Skip to content

Is een Israëlische aanval op Iran legaal?

Nee. Oorlog in International Recht is verboden – precies zoals moord in Nederlands recht. Er zijn slechts twee uitzonderingen: in zelfverdediging en met toestemming van de Veiligheidsraad.

Houdt zelfverdediging in dat je moet wachten totdat de tanks van de vijand de grens oversteken? Nee. Als je als land kan bewijzen dat de vijand morgen je zal aanvallen, dan mag je ook als eerste aanvallen.

Er bestaat echter een heel eenvoudige vuistregel: valsspelen moet uitgesloten worden.

De regels van International Recht moeten zo gelezen worden dat leugenaars geen kans krijgen om een smoes te gebruiken om andere landen aan te vallen. Hitler heeft bijvoorbeeld gelogen toen hij Tsjecho-Slowakije binnen viel.

Dus als je een argument hoort dat het legaal is voor Israël om Iran aan te vallen, dan moet je je afvragen of hetzelfde argument een kwaadwillend land een smoes zou verschaffen om een oorlog te beginnen. Dan is het argument slecht.

Bijvoorbeeld. Er loopt op het internet een argument rond dat Israël Iran mag aanvallen, omdat de twee landen reeds in oorlog met elkaar zouden zijn. Dat zou komen omdat Iran Hezbollah steunt. En als de landen al in oorlog zijn – zegt het argument – is een aanval slechts een onderdeel van de oorlog, dus legaal. Als we de bovenstaande vuistregel op dit argument toepassen, dan zien we dat een oplichter zich makkelijk op dit argument kan beroepen. Iran bijvoorbeeld zou Israël ook mogen aanvallen, met precies dezelfde smoes. Dat betekent dat het argument geen goed argument is vanuit het gezichtspunt van Internationaal Recht.

Als je precies wil weten welke regels van Internationaal Recht hierbij een rol spelen, lees mijn blog “Slecht nieuws: oorlog is illegaal”


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal Recht

82 Comments

 1. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Ik zal blij zijn als het regime in Iran verdwijnt. We hebben het bij de verkiezingen gezien hoe geweldloze demonstranten gearresteerd, mishandeld en gedood worden.
  Als Israël aanvalt en het zootje ten val brengt zullen veel internationale instanties stilzwijgend instemmen.

 2. Mihai Mihai

  @Reine

  En als jij zal sterven zal de wereld een veel betere plek zijn. Dus als een rover je morgen neersteekt zal men stilzwijgend instemmen.

  Waarom? Omdat jij een misdadiger bent, die mensen wil vermoorden om hen van hun grondstoffen te beroven en hen als slaafjes in swetshops te gebruiken, voor macht en geld.

 3. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Mihai,
  Het gaat in deze casus om de aanval van Israël.
  Als ik het over de zonden van Israël wil hebben zijn er andere blogs.

 4. Mihai Mihai

  @Reine

  Het gaat over de aanval van Israel. Maar jij wilt dat Israel aanvalt, omdat jij het op de Iraanse olie hebt gemunt, omdat jij moslims haat, mensen wilt uitroeien om klimaatverandering op te lossen etc. Zie de vuistregel hierboven.

 5. reinejragolo reinejragolo

  Ik tank dan graag Iraanse benzine zodat de bevolking weer pegels verdient om te kunnen leven.
  De woord haat staat NIET in mijn woordenboek.
  Sommige teksten van de koran vind ik veel te geweldadig net zoals ik dat ook van het oude testament vind.
  I k wik geen mensen uitroeien maar wel bevolkingsgroei terugdringen door effectieve inti-conceptie-voorlichting.

 6. Mihai Mihai

  @Reine

  Lees de vuistregel. Je argument moet zodanig zijn dat het een valsspeler geen kans geeft om vals te spelen. Tot nu toe heb ik geen onderscheid kunnen ontdekken tussen jouw argument en het argument van een oplichter.

 7. PiratePete PiratePete

  De vraag of het legaal is of niet is irrelevant. Je dient je af te vragen of het gerechtvaardigd is.

  Het afzetten van een dictator is ook illegaal.

 8. Mihai Mihai

  @PiratePete

  Voor zover dat ik het weet het Westen zet geen dictators af. Het Westen vervangt slechts dictators met dictators die hun eigen bevolking berooft, teneinde om de Westerling rijker te maken.

 9. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Ik vind het geen probleem als het westen rijker wordt na het afzetten van een dictator. Je kunt het winststeven in de maatschappij niet ontkennen.
  Uitbuiting gaat dan weer te ver maar zonder een normaal winst-streven komt de handel stil te liggen en zal de bevolking van het exportland nooit mee kunnen delen in die winst.
  Als er weer een dictator voor in de plaats komt heeft het westen wellicht een mistaxatie gemaakt over de kansen tot het vestigen van een democratie. Dat is ook wel vaak te verklaren door dat Rusland, China of een ander land roet in het eten gooit.

 10. Mihai Mihai

  @Reine

  De dictators die het Westen aan de macht brengt vermoorden soms miljoenen mensen, martelen en sluiten zonder proces de oppositie op. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse dictators in Zuid-Amerika. Zodra iemand zich bij een vakbond aansluit wordt die persoon vermoord. Zo kan niemand zich organiseren om voor een beter salaris te onderhandelen. De mensen onder zulke dictators zijn met geweld gedwongen om voor een slavernijsalaris voor jou te werken.

 11. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Reine,

  Als men Uberhaupt kan spreken van wijsheid,waar haal je die wijsheid vandaan.
  In de volksmond noemen we wat jij doet “dom gelul”,
  Roberto

 12. PiratePete PiratePete

  @ Mihai,

  Vraagje;

  Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn 2 landen vrij om op eigen wijze hun geschillen op te lossen. Het Internationaal gerechtshof kan en mag niet tussenbeide komen zolang niet 1 van de 2 staten hierom vraagt.

  Verder, voor zover ik het begrepen heb, hebben zowel Israel en Iran de bevoegdheid van het Internationale gerechtshof niet geaccepteerd.

  Afgaande op de inhoud van dit blog constateer ik dat er ook mensen zijn die een eventuele aanval wel als legaal bestempelen.

  Mijn logica dicteert mij te concluderen dat een eventuele aanval van Israel nog legaal, nog illegaal is. Pas na weging en een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof kan men stellen of iets illegaal dan wel legaal was. (Innocent until proven guilty?)

  Of zie ik dat nu verkeerd?

 13. Mihai Mihai

  @PiratePete
  Het argument klopt niet. Kijk naar de vuistregel. Als het argument zou kloppen, dan zou Iran Israël van de aardbol mogen vegen en dat zou noch legaal, noch illegaal zijn.

 14. Mihai Mihai

  @PiratePete
  ==Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn 2 landen vrij om op eigen wijze hun geschillen op te lossen.==
  Klopt.
  ==Het Internationaal gerechtshof kan en mag niet tussenbeide komen zolang niet 1 van de 2 staten hierom vraagt. ==
  Klopt niet.
  Er zijn drie mogelijkheden:
  (1) Beide landen moeten instemmen met een rechtszaak bij ICJ.
  (2) Of. Beide landen moeten een verklaring hebben getekend dat ze de rechtsmacht van ICJ erkennen. Maar landen kunnen zo’n verklaring met uitzonderingen doen. Bijvoorbeeld een land kan zeggen dat het automatisch aangeklaagd kan worden, behalve voor grensgeschillen. Maar de uitzondering snijdt twee kanten op. Als Nederland niet aangeklaagd wil worden voor genocide bijvoorbeeld, dan kan Nederland ook geen ander land voor genocide aanklagen.
  (3) Er kan een verdrag bestaan dat ICJ automatisch rechtsmacht geeft. Bijvoorbeeld Duitsland heeft recentelijk Italië aangeklaagd op basis van een Europees verdrag waarin het staat dat alle conflicten tussen Europese landen automatisch bij ICJ uitgevochten kunnen worden. Dan kan Italië niet meer zeggen dat het geen toestemming geeft.

