lang geleden zei een collega tegen me dat ik heel compact schreef ‘je kunt bij jou geen woord overslaan’.
  Over dat universele, zoals prof Jan Pen al weer heel lang geleden zei ‘het algemeen belang bestaat niet, want als het niet mijn belang is, is het niet algemeen meer’.
  En zo lijkt mij dat de door het westen uitgevonden universele mensenrechten helemaal niet universeel zijn, in N Korea, Zimbabwe en nog een heleboel landen voelen ze dat aan den lijve, ook de VS.
  Daar arresteert de politie zwarten om aan het arrestatie quota te komen, ‘want die hebben geen politieke connecties’.

 12. Henk Veldman Henk Veldman

  “Universeel” is “algemeen geldend”. Voor sommige mensen zijn de 10 Geboden “algemeen geldend” maar het is een beetje raar dat de eerste eis daarbij is dat je god moet “eren”. Nog voor je vader en moeder.
  En als je bedenkt dat het “Gij zult niet doden” erin voorkomt en degene die de geboden het eerst had ontvangen Mozes was, die kort ervoor nog een moord had gepleegd dat al volgens de Egyptische wetten strafbaar was, vervolgens er in slaagde te ontsnappen, samen met een groep mensen en tijdens z’n “uittocht” de Egyptenaren beroofde van hun goud en sieraden en er tevens voor zorgde dat 40 jaar later het volkje er in slaagde om in een land terecht te komen waar men het overgrote deel vermoordde en op de vlucht joeg zijn die 10 Geboden toch wel heel eng.
  En als je bedenkt dat wat er destijds is gebeurd de Palestijnen van nu nog steeds last van hebben waar zelfs een herhaling van iets wat dus 3400 jaar eerder ook al was gebeurd sprake is, zou je mogelijk er over moeten denken om de 10 Geboden maar af te schaffen.
  Echter uiteraard is een deel van die geboden wel opgenomen in de “Rechten van de mens” maar je kunt die niet speciaal “westers” noemen. Sterker nog, als je er vanuit gaat dat Mohammed, die wel degelijk heel veel heeft gedaan voor de rechten van de mens, zou je het eerder juist “oosters” moeten noemen.

 13. jelle vd wal jelle vd wal

  Van Mohammed mogen we vier vrouwen.
  Hoe staat het dan met de gelijkheid van man en vrouw ?
  Wie bepaalt dus wat algemeen geldend is ?
  Waarom zijn de leef- en sexregels, die naar het schijnt hun origine hebben bij Mozes, algemeen geldend ?
  Is de daaruit voortvloeiende overbevolking dan ook algemeen geldend ?

 14. Henk Veldman Henk Veldman

  Van Mohammed mogen we slechts 4 vrouwen hebben. Ervoor was het ongelimiteerd. Overigens was de bepaling dat je geen van de vrouwen voor mocht trekken en je moest ze GOED kunnen onderhouden.
  Het was ook van groot belang voor de vrouwen zelf. De mannen stierven veelal jonger door werk en/of oorlog. Het vrouwenoverschot zou er toe leiden dat er vele in armoede zouden zijn.
  De leef en seksregels staan ook in de Bijbel echter bij Mohammed zijn ze veel netter. Die seksregels kennen we nu ook. Je noemt het ook wel eens “seksuele voorlichting”.
  Verder vergelijk dit eens https://is.gd/K4e3hH uit de Koran:
  “222. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): “Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden. ”
  met dit uit de Bijbel:
  http://www.gotquestions.org/Nederlands/basicbijbel/leviticus-20.htm
  “18 Als een man met zijn vrouw naar bed gaat terwijl ze ongesteld is, dan heeft hij geen respect voor haar lichaam. En zij heeft zelf ook geen respect voor haar lichaam. Alle twee moeten ze worden gedood.”
  Homo’s en overspeligen moeten ook gedood worden volgens de Bijbel.
  Niet volgens de Koran.
  Je bent een aap als je de zondagsrust verstoord volgens Mohammed. Volgens de Bijbel moet je gedood worden.
  De gelijkheid van man in vrouw is juist ingevoerd door Mohammed. Echter dat wil niet zeggen dat de vrouwen gelijk werden en worden behandeld. En daarom heeft dus Mohammed de regels aangescherpt.
  Bij joden erven nooit de dochters als er zonen beschikbaar zijn. (Dat is nog steeds zo) Bij Mohammed strijken de meiden de helft op van wat hun broers krijgen, echter de jongens moeten van hun geld ook hun zusters onderhouden.

 15. jelle vd wal jelle vd wal

  Propaganda en misleiding is zo oud als de wereld.
  Helaas kwamen historici daar pas achter nadat acheologie had aangetoond dat de verhalen van Ceasar over de wilden die hij had bedwongen complete onzin was.
  En zo is natuurlijk het propageren van maximale bevolkingsgroei ook onder een welwillend mom geschied.
  De heidenen maakten geen drukte van sex, andere sex dan voortplantingssex was prima.
  Vanouds waren mensen gewend het aantal kinderen te beperken vanwege de hoeveelheid voedsel.

 16. Henk Veldman Henk Veldman

  Nee, het was geen “complete onzin” maar het werd overdreven.
  Kun je me vertellen hoe de bevolkingsgroei in de hand werd gehouden?
  Realiseer je je dat één keer neuken per jaar al genoeg is voor een kindje?
  Ik weet niet of je wel eens seks hebt gehad, maar met z’n tweeën is het nog leuker en dat is wederzijds.

 17. jelle vd wal jelle vd wal

  Infanticide, speciaal op meisjes, abortus, homosexualiteit, sex met dieren, prostitutie, masturbatie, laat of helemaal niet trouwen, ombrengen van ouden, hetzij actief, hetzij passief.

 18. jelle vd wal jelle vd wal

  Je vraag over bevolkingsgroei.
  En de voorschriften over in welke periode van de cyclus van de vrouw er sex mag zijn leiden er toe dat die sex is in de periodes met de grootste kans op zwangerschap.
  En zo kwamen priesters, zowel katholieke als protestantse, langs als het te lang duurde voor de vrouw weer zwanger was.
  Of rabbi’s dat ook deden, of imams, dat weet ik niet.

 19. Henk Veldman Henk Veldman

  Juist. En eventueel waren er best priesters bereid om de tekortkomingen van de echtgenoot te corrigeren door zich zelf op te offeren.
  (Dit is meen ik geen grap. Ik meen me te herinneren dat bij de levieten inderdaad de priesters de mogelijkheid hadden om vrouwen die niet zwanger werden alsnog door hen dit te laten gebeuren. Ik zal het eens een keer opzoeken. )

 20. jelle vd wal jelle vd wal

  Niets nieuws, al in de 14e eeuw waren er in Engeland waarschuwingen tegen priesters die gezinnen bezochten.
  Even vergeten of het Wycliffe was of de Lollards.

 21. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik heb het nu over een “wettelijke regeling” die bij de joden gold ongeveer 600 BC

Leave a Reply