Skip to content

Drogredenen over Dries van Agt

Onze waarden zijn trending. Het was de week waarin Mark Rutte in Zomergasten ‘onze waarden’ behoedde. Ook Edith Schippers had ‘onze betere cultuur’ op haar lippen. Maar na de theorie kwam de praktijk, toen Rutte koffie met Bibi slurpte.

Argumentatieleer
Een superieure cultuur beslist op basis van rationele argumenten, na debatten volgens argumentatieregels. Dries van Agt leverde het perfecte juridisch syllogisme:

Premisse 1: Volgens volkenrecht zijn nederzettingen in bezet gebied oorlogsmisdaden.
Premisse 2: Netanyahu bouwt nederzettingen in bezet gebied.
Conclusie: Dus Netanyahu pleegt misdaden.

Prachtig. Dus 1 in 17 miljoen superieuren kan rationele argumenten produceren.

Ook het Nederlandse wetboek kent zo’n artikel. De ‘Wet internationale misdrijven’ eist levenslange gevangenis voor: ‘het overbrengen … van gedeelten van eigen burgerbevolking naar … bezet gebied’. Dus nederzettingen zijn een oorlogsmisdaad ook volgens Nederlands recht. Ook andere superieure culturen hebben dezelfde wet, zoals Canada, Duitsland, Australië, Groot-Brittannië en Nieuw Zeeland.

Waren de tegenargumenten net zo goed?
Superieure culturen reageren op rationele argumenten met superieure rationele tegenargumenten. Niet in Nederland. Een paar voorbeelden.

Han ten Broeke, CIDI-attaché in de Tweede Kamer, zei op de radio over Dries van Agt:
Premisse 1: ‘Deze opmerking grenst aan het onzinnige, of gaat daar overheen.’
Premisse 2: ‘Dries van Agt heeft drie oorlogsmisdadigers (de Drie van Breda) gratie willen verlenen.’
Premisse 3: ‘Hij zou onderscheid moeten kunnen maken tussen deze misdadigers en de premier van een land, die democratisch is gekozen.’
Premisse 4: ‘Netanyahu is in heel Afrika met open armen ontvangen. Hij gaat binnenkort naar Australië. Hij is in Rusland op bezoek geweest.’
Premisse 5: Nederland bouwt straks water- en gasvoorzieningen in Gaza.
Conclusie: Netanyahu pleegt geen misdaden.

Ook Sybrand van Haersma Buma deed een poging:
Premisse 1: ‘Dries van Agt liet zich raar uit…vind ik niet kunnen…dat past niet.’
Conclusie: ‘Dries van Agt liet zich raar uit…vind ik niet kunnen…dat past niet.’

Een superieure weerlegging kwam van journalist Bart Schut op Twitter:
Premisse 1: ‘Dries van Agt is definitief aan het dementeren.’
Premisse 2: ‘Een boze, racistische, oude man die af en toe wat onzinnigs krijst.’
Premisse 3: ‘Je kunt niet een aftakelende oude man je hele buitenlandbeleid laten gijzelen.’
Conclusie: Netanyahu pleegt geen misdaden.

Ook Esther Voet had een weerlegging op TV:
Premisse 1: ‘Meneer Van Agt kan natuurlijk ontzettend veel beweren.’
Premisse 2: ‘Dat verwacht ik ook een beetje van meneer Van Agt.’
Conclusie 1: ‘Hij kletst natuurlijk uit zijn nek.’
Premisse 3: ‘Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten.’
Premisse 4: ‘En de enige betrouwbare partner in het Midden-Oosten.’
Premisse 5: ‘Ik zou Nederland in zo’n “bad neighbourhood” willen zien.’
Premisse 6: Als Nederland druk uitoefent op Israël, dan zou Nederland hetzelfde moeten doen met andere landen. Marokko bezet de Westelijke Sahara en Turkije bezet Noord-Cyprus.
Premisse 7: Je hoort Van Agt nooit over Marokko en Turkije.
Premisse 8: De VN heeft vorig jaar 22 resoluties tegen Israël aangenomen en slechts 1 tegen Syrië.
Conclusie 2: Netanyahu pleegt geen misdaden.

Voet schreef ook een argument in het Nieuw Israëlietisch Weekblad:
Premisse 1: ‘Drieste Dries’
Premisse 2: ‘Nu hebben we het natuurlijk over de zelfbenoemde ariër van wie het verhaal gaat dat hij als minister van Justitie reeds uitgeschakelde Molukse treinkapers liet doorzeven en de Drie van Breda wilde vrijlaten.’
Premisse 3: Van Agt zei niks over Hamas.
Conclusie: Netanyahu pleegt geen misdaden.