 15. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Roberto, zou jij op zoek willen gaan naar een blogger die mijn bewering zou willen ontkrachten? Dan kun je wat leren.

 16. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Mihai,
  IK zie in toenemende mate de westerse agressie tegen Iran,en niet andersom.
  Iran heeft het volste recht om atoomcentrales te bouwen,en ook om atoomwapens te ontwikkelen,het land is omringt door dictators
  die gesteund worden door het westen.
  Roberto

 17. PiratePete PiratePete

  @ Mihai,
  –Het argument klopt niet. Kijk naar de vuistregel. Als het argument zou kloppen, dan zou Iran Israël van de aardbol mogen vegen en dat zou noch legaal, noch illegaal zijn.–

  Dat is precies wat ik bedoel!

  Uitgaande van de 3 punten in bovenstaande reactie concludeer ik dat een eventuele aanval van Israel, danwel Iran, in een wettelijk vacuum terechtkomt. En de vuistregel is dan ook niet van toepassing.

  Maar mijn mail geeft nu aan dat er nog meer reacties binnenkomen. . . ik ga die nu eerst even lezen.

 18. Mihai Mihai

  @PiratePete
  ==Mijn logica dicteert mij te concluderen dat een eventuele aanval van Israel nog legaal, nog illegaal is. Pas na weging en een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof kan men stellen of iets illegaal dan wel legaal was. (Innocent until proven guilty?)==
  Nee. Want in Internationaal Recht werkt het anders. Omdat landen niet bij ICJ zonder hun toestemming aangeklaagd kunnen worden, kan het recht ook op andere manieren plaats vinden. Landen hebben bijvoorbeeld het recht op zelfhulp. Als België iets fout doet tegen Nederland, mag Nederland tegenmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het Belgische geld in Nederland te confisqueren. Of de Veiligheidsraad kan sancties opleggen. Of de Veiligheidsraad kan bindende uitspraken doen, als het constateert dat het een dreiging (of een schending) van vrede en veiligheid plaats vindt (of kan vinden).

 19. Mihai Mihai

  @PiratePete

  Maar je hebt het probleem goed gezien. Want uiteindelijk kunnen de machtige landen hun zin doordrukken en de machtelozen hebben weinig middelen om zich tegen de misdaden te verzetten.

 20. Mihai Mihai

  @PiratePete
  En dat is met opzet zo. Het moderne Internationaal Recht is ontstaan toen de koloniale machten de dienst uitmaakten. Toen hebben ze het recht in hun eigen voordeel gemaakt. Van deze toestanden hebben de latere machten geprofiteerd. Zo hebben een paar landen zichzelf een veto-macht gegeven. En zo is er altijd een rechter bij ICJ die uit een veto-machthebbend land komt. En daarom kan een staat niet automatisch bij ICJ aangeklaagd worden, omdat de machtige landen straffeloos hun misdaden willen plegen.

 21. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Mihai, Er zijn in Zuid-Amerika de nodige dictaturen (geweest) die
  bedenkelijke contacten hadden met westerse inlichtingendiensten.
  Gelukkig zie ik ook democratisering in die landen. En niet in de laatste plaats om de westerse publieke opinie.
  Maar er is nog wel een slag te maken.

 22. Mihai Mihai

  @PiratePete
  Maar wat we juist zien, is een trend dat het recht van de sterkste verbreekt. We zien een trend die the rule of law gaat invoeren. Dus per som van rekening wordt internationaal recht steeds beter en steeds blinder voor macht.

 23. PiratePete PiratePete

  @ Mihai,

  Ik ga even verder met mieren neuken als je het niet erg vindt 🙂

  “De Veiligheidsraad heeft de primaire verantwoordelijkheid voor handhaving van de veiligheid en vrede. Diens besluiten heten resoluties. De Veiligheidsraad mag elk (dreigend) geschil onderzoeken en maatregelen voorstellen (volgens het internationaal recht niet bindend) en opleggen (bindend); onder dit laatste valt ook het instellen van sancties en het gebruik van militair geweld.[4] Het monopolie van de Veiligheidsraad op het gebied van vrede en veiligheid werd in 1950 voor een stuk aangetast door de Uniting for Peace-resolution. Dankzij deze resolutie mag de Algemene Vergadering zich met elke situatie bemoeien waar sprake is van verbreking of bedreiging van de vrede, of als de Veiligheidsraad ten gevolge van het veto van een permanent lid niet kan optreden. Deze resolutie is door de vroegere Sovjet-Unie en haar bondgenoten steeds fel bestreden.”

  De machtige landen kunnen inderdaad hun zin doordrukken. . .

  Maar ik vraag mij wel af of dat dan, volgens internationaal recht, wel legaal zou zijn.

 24. Mihai Mihai

  @Reine
  ==Gelukkig zie ik ook democratisering in die landen. En niet in de laatste plaats om de westerse publieke opinie.
  Maar er is nog wel een slag te maken.==
  De democratisering kwam niet met Westerse hulp, maar tegen de Westerse wil in. Dat is wel waar dat de Westerse publieke opinie zich soms tegen onrecht heeft verzet, maar de Westerse landen doen niet wat de Westerse publieke opinie wilt.

 25. Reine jRagolo Reine jRagolo

  @Roberto

  “Welke bewering?”

  Nou, kies er zelf maar een uit wat je dom gelul vindt?

 26. Mihai Mihai

  @PiratePete
  Je moet onderscheid maken tussen de wet en de middelen om het recht uit te spreken en de middelen om het recht te dwingen. Deze drie elementen hoeven niet tegelijkertijd aanwezig te zijn om van recht te spreken. Als jij je buurman aanklaagt en de rechter beslist dat je buurman jou 1 miljoen euro moet betalen en als de buurman naar een ander land ontvlucht, kan je misschien nooit je geld terug halen. Maar het feit dat het recht niet gerealiseerd kan worden, wil niet zeggen dat het geen recht bestaat.

 27. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Mihai, kun je me een voorbeeld geven dat ten aanzien van de mensenrechten in een Zuid-Amerikaans land de westerse publieke opinie en het beleid van de westerse overheid duidelijk strijdig waren.

 28. Mihai Mihai

  @PiratePete
  Trouwens je moet de mythe van Sovjet-Unie als de hoofdschuldige vergeten.

  Hieronder een top lijst van het aantal veto’s tussen 1970 en 1990:

  58 – Verenigde Staten
  26 – Groot-Brittannië
  11 – Frankrijk
  8 – Sovjet Unie
  en op de laatste plek China (ik heb het getal niet kunnen vinden).

 29. Mihai Mihai

  @Reine

  Ik kan je een heel makkelijk voorbeeld geven: Zuid-Afrika. Terwijl de Westerse publieke opinie tegen de appartheid was, hield de VS Mandela voor 27 jaar in de gevangenis.

 30. Mihai Mihai

  A Gallup Poll asked people in several European Union countries about a possible war with Iraq. While Americans generally are supportive of going to war, many Europeans are opposed:

  Are you in favor of military action against Iraq?

