Skip to content

FvD’ers en PVV’ers horen niet voor de klas

In zijn opiniestuk in de Volkskrant, vindt Thierry Baudet Michiel Beute intolerant omdat hij geen PVV’ers en FvD’ers voor de klas wil. Hieronder zal ik aantonen dat Beute gelijk heeft: docenten met extreme ideeën horen niet voor de klas.

Baudet is intolerant

In een interview vertelde Thierry dat Nederland de immigratie uit moslimlanden moet stoppen, geen moskeeën, noch islamitische scholen moet bouwen: ‘Ik ben tolerant, absoluut, maar tolerantie is wat anders dan toestaan dat moslims megamoskeeën met lange minaretten bouwen om bewust een enorme uitstraling te creëren. Moskeeën zijn broeinesten van anti-Nederlands gevoel en gedrag… Ik ben voor een remigratieprogramma.’ In zijn boek ‘De aanval op de natiestaat’ vindt Baudet referenda handig om minaretten te verbieden. Hij wil ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECHR) afschaffen, want moslims kunnen naar dit hof stappen en discriminerende wetten ongedaan maken, zoals het Franse boerkaverbod.

In hetzelfde interview vertelde Baudet: ‘Een verbod op discriminatie is onzin. Een school moet een homoseksuele leraar kunnen weigeren of ontslaan.’ Baudet is hypocriet. Want waarom zou je homo’s en moslims mogen discrimineren maar geen PVV’ers en FvD’ers?

Juist FvD’ers en PVV’ers zou men moeten kunnen weigeren

Er bestaat wel een goed argument waarom je geen homoleraren mag weigeren maar wel leraren met intolerante radicale ideologieën: de vrijheid. Het concept van liberale vrijheid zegt dat iedereen vrij is om alles te doen, met zichzelf en andere instemmende volwassenen, zolang dit de legitieme belangen van anderen niet schendt. Een homo schendt geen rechten van anderen, dus homoseksualiteit past binnen de vrijheidsdefinitie.

Daarentegen PVV en FvD willen vooral anderen beschadigen. Zij willen rechten schenden en ontnemen. Zij willen het ECHR en het Internationaal Strafhof afschaffen, wat machtigen en autochtone meerderheden de vrijheid zou geven om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide te plegen; en illegale oorlogen te voeren. Baudet wil alle internationale hoven afschaffen, hij ontkent dat er volkenrecht en universele mensenrechten bestaan. Hij laat zijn eigen groepen domineren: mannen, conservatieven, witten, autochtonen, christenen, rijken, de elite en de machtige Westerse landen.

Volkenrecht is tegen Baudet

De Canadese leraar Malcolm Ross schreef in zijn vrije tijd antisemitische stukken. Hij werd overgeplaatst als bibliothecaris en werd gewaarschuwd voor ontslag. Hij procedeerde tot het Canadese hooggerechtshof. Maar hij verloor.

Hij stapte naar het VN-Mensenrechtencomité. Maar het comité besloot hetzelfde, dat het noodzakelijk was om hem van zijn functie te ontheffen om de rechten en de reputatie van Joden te beschermen; en dat kinderen het recht hebben op onderwijs vrij van ‘bias, vooroordelen en intolerantie.’

Ook de ECHR-rechters zijn streng met politici die haat tegen minderheden zaaien, zoals de Belg Féret, de Engelsman Norwood en de Fransman Le Pen. Pavel Ivanov schreef in zijn krant dat Joden de bron van het kwaad in Rusland zouden zijn. Als straf mocht hij voor drie jaar niks uitgeven. Hij en andere haatzaaiers mochten niet eens voor het Europese Hof verschijnen. Ook verspreiders van anti-homopropaganda kunnen zich niet op vrijheid van meningsuiting beroepen. Als haatzaaiers toegang tot het hof zouden hebben, volgens de rechters, zou dit hen helpen om vrijheid en rechten van anderen te vernielen. De rechters vinden dat democratische landen het aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid mogen verbieden. Je kan geen mensenrechten gebruiken om mensenrechten van anderen te schenden.

Waarom zou ik docenten toestaan om een hele generatie te indoctrineren dat ik geen mensenrechten zou hebben? Waarom zouden de autochtone kinderen mogen leren dat zij de vrijheid moeten hebben om mij te deporteren of te vergassen, om genocide te plegen, of illegale oorlogen te voeren? De Europese rechters hebben gelijk: je hebt geen recht om anderen hun rechten te ontnemen.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpinie

One Comment

  1. Partout Partout

    Zeer rake column!
    Overigens

    Ps Wat mij betreft gaan we als samenleving ook nepnieuws ivm Corona wettelijk verbieden.

Leave a Reply