Skip to content

Het inferieure ras noemt het ‘lawfare’

Vorige keer hebben we de twee menselijke rassen leren onderscheiden. Het superieure ras maakt gebruik van de argumentatietheorie als er onenigheid bestaat, vooral als we niet door één deur kunnen, als we gedwongen zijn tussen twee stellingen te kiezen. In wetenschap is dat redelijk geregeld, door een systeem van peer review, een soort geïnformeerd publieksjury. In het domein van gedragsregels leggen de strijdende partijen hun argumenten aan een scheidsrechter, een derde, onpartijdige partij, voor. De scheidsrechter spreekt het laatste woord, ondanks het feit dat rechters ook menselijke gebreken hebben.

Voor het inferieure ras gaat het anders. Voor hen is alles een kooigevecht, zonder spelregels. Everything goes, leugens en andere soorten drogredenen, manipulatie, geweld, stelen, roven etc. Het enige wat voor het inferieure ras telt is zijn wil aan anderen opleggen, ongeacht of dat een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf en/of een onterecht nadeel voor een ander produceert.

Een van de rassen zijn is niet een kwestie van huidskleur of afkomst, maar slechts een kwestie van argumentatietechiek.

Vandaag wil ik dieper beschrijven hoe de twee rassen het rechtssysteem beschouwen.

Het recht bij het superieure ras

Het superieure ras ziet het rechtssysteem als een overwinning van ratio op de drogreden. Het is een oplossing voor een prisoner’s dilemma. Morele en andere wetten zijn een antwoord op volgende vraag: wat moet ik doen als mijn belang in conflict is met jouw belang; samenwerking zou ons beiden in een betere positie brengen dan vechten, maar als één van ons vals speelt, terwijl de ander zich wel aan de regels houdt, dan zou dit de valsspeler een groter voordeel opleveren dan iedere andere mogelijke optie.

Waarom is dat? Zonder een goed rechtssysteem heerst er een recht van de sterkste. De sterkste kan fysiek de sterkste zijn maar ook sterker in charlatanerie, in het met drogredenen overtuigen. Het is dus niet de sterkste in argumentatieregels die zal winnen, maar de sofist. De winnaar is iemand met grote spieren, iemand met een grotere clan, meer of vernietigender wapens, iemand die de omstanders met slinkse verkooptechnieken kan overtuigen om te doen wat hij wil.

Stel je bijvoorbeeld voor dat de sterkste zijn oog op je huis heeft laten vallen. Als hij grotere fysieke kracht heeft, beter vecht en meer hulp heeft, verdrijft hij je gewoon uit je huis. Een andere manier is om leugens en drogredenen te gebruiken om de gemeenschap te overtuigen, bijvoorbeeld door te zeggen, dat hij de eigenaar van het huis is en dat jij onterechte het huis hebt toegeëigend. Hij overtuigt de gemeenschap om mee te werken aan je uitzetting.

We willen voor tenminste drie reden een dergelijk systeem voorkomen.

Ten eerste, stel je voor dat je met alle andere mensen een contract zou moeten afsluiten, over welke gedragsregels in de wereld zouden moeten gelden. Je weet echter niet van tevoren welke van de deelnemende personen in de wereld zou zijn. Je weet daardoor dat je het risico loopt als een van de zwakkere personen te zijn. Het leed van het onderdrukte is veel groter dan het plezier van de onderdrukker en je wilt daardoor niet het risico nemen om je leven naar de prullenbak te gooien. Het is irrationeel om voor een wereld te kiezen waar het recht van de sterkste geldt.

Ten tweede dient het niet het algemeen belang. De verdeling van de overlevingsmiddelen wordt in een dergelijke anarchie gedaan aan de hand van irrelevante eigenschappen, zoals de grootte van de spieren of de leugentechniek. We zouden eerder de overlevingsmiddelen op meritocratische basis verdelen. We veronderstellen dat de maatschappij daardoor in haar algeheel vooruit gaat, dat we eerder allemaal vooruitgaan als we de hardwerkenden, creatievelingen en intelligenten met beloningen stimuleren, dan als we alles bij de charlatans inleveren.

Ten derde zouden veel conflicten in een geweldspiraal ontaarden, wat de maatschappij in het algemeen achteruit doet gaan, omdat het moeilijk is om normaal te functioneren.