  Country | No | Only if sanctioned by the U.N. | Unilaterally by America and its allies
  Spain 74% | 13% | 4%
  France 60% | 27% | 7%
  Luxembourg 59% | 34% | 5%
  Portugal 53% | 29% | 10%
  Germany 50% | 39% | 9%
  Denmark 45% | 38% | 10%
  Finland 44% | 37% | 6%
  United Kingdom 41% | 39% | 10%
  Ireland 39% | 50% | 8%
  Netherlands 38% | 51% | 7%
  http://www.usatoday.com/news/world/2003-02-14-eu-survey.htm

 31. PiratePete PiratePete

  @ Mihai,

  Cheers, het was interessant, maar nu ga ik slapen want het is hier al laat.

 32. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Dat de Amerikanen geen probleem hadden met de hechtenis van de o zo populaire Mandela kan ik me voorstellen omdat hij voorheen contacten (samenwerking) onderhield met communisten.
  Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie was hij dan ook snel vrij.

  Bij de Irakaanval liep Balkenende inderdaad veel harder dan de publieke opinie.
  Anderzijds is hij toen niet naar huis gestuurd door de meerderheid van het volk. De meerderheid heeft zijn Irakbeleid gedoogd. Wie zwijgt stemt toe?

 33. Mihai Mihai

  “Since 1945, rather than occasionally deviating from the promotion of peace, democracy human rights and economic development in the Third World, British (and US) foreign policy has been systematically opposed to them, whether the Conservatives or Labour (or Republicans or Democrats) have been in power. This has had grave consequences for those on the receiving end of Western policies abroad.”

  “The fundamental aim of the most powerful Northern states and their allies has been clearly outlined in the planning documents of the postwar period: control over the international economy and the world’s economically most important regions, including raw material supplies and markets, in a system which benefits their business elites and confers great power status, having the effect of subordinating the people and resources of the Third Wolrd to these basic priorities.”

  “Some independent academics have also expounded the view that Northern strategy is essentially one of preventing development.“ (in de derde wereld)

  “[T]he North is therefore waging a Financial Low-Intensity Conflict…which helps to prevent the Third World from posing a threat, from dictating its terms, from changing the political balance of forces in the world. It also allows the North to keep a check upon any pretensions to real independence on the part of the South and to ensure privileged access to the South’s resources, and to its industrial capacity, on the cheapest possible terms.”, Curtis, M. (1998). The great deception: Anglo-American power and world order

 34. Ik denk dat het verstandig van Israel zou zijn om in ieder geval de locaties waar een A-bom gemaakt zou kunnen worden te vernietigen. Ik denk dat die uit zelfbeschermingsmaatregelen ook gerechtvaardigd is. Hoewel ze natuurlijk de meeste atoom geleerden al hebben om gelegd. Maar laat ze het zekere voor het onzekere nemen.

 35. @MIHAI
  Ik had het niet over mensen maar over gebouwen. Maar je hebt gelijk onder moslims huizen jammer genoeg veel verkeerde elementen die beter niet op deze wereld kunnen rondwandelen. Zoal bv de president van Iran die al bij zijn aantreden Israel van de landkaart wilde vagen. Wat moeten we nu van die man verwachten als hij een A-bom heeft.

 36. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Ja wat zal hij nou met occupying country must be wiped out of the map bedoelen?
  Het is overigens wel van dezelfde aard van retoriek van
  veel arabieren die een pleurishekel aan Israël hebben.

 37. Mihai Mihai

  @Reine

  Hoe weet je dat hij dat heeft gezegd? Heb je het zelf gehoord?

  Does Iran’s President Want Israel Wiped Off The Map – Does He Deny The Holocaust?

  An analysis of media rhetoric on its way to war against Iran – Commenting on the alleged statements of Iran’s President Ahmadinejad .
  By Anneliese Fikentscher and Andreas Neumann
  Translation to English: Erik Appleby

  04/19/06 “Kein Krieg!” — — – “But now that I’m on Iran, the threat to Iran, of course — (applause) — the threat from Iran is, of course, their stated objective to destroy our strong ally Israel. That’s a threat, a serious threat. It’s a threat to world peace; it’s a threat, in essence, to a strong alliance. I made it clear, I’ll make it clear again, that we will use military might to protect our ally, Israel, and — (applause.)” George W. Bush, US-President, 2006-03-20 in Cleveland (Ohio) in an off-the-cuff speech (source: http://www.whitehouse.gov) But why does Bush speak of Iran’s objective to destroy Israel?

  Does Iran’s President wants Israel wiped off the map?

  To raze Israel to the ground, to batter down, to destroy, to annihilate, to liquidate, to erase Israel, to wipe it off the map – this is what Iran’s President demanded – at least this is what we read about or heard of at the end of October 2005. Spreading the news was very effective. This is a declaration of war they said. Obviously government and media were at one with their indignation. It goes around the world.

  But let’s take a closer look at what Iran’s President Mahmoud Ahmadinejad said. It is a merit of the ‘New York Times’ that they placed the complete speech at our disposal. Here’s an excerpt from the publication dated 2005-10-30:

  “They say it is not possible to have a world without the United States and Zionism. But you know that this is a possible goal and slogan. Let’s take a step back. [[[We had a hostile regime in this country which was undemocratic, armed to the teeth and, with SAVAK, its security apparatus of SAVAK [the intelligence bureau of the Shah of Iran’s government] watched everyone. An environment of terror existed.]]] When our dear Imam [Ayatollah Ruhollah Khomeini, the founder of the Iranian revolution] said that the regime must be removed, many of those who claimed to be politically well-informed said it was not possible. All the corrupt governments were in support of the regime when Imam Khomeini started his movement. [[[All the Western and Eastern countries supported the regime even after the massacre of September 7 [1978] ]]] and said the removal of the regime was not possible. But our people resisted and it is 27 years now that we have survived without a regime dependent on the United States. The tyranny of the East and the West over the world should have to end, but weak people who can see only what lies in front of them cannot believe this. Who would believe that one day we could witness the collapse of the Eastern Empire? But we could watch its fall in our lifetime. And it collapsed in a way that we have to refer to libraries because no trace of it is left. Imam [Khomeini] said Saddam must go and he said he would grow weaker than anyone could imagine. Now you see the man who spoke with such arrogance ten years ago that one would have thought he was immortal, is being tried in his own country in handcuffs and shackles [[[by those who he believed supported him and with whose backing he committed his crimes]]]. Our dear Imam said that the occupying regime must be wiped off the map and this was a very wise statement. We cannot compromise over the issue of Palestine. Is it possible to create a new front in the heart of an old front. This would be a defeat and whoever accepts the legitimacy of this regime [Israel] has in fact, signed the defeat of the Islamic world. Our dear Imam targeted the heart of the world oppressor in his struggle, meaning the occupying regime. I have no doubt that the new wave that has started in Palestine, and we witness it in the Islamic world too, will eliminate this disgraceful stain from the Islamic world.”
  (source: http://www.nytimes.com, based on a publication of ‘Iranian Students News Agency’ (ISNA) — insertions by the New York Times in squared brackets — passages in triple squared brackets will be left blank in the MEMRI version printed below)
  It’s becoming clear. The statements of the Iranian President have been reflected by the media in a manipulated way. Iran’s President betokens the removal of the regimes, that are in power in Israel and in the USA, to be possible aim for the future. This is correct. But he never demands the elimination or annihilation of Israel. He reveals that changes are potential. The Shah-Regime being supported by the USA in its own country has been vanquished. The eastern governance of the Soviet Union collapsed. Saddam Hussein’s dominion drew to a close. Referring to this he voices his aspiration that changes will also be feasible in Israel respectively in Palestine. He adduces Ayatollah Khomeini referring to the Shah-Regime who in this context said that the regime (meaning the Shah-Regime) should be removed.

