Skip to content

Drogredenaar Thierry Baudet

Bij het lezen van het boek ‘De aanval op de natiestaat’ viel het me op dat Thierry Baudet telkens uit zijn duim zuigt. Bijvoorbeeld dat er geen universele mensenrechten zouden bestaan:

“Strikt juridisch gezien bestaan er dus geen universele rechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948) mist elke rechtskracht omdat het een verklaring is en geen verdrag. De internationale verdragen inzake Burgerrechten en Politieke Rechten enerzijds, en Economische, Sociale en Culturele rechten anderzijds (beide gesloten in 1966) stellen niet dat ze ‘mensenrechten’ codificeren, maar burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, enzovoorts. Wat deze rechten overigens betreft: ze bestrijken een zo breed spectrum aan beleidsgebieden dat ze het hele idee van universeel natuurrecht dat altijd en overal in gelijke mate zou gelden, volkomen uithollen.”(1)T. Baudet, De aanval op de natiestaat. Amsterdam: Bakker, 2012, p.120.[mijn vet]

Verderop zegt hij: “Niet alleen bestaan universele mensenrechten dus niet omdat ze nooit zijn vastgelegd en niet geclaimd kunnen worden.”(2)T. Baudet, De aanval op de natiestaat. Amsterdam: Bakker, 2012, p.121.[mijn vet]

Dus Baudet beweert drie dingen, die ik verder zal bestrijden:

 1. Dat de mensenrechten nooit zijn vastgelegd.
 2. Dat er geen universele mensenrechten bestaan.
 3. Dat het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) geen mensenrechten codificeert.

Voor het gemak zal ik slechts één van de door Baudet genoemde verdragen bespreken, maar er zijn meer verdragen, die precies hetzelfde doen, zoals het genocideverdrag, het folteringverdrag, het apartheidsverdrag etc.

ICCPR
ICCPR is een verdrag en een verdrag is een juridisch bindende overeenkomst. Dus als we universele mensenrechten in het ICCPR vinden, dan bewijzen we dat deze rechten zijn vastgelegd en dat ze bestaan.

Het is wel waar dat sommige van de regels in het verdrag vaag zijn en dat veel staten hebben gezegd dat ze aan deze regels niet gebonden zijn. Maar sommige regels hebben een speciale status: ze zijn non-derogable. Dit betekent dat staten van deze regels niet mogen afwijken.

Bijvoorbeeld: je hebt het recht op leven; om vrij te zijn van folteringen; van slavernij en horigheid; vrij van onvrijwillige medische of wetenschappelijke experimenten. Je hebt het recht om als persoon erkend te worden voor de wet. Je mag niet bestraft worden voor daden die niet strafbaar zijn op het moment van de daad. Ja, stel je voor, je hebt altijd challe legaal verkocht en plotseling geeft de staat een wet dat iedereen, die het gevlochten brood in de laatste 30 jaar heeft verkocht, de doodstraf krijgt.

Dus de rechten zijn vastgelegd en juridisch bindend. Maar zijn deze rechten mensenrechten of slechts burgerrechten, politieke rechten etc.? Om te weten waar een verdrag over gaat, kijken we naar de preambule, naar de onderhandelingen en naar het gedrag van de staten.

Preambule
In de Preambule staat bijna evident dat het verdrag universele mensenrechten vastlegt:

“Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon,

Erkennende, dat, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de vrije mens die vrijheid als staatsburger een politieke vrijheid geniet, en die vrij is van vrees en gebrek, slechts kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn burgerrechten en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen,

Overwegende, dat, krachtens het Handvest der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn de universele eerbied voor en de inachtneming van de rechten en vrijheden van de mens te bevorderen…”

Travaux Préparatoires
Staten leggen hun onderhandelingen in de Travaux vast. Daarmee weten ze beter wat ze afgesproken hebben. Dus de Travaux helpen ons verdragen te interpreteren. Zo weten we wat de staten met ‘onvervreemdbare rechten’ bedoelen, die ‘voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon.’

Gelukkig heeft de VN Secretaris-Generaal een samenvatting gemaakt van de meest belangrijke documenten. De titel is “Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights”.(3)U.N. Doc. A/2929, 1955. De term ‘human rights’ komt 765 keer in het document voor, dus het verdrag gaat over mensenrechten, niet over burgerrechten en politieke rechten, zoals Baudet beweert.

