Skip to content

Drogredenaar Arend Jan Boekestijn (002)

In het eerste stuk over de columnOntaarde regimes” heb ik gesuggereerd dat Boekestijn zijn stuk met een cirkelredenering begint. Meteen daarna krijgen we drie andere twijfelachtige zinnen:

“Hoe komt het dat zo’n groot man zulke eenzijdige standpunten over Israël inneemt? [1] Op zijn website verdedigt hij bijvoorbeeld de stelling dat Israël geen democratie meer is. [2] Over het Syrische tekort aan democratie lezen wij niets. [3] Waarom is Van Agt niet in staat om de ware aard van een regime te doorgronden?”

Vandaag wil ik zin 1 en 2 behandelen.

Hier zien we een mogelijke poging om van onderwerp van discussie te veranderen, dus een red herring. Terwijl men over Israël praat, probeert de opponent het onderwerp naar andere onderwerpen (misdaden) te verleggen. Deze red herring komt vaak voor bij de pro-Israëlische debaters en ik heb tenminste zeven blogs daarover geschreven. Kijk bijvoorbeeld hier:

Drogredenaar Afshin Ellian (02)
Drogredenaar Likoed Nederland (01)
Van het kastje naar de Israëlische muur
Drogredenen van pro-Israëlische debatteerders (5)

Het feit dat Van Agt niets over de Syrische misdaden zegt, heeft geen gevolg voor de juistheid van de argumenten van Van Agt over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En dat is ook zijn tegenreactie op Boekestijn:

Mijn website gaat immers alleen over het conflict tussen Israël en Palestina. Bij dat onderwerp doet het wel zeer ter zake dat Israël en zijn protagonisten voortdurend goede sier proberen te maken met de beweerdelijk onberispelijke kwaliteit van de democratie in dat land.”

Twee analogieën:

Stel je voor dat ik zou zeggen dat 2 + 2 = 4 en stel je voor dat de opponent in het debat zou zeggen: “Je argument kan nooit geldig zijn, omdat je altijd over 2 + 2 = 4 praat, maar je zegt nooit iets over 256 gedeeld door de wortel van 3.” Om zoiets te stellen is absoluut absurd. Er is geen enkel verband tussen de twee.

En nu de tweede analogie. Kijk naar de site van de mensen die heel betrokken zijn met het lot van de zeehonden in de Noordzee. Stel je voor dat ik zou zeggen: “Tja, het argument dat het slecht gaat met de zeehonden in de Noordzee is onjuist. Immers op de site van de Zeehondencrèche staat absoluut niks over de met uitsterven bedreigde leeuwen in Afrika of olifanten in India.”

Is Van Agt verplicht om iets over Syrië te zeggen als hij het Israëlisch-Palestijns conflict behandelt? Nee. Kijk bijvoorbeeld naar het gemiddelde argument op de site van Van Agt:

“Het Vierde Haagse Verdrag verbiedt een bezettende mogendheid om permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij deze militair noodzakelijk zijn (in de enge zin van het woord) of worden aangebracht in het belang van de lokale bevolking die onder bezetting leeft. De nederzettingen die Israël vanaf 1967 op grote schaal in de Palestijnse gebieden heeft gebouwd, zijn echter een permanente verandering die militair niet noodzakelijk is en die niet in het belang is van de lokale Palestijnse bevolking.”

Met andere woorden het Internationaal Recht staat een bezettende macht toe om tijdelijke veranderingen in een bezet gebied aan te brengen, mits deze veranderingen strikt noodzakelijk zijn voor militaire doeleinden of in het belang van de oorspronkelijke bezette bevolking. Als de veranderingen in het belang van de bevolking onder bezetting zijn, mogen de veranderingen ook permanent zijn (Van Agt vergist zich volgens mij als hij het woord ‘permanent’ gebruikt, want permanente veranderingen zijn in strijd met het tijdelijke karakter van bezettingen). Het bouwen van nederzettingen is noch noodzakelijk voor militaire doeleinden, noch in het belang van de Palestijnen en is daardoor illegaal. Een volstrekt zuiver juridisch argument.

Dat is niet alleen door de adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof en een oneindig aantal V.N. resoluties bevestigd, maar zelfs door het Israëlische Hooggerechtshof, dat bekend staat voor zijn pro-bezetting-bias[1] en normaal weigert om zich over de legaliteit van de nederzettingen uit te laten. Echter, in de Elon Moreh-rechtszaak heeft het Hof de volgende principes, in overeenstemming met Internationaal Recht, uitgesproken:

“-No land, whether public or private, can be permanently confiscated. Land may only be ‘requisitioned’ on a temporary basis.
-No settlement, whether established on private or public land, can be considered permanent.
-If requisitioned land is privately owned, title remains in the hands of the owner, and rental payments are to be made while the land is in use.
-If requisitioned land is publicly owned, the ‘rules of usufruct’ apply to the occupying power’s use of the land. At minimum this means that its possession cannot be permanently alienated, nor its basic character transformed.
-Settlements on privately owned land in the occupied territories are legal only if their establishment and the land requisitions involved are ‘really necessary for the army of occupation.’”[2]

Verder heeft het Hof gezegd dat nederzettingen slechts op basis van ideologie of politieke drijfveren illegaal zijn.