  Certainly, Ahmadinejad translates this quotation about a change of regime into the occupied Palestine. This has to be legitimate. To long for modified political conditions in a country is a world-wide day-to-day business by all means. But to commute a demand for removal of a ‘regime’ into a demand for removal of a state is serious deception and dangerous demagogy.

  This is one chapter of the war against Iran that has already begun with the words of Georg Meggle, professor of philosophy at the university of Leipzig – namely with the probably most important phase, the phase of propaganda.

  Marginally we want to mention that it was the former US Vice-Minister of Defence and current President of the World Bank, Paul D. Wolfowitz, who in Sept. 2001 talked about ending states in public and without any kind of awe. And it was the father of George W. Bush who started the discussion about a winnable nuclear war if only the survival of an elite is assured.

  Let’s pick an example: the German online-news-magazine tagesschau.de writes the following about Iran’s president on 2005-10-27: “There is no doubt: the new wave of assaults in Palestine will erase the stigma in countenance of the Islamic world.” Instead of using the original word ‘wave’ they write ‘wave of assaults’. This replacement of the original text is what we call disinformation. E.g. it would be correct to say: “The new movement in Palestine will erase the stain of disgrace from the Islamic world.” Additionally this statement refers to the occupation regime mentioned in the previous sentence.

  As a precaution we will examine a different translation of the speech – a version prepared by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), located in Washington:

  “They [ask]: ‘Is it possible for us to witness a world without America and Zionism?’ But you had best know that this slogan and this goal are attainable, and surely can be achieved. [[[…]]] “‘When the dear Imam [Khomeini] said that [the Shah’s] regime must go, and that we demand a world without dependent governments, many people who claimed to have political and other knowledge [asked], ‘Is it possible [that the Shah’s regime can be toppled]?’ That day, when Imam [Khomeini] began his movement, all the powers supported [the Shah’s] corrupt regime [[[…]]] and said it was not possible. However, our nation stood firm, and by now we have, for 27 years, been living without a government dependent on America. Imam [Khomeni] said: ‘The rule of the East [U.S.S.R.] and of the West [U.S.] should be ended.’ But the weak people who saw only the tiny world near them did not believe it. Nobody believed that we would one day witness the collapse of the Eastern Imperialism [i.e. the U.S.S.R], and said it was an iron regime. But in our short lifetime we have witnessed how this regime collapsed in such a way that we must look for it in libraries, and we can find no literature about it. Imam [Khomeini] said that Saddam [Hussein] must go, and that he would be humiliated in a way that was unprecedented. And what do you see today? A man who, 10 years ago, spoke as proudly as if he would live for eternity is today chained by the feet, and is now being tried in his own country [[[…]]] Imam [Khomeini] said: ‘This regime that is occupying Qods [Jerusalem] must be eliminated from the pages of history.’ This sentence is very wise. The issue of Palestine is not an issue on which we can compromise. Is it possible that an [Islamic] front allows another front [i.e. country] to arise in its [own] heart? This means defeat, and he who accepts the existence of this regime [i.e. Israel] in fact signs the defeat of the Islamic world. In his battle against the World of Arrogance, our dear Imam [Khomeini] set the regime occupying Qods [Jerusalem] as the target of his fight. I do not doubt that the new wave which has begun in our dear Palestine and which today we are also witnessing in the Islamic world is a wave of morality which has spread all over the Islamic world. Very soon, this stain of disgrace [i.e. Israel] will vanish from the center of the Islamic world – and this is attainable.”
  (source: http://memri.org, based on the publication of ‘Iranian Students News Agency’ (ISNA) — insertions by MEMRI in squared brackets — missing passages compared to the ‘New York Times’ in triple squared brackets)
  The term ‘map’ to which the media refer at length does not even appear. Whereas the ‘New York Times’ said: “Our dear Imam said that the occupying regime must be wiped off the map” the version by MEMRI is: “Imam [Khomeini] said: This regime that is occupying Qods [Jerusalem] must be eliminated from the pages of history.”

  MEMRI added the following prefixed formulation to their translation as a kind of title: “Very Soon, This Stain of Disgrace [i.e. Israel] Will Be Purged From the Center of the Islamic World – and This is Attainable”. Thereby they take it out of context by using the insertion ‘i.e. Israel’ they distort the meaning on purpose. The temporal tapering ‘very soon’ does not appear in the NY-Times-translation either. Besides it is striking that MEMRI deleted all passages in their translation which characterize the US-supported Shah-Regime as a regime of terror and at the same time show the true character of US-American policy.

  An independent translation of the original (like the version published by ISNA) yields that Ahmadinejad does not use the term ‘map’. He quotes Ayatollah Khomeini’s assertion that the occupation regime must vanish from this world – literally translated: from the arena of times. Correspondingly: there is no space for an occupation regime in this world respectively in this time. The formulation ‘wipe off the map’ used by the ‘New York Times’ is a very free and aggravating interpretation which is equivalent to ‘razing something to the ground’ or ‘annihilating something’. The downwelling translation, first into English (‘wipe off the map’), then from English to German – and all literally (‘von der Landkarte löschen’) – makes us stride away from the original more and more. The perfidious thing about this translation is that the expression ‘map’ can only be used in one (intentional) way: a state can be removed from a map but not a regime, about which Ahmadinejad is actually speaking.

  Again following the independent translation: “I have no doubt that the new movement taking place in our dear Palestine is a spiritual movement which is spanning the entire Islamic world and which will soon remove this stain of disgrace from the Islamic world”.

  It must be allowed to ask how it is possible that ‘spirtual movement’ resp. ‘wave of morality’ (as translated by MEMRI) and ‘wave of assaults’ can be equated and translated (like e.g tagesschau.de published it).
  Does Iran’s President deny the Holocaust?

  “The German government condemned the repetitive offending anti-Israel statements by Ahmadinejad to be shocking. Such behaviour is not tolerable, Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier stated. […] Federal Chancellor Angela Merkel proclaimed Ahmadinejad’s statements to be ‘inconceivable'” (published by tagesschau.de 2005-12-14.

  But not only the German Foreign Minister Steinmeier and the Federal Chancellor Merkel allege this, but the Bild-Zeitung, tagesschau.de, parts of the peace movement, US-President George W. Bush, the ‘Papers for German and international politics’, CNN, the Heinrich-Böll-Foundation, almost the entire world does so, too: Iran’s President Ahmadinejad denies the Holocaust.

  What is this assertion based on? In substance it is based on dispatches of 2 days – 2005-12-14 and 2006-02-11.

  “The Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has stepped up his verbal attacks against Israel and the Western states and has denied the Holocaust. Instead of making Israel’s attacks against Palestine a subject of discussion ‘the Western states devote their energy to the fairy-tale of the massacre against the Jews’, Ahmadinejad said on Wednesday in a speech at Zahedan in the south-east of Iran which was broadcasted directly by the news-channel Khabar. That day he stated that if the Western states really believe in the assassination of six million Jews in W.W. II they should put a piece of land in Europe, in the USA, Canada or Alaska at Israel’s disposal.” – dispatch of the German press agency DPA, 2005-12-14.

  The German TV-station n24 spreads the following on 2006-12-14 using the title ‘Iran’s President calls the Holocaust a myth’: “The Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has stepped up his verbal attacks against Israel and called the Holocaust a ‘myth’ used as a pretext by the Europeans to found a Jewish state in the center of the Islamic world . ‘In the name of the Holocaust they have created a myth and regard it to be worthier than God, religion and the prophets’ the Iranian head of state said.”