Rechtssystemen zijn imperfect

We zijn waarschijnlijk gedoemd tot imperfecte rechtssystemen, voor allerlei redenen die te maken hebben met onze imperfecte manier van kennen van de werkelijkheid. Ik heb vorige keer een voorbeeld gegeven van de leeftijd en politieke oriëntatie van rechters als invloed op de uitspraak. Vandaag zal ik twee andere voorbeelden geven. De huidskleur van de partijen kan de uitspraak beïnvloeden.[1] De Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen weigeren soms aanvragen voor gehandicaptenhulp. En de gehandicapten stappen soms naar de rechter. Het blijkt dat blanke aanklagers 8% meer kans dan zwarten op overwinning. In Chicago en New York hadden de zwarten zelfs 15 a 17 procent minder kans te winnen.

Een tweede voorbeeld is van asielaanvragen. In dezelfde rechtbank in Miami heeft een willekeurige asielzoeker 5% kans bij een specifieke rechter te winnen en bij een andere rechter 88%, in strijd met het ideaal dat rechters min of meer gelijke uitspraken doen.

Geen rede tot capitulatie

Voor het superieure ras is de gebrekkigheid van een rechtssysteem geen reden om alles over boord te gooien en te denken dat alles is toegestaan. Deze gebrekkigheid is eerder een reden om het systeem te verbeteren. Slechts als het systeem extreem slecht is, is dat een reden om het recht in je eigen handen te nemen. Bijvoorbeeld onder nazisme, communisme, apartheid en andere soorten dictaturen.

Er is natuurlijk een goede vraag hoe slecht een rechtssysteem moet zijn om je de vrijheid te geven om het recht in eigen handen te nemen. Je kunt immers bij elk verlies roepen dat het rechtssysteem niet deugt; zie bijvoorbeeld Wilders die bij voorbaat riep dat als hij schuldig werd gevonden “miljoenen mensen terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht.” Maar deze vraag zal ik hier niet beantwoorden.

Waar het om gaat is dat het superieure ras het oplossen van conflicten via uitspraken van derden verkiest, en dat als een manier ziet om rechtvaardigheid te scheppen. Zelfs als de rechter met een dobbelsteen zou gooien, met de oren dicht, zonder naar de argumenten te luisteren, zou dat boven de rechteloosheid van de anarchie te verkiezen zijn.

Maar het superieure ras ziet de rechter als een redelijk betrouwbare procedure om argumenten op hun kwaliteit te beoordelen. Voor de superieur is een rechtelijke uitspraak meer dan het gooien met een dobbelsteen. Men zoekt naar al de factoren die de uitspraak beïnvloeden, zoals huidskleur, politieke kleur van de rechter etc.. Deze factoren worden slechts gezien als factoren die de rechtspraak imperfect maken, maar gelooft dat men in het algemeen een grotere kans heeft dat de beslissing het goede argument zal laten overwinnen. Het idee is dat een weegschaal met een acceptabele afwijking altijd beter is dan een zonder schaal en dat men de weegschaal moet proberen te verbeteren.

In het kort: het superieure ras kijkt naar een rechtssysteem als een manier om de beste argumenten te laten prevaleren, boven drogredenen zoals leugens en macht. In een goed rechtssysteem leggen twee partijen hun argument aan een derde voor. De derde analyseert beide argumenten en beslist welk argument het beste is. Het winnende argument wordt in de werkelijkheid geïmplementeerd, want argumenten gaan bijna altijd over wat er zou moeten gebeuren. De uitspraak is bindend, dat wil zeggen dat men het winnende argument aan de verliezer met dwang mag opleggen. Zijn wil is niet meer relevant, zijn toestemming wordt niet meer gevraagd. Het superieure ras werkt ook vrijwillig tot de implementatie van de uitspraak. Het superieure ras ziet rechterlijke procedures als scheppen van rechtvaardigheid.

Voor het superieure ras heeft het ook geen zin om rechtszaken te beginnen als men ongelijk heeft. Ondanks het feit dat het rechtssysteem in een aantal gevallen de slechterik onterecht gelijk geeft, gelooft het superieure ras dat de goede argumenten in voldoende aantallen rechtszaken winnen. Voor de slechterik is het nadelig om rechtszaken te beginnen, door de negatieve sancties gerelateerd aan het verlies.

