Skip to content

Drogredenen van pro-Israëlische debatteerders (4)

Een van de drogredenen van de pro-Israëlische debatteerders is dat in 1948 Joden de Arabische landen zijn ontvlucht. Kijk naar het opiniestuk van Wilders, waar het argument is als volgt:

Premisse 1: “Er vluchtten méér Joden uit de Arabische landen dan de 710.000 Arabieren die uit Israël vluchtten.”
Andere premissen….
Conclusie: Palestijnen hebben geen recht op een eigen staat in de gebieden die Israël heeft veroverd in 1967.

Laten we net zoals in de vorige blogs veronderstellen dat het 100% waar is wat de pro-Israëlische debatteerders in dit geval zeggen.

En laten we een analogie maken. Stel je voor dat Pietje jou uit je huis verdrijft, dus dat jij recht hebt op het huis. Tenminste dat is wat jij denkt. Je stapt naar de rechter en vraagt de rechter om je huis terug te geven. Pietje zegt het volgende: “Meneertje de rechter, deze persoon heeft absoluut geen recht op het huis. Immers ook Alexander heeft mensen uit hun huis verdreven. Hij heeft Marinus uit zijn huis verdreven. Sterker nog Alexander heeft ook Leopold verdreven, dus 100% meer mensen dan ik.”

De vraag is waarom de rechter dit een goed argument zou moeten vinden? De enige vraag die men dient te beantwoorden is of jij wel of geen recht op het huis hebt, of Pietje wel of geen recht op het huis heeft. Wat een derde (Alexander) heeft gedaan is daarbij irrelevant. Als Ferdinand Marijke verkracht, wil niet zeggen dat ook Henk Ingrid mag verkrachten.

In ons geval is de enige vraag die we moeten beantwoorden of de Palestijnen het recht op externe zelfbeschikking hebben, het recht op een eigen staat en welke grenzen deze staat zou moeten hebben. Dit recht is van andere factoren afhankelijk, zoals het feit dat Palestina een Ottomaanse kolonie is geweest, het feit dat Palestina een mandaadgebied is geweest, de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, de juridische opinie (opinio juris) van de andere staten, het feit dat Palestijnen een apart volk zijn, etc. Precies zoals hun recht niet afhankelijk is van het wel of niet democratisch zijn van andere staten, is hun recht ook niet afhankelijk van wat andere minderheden in andere staten hebben gedaan.

Dus wil iemand mij uitleggen wat de logica is van de pro-Israëlische debatteerders? Welk gevolg hebben de vermoedelijke Joodse vluchtelingen uit andere landen voor de rechten van de Palestijnen?

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal RechtOpiniePolitiekSofist Factory

17 Comments

 1. Heel eenvoudig. Volgens de VN vluchtelingenorganisatie dienen vluchtelingen die niet kunnen terugkeren opgevangen te worden, het doel is om: “vluchtelingen te helpen om terug naar huis te gaan dan wel zich te vestigen in een ander land. De UNHCR wil duurzame oplossingen voor de benarde situatie van vluchtelingen.”

  De Arabische vluchtelingen konden niet terug, want dat mocht niet van de Arabische leiding:
  “Het is ondenkbaar dat de vluchtelingen terug gaan. Het zou een eerste stap zijn in de richting van Arabische erkenning van de staat van Israel.”

  Israel deed dat met de Joodse vluchtelingen, de Arabische landen niet met de Arabische vluchtelingen.

  Zie utigebreider: De twee soorten vluchtelingen van de VN: Palestijnse en gewone

  http://www.likud.nl/artik41.html

 2. Mihai Mihai

  @Likoed

  Ik zie de logica nog steeds niet in. Ten eerste wat hebben de Joodse vluchtelingen met het Palestijnse recht op externe zelfbeschikking te maken?

  Ten tweede, maar dat is volstrekt irrelevant voor dit debat, dus je hoeft het ook niet te beantwoorden, waarom mogen de Palestijnse vluchtelingen niet terug naar huis? Immers Israel is een democratische staat, volgens jou, waar de Palestijnen dezelfde rechten hebben als de Israëli’s en ze leven daar veel beter, volgens jou, dan in de Arabische landen? En volgens jou worden de Palestijnen ook niet gehaat en ze lopen ook geen risico’s in Israel. Dus geen enkele reden dat ze niet naar huis zouden mogen.

 3. Dat komt omdat jij zelf de zaken ten onrechte met elkaar verbind.
  Wij komen in discussies niet tegen dat er mensen zeggen dat de Palestijnen geen recht hebben op zelfbeschikking, omdat ze gevlucht zijn. Wij bijvoorbeeld hebben dat nooit gezegd.

 4. Mihai Mihai

  @Likoed

  Mijn vraag was waarom het feit dat Joden uit Arabische landen ontvlucht (zouden) zijn een gevolg zou hebben voor het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Immers Wilders had als stelling dat de Palestijnen geen recht hebben op een eigen staat in de bezette gebieden.

 5. Als u Wilders bedoelt, zet dat er dan in het vervolg bij.

  Likoed bijvoorbeeld heeft in 1978 – bij de Camp David akkoorden – de Palestijnen al autonomie aangeboden.
  Overigens reageerde de PLO daarop met het bedreigen en vermoorden van Palestijnen die daar wat in zagen.

 6. Mihai Mihai

  @Likoed

  Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag gekregen. Wilders zegt dat er X aantal Joden uit Arabische landen zijn ontvlucht en trekt de conclusie dat de Palestijnen geen recht hebben op externe zelfbeschikking. Wat is de logica ervan?