  The Iranian press agency IRNA renders Ahmadinejad on 2005-12-14 as follows: “‘If the Europeans are telling the truth in their claim that they have killed six million Jews in the Holocaust during the World War II – which seems they are right in their claim because they insist on it and arrest and imprison those who oppose it, why the Palestinian nation should pay for the crime. Why have they come to the very heart of the Islamic world and are committing crimes against the dear Palestine using their bombs, rockets, missiles and sanctions.’ […] ‘If you have committed the crimes so give a piece of your land somewhere in Europe or America and Canada or Alaska to them to set up their own state there.’ […] Ahmadinejad said some have created a myth on holocaust and hold it even higher than the very belief in religion and prophets […] The president further said, ‘If your civilization consists of aggression, displacing the oppressed nations, suppressing justice-seeking voices and spreading injustice and poverty for the majority of people on the earth, then we say it out loud that we despise your hollow civilization.'”

  There again we find the quotation already rendered by n24: “In the name of the Holocaust they created a myth.” We can see that this is completely different from what is published by e.g. the DPA – the massacre against the Jews is a fairy-tale. What Ahmadinejad does is not denying the Holocaust. No! It is dealing out criticism against the mendacity of the imperialistic powers who use the Holocaust to muzzle critical voices and to achieve advantages concerning the legitimization of a planned war. This is criticism against the exploitation of the Holocaust.

  CNN (2005-12-15) renders as follows: “If you have burned the Jews why don’t you give a piece of Europe, the United States, Canada or Alaska to Israel. Our question is, if you have committed this huge crime, why should the innocent nation of Palestine pay for this crime?”

  The Washingtonian ”Middle East Media Research Institute’ (MEMRI) renders Ahmadinejad’s statements from 2005-12-14 as follows: “…we ask you: if you indeed committed this great crime, why should the oppressed people of Palestine be punished for it? * […] If you committed a crime, you yourselves should pay for it. Our offer was and remains as follows: If you committed a crime, it is only appropriate that you place a piece of your land at their disposal – a piece of Europe, of America, of Canada, or of Alaska – so they can establish their own state. Rest assured that if you do so, the Iranian people will voice no objection.”

  The MEMRI-rendering uses the relieving translation ‘great crime’ and misappropriates the following sentence at the * marked passage: “Why have they come to the very heart of the Islamic world and are committing crimes against the dear Palestine using their bombs, rockets, missiles and sanctions.” This sentence has obviously been left out deliberately because it would intimate why the Israeli state could have forfeited the right to establish itself in Palestine – videlicet because of its aggressive expansionist policy against the people of Palestine, ignoring any law of nations and disobeying all UN-resolutions.

  In spite of the variability referring to the rendering of the statements of Iran’s President we should nevertheless note down: the reproach of denying the Holocaust cannot be sustained if Ahmadinejad speaks of a great and huge crime that has been done to the Jews.

  In another IRNA-dispatch (2005-12-14) the Arabian author Ghazi Abu Daqa writes about Ahmadinejad: “The Iranian president has nothing against the followers of Judaism […] Ahmadinejad is against Zionism as well as its expansionist and occupying policy. That is why he managed to declare to the world with courage that there is no place for the Zionist regime in the world civilized community.”

  It’s no wonder that such opinions do not go down particularly well with the ideas of the centers of power in the Western world. But for this reason they are not wrong right away. Dealing out criticism against the aggressive policy of the Western world, to which Israel belongs as well, is not yet anti-Semitism. We should at least to give audience to this kind of criticism – even if it is a problematic field for us.

  2006-02-11 Ahmadinejad said according to IRNA: “[…] the real holocaust should be sought in Palestine, where the blood of the oppressed nation is shed every day and Iraq, where the defenceless Muslim people are killed daily. […] ‘Some western governments, in particular the US, approve of the sacrilege on the Prophet Mohammad (PBUH), while denial of the >Myth of Holocaust<, based on which the Zionists have been exerting pressure upon other countries for the past 60 years and kill the innocent Palestinians, is considered as a crime' [...]" The assertion that Ahmadinejad denies the Holocaust thus is wrong in more than one aspect. He does not deny the Holocaust, but speaks of denial itself. And he does not speak of denial of the Holocaust, but of denial of the Myth of Holocaust. This is something totally different. All in all he speaks of the exploitation of the Holocaust. The Myth of Holocaust, like it is made a subject of discussion by Ahmadinejad, is a myth that has been built up in conjunction with the Holocaust to - as he says - put pressure onto somebody. We might follow this train of thoughts or we might not. But we cannot equalize his thoughts with denial of the Holocaust. If Ahmadinejad according to this 2006-02-11 condemns the fact that it is forbidden and treated as a crime to do research into the Myth of Holocaust, as we find it quoted in the MEMRI translation, this acquires a meaning much different from the common and wide-spread one. If the myth related to the Holocaust is commuted to a 'Fairy Tale of the Massacre' - like the DPA did - this can only be understood as a malicious misinterpretation. By the use of misrepresentation and adulteration it apparently succeeded to constitute the statements of the Iranian President to be part and parcel of the currently fought propaganda battle. It is our responsibility to counter this. Concluding: A dispatch by Reuters confirms 2006-02-21: "The Iranian Foreign Minister Manuchehr Mottaki has [...] repudiated that his state would want the Jewish state Israel 'wiped off the map'. [...] Iran's President Mahmoud Ahmadinejad had been misunderstood. 'Nobody can erase a country from the map.' Ahmadinejad was not thinking of the state of Israel but of their regime [...]. 'We do not accredit this regime to be legitimate.' [...] Mottaki also accepted that the Holocaust really took place in a way that six million Jews were murdered during the era of National Socialism." The next step is to connect the Iranian President with Hitler. 2006-02-20 the Chairman of the Counsil of Jews in France (Crif) says in Paris: "The Iranian President's assertions do not rank behind Hitler's 'Mein Kampf'". Paul Spiegel, President of the Central Counsil of Jews in Germany, 2005-12-10 in the 'Welt' qualifies the statements of Ahmadinejad to be "the worst comment on this subject that he has ever heard of a statesman since A. Hitler". At the White House the Iranian President is even named Hitler. And the German Federal Chancellor Angela Merkel as well moves over Iran's President towards Hitler and National Socialism by saying 2006-02-04 in Munich: "Already in the early 1930's many people said that it is only rhetoric. One could have prevented a lot in time if one had acted... Germany is in the debt to resist the incipiencies and to do anything to make clear where the limit of tolerance is. Iran remains in control of the situation, it is still in their hands." All this indicates war. Slobodan Milosevic became Hitler. The result was the war of the Nato against Yugoslavia. Saddam Hussein became Hitler. What followed was the war the USA and their coalition of compliant partners waged against Iraq. Now the Iranian President becomes Hitler. And someone who is Hitler-like can assure a hundred times that he only wants to use nuclear energy in a peaceful way. Nobody will believe him. Somebody like Hitler can act within the scope of all contracts. Acting contrary to contract will nevertheless be imputed to him. "Virtually none of the Western states recognize that uranium enrichment is absolutely legal. There is no restriction by contract or by the law of nations. Quite the contrary: Actually the Western countries would have the duty to assist Iran with these activities, according to the Non-Proliferation Treaty. As long as a state renounces the bomb it is eligible for technical support by the nuclear powers." (Jörg Pfuhl, ARD radio studio Istanbul 2006-01-11) But - all this does not count if the Head of a state is stigmatized as Hitler.

 38. Het is wel heel duidelijk wat het Nederlandse standpunt is. Duidelijker als bij Irak standpunt. Aanvallen

 39. Mihai Mihai

  @rikus

  Een stelletje leugenaars veranderen niks aan de werkelijkheid.