Het recht bij het inferieure ras

Heel anders gaat het bij het inferieure ras. Terwijl het superieure ras het recht ziet als een manier om rechtvaardigheid te scheppen, de goede argumenten te laten winnen, gelooft het inferieure ras dat rechtspraak evenveel kans van winnen aan de slechterik geeft als aan de goedzak.

Het inferieure ras ziet het recht slechts als één van de alternatieve wapens, dat men tot zijn beschikking heeft in het regelloze kooigevecht van allen tegen allen. Als je tanks hebt, moet je die gebruiken. Als leugens, bedriegerij, drogreden meer voordelen dan nadelen produceren, moet je die gebruiken. Als je een slecht argument aan een andere kan opleggen door hem aan te klagen, moet je vooral een rechtszaak beginnen.

Natuurlijk werkt deze gedachtegang, zoals Macchiavelisme, niet als iedereen op de hoogte is van je overtuigingen. De andere moet nog steeds denken dat het rechtssysteem rechtvaardigheid schept, dat het een manier is om goede argumenten van slechte te onderscheiden.

Bijvoorbeeld als je in een voetbalwedstrijd roept dat het breken van botten is toegestaan, voor iedereen, dan zal dat ook tegen jezelf werken. Het inferieure ras moet dus een manier vinden om onopvallend botten te kunnen breken, zonder dat de andere het in de gaten heeft dat dat juist de bedoeling is. Foutje, bedankt.

Hoe kunnen we weten dat iemand van een inferieur ras is? Bijvoorbeeld als men zich met drogredenen verzet tegen het idee dat individuen staten bij internationale rechtbanken zouden moeten kunnen aanklagen. Je zou dat verzet bijvoorbeeld bij de machtigen zien, zoals Amerikanen, Russen en Chinezen, omdat hun militaire macht daarmee tot nul gereduceerd zou worden.

Je kan het inferieuren ook ontdekken aan de manier waarop zij de rechtsgang benoemen. Als jij naar de rechter stapt om je recht te halen, dan noemen ze dat ‘lawfare.’ Jij bent dus volgens hen niet bezig met een rechtvaardige procedure om het beste argument boven de tafel te krijgen, je bent bezig met een oorlog.

Door jou van ‘lawfare’ te betichten, ontmaskeren zij hun visie op het recht. Want zij veronderstellen dat je ook een behoorlijke kans hebt te winnen als je slechte argumenten hebt. De rechter is dus volstrekt irrelevant, te manipuleren ten behoeve van elk willekeurig argument. Dus het feit dat zij jouw aanklacht ‘lawfare’ noemen, legt hun manier van denken over het recht bloot.

Op zeldzame momenten ontmaskert het inferieure ras zich nadrukkelijk zwart op wit. Bijvoorbeeld keesjemaduraatje schrijft over de Israëlische organisatie Shurat HaDin, die INMARSAT dreigt aan te klagen als men satellietdiensten aan de Gaza Flotilla zal leveren. In een sleutelpassage in zijn stuk praat keesjemaduraatje zijn mond voorbij: “Het gaat Shurat HaDin er niet zozeer om of het verband [tussen het leveren van satelietdiensten en schade van terrorisme] aangetoond kan worden, maar veel meer om door eindeloze juridische strijd de tegenstanders op de knieën te krijgen.”

Dus keesjemaduraatje gelooft niet dat Shurat HaDin slechts zal winnen als de organisatie een goed argument heeft. Hij gelooft dat Shurat HaDin de tegenstanders op de knieën kan krijgen via een eindeloze juridische strijd. Het recht wordt dus niet meer gezien als procedure om goede van slechte argumenten te scheiden, maar een eindeloze t-shirttrekkerij totdat de andere ploeg er genoeg van heeft en de wedstrijd opgeeft. Zoiets als de techniek in finale Nederland-Spanje. Het recht is voor keesjemaduraatje zoals de trap van Nigel de Jong tegen de borst van Xabi Alonso.

Maar het inferieure ras vergist zich schromelijk. Niet voor niks is het een evolutionair uitstervende ras. Het recht is niet statisch en past zich voortdurend aan, vindt voortdurend nieuwe oplossingen. Uiteindelijk zullen de betere argumenten van de drogredenen met mijlen voorsprong winnen. Lang leve het rationeel argumenterende ras.