 7. Mihai Mihai

  @Likoed

  Je bent dus het met mijn eens dat er geen logica in zijn argument zit?

 8. Mihai Mihai

  @Likoed

  ==Ja, zie onze eerdere reactie betreffende Camp David in 1978.==

  Laten we niet afgeleid raken, want daarna gaan we over andere citaten discussiëren zoals het onderste:

  “In May 1999 the Israeli electorate deposed Netanyahu and replaced him with Ehud Barak in order to give peace a chance. . . . The most fundamental obstacle to peace with the Palestinians was settlement expansion on the West Bank. . . . This did not violate the letter of the accord, but it most definitely violated the spirit. It was simply not reasonable to expect the Palestinians to go forward toward a peace deal when Israel was expropriating more and more of their land. Land-grabbing and peacemaking do not go well together. This became clear at the Camp David summit in July 2000. The package offered by Barak was not enough to persuade the Palestinian negotiators to give him what he wanted: a formal and final end to the conflict. Following the collapse of the summit, Barak propagated the notion that there was no Palestinian partner for peace. This was not true; there was a Palestinian partner, but not on Barak’s terms.”, Shlaim, A. (2010). “Establishment of the State of Israel Was an Injustice to the Palestinians.” in Immell, M. ed., “The creation of the state of Israel”. Greenhaven Press. p. 123

 9. Volgens ons heeft het onderwerp nooit gedeugd: u bent begonnen over “DE pro-Israel debateerders” terwijl u alleen Wilders bedoelde.

  Discussie wat ons betreft gesloten.

 10. Mihai Mihai

  @Likoed

  Als ik “DE pro-Israel debatteerders” zeg, zeg ik niet “ALLE pro-Israel debatteerders”. Het is immers onmogelijk dat alle pro-Israel debatteerders precies dezelfde argumenten hebben. Ik maak een verzameling van de drogreden die ik tegen kom in de hoop dat de lezers onthouden waarom deze drogredenen fout zijn en bij het volgende debat waar die drogredenen worden herhaald, kunnen de lezers snel de drogredenen ontmaskeren.

  Kijk maar hoe vaak de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen erbij gehaald worden, terwijl het enige wat men in deze discussie moet vaststellen is of de Palestijnen het recht op externe zelfbeschikking hebben en, zo ja, dan welke grenzen hun staat moet hebben.

  Googel maar op de onderstaande termen om te zien hoe vaak men de Joodse vluchtelingen erbij haalt:
  joodse vluchtelingen uit arabische landen site:http://opinie.volkskrant.nl/
  joodse vluchtelingen uit arabische landen site:http://brabosh.com

 11. Jan Jan

  Ter informatie:

  “Massive anti-Israel rally held in Cairo – Over one million Egyptian protesters in Cairo’s Liberation square have demanded their military rulers to abandon Israel and lift the blockade on the besieged Gaza strip.

  Protesters voiced their anger at Tel Aviv by burning the Israeli flag and demanding the Liberation of Palestine, a Press TV correspondent said.

  They promised to stand by Gazans, who have been suffering Israeli attacks and its four-year long crippling siege.

  Many protesters headed toward the US Embassy from Liberation Square to protest Israel’s deadly attacks on Gaza.

  The Israeli flag was torn to pieces, when protesters tried to raise Palestinian flag above the Israeli embassy.

  The development comes two months after a historic revolution ousted President Hosni Mubarak.

  Protesters also demanded the prosecution of officials belonging to the former regime…”

  http://tinyurl.com/63vyjzk

 12. Jan Jan

  Ter informatie:

  Aldus: FBI Records: The Vault – ‘Zionist Organization of America Part 1 of 10 ‘ 1943. (Blz. 7/25)

  ‘–Dr. Heller estimated the number of Jews in occupied Europe to be 2,000,000. He feared, however, that this number would be reduced to ‘a mere handful’ if,the Nazis remained in control for another year.–‘

  http://tinyurl.com/44bpctd

  Om een getal van 6 miljoen te krijgen is het wel zaak om de body count met 3 te vermenigvuldigen.

  .

 13. psammer psammer

  Google Giladi en vind het verhaal van een jood uit Bagdad die door Mossad bommen daar naar Israel ging.
  Nadat de zionisten de Palestijnen hadden verdreven waren er geen landarbeiders meer, en de afkeer van asjkenazi joden van werk was bekend, zelfs Samuel schrijft dat voorkomen moest worden dat het Jewish National Home een ‘petty trader’ gemeenschap zou worden.
  Tel Aviv sloot dus deals met Arabische regimes, ‘wij de joden, jullie hun bezittingen’, en propaganda en Mossad bommen deden hun werk.
  Nadat Giladi jaren lang was gediscrimineerd vertrok hij naar New York, en noemt zich nu ‘Arabische jood’.
  Hij schreef ook een boek over zijn ervaringen.
  Verder is de web Sehardic Newsletter van David Shasha zeer boeiend over dit onderwerp.
  Shasha is een sephardische rabbi, die werd ingehuurd door VS joden om bekendheid te geven aan het leven van joden voor de stichting van Israel in Arabische landen.
  Shasha ontdekte dat hij was ingehuurd om Palestijnse eisen tot schadevergoeding weg te strepen tegen schade geleden door joden toen zij uit Arabische landen weggingen.
  Hij weigerde zijn medewerking daaraan, maar na ontslag genomen te hebben bleek hem dat hij geen werk meer kon vinden.
  Daarom begon hij de Sephardic Newsletter, waarin hij laat zien dat niet alle joden zionisten zijn.
  Leuslecht zou zich eens moeten realiseren dat je niet voortdurend iedereen voor d gek kunt houden.

Leave a Reply