Leon de Winter had in de Telegraaf het volgende argument:
Premisse 1: Je hoort Van Agt nooit over de grotere aantallen Arabische doden in andere landen.
Conclusie 1: Dus Van Agt is antisemiet.
Premisse 2: ‘Arabische bouwvakkers bouwen huizen voor Joden.’
Premisse 3: Van Agt zal zeker blij zijn dat Gaza ‘judenrein’ is.
Premisse 4: Zonder Joden zou het Israëlische territorium net ‘zo kaal zijn als Jordanië’.
Premisse 5: ‘Het is tekenend voor de haat, het bedrog en de manipulaties waarin onze voormalige premier, een conservatieve katholiek, de weg helaas is kwijtgeraakt.’
Premisse 6: ‘De Arabische wereld kan nog steeds met niemand vrede sluiten, niet eens met zichzelf.’
Conclusie 2: Netanyahu pleegt geen misdaden.

Opiniemaker Jan Dijkgraaf had zijn eigen weerlegging:
Premisse 1: Zodra de Israëlische premier Nederland bezoekt, laat de media Dries van Agt zeggen dat hij een oorlogsmisdadiger is.
Premisse 2: Dries van Agt beval om de treinkappers dood te schieten.
Conclusie: Netanyahu pleegt geen misdaden.

We zijn geen superieure cultuur.
Mijn eerste conclusie is: Nederland doet al 50 jaar weinig tegen de bezetting, dus 17 miljoen mensen trappen in drogredenen en negeren perfecte juridische syllogismen. We zijn geen superieure cultuur want alle andere culturen kunnen drogredeneren. We zijn ook geen echte democratie, want een democratie beslist na rationele debatten.

Rutte gaf op het VVD-congres voorbeelden van Nederlandse waarden: ‘In Nederland is niemand een beetje meer gelijk dan een ander.’ Behalve Netanyahu.

Zijn tweede voorbeeld: ‘In Nederland gedraag je je zoals je zou willen dat ook anderen zich zouden gedragen.’ Dus iedereen moet criminelen helpen.

Het irreële realisme van Han ten Broeke
Ook teneinde ‘duurzame veiligheid’, pleit Han ten Broeke voor een ‘realistisch buitenlands beleid’. Echter zijn nepotisme met CIDI maakt ons niet alleen een bananenrepubliek, maar ook onveilig.

Osama bin Laden schreef dat de Israëlische bombardementen op flats in Libanon – met Amerikaanse hulp – hem inspireerden voor de aanval op de Twin Towers, zodat Amerika ‘afgeschrikt wordt om door te gaan met het doden van onze kinderen en vrouwen.’ In zijn brief aan de VS legde hij zijn motivatie uit:

‘Wat is de waarde van jullie paraaf op een verdrag?… Jullie respecteren het volkenrecht als laatsten, maar bestraffen anderen die hetzelfde doen. Israël negeert voor 50 jaar VN-resoluties en het Internationaal Gerechtshof, met volledige Amerikaanse steun. Jullie bouwen internationale hoven speciaal voor sommige criminelen, maar vragen onbeschaamd immuniteit voor je eigen!’

Onze hypocrisie leidt dus tot meer haat en minder veiligheid. Techniek wordt alleen maar goedkoper, bereikbaarder en verwoestender. Hoe moeilijk is het om met een vrachtauto 86 mensen dood te rijden? Hoe realistisch is het om te verwachten dat anderen geen aanslagen zullen plegen als wij onze bevriende oorlogscriminelen hun misdaad helpen plegen?

Ja, wat is de waarde van de Nederlandse krabbel onder een verdrag? Wat is de waarde van ons wetboek? Wat is de waarde van onze grondwet, waar duidelijk staat: ‘De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.’? Wat is de waarde van onze waarden?


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsInternationaal RechtPolitiekRechtbank voor AllenSofist Factory

6 Comments

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  Esther Voet van het NIW vertelde een paar dagen geleden ook al hoe fout de Palestijnen waren. Ze zei o.a. dat men Israël voortdurend aanvalt, maar men vergeet hoe slecht de Palestijnse vluchtelingen in Syrië en Jordanië het hebben. Waar komen die Palestijnse vluchtelingen vandaan?
  Vergelijk: Anne Frank is gestorven aan tyfus. Volgens de logica van Voet was de Nederlandse regering in Engeland hieraan schuld want ze hadden niets gedaan aan de gezondheidszorg.