Geredigeerd door Pascale Esveld
Noten:


[1] Labaton, S., Benefits Are Refused More Often to Disabled Blacks, Study Finds, N.Y. Times, May 11, 1992, at A1, https://www.nytimes.com/1992/05/11/us/benefits-are-refused-more-often-to-disabled-blacks-study-finds.html

[2] Ramji-Nogales, J., Schoenholtz, A. I., and Schrag, P. G., “Refugee Roulette: Disparities in Asylum Adjudication Feature”, Stan. L. Rev. 60, no 2. (2007), pp. 295-412: “Colombian asylum applicants whose cases were adjudicated in the federal immigration court in Miami had a 5% chance of prevailing with one of that court’s judges and an 88% chance of prevailing before another judge in the same building. Half of the Miami judges deviated by more than 50% from the court’s mean grant rate for Colombian cases.” p. 296

Zie ook: “But how about a situation in which one judge is 1820% more likely to grant an application for important relief than another judge in the same courthouse? Or where one U.S. Court of Appeals is 1148% more likely to rule in favor of a petitioner than another U.S. Court of Appeals considering similar cases?” p. 301

Published inFilosofieInternationaal RechtOpiniePolitiekRechtbank voor AllenSofist Factory

12 Comments

 1. Ik heb een strijdmethode beschreven zonder erbij te zeggen dat dit met mijn rechtsopvatting overeenkomt. Ik heb mijn mond niet voorbij gepraat, maar deze visie op het recht met opzet ze beschreven.
  Als je de keuze moet maken tussen zelfmoordterrorisme als strijdmiddel of het voeren van kansloze procedures, dan is het laatste aan te bevelen.

  Dat je mij beschrijft als zijnde van een “inferieur ras” laat ook wel iets over jou zien. Dit soort rassentheorien zijn bij de meeste mensen uit Nederland zeer verdacht. Maar jij bedoelt het natuurlijk zuiver filosofisch…..

 2. Mihai Mihai

  @keesjemaduraatje

  Het idee van rechtspraak is dat twee partijen met verschillende argumenten hun argument door een derde laten toetsen. Het is nooit het idee om iemand zodanig te pesten dat de pester zijn zin krijgt. De citaat in jouw stuk suggereert dat het de bedoeling van Shurat HaDin is om mensen zodanig te juridisch pesten totdat Shurat HaDin haar zin krijgt. Een pro-Israelische blogger, die mij geinspireerd heeft om dit stukje te schrijven, heeft hetzelfde begrepen. Hij/zij schrijft het volgende:

  “De Boemerang die Lawfare heet
  De zich vrienden van de Palestijnen noemende organisaties en individuen worden nu in toenemende mate bedreigt met het zelfde wapen die zij een paar jaar geleden tegen Israel hebben ingevoerd.

  Lawfare, het aanklagen van Israelische soldaten en politci in de EU door linkse actievoerders heeft Israelische en amerikaanse organisaties de ogen geopend, en nu worden de anti Israel organisaties zelf met torenhoge schadeclaims bedreigt.

  Individuen als Gretta Duisenberg en Dries van Agt lopen de kans om bijvoorbeeld in de VS te worden aangeklaagt, en in peperdure processen financieel te worden geplukt.

  Meer informatie op de website van Keesjemaduraatje

  Shurat HaDin Israel Law Center voert juridische oorlog tegen de vrienden van de Hamas. ”

  http://www.vkblog.nl/bericht/402800/De_Boemerang_die_Lawfare_heet

 3. Mihai Mihai

  @keesjemaduraatje
  ==Ik heb een strijdmethode beschreven zonder erbij te zeggen dat dit met mijn rechtsopvatting overeenkomt.==

  Als jij die strijdmethode niet onderschrijft, dan is het mijn schuld dat ik dat ook aan jou heb toegeschreven. Mijn excuus daarvoor.

 4. Jan Jan

  Ter informatie:

  “A Universal Declaration of Human Responsibilities”

  http://tinyurl.com/3fl37dw

  Samenvattend: “Do unto others as you would have them do unto you.”
  Transliteratie/conversie: “Behandelt anderen zoals je wilt dat ze u behandelen”.

  Bemerk vriendelijk dat de focus/aandacht verlegd wordt naar hetgeen men WEL wil.

  Mensen Rechten is een variant op het ‘verdeel, hergroepeer en heers principe’.
  Waarbij de focus/aandacht steevast gericht wordt op van alles en nog wat, wat men uiteindelijk, om een, ander of veelvoud aan redenen NIET wil.