 40. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Het is wel heel duidelijk wat het Nederlandse standpunt is. Duidelijker als bij Irak standpunt. Aanvallen
  ————————————————————-
  Rikus dat is het standpunt van de Ned. regering,niet van het volk.
  Roberto

 41. Inderdaad Mihai, de exacte woorden waren:

  “Khomeini zei, dat het regime dat Jerusalem bezet moet verdwijnen van (de) bladzij van de tijd.”

  Hij refereerde ook nog eens naar de woorden van Khomeini. En kijk wat die twee hierboven er van maken. Ze weten het wel maar tjah, daar zet je geen moslims mee in kwaad licht. Maar de vraag is waarom Iran, die volgens hen Israël met een atoombom wil wegvagen het dan nu niet doet? Iran heeft momenteel genoeg arsenaal om Israël plat te bombarderen. En waarom de joden in Iran nog steeds in leven zijn is ook een mysterieuze raadsel…

  PS: Weet die Rikus nog steeds niet dat Rosenthal, onze eigen Minister van Israëlische zaken, van joodse afkomst is?

 42. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Mihai, op de link die je Rikus biedt wordt The Times aangehaald die een ruwe vertaling van een uitspraak van de president in 2005 geeft.
  Als The Times onzin zou schrijven is Iran wel de eerste om daar tegen te protesteren, denk ik.

 43. Reine jRagolo Reine jRagolo

  Roberto, zou je aan kunnen geven waar de Nederlandse regering heeft aangegeven dat Iran moet worden aangevallen?

 44. Mihai Mihai

  @Reine

  Als hij dat zou willen, zou het niet slimmer zijn om zijn mond dicht te houden, de bom te maken en Israel te vernietigen, voordat iemand het in de gaten heeft?

 45. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Reine,
  Nergens,het was een kopie van Rikus,het ned,. standpunt is hetzelfde als het Amerikaanse,er is nog ruimte voor praten,met als drukmiddel”sancties”
  Roberto

 46. Reine, er is geen enkel land behalve Israël en Saudi Arabië die Iran willen aanvallen. Zelfs Amerika wil het niet maar wordt meegezogen door typetjes als Rosenthal die in het congress de Israëlische belangen verdedigen.

  Onlangs kwam in het nieuws de conclusies van 16 intelligentiediensten dat Iran geen ambities heeft om een atoombom te maken:
  http://www.newser.com/story/140396/us-intelligence-iran-not-making-bomb.html

  Dit is waarschijnlijk Obama’s manier om te proberen Israël in toom te houden. Maar Israël wijzigd zijn strategie door aan te kondigen dat ze “zogenaamd” een eigen koers zullen volgen. Amerika staat natuurlijk nog een Pearl Harbour of 9-11 te wachten waarmee ze alsnog de oorlog in zullen worden gezogen. Ik vrees dat deze false flag een van ongekende schaal zal zijn.

 47. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Reggie,

  Ik ken iemand die spreekt en schrijft Arabisch,heb jij die regel in het Arabisch bij de hand,dan laat ik het vertalen.

  Mihai,
  Waarom moet ik bij elke reactie mijn nickname & e-mailades ingeven?
  Roberto

 48. Mihai Mihai

  @Roberto

  Geen flauw idee waarom ie dat doet. Het is een nieuwe thema, maar ik ken geen instellingen die dat zouden doen. Je kan je altijd inschrijven en je blijft altijd ingelogd. Dan hoef je ook niks meer in te vullen.

 49. We moeten gewoon oppassen dat die waanzinnigen niet dat soort wapens kunnen ontwikkelen.
  De Israëlisch hebben de meeste Iranese atoom geleerden al opgeruimd. Maar je weet natuurlijk nooit welke kennis er is over gebleven, die ze overigens ooit van ons hebben gejat.

 50. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Reggie,
  Bedankt,a.s. Zaterdag gaat hij naar de Moskee(Indonesische)
  Roberto

 51. Roberto la Verita Roberto la Verita

  Rikus,
  Je moet wel Heel ver inde geschiedenis van Iran terug gaan om te zien
  welk land Iran heeft aangevallen.
  Vergelijk dat eens met Amerika,dat land voert minimaal elke 25 jaar een oorlog.
  Roberto

 52. @Roberto wat denk jij dan dat de mening van het volk is? Gewoon afwachten tot we die bom op ons dak krijgen?
  @ REGGIE RONING
  Ja, er blijkt een levendige handel te zijn in dit wapentuig.
  De waanzinnigen waar jij op doelt brachten met de bommen op Hiroshima en Nagasaki wel vrede en de Jappen zijn nadien het vredelievenste volk ter wereld.
  Zo heeft elk nadeel zijn voordeel. Misschien is dat ook voor Iran de oplossing. Je weet het maar nooit

 53. Mihai Mihai

  @rikus

  De bommen op Hiroshima en Nagasaki zijn slechts gegooid om indruk op de Russen te maken.

 54. Mihai Mihai

  Laten we even kijken wat de Amerikaanse historicus (en bommenrichter in WO II) Howard Zinn in zijn boek ‘A People’s History of the United States’ daarover schrijft. De Amerikaanse ministerie van defensie hield een onderzoek in 1944 over de effect van de bombardementen in de oorlog. Een enquête werd gehouden tussen honderden Japanse burger- en militaire leiders. Volgens deze leiders zou Japan gecapituleerd hebben zelfs zonder de atoombommen, zelfs als de Russen niet in de oorlog waren getreden en zelfs als er geen invasie gepland zou zijn geweest. Hadden de Amerikaanse leiders het kunnen weten? ‘The answer is, clearly, yes.’ zegt Zinn. De Japanse communicatiecode was ontcijferd en hun boodschappen waren geïntercepteerd. Het was bekend dat Japanners hun ambassadeur in Moskou instructies hadden gegeven om aan vredesonderhandelingen met de geallieerden te gaan werken. De Japanse leiders praatten over een overgave al een jaar voor Hiroshima en zelfs de keizer stelde voor om alternatieven voor het vechten te overwegen.

  De minister van buitenlandse zaken Shignori Togo stuurde op 13 juli een bericht aan de ambassadeur in Moskou ‘De onvoorwaardelijke overgave is de enige obstakel voor vrede…’ Dit bericht werd geïntercepteerd en aan de Amerikaanse president Truman doorgegeven. Het enige voorwaarde van de Japanners was dat de Keizer, voor hun een heilige figuur, op zijn plaats te laten staan.

 55. Mihai Mihai

  Truman was told by his army generals, Douglas Macarthur and Dwight Eisenhower, and his naval chief of staff, William Leahy, that there was no military need to use the bomb.

  Dus de Truman wist dat de Japanners zich in korte tijd zouden capituleren en daardoor het gooien van de atoombom onnodig zou zijn

  Het redden van levens

  Truman vroeg de “Joint Chiefs of Staff committees” het aantal Amerikaanse doden van een invasie te schatten en de conclusie was: 20.000 a 46.000 slachtoffers. Toch in het openbaar, en dit is wat men nu als officiële cijfers beschrijft, gaf Truman de volgende cijfers:

  • December 15, 1945: “It occurred to me that a quarter of a million of the flower of our young manhood was worth a couple of Japanese cities…”
  • Late 1946: “A year less of war will mean life for three hundred thousand maybe half a million of America’s finest youth.”
  • October 1948: “In the long run we could save a quarter of a million young Americans from being killed, and would save an equal number of Japanese young men from being killed.”
  • April 6, 1949: “I thought 200,000 of our young men would be saved.”
  • November 1949: Truman quotes Army Chief of Staff George S. Marshall as estimating the cost of an Allied invasion of Japan to be “half a million casualties.”
  • January 12, 1953: Still quoting Marshall, Truman raises the estimate to “a minimum one quarter of a million” and maybe “as much as a million, on the American side alone, with an equal number of the enemy.”
  • Finally, on April 28, 1959, Truman concluded: “The dropping of the bombs . . . saved millions of lives.”

