Skip to content

Hoe het Monster uit Straatsburg kwam

Heeft u al een schuilkelder?

Een paar jaar geleden waarschuwde l’enfant terrible van conservatief Nederland in de NRC met als kop: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vormt een ernstige inbreuk op de democratie…Het is fictie te denken dat universele principes van rechtvaardigheid overal en op dezelfde manier kunnen worden geïmplementeerd.”

Ja, ja, rechtvaardigheid is zoals een aars, iedereen met eigen. En wat kopte De Telegraaf gisteren, met lettergrootte Everest? “GERECHTIGHEID; Europees Hof oordeelt vernietigend over afluisteren Telegraafjournalisten door staat” Heel fout. Als echte krant van conservatief Nederland, had men moeten koppen: “ONRECHTVAARDIGHEID; zwaar kut dat het Europees Hof de Nederlandse staat op haar vingers tikt” Want wij, in Nederland, hebben heel andere principes van rechtvaardigheid. Wij hebben een eigen anus. Wij Nederlanders slaan scribenten in verroeste ketting en trekken aan hun vingernagels – in de kerkers van Paleis Noordeinde.

Ons l’enfant schreef in zijn waarschuwend stuk: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een allesverslindend monster dat zonder enige legitimiteit talloze nationale wetten en regelingen buiten werking stelt.” Inderdaad, hij heeft gelijk, vandaag staat het al in de krant: “Journalisten krijgen snel verschoningsrecht” Getver, ons groot staatje is de dhimmi van het Illegitieme Allesverslindende Monster geworden. Het Monster beveelt, de staat jawohlt.

Ons l’enfant schreef in zijn stuk: “Democratisch tot stand gekomen … grenzen aan de vrijheid van meningsuiting … kan in laatste instantie niet meer door de Tweede Kamer – en daarmee door de Nederlandse bevolking – worden bepaald. Het Hof in Straatsburg beslist.” Wat zou l’enfant in zijn bed hebben gekrijst toen Het Monster in Straatsburg heeft besloten dat Nederland de vrijheid van meningsuiting van de Telegraafjournalisten heeft geschonden? Het Monster in Straatsburg – ja helemaal in Straatsburg dames en heren – heeft gezegd dat journalisten een vitale ‘publieke waakhond’ zijn en informeren het publiek over misstanden in de samenleving. Wat zou l’enfant hebben gekrijst. Hoe durft het Monster in Straatsburg de Tweede Kamer, De Hoge Raad en het Opperbevelhebber Volk te passeren? Want wij Nederlanders weten het altijd beter.

Wat schreef l’enfant in zijn stuk? Dat wij in Nederland een heel andere cultuur hebben dan de rechters van het Monster, die uit “Rusland, Roemenië, Turkije, Polen, Bulgarije en Litouwen” komen. De inferieure rassen achterlijke culturen zeg maar. Wat zou l’enfant een zee van tranen hebben gemorst, toen hij hoorde dat de Let, de Roemeen, de Armeniër, de Andorraan, de San-Marino-jongen en de Spanjaard eenstemmig De Telegraaf gelijk hebben gegeven? Sterker nog ze hebben zelfs de Nederlandse rechter gedwongen om tegen de Nederlandse staat te stemmen. De Spanjaard hing met zijn knoflookbek boven de Nederlander en schreeuwde: “Als je niet met ons mee stemt, krijg je van de Roemeen je pinpas nooit terug!”

l’enfant schreef in zijn stuk:

“Democratie veronderstelt soevereiniteit, omdat zonder soevereiniteit het verkozen parlement niets kan uithalen. Door onze soevereiniteit via het Europees Hof aan de wilgen te hangen, heeft er dus een ernstige inbreuk op onze democratie plaatsgehad. Bovendien is het een van de belangrijkste uitgangspunten van de rechtsstaat dat het nationale recht niet zomaar aan de hand van allerlei vage beginselen door een stel buitenlandse rechters van tafel kan worden geveegd.”

Ja, onze soevereiniteit is zwaar gekrenkt door dat stel buitelanders; onze democratie in het riool. Weg met de uitspraak, de Telegrafisten terug in de cel! Want wij Nederlanders weten het altijd beter.

Maar niet alle ‘wij Nederlanders’, niet de ‘wij’ die met het Hof eens zijn, slechts de ‘wij’ die het met l’enfant eens zijn. Want de Nederlandse cultuur is de cultuur van l’enfant en van conservatief Nederland, niet de cultuur van internationaal gerenommeerde rechtsgeleerde Bert Swart, die in een artikel schreef:

“In the past four decades, criminal justice in the Netherlands has experienced profound transformations. The European Convention has broken through its traditional national isolation and has exposed it to new and unfamiliar concepts and ideas. The Convention has opened up the Dutch system to the world and forced it to adapt itself to international standards of fairness. In a way, one could say that the Dutch system of criminal justice has become less naive, more sophisticated and more mature.”

Resistance is futile, the Monster from Strasbourg will assimilate you.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpiniePolitiek

One Comment

  1. j de kat j de kat

    Aardig, heel aardig. En ik ben blij dat ik niet weet wie het enfant terrible is, want de spreekbuis van gezapig weldenkend nederland lees ik al jaren niet meer.

Leave a Reply