 2. Erik de Vlieger gooide het over de katholieke boeg, van Agt zou anti-semitisch zijn omdat hij katholiek is. Toen ik hem aantoonde dat Joden in Limburg (25% gedeporteerd) veiliger waren in WOII dan in Amsterdam (40% gedeporteerd), verlangde hij meer bewijs. Maar dat is argumentatie-technisch niet nodig natuurlijk. Zijn opmerking is een generalisatie van een geloof, volkomen identiek aan de wijze waarop tegenwoordig Islam wordt aangevallen.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  [“Leon de Winter had in de Telegraaf het volgende argument:
  Premisse 1: Je hoort Van Agt nooit over de grotere aantallen Arabische doden in andere landen.
  Conclusie 1: Dus Van Agt is antisemiet. “]

  In 1939 kwamen voor het eerst sociaaldemocraten in de regering. Hitler heeft al vanaf het begin voor deze lieden gewaarschuwd. Ze hadden hem tot z’n antisemitisme aangezet want ze heulden met de joden, maar waar hij later weer afstand van had genomen. In 1935 bij de Neurenbergse rassenwetten was hij bijv. met de joden overeengekomen om hun geloof te respecteren en dat geen Duitsers met ze zouden trouwen. Joden mogen niet met niet-joden trouwen, dus ook niet met christenen en moslims. (En het is weer typisch antisemitisch, dat moslims wel met joden en christenen mogen trouwen.) Hij heeft toen ook dat verbod ingevoerd. Tevens is hij bezig geweest om de joden terug te krijgen naar hun land wat toen nog Palestina heette. De groot-moefti weigerde dat echter. Hij was een echte jodenhater die niet wilde hebben dat er 3 miljoen landen in z’n land kwam en dat terwijl er maar een paar miljoen moslims en christenen woonden.
  Gelukkig is dat inmiddels wel gelukt en in de Joodse Staat Israël mag er nog steeds niet getrouwd worden met niet-joden (ze moeten dat in het buitenland doen) en mogen er ook geen niet-joden zich vestigen, ook geen Duitsers, dus ongeveer zoals Hitler dat omgekeerd voor Duitsland zag. Hitler wilde ook af van andere ‘inferieure elementen’. Hij zal daar vast ook moslims mee bedoeld hebben, immers Bolkestein, Fortuyn en Wilders hebben die ook zo genoemd en dat zijn mensen die echt wel weten waar ze het over hebben. Zie https://is.gd/pi2nJ0 En vergeet ook niet dat de heren ook nog eens steun hebben van de joodse god, want die heeft de joden ook al uitverkoren tot de beste mensen die er bestaan, omdat zij de enige waren en zijn die in Hem geloofden.

  Het was dus logisch dat hij in 1940 ons land binnenviel. Hij probeerde ons te redden. Hitler was ook katholiek.
  Een van de eerste reddingspogingen was op 14 mei 1940 met het bombardement op Rotterdam. Meer dan 24.000 woningen werden in de as gelegd. Ongeveer 650-900 mensen vonden de dood.
  In juni 2014 startte het Israëlische leger (IDF) een militaire operatie genaamd ‘Operatie Beschermende Rand’ in Gaza. Ook hier was de opzet om de bevolking te beschermen, net als Hitler dat dus ook tot doel had. Er vielen aan Palestijnse zijde meer dan 2100 doden, grotendeels burgers, en raakten meer dan 10.850 Palestijnen gewond, waaronder 3300 kinderen en meer dan 2000 vrouwen. Meer dan 17.000 gebouwen werden verwoest door met name luchtaanvallen.
  Als aanleiding tot de militaire operatie werd de ontvoering en moord van drie Israëlische tieners nabij Hebron aangegrepen. Netanyahu hield de Palestijnse beweging Hamas er voor verantwoordelijk, maar Hamas ontkende hiervoor verantwoordelijk te zijn.
  We weten allemaal dat moslims hun misdaden altijd ontkennen. Zelfs de Holocaust wordt door hen ontkent.
  Het is dus geheel terecht dat Israël maatregelen neemt en daarbij als leidraad Hitler neemt die ook heel veel ellende heeft weten te voorkomen.
  En het is ook nog eens een feit dat Israël weliswaar er in geslaagd is veel meer antisemieten te doden dan Hitler, maar dat komt omdat er in Gaza verhoudingsgewijs veel meer mensen onen dan in Rotterdam (een half miljoen t.o. 650.000 in Rotterdam en dat terwijl Rotterdam meer dan 2 maal zo groot is als Gaza.)
  En het is de grootste onzin dat Van Agt zwijgt over het veel grotere aantal doden in Arabische landen. Samen met de (christelijke) Verenigde Staten heeft de Joodse Staat Israël voor vele miljoenen doden in Arabische landen gezorgd, In Irak alleen al een paar miljoen, maar vergeet niet dat ook dankzij de steun van de VS en Israël Hoessein voor een miljoen doden in Irak en Iran heeft kunnen zorgen.

 4. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Vraag van Netanyahu aan zijn adviseurs: Nederland? Adviseur; er staat iets van tirannie in hun volkslied. Netanyahu: Lijkt me voldoende. Maak er maar iets van. Next.

 5. Westelijke Sahara gebied wordt niet bewoond sinds 1975. De Westelijke Sahara gemeenschap is soeverein Zuid-Marokko. Bedankt

Leave a Reply