Politieke en andere rechten zijn slechts subcategorieën van mensenrechten. Dus Baudet maakt een semantische pirouette. Hij zou op dezelfde manier kunnen bewijzen dat er geen zoogdieren bestaan. Want als je zegt “ja, maar wat zijn koeien dan?”, zou Baudet zeggen “Nee, koeien zijn koeien, geen zoogdieren.”

Universele rechten
In de Travaux staat een paragraaf die heet “Origin of Human Rights”. Daar ontdekken we wat de staten bedoelen met ‘inherente waardigheid’. De beste interpretatie is de volgende:

“A proposition was advanced that human rights ‘are founded on the general principles of law recognized by civilized nations’. Against this it was argued that the rights of man appertained to him as a human being and could not be alienated and that they constituted a law anterior and superior to the positive law of civil society.”(4)U.N. Doc. A/2929, 1955, p. 12.

Met andere woorden je hebt mensenrechten en ze staan los van de erkenning van de staten: je hebt ze al voordat er staten bestaan. En jouw rechten staan boven de wet. Dus het idee van natuurrecht is aanwezig in de verdragen – in tegenstelling met wat Baudet zegt. Libanon durfde zelfs te zeggen dat: “The source of the rights of each individual was not any man-made organization, but God Himself.”(5)U.N. Doc. E/CN.4/SR.138, 6 Apr. 1950, para.11.

Dus de staat kan hoog of laag springen, hij kan je rechten niet ontnemen. Staten hebben in tenminste een juridisch bindend verdrag vastgelegd dat er universele mensenrechten bestaan en bovendien dat deze rechten onafhankelijk zijn van de wil van de staten. Je hebt ze al omdat je een mens bent, ze zijn verankerd in je natuur, in je ‘inherente waardigheid’. Universeler dan dit kan niet.

Gedrag van staten
Alle discussies binnen VN tonen aan dat staten van plan waren om universele mensenrechten vast te leggen in deze verdragen. Ook de praktijk toont aan dat staten aan mensenrechten denken als ze bezig zijn met ICCPR. Ik heb een college mensenrechten gevolgd en daar hebben we ook het ICCPR behandeld. Het studieboek bevat een hoofdstuk daarover. Dus iedereen die ICCPR denkt, denkt universele mensenrechten. Behalve Baudet en zijn promotors.

Ignorantie of misleiding?
Jammer dat een wetenschapper ons verkeerd informeert. Om twee redenen. Ten eerste zullen we minder voor onze rechten opkomen en daardoor wordt de staat machtiger. Misschien handig voor conservatieven die van sterke staten houden. Ten tweede zullen we minder opkomen voor onze slachtoffers in het buitenland, zoals met de oorlog in Irak. Alweer handig voor conservatieven die een sociaal-darwinistische ideologie koesteren, berustend op het recht van de sterkste, waar de machtige mag tieren en de machteloze is gedoemd tot prooi en wegwerpvoorwerp. Voor mij is dit het zoveelste teken dat Baudet een machtsdenker is. Wanneer komt ie uit de kast?

Zie ook: Thierry Baudets ongezond scepticisme


Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1T. Baudet, De aanval op de natiestaat. Amsterdam: Bakker, 2012, p.120.
2T. Baudet, De aanval op de natiestaat. Amsterdam: Bakker, 2012, p.121.
3U.N. Doc. A/2929, 1955.
4U.N. Doc. A/2929, 1955, p. 12.
5U.N. Doc. E/CN.4/SR.138, 6 Apr. 1950, para.11.
Published inBeste BlogsInternationaal Recht

2 Comments

 1. Robert Kruzdlo Robert Kruzdlo

  Je schreef: Jammer dat een wetenschapper ons verkeerd informeert.,
  waarom ga je er dan op in? Beter is het om te vertellen wat die dan wel doet. Leugens verteld. Maar dat doen we toch altijd. We leven van de leugens en dat is jammer.

 2. Partout Partout

  Deze had ik gemist, goeie! Hiddema komt uit een boerengezin en NSB nest, zijn vader en broer waren Friese ( dus geen frisse) fascisten.
  Theo werd op een internaat geparkeerd tien hij elf jaar oud was en zei later dat hij zich anders ook wellicht bij de NSB had aangesloten. Nog later ging hij op bezoek bij de.puur fascistische en beruchte Zwarte Weduwe Rost van Tongeren. Op de vraag wat hij ervan vond dat deze dame nog steeds portretten van Hitler aan de muur had hangen, antwoordde hij: oh u bent zeker van de meningenpolitie? Het is de meest voortreffelijke vrouw die ik ooit ontmoet heb..
  Gifkikkertje, en kampioen leugenaar, dat is ie!!

Leave a Reply