  Zelfs tot het punt dat men al ras in het duister tast op de vraag: ‘Wat wil men nu zelf WEL?’.

 5. herman herman

  Die ogen waren al lang open.
  David Irving was zo dom een procedure aan te spannen tegen Deborah Lipstadt, die hem van holocaustontkenning beschuldigde, Irving verloor, Lipstadt liet ladingen ‘deskundigen’ opdraven, Irving werd veroordeeld in de proceskosten, ook de kosten van al deze ‘deskundigen’, en moest z’n huis verkopen.
  Irving eiste dat Lipstadt haar hetze zou stoppen, het schaadde z’n boekverkoop.
  Overigens volgde Wilders de Lipstadt taktiek, ook zij zei gedurende het hele proces niets.
  Verder moet ik nog even zeggen dat het Boek van Lipstadt tegen de beweerde holocaustontkenners goed is geschreven, Denying the holocaust, ik las het toen ik nog van niets wist, en was onder de indruk.
  Nu ook nog, knap zulke demagogie te bedrijven.
  Maar dat was niet genoeg om Irving tot zwijgen te brengen, er volgde nog een veroordeling in Oostenrijk, wie openlijk niet in gaskamers gelooft moet achter de tralies.
  In civiele procedures wint dus de partij met het meeste geld, meestal, behalve in die gevallen waar de uitkomst overduidelijk is, maar dan komt er ook geen proces.
  Tevergeefs tot nog toe pleit Wellink er voor de mogelijkheid van aansprakelijkheidsstelling van de Nederlandse Bank af te schaffen, behalve, uiteraard, in geval van grove nalatigheid of opzet.
  Dat nu wel de bank aansprakelijk kan worden gesteld heeft de belastingbetaler al heel wat geld gekost.
  Het zal me dan ook zeer verbazen of DSK zal worden veroordeeld, ook hij heeft geld genoeg, naar het schijnt.
  Of hij schuldig is weet ik niet, maar ondertussen is wel duidelijk dat, als hij er in geluisd is, dat dat dan niet zo moeilijk was, met Wellink was het lastiger geweest, lijkt me.

 6. herman herman

  De Exota procedure tegen de VARA schoot me nog te binnen.
  De VARA slaagde er in het proces gedurende vier en twintig jaar gaande te houden, pas toen moest er worden betaald.
  De Exota groot aandeelhouder was inmiddels overleden, maar had de claim verkocht.
  Socialist en VARA directeur Marcel van Dam had met die mogelijkheid misschien geen rekening mee gehouden.
  Rechtspraak is mooi, voor wie tijd en veel geld heeft.
  De Nederlandse regering onderkent dat, en steunt geschillencommissies, die naar billijkheid oordelen.
  In een conflict over een auto bleek ons dat dat uitstekend werkt, binnen een drie kwart jaar een uitspraak, het klachtengeld kan iedereen zich veroorloven, het automobielbedrijf betaalde ons dat ook nog terug, het enige is het indienen van behoorlijk wat papperassen.
  Toevallig weet ik van een procedure tegen een bekende Nederlandse uitgever, die besloot niet het hele bedrag van de overname van een bedrijf te voldoen.
  In dit overduidelijke geval duurde de procedure toch nog vier en aan half jaar.
  Vandaar het aloude gezegde ‘wie pleit om een koe legt er één op toe’.
  Rechtspraak is mooi, maar of het altijd werkt ?
  Een paar dagen geleden kwam ik nog in een reportage tegen dat een Weense vrouw, niet joods, die in 1940 in Frankrijk was, gehuwd met een joodse schrijver, en de vlucht naar de VS was gelukt, mw Roosevelt had iemand naar z Frankrijk gestuurd met een lijst van kunstenaars die gered moesten worden, onder hen Thomas Mann, na de oorlog probeerde haar huis in Wenen terug te krijgen.
  Volgens de reportage zei de rechter tegen haar ‘dat het een schande was dat een christelijke vrouw twee keer met een jood was getrouwd’.
  Zij keerde terug naar de VS, en ging nooit meer naar haar geboorteland.
  De reportage vermeldde niet of ze het huis terugkreeg.

 7. Jan Jan

  Ter informatie:

  “…The Body Odd – Whining is the worst sound in the world, study confirms – By Jennifer Langston

  If you’ve ever thought that listening to your child whine was worse than having a buzz saw cut wood inside your house, it turns out you were right.

