Skip to content

Europa is verplicht om in te grijpen in het Midden-Oosten

In haar opiniestuk van 27 juni 2016 in de Volkskrant, valt Elise Friedmann een stropop aan.

Volgens haar heeft Israël geen plichten aan Europa, omdat het land geen cadeau van Europa aan de Joden was, als compensatie voor de Holocaust. (Friedmann herhaalt het argument van de Israëlische president Reuven Rivlin voor het Europees Parlement.) ‘Europa heeft geen enkel recht om Israël de maat te nemen en zijn wil op te leggen,’ aldus Rivlin en Friedmann. Dit argument gaat fout om drie redenen.

Ten eerste, als Israël volstrekt vrij zou zijn, zou Europa net zo vrij zijn. Dan is Europa ook vrij om artikelen uit de bezette gebieden te labelen en te verbieden en helemaal niet met Israël te handelen.

Ten tweede, ook Palestijnen zijn vrij. Het staat nu buiten kijf dat zij het recht op zelfbeschikking hebben. Dit recht houdt in dat zij – als enige – over de toekomst van Gaza en de Westelijke Jordaanoever mogen beslissen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) concludeerde dat ‘over de belangrijkste rechtsvragen met betrekking tot het conflict weinig verschil van mening kan bestaan. Israël heeft de plicht het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk te eerbiedigen. De vestiging van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de beperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de bezette gebieden als geheel leveren schendingen op van volkenrecht. Hetzelfde geldt voor de bouw van de afscheidingsmuur, voor zover deze over Palestijns gebied loopt.’ Dus als Europa Israël niks mag opleggen, mag ook Israël de Palestijnen niks opleggen, want zij zijn geen Israëlische onderdanen.

Ten derde, het is onjuist dat men Israël niks mag opleggen. De AIV concludeerde ook dat ‘indien Israël onverhoopt niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, ontkomt de internationale gemeenschap er niet aan op woorden van protest ook daden te laten volgen. Aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de Veiligheidsraad moeten consequenties worden verbonden. Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden.’

Hetzelfde hebben dertien hoogleraren volkenrecht geschreven in een brief aan de minister van buitenlandse zaken in 2013: ‘Het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van ook voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen maken inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, een recht dat, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 heeft bevestigd, erga omnes is en dus bindende verplichtingen voor álle landen behelst… De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns erga omnes recht op zelfbeschikking en om het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren.’

‘Erga omnes’ betekent ‘naar alle’ of ‘in de richting van iedereen’. Als je een erga omnes recht hebt, kan je van iedereen eisen om het te respecteren, je kan op iedereen beroep doen om je te helpen. Bovendien hebben alle staten een belang om die rechten vervuld te zien. Hier tegenover bestaan erga omnes plichten van alle staten om twee dingen te doen. Ten eerste de plicht om Israël niet te helpen om volkenrecht te schenden. Ten tweede de plicht te waarborgen dat Israël volkenrecht en de Palestijnse rechten respecteert. Dus Europa is niet alleen vrij, maar ook juridisch verplicht om iets te doen.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsInternationaal RechtRechtbank voor AllenSofist Factory

3 Comments

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Het is heel vreemd dat Elise Friedmann ontkent dat de Holocaust de basis was waarop de Joodse Staat Israël kon ontstaan. Netanyahu heeft zelf dat gezegd, maar zei erbij dat het niet Hitler was die er zich schuldig aan had gemaakt, maar dat de groot-moefti geweigerd had om op het verzoek van Hitler in te gaan om alle joden naar Palestina te laten “deporteren”.
  Het zionisme zou nooit een poot aan de grond hebben gekregen als er geen WOII was geweest met z’n Holocaust. Geen land of organisatie zou ooit meewerken om een betrekkelijk kleine groep mensen zoals de joden waren (en zijn) het recht te geven om een heel land maar voor zichzelf op te eisen omdat dat volgens hun geloof gewoon mag en moet.
  De eeuwenlange jodenvervolging die voornamelijk door christenen is begaan zou ook nooit als argument hebben gegolden.
  Het is een beetje vergelijkbaar toen in de VS Malcolm X pleitte voor een eigen “zwarte” staat binnen de VS waar alleen zwarten zich konden vestigen om veilig te zijn voor de rassendiscriminatie die er toen (en nu) woedde in dat land. Dat ging dus uiteraard ook niet door en curieus genoeg had dat tevens te maken met het feit dat hij in Mekka waar hij op bezoek was begreep dat wat hij wilde tegen de islam was.
  Israël heeft wel degelijk haar bestaan te danken aan “Europa” en heeft inmiddels verhoudingsgewijs veel meer oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen op haar geweten dan t.t.v. Hitler het geval was, zeker als je “even” de Holocaust vergeet. Maar die leiden praktisch nooit tot sancties van Europa en de VS.

 2. Gilles Wattel Gilles Wattel

  De plannen het Midden Oosten te destabiliseren komen uit Israel.
  Die destabilisatie is nu verregaand gelukt, met de destabilisatie van N Afrika.
  Steeds meer mensen vragen zich af of deze destabilisatie ook als doel heeft de Europese landen te destabiliseren, lagere lonen, en opheffen van culturen, zodat het Europa, een VS kloon, gevestigd kan worden.
  TTIP is dan onderdeel, multinationals ook hier de baas.
  AIPAC heeft al vele jaren een kantoor in Brussel.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  Ik ben er ook vrij zeker van dat IS afkomstig is van Israël. Er is nog nooit een aanslag gepleegd op Israël maar wel op Hamas. Hun slachtoffers betreffen in vrijwel alle gevallen moslims. De argumenten die men gebruikt hebben geen enkele relatie tot de islam of Koran.
  Het is net als met Al Qaida die ooit is bedacht en gefinancierd door de VS.

Leave a Reply