  De Echte Reden

  Peter Kuznick, director of the Nuclear Studies Institute at American University in Washington DC, Mark Selden historicus bij Cornell University en steeds meer andere wetenschappers denken dat de echte reden voor het gooien van de atoombommen ergens anders lag.

  Volgens Kuznick wilde Truman de Sovjet’s expansie in Azië beperken. Japan capituleerde omdat Sovjet-Unie een invasie begon een paar dagen na Hiroshima.

  Impressing Russia was more important than ending the war in Japan,” says Selden. Truman was also worried that he would be accused of wasting money on the Manhattan Project to build the first nuclear bombs, if the bomb was not used, he adds.

 56. @ Roberto
  Er is veel veranderd sinds de Sjah is vertrokken.
  @ MIHAI
  Dat is de complot theorie. Na de eerste bom op Hiroshima was de mogelijkheid voor capitulatie er was een tweede vredestichter nodig en de dreiging dat anders heel Japan verwoest zou worden. Toen was het duidelijk. Het gele gevaar kroop in zijn hol terug, maar hun gruwelijke misdaden zijn niet vergeten.

 57. En geloof me zo zal het Iran vergaan. Hun atoom geleerden zijn opgeruimd, het is niet genoeg blijkbaar. Het vervolg zal vreselijk zijn en misschien maken onze kinderen en kleinkinderen dan ooit nog een vreedzaam Iran mee.

 58. Mihai Mihai

  Zo zal het Westen vergaan. Tegenwoordig kan iedereen met een paar honderd dollar een aanslag plegen. Hoe meer mensen we vermoorden, hoe meer mensen wraak zullen nemen.

 59. @MIHAI
  Ik denk de realiteit van dat moment.
  Ook Iran zal eerst moeten voelen en ik denk de hele Arabische wereld
  Een volk verblind door een haat die zijn weerga niet kent

 60. @MIHAI
  Ik denk dat er daarom ook zo’n geweldige broedermoord in de Arabische landen plaats vindt.
  Er kunnen geen 2 moslims met elkaar samenleven zonder onenigheid en haat. Het zit in hun genen.

 61. Mihai Mihai

  Niemand zal jou toestaan om zijn olie te roven. Technologie heeft de macht in de wereld veranderd. Denk bijvoorbeeld aan die twee sluipschutters, die Amerika voor twee maanden lang bang hebben gehouden. Het is een fluitje van een cent om aanslagen te plegen.

 62. @MIHAI
  Wij betalen voor olie, zelfs bij de pomp meestal. Alhoewel je krijgt wel neigingen
  Dat noemen ze zelfmoord terroristen Mihai en daar zijn er veel van in de Arabische landen.
  Zouden ze dat van de Jappen hebben afgekeken. Je zou het haast wel denken met die 2 vliegtuigen. Lijkt me een kamikaze actie.

 63. @Rikus,

  Zonder enige historische kennis (en wil om die te achterhalen) plus je onderbuikgevoelens richting moslims begrijp ik heel goed waarom je schrijft dat wat je schrijft. Uitendelijk zullen wij allebei verliezen Rikus. Omdat jij ziende blind bent en ik omdat de ziende blinden er (alweer!) niets tegen deden.

 64. @REGGIE RONING
  Je vergist je ik heb geen onderbuik gevoelens tegen moslims, het is eerder het tegen gestelde.
  Alleen hun bovenmatige criminele aard en moordzucht in hun midden staat me niet zo aan.

 65. Mihai Mihai

  Imminent Iran nuclear threat? A timeline of warnings since 1979.
  http://www.csmonitor.com/layout/set/print/content/view/print/422252

  Breathless predictions that the Islamic Republic will soon be at the brink of nuclear capability, or – worse – acquire an actual nuclear bomb, are not new.

  For more than quarter of a century Western officials have claimed repeatedly that Iran is close to joining the nuclear club. Such a result is always declared “unacceptable” and a possible reason for military action, with “all options on the table” to prevent upsetting the Mideast strategic balance dominated by the US and Israel.

  And yet, those predictions have time and again come and gone. This chronicle of past predictions lends historical perspective to today’s rhetoric about Iran.

  By Scott Peterson, Staff writer
  posted November 8, 2011 at 7:13 pm EST
  1.Earliest warnings: 1979-84
  List Item Image
  The reactor building of Iran’s Bushehr nuclear power plant is seen in this 2005 file photo.
  (Vahid Salemi/AP/File)

  Fear of an Iranian nuclear weapon predates Iran’s 1979 Islamic revolution, when the pro-West Shah Mohammad Reza Pahlavi was deep in negotiations with the US, France and West Germany, on a nuclear-energy spending spree that was to yield 20 reactors.

  Late 1970s: US receives intelligence that the Shah had “set up a clandestine nuclear weapons development program.”

  1979: Shah ousted in the Iranian revolution, ushering in the Islamic Republic. After the overthrow of the Shah, the US stopped supplying highly enriched uranium (HEU) to Iran. The revolutionary government guided by Ayatollah Ruhollah Khomeini condemned nuclear weapons and energy, and for a time stopped all projects.

  1984: Soon after West German engineers visit the unfinished Bushehr nuclear reactor, Jane’s Defence Weekly quotes West German intelligence sources saying that Iran’s production of a bomb “is entering its final stages.” US Senator Alan Cranston claims Iran is seven years away from making a weapon.
  2.Israel paints Iran as Enemy No. 1: 1992

  Though Israel had secretly done business with the Islamic Republic after the 1979 revolution, seeking to cultivate a Persian wedge against its local Arab enemies, the early 1990s saw a concerted effort by Tel Aviv to portray Iran as a new and existential threat.

  1992: Israeli parliamentarian Benjamin Netanyahu tells his colleagues that Iran is 3 to 5 years from being able to produce a nuclear weapon – and that the threat had to be “uprooted by an international front headed by the US.”

  1992: Israeli Foreign Minister Shimon Peres tells French TV that Iran was set to have nuclear warheads by 1999. “Iran is the greatest threat and greatest problem in the Middle East,” Peres warned, “because it seeks the nuclear option while holding a highly dangerous stance of extreme religious militanCY.”

  1992: Joseph Alpher, a former official of Israel’s Mossad spy agency, says “Iran has to be identified as Enemy No. 1.” Iran’s nascent nuclear program, he told The New York Times, “really gives Israel the jitters.”
  3.US joins the warnings: 1992-97

  The same alarm bells were already ringing in Washington, where in early 1992 a task force of the House Republican Research Committee claimed that there was a “98 percent certainty that Iran already had all (or virtually all) of the components required for two or three operational nuclear weapons.”

  Similar predictions received airtime, including one from then-CIA chief Robert Gates that Iran’s nuclear program could be a “serious problem” in five years or less. Still, the bureaucracy took some time to catch up with the Iran threat rhetoric.

  1992: Leaked copy of the Pentagon’s “Defense Strategy for the 1990s” makes little reference to Iran, despite laying out seven scenarios for potential future conflict that stretch from Iraq to North Korea.

  1995: The New York Times conveys the fears of senior US and Israeli officials that “Iran is much closer to producing nuclear weapons than previously thought” – about five years away – and that Iran’s nuclear bomb is “at the top of the list” of dangers in the coming decade. The report speaks of an “acceleration of the Iranian nuclear program,” claims that Iran “began an intensive campaign to develop and acquire nuclear weapons” in 1987, and says Iran was “believed” to have recruited scientists from the former Soviet Union and Pakistan to advise them.