  A new study has found that the power of whining to distract people while doing simple math was even greater than other noises that people typically find annoying. It didn’t matter whether someone was a parent or not.

  Still, this could explain why packing a lunch while your children caterwaul over whose magic marker can touch a particular piece of paper makes your head want to explode.

  “You’re basically doing less work and doing it worse when you’re listening to the whines,” said study co-author Rosemarie Sokol Chang, a professor of psychology at SUNY New Paltz. “It doesn’t matter if you’re a man or a woman, everybody’s equally distracted.”

  The researchers asked people to do subtraction problems while listening to an infant crying, regular speech, silence, whining, a high-pitched table saw and “motherese” — exaggerated baby talk that adults often find irritating.

  To ensure that people weren’t distracted by the words themselves, they used foreign language for the speech samples in the study, which was published in the Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology.

  In raw numbers, people made more mistakes per math problems completed when listening to the whines than any of the other speech patterns or noises (though the only statistically significant differences were between whining, the table saw and motherese)…”

  http://tinyurl.com/5u7wfen

  Het ‘jammeren,blèren, jeremiëren, kreunen, janken, jengelen, kermen, klagen, lamenteren, weeklagen’ wordt ook gebruikt. In het Engels is er het gezegde: ‘”The squeeky wheel get’s the oil “.

  Dit jammeren wordt gebruikt om ‘zijn zin door te drijven/proberen door te drijven’. Vindt o.a. toepassing in het scheppen van verhalen, geschiedenis en anderzijds, waarin groepen doen alsof ze ‘zielig’ zijn.
  Door te doen alsof de verhalen de geschiedenis zijn, is het zelfinstandhoudend, zolang er aandacht aan gegeven wordt en geloofd wordt.

  .

 8. NeukdeProfeetinzijnReet NeukdeProfeetinzijnReet

  Was jij niet die psychopaat die iedereen wilde opblazen en iets met paardensperma

  Dan hoor jij waarschijnlijk wel tot het minderwaardige Roemeense ras.

 9. Jan Jan

  Ter informatie:

  “The “Kosher Nostra Scam” on the American Consumer-Los Angeles, Alta California – 4/27/2002 – (ACN) La Voz de Aztlan receives quite a few “news tips” per week from our many subscribers and readers. Some we dismiss immediately but a very few catch our attention. Last week we receive an e-mail asking us if we knew the significance of the small encircled letter “U” or letter “K” that can be found printed on many food cans, food packages and on other kitchen products. The message gave us some clues and suggested that we do some research into the subject. What we found certainly was “news” to us and it both shocked and angered us…”

  http://krunchd.com/tax

 10. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Algehele vrijspraak voor Wilders AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag Geert Wilders vrijgesproken van aanzetten tot haat en tot discriminatie en van groepsbelediging. Volgens de rechtbank, onder leiding van voorzitter Marcel van Oosten, heeft de PVV-leider zijn uitspraken vrijwel allemaal gericht op de religie islam en niet op moslims. ..”

  http://tinyurl.com/6dp9pjx

  De Vrijheid voor Godsdienst en Meningsuiting is nog immer gelimiteerd/begrensd. Blijkt o.a. uit deze rechterlijke uitspraak: “..Wilders zat hierbij niet tegen, maar op de grens van het toelaatbare. ”

  In navolging van G. Wilders en verwijzend naar deze rechterlijk uitspraak, is het toegestaan ‘niets tegen joden hebben, maar slechts tegen de staat Israël’, of ‘niets tegen de joden, maar slechts tegen de geschiedenis versie waarvan kennisgeven wordt’.

 11. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak Wilders

  Amsterdam , 23-6-2011

  Hierna volgen, samengevat, de belangrijkste beslissingen van de rechtbank.

  Beschuldigingen ………………….De rechtbank wijst op een belangrijk arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2009 (LJN BF0655), dat is gewezen na het tot stand komen van de beschikking waarin de vervolging van Wilders werd bevolen….”

  http://tinyurl.com/5v3aktv

  Is er wel een ‘arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2009 (LJN BF0655)…”?

  Voor de liefhebbers, na te zoeken via: http://zoeken.rechtspraak.nl/Default.aspx

 12. Jan Jan

  De posting minerzijds inzake ‘ LJN BF0655’ is incorrect.
  Gelieve te verwijderen.

  Zoek opdracht functioneert bij het invoeren van BF0655

Leave a Reply