Welnu, niks verandert als Van Agt iets over Syrië zou zeggen. Het feit dat in Syrië een verschrikkelijk regime heerst, zal geen enkel gevolg hebben voor de bovengenoemde principes. Deze principes blijven geldig, ongeacht of in Syrië Moeder Theresa aan de macht zou zijn, of marsmannetjes. Dus Van Agt geeft goede repliek, dat zijn site slechts over het Israëlisch-Palestijnse conflict gaat en daardoor hoeft hij absoluut niks over Syrië te zeggen.

Heb ik nu een selectief voorbeeld gekozen? Nee. Alle andere argumenten van Van Agt op zijn site hebben absoluut geen last van welk regime in Syrië zou heersen. Zie bijvoorbeeld de pagina’s “internationaal recht” en “motivatie”. Zijn motivatie is:

“Om twee redenen ben ik aan deze website begonnen. Allereerst om uiting te geven aan mijn verontwaardiging over het gebrek aan politieke wil, ook in Nederland, om op te komen voor het internationale recht, het beschermen van mensenrechten daaronder begrepen, in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wij blijven toekijken hoe het Palestijnse volk wordt vertrapt en helpen de bezetter zelfs, in het kader van de Europese Unie, veelal in het voetspoor van Washington.

Ten tweede wil ik met deze website antwoord geven op de kwalijke bejegening die personen en organisaties in ons land niet zelden te verduren krijgen wanneer zij hun stem tegen dit onrecht verheffen. Wie in het openbaar hierover spreekt of schrijft wordt vaak zwart gemaakt, zelfs van antisemitisme beticht. Besmeur de boodschappers, zo luidt het consigne blijkbaar, want de argumentatie van de boodschap zelf is onweerlegbaar. Dikwijls zijn mijn woorden verdraaid en mijn bedoelingen opzettelijk miskend. Op deze website kunt u lezen wat ik werkelijk heb gezegd en geschreven.”

Zijn motivatie en zijn argumenten hebben absoluut niets met Syrië te maken. Zelfs als het regime in Syrië veel erger zou zijn dan wat Israël doet, heeft dat geen gevolgen voor de juistheid van de argumenten van Van Agt.

En zelfs als men zou zeggen dat het regime in Syrië veel erger is dan Israël, zelfs als dat voor 100% waar zou zijn, wil dat niet zeggen dat men slechts over Syrië moet praten en niet over Israël. Immers het Openbaar Ministerie vervolgt niet alleen moordenaars, kinder- en serieverkrachters maar ook zakenrollers en boete ontduikende snelheidsovertreders.

De pro-Israëlische debaters klagen dat er veel te veel aandacht voor Israël is en geen aandacht voor andere mistanden. Zelfs als dat voor 100% waar zou zijn, dat er een onbalans in aandacht zou zijn, wil dat niet zeggen dat de publieke opinie over Israël zou moeten zwijgen. Een veel beter argument zou zijn om de andere misdaden tenminste net zoveel aandacht te geven als het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Stel je bijvoorbeeld voor dat het OM slechts verkrachters zou vervolgen, maar geen moordenaars. Het zou absurd zijn als een verkrachter brutaal zou roepen: “Meneertje de rechter, ik eis dat ik vrijgesproken word. Immers het OM geeft overmatige aandacht aan verkrachters. De moordenaars komen nooit voor een rechter.”

Dat is omdat we slechts het argument dat ons gepresenteerd wordt op zijn juistheid moeten beoordelen. Het roepen dat de argumentator een dubbele moraal heeft en dat andere mistanden minder aandacht krijgen, is niets anders dan een andere drogreden: een tu quoque.

In conclusie:
We hebben gezien dat de door Van Agt verklaarde motivatie en de door hem gepresenteerde argumenten, voldoende zijn om slechts over Israël en de Palestijnen te praten. Zijn argumenten zijn of juist of onjuist in zichzelf en hun juistheid is niet afhankelijk van wat Van Agt over Syrië zegt of zwijgt.