  1997: The Christian Science Monitor reports that US pressure on Iran’s nuclear suppliers had “forced Iran to adjust its suspected timetable for a bomb. Experts now say Iran is unlikely to acquire nuclear weapons for eight or 10 years.”
  4.Rhetoric escalates against ‘axis of evil’: 1998-2002

  But Iran was putting the pieces of its strategic puzzle together. A US spy satellite detected the launch of an Iranian medium-range missile, sparking speculation about the danger posed to Israel.

  1998: The New York Times said that Israel was less safe as a result of the launch even though Israel alone in the Middle East possessed both nuclear weapons and the long-range missiles to drop them anywhere. “The major reaction to this is going to be from Israel, and we have to worry what action the Israelis will take,” the Times quoted a former intelligence official as saying. An unidentified expert said: “This test shows Iran is bent on acquiring nuclear weapons, because no one builds an 800-mile missile to deliver conventional warheads.”

  1998: The same week, former Defense Secretary Donald Rumsfeld reports to Congress that Iran could build an intercontinental ballistic missile – one that could hit the US – within five years. The CIA gave a timeframe of 12 years.

  2002: CIA warns that the danger from nuclear-tipped missiles, especially from Iran and North Korea, is higher than during the cold war. Robert Walpole, then a top CIA officer for strategic and nuclear programs, tells a Senate panel that Iran’s missile capability had grown more quickly than expected in the previous two years – putting it on par with North Korea. The threat “will continue to grow as the capabilities of potential adversaries mature,” he says.

  2002: President George W. Bush labels Iran as part of the “axis of evil,” along with Iraq and North Korea.
  5.Revelations from inside Iran: 2002-05

  In August 2002, the Iranian opposition group Mojahedin-e Khalq (MEK, a.k.a. MKO) announces that Iran is building an underground uranium enrichment facility at Natanz, and a heavy water reactor at Arak. It is widely believed that the evidence had been passed to the MEK by Israeli intelligence.

  Enrichment and reactors are not forbidden to Iran as a signatory of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), but the failure to disclose the work prompts an IAEA investigation and much closer scrutiny. Iran insists its efforts are peaceful, but is found in breach of its IAEA safeguards agreement, and accused by the IAEA of a “pattern of concealment.”

  2004: Then-Secretary of State Colin Powell tells reporters that Iran had been working on technology to fit a nuclear warhead onto a missile. “We are talking about information that says they not only have [the] missiles but information that suggests they are working hard about how to put the two together,” he said.

  2005: US presents 1,000 pages of designs and other documentation allegedly retrieved from a computer laptop in Iran the previous year, which are said to detail high-explosives testing and a nuclear-capable missile warhead. The “alleged studies,” as they have since been called, are dismissed by Iran as forgeries by hostile intelligence services.
  6.Dialing back the estimate: 2006-09

  2006: The drums of war beat faster after the New Yorker’s Seymour Hersh quotes US sources saying that a strike on Iran is all but inevitable, and that there are plans to use tactical nuclear weapons against buried Iranian facilities.

  2007: President Bush warns that a nuclear-armed Iran could lead to “World War III.” Vice President Dick Cheney had previously warned of “serious consequences” if Iran did not give up its nuclear program.

  2007: A month later, an unclassified National Intelligence Estimate (NIE) on Iran is released, which controversially judges with “high confidence” that Iran had given up its nuclear weapons effort in fall 2003.

  The report, meant to codify the received wisdom of America’s 16 spy agencies, turns decades of Washington assumptions upside down. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad calls the report a “victory for the Iranian nation.” An Iranian newspaper editor in Tehran tells the Monitor, “The conservatives … feel the chance of war against them is gone.”

  June 2008: Then-US Ambassador to the United Nations John Bolton predicts that Israel will attack Iran before January 2009, taking advantage of a window before the next US president came to office.

  May 2009: US Senate Foreign Relations Committee reports states: “There is no sign that Iran’s leaders have ordered up a bomb.”
  7.Israel’s one-year timeframe disproved: 2010-11

  Despite reports and intelligence assessments to the contrary, Israeli and many US officials continue to assume that Iran is determined to have nuclear weapons as soon as possible.

  August 2010: An article by Jeffrey Goldberg in The Atlantic’s September issue is published online, outlining a scenario in which Israel would chose to launch a unilateral strike against Iran with 100 aircraft, “because a nuclear Iran poses the gravest threat since Hitler to the physical survival of the Jewish people.”

  Drawing on interviews with “roughly 40 current and past Israeli decision makers about a military strike” and American and Arab officials, Mr. Goldberg predicts that Israel will launch a strike by July 2011. The story notes previous Israeli strikes on nuclear facilities in Iraq and Syria, and quotes Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying, “You don’t want a messianic apocalyptic cult controlling atomic bombs. When the wide-eyed believer gets hold of the reins of power and the weapons of mass death, then the world should start worrying, and that’s what is happening in Iran.”

  2010: US officials note that Iran’s nuclear program has been slowed by four sets of UN Security Council sanctions and a host of US and EU measures. The Stuxnet computer virus also played havoc through 2011 with Iran’s thousands of spinning centrifuges that enrich uranium.

  January 2011: When Meir Dagan steps down as director of Israel’s Mossad spy agency, he says that Iran would not be able to produce a nuclear weapon until 2015. “Israel should not hasten to attack Iran, doing so only when the sword is upon its neck,” Mr. Dagan warned. Later he said that attacking Iran would be “a stupid idea…. The regional challenge that Israel would face would be impossible.”

  January 2011: A report by the Federation of American Scientists on Iran’s uranium enrichment says there is “no question” that Tehran already has the technical capability to produce a “crude” nuclear device.

  February 2011: National intelligence director James Clapper affirms in testimony before Congress that “Iran is keeping the option open to develop nuclear weapons in part by developing various nuclear capabilities and better position it to produce such weapons, should it choose to do so,” Mr. Clapper said. “We do not know, however, if Iran will eventually decide to build nuclear weapons.”

  November 2011: The IAEA claims for the first time that Iran is has worked on weapons-related activities for years, publishing detailed information based on more than 1,000 pages of design information that is corroborated, it says, by data from 10 member states and its own investigation and interviews.

 66. Partout Partout

  Mahmoud Ahmadinejad and Israel – Wikipedia, the free encyclopedia
  en.wikipedia.org/…/Mahmoud_Ahmadinejad_an… – Vertaal deze pagina
  Mahmoud Ahmadinejad and Israel refers to the relations between Mahmoud …. phrase similarly, as “this regime” must be “eliminated from the pages of history.”

 67. Partout Partout

  Had onze geliefde Ahmadinejad het nu over Tel Aviv of Duckstad?

  Misunderstanding, wrong translation of Ahmadinejad’s supposed …
  nuclear-news.net/…/misunderstanding-wrong-tran… – Vertaal deze pagina
  1 day ago – Ahmadinejad’s phrase was “بايد از صفحه روزگار محو شود” according to the text … made and that Ahmadinejad did not refer to the nation or land mass of Israel, … as “this regime” must be “eliminated from the pages of history.” …

 68. timmerark timmerark

  Boeiende discussie hierboven, meestal.

  maar
  °°Hitler heeft bijvoorbeeld gelogen toen hij Tsjecho-Slowakije binnen viel.°°

  Bedoel je niet Polen?

 69. timmerark timmerark

  PS, over je Blog:

  Nee, een aanval lijkt mij niet legaal. En ook niet wenselijk. Ik zeg:
  Geef ieder land zijn eigen A-bom en wie weet kom er dan vrede.

Leave a Reply