Geredigeerd door Pascale Esveld


Noten:
[1] Kretzmer, D. (2002). The occupation of justice : the Supreme Court of Israel and the Occupied Territories. State University of New York Press
[2] Lustick, I. (1981). “Israel and the West Bank After Elon Moreh: The Mechanics of De Facto Annexation.” 35(4) The Middle East journal 557, p.558

Published inBeste BlogsInternationaal RechtSofist Factory

14 Comments

 1. Hans van den Broek Hans van den Broek

  Iemand die zich uitsluitend druk maakt over veronderstelde misdaden begaan door Israël en zich niet bekommert over vergelijkbare of ergere misstanden elders wekt de indruk een antipathie tegen Israël te hebben in plaats van zich druk te maken over onrecht en aangedaan leed in het algemeen. Dit omdat daar er heel wat lieden zijn die een onredelijke (niet rationele) afkeer van Joden hebben, ook wel antisemieten genoemd.
  Evenals jezelf bedekken ze de misdaden van Hamas met de mantel der liefde omdat het “zelfverdediging” zou zijn. Dat noem ik nog eens drogredeneren.
  Ik denk dat je het punt dat Boekestijn wil maken heel goed begrijpt maar dat je als debat truc de dooddoener “drogreden” gebruikt om zijn betoog te ontkrachten. Daar trappen wij dus niet in.
  De Turken zeggen: “De Koerden hebben verloren, dat moeten ze accepteren en ophouden met hun terrorisme”. Welnu, de Palestijnen hebben ook de oorlog verloren en moeten stoppen met hun terrorisme.
  Het zou kunnen dat uiteindelijk de druk op Israël te groot wordt en er een nieuwe diaspora plaatsvindt. Dat zou een verrijking voor de rest van de wereld zijn vanwege al dat binnenstromende talent en voor de Palestijnen de definitieve marginalisatie en armoede. Waarschijnlijk zal Palestina dan een vazalstaat van Iran worden met als zetbazen Hamas en Hezbollah (als die tenminste samen kunnen werken). Het zou dan alleen maar van kwaad naar erger afglijden in plaats van de verwezenlijking van de illusie van een gedroomd vrij Palestijns paradijs.
  Ik mag natuurlijk niet vragen hoe je over de onderdrukking van de Koerden, het vermoorden van de Armeniërs en het verjagen van de Grieken door de Turken denkt, kolonisten in plaats van remigranten zoals de Joden, want dat is een afleidingsmanoeuvre, maar ik vraag het mij wel af. Ook vraag ik mij af wat je visie is op een toekomst van Palestina zonder Joden.

 2. Mihai Mihai

  @Hans van den Broek
  ==Iemand die zich uitsluitend druk maakt over veronderstelde misdaden begaan door Israël en zich niet bekommert over vergelijkbare of ergere misstanden elders wekt de indruk een antipathie tegen Israël te hebben in plaats van zich druk te maken over onrecht en aangedaan leed in het algemeen. Dit omdat daar er heel wat lieden zijn die een onredelijke (niet rationele) afkeer van Joden hebben, ook wel antisemieten genoemd.==

  Dit is precies de drogreden die ik in mijn stuk heb weerlegd. Lees het stuk nog een keer. Desnoods klik op de links naar de andere blogs waar ik deze drogreden heb weerlegd.

 3. Mihai Mihai

  @Hans van den Broek
  ==Ik mag natuurlijk niet vragen hoe je over de onderdrukking van de Koerden, het vermoorden van de Armeniërs en het verjagen van de Grieken door de Turken denkt, kolonisten in plaats van remigranten zoals de Joden, want dat is een afleidingsmanoeuvre, maar ik vraag het mij wel af.==

  Precies. Ik hoef je helemaal niet te vertellen wat ik over andere conflicten denkt. Punt uit. En bij de volgende overtreding, ga ik je reactie verwijderen. Maar omdat ik toch zo lief ben, citeer ik uit mijn masterscriptie, mijn plezierige instemming over de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, over de Turkse bezetting van Cyprus:

  “The case of Titiana Loizidou is precisely what I have in mind as a model for the international courts. Loizidou was forced to leave her home during the Turkish occupation of Northern Cyprus. After 24 years, the ECHR decided in her favor and the Turkish government evacuated her house, making it available to her again and paying her more than one million dollars in compensation. This should become the model, on a global scale, for all individual victims of states.”

 4. @Hans van den Broek
  Omdat er op Pukkelpop doden zijn gevallen, en u zich, zo lees ik hier, daar totaal niet om bekommert, wekt dat de indruk dat u blij bent dat die mensen zijn omgekomen. U bent dus een ongevoelig en harteloos sujet, en vraag ik mij ernstig af of uw moeder inderdaad zo lelijk is zoals doet vermoeden.

 5. Mihai Mihai

  @Sonja

  ==Omdat er op Pukkelpop doden zijn gevallen, en u zich, zo lees ik hier, daar totaal niet om bekommert, wekt dat de indruk dat u blij bent dat die mensen zijn omgekomen.==

  Sterker nog, als hij niks daarover zegt is hij een belgenhater.

 6. Ja, zo werkt het. Wanneer ik tweet over Libië dan ben ik een antisemiet, omdat het niet over Israël gaat. Van die dingen. Krankzinnig.

 7. Mihai Mihai

  @Martijn

  Snap je nu waarom ik de column niet aan Boekestijn wilde vragen? 🙂

 8. abservator abservator

  Arend Jan spaart voor een Bentley, die spaar je eerder bij elkaar door voor Israel te zijn dan er tegen.
  Dissidenten waren altijd arm.
  Verder is het lachwekkend dat iemand schrijft dat de Palestijnen hun terreur moeten staken omdat ze de oorlog verloren hebben, het Palestijnse verzet toont aan dat de oorlog doorgaat.
  Verder komt er een Palestijnse staat, niemand kan daar nog aan twijfelen.
  Het voortbestaan van Israel daarentegen is uiterst onzeker, Egypte riep net z’n ambassadeur terug omdat Israel wat Egyptische agenten doodschoot aan de Egyptische kant van het concentratiekamp Gaza.
  Verder is Netanyahu onthutst over de opstanden in Israel zelf door joden.
  Ik geef Israel nog een tien tot twintig jaar.
  Wat betreft de beweerde Israelische democratie, die is er niet.
  Israel is een etnocracie, niet joden worden gediscrimineerd.
  Overigens was er nooit een diaspora, het zionisme berust op uitsluitend mythes.

 9. abservator abservator

  De Armeniers werden ook al niet vermoord, zij pleegden genocide op Moslims.
  Het is verwonderlijk hoeveel mythes er worden geloofd.

 10. bereelk bereelk

  We leven in het NU en NU wordt er in Palestina genocide gepleegd op de Palestijnen.

 11. @ Mihai: Een drogreden is een valse, bedrieglijke redenering. Als je een opmerking een drogredenering noemt terwijl die bedoeld is om te verduidelijken waarom sommigen, zoals Boekestijn, met dat soort redeneringen aankomen, dan is dat jouw mening en je bent erg overtuigd van je gelijk, dus ik ga daar niet tegen in.
  De vraag is of je daar iedereen mee overtuigt en niet alleen je vrienden hier talrijk aanwezig. Ik denk dat je de niet overtuigden als inferieure wezens ziet die het aan intelligentie en beoordelingsvermogen ontbreek dus daar lig je waarschijnlijk niet van wakker, maar wat is dan de zin van dit verhaal? Wat mij tegenvalt is dat je steeds maar dreigt mijn reacties te verwijderen, immers, tegenspraak scherpt de discussie aan en daar zou een universitair opgeleid filosoof toch geen bezwaar tegen kunnen hebben, tenzij je het natuurlijk te dom voor woorden vindt. Dat mag, maar ik vind het wat zwak.
  Ik lees dan weer met verbazing en verontrust wat anderen hier schrijven en blijkbaar echt geloven.

  @ Sonja: Als bijvoorbeeld een agent van de verkeerspolitie uitsluitend Polen verbaliseert vanwege verkeersovertredingen dan mag je je afvragen of de man eerder iets heeft tegen Polen dan dat hij zich druk maakt over de verkeersveiligheid.
  De opmerking over mijn moeder kan ik niet goed plaatsen in dit verband en zegt vooral iets over je zelf. Ik weet dat het vooral bij de minder volwassenen een gebruik is om bij ruzies de opponent te kwetsen door zijn familie te beledigen. Wel, mij raakt dat niet. Zoals Mihai altijd zegt, kom met argumenten.

  @ abservator: Het is uitermate onwaarschijnlijk dat er een Palestijnse staat komt. Het bestaan van Israël komt heel wat regimes goed uit.
  Ten eerste: Het bestaan van Israël verschaft een externe vijand, leidt af van eigen tekortkomingen en geeft een alibi voor onderdrukking. Bovendien wil men niet dat Iran nog meer invloed in de regio krijgt dan het nu al heeft. Israël is een bondgenoot van de Arabische landen tegen Iran.
  De sympathisanten van de Palestijnen in de westerse wereld worden door hen gezien als “usefull idiots” om Israël onder druk te houden. De Palestijnen kunnen de omringende regimes geen barst schelen, het zijn lastpakken. Wat de Arabieren vooral steekt is dat de Joden geen moslims zijn en spotten met de vermeende superioriteit van de Islam. Het Midden-Oosten is Dar al Islam, daar horen geen andersdenkenden te zijn anders dan als onderworpenen aan de Islamitische regels.

  Ten tweede: Het westen ziet graag een bondgenoot in de regio waar men op kan vertrouwen en dat is alleen Israël. Het is nog maar de vraag waar het in Egypte, Tunesië, Libië en Syrië heen gaat. Israël blijft!

  Dan de Armeniërs: “De Armeniërs werden niet vermoord, zij pleegden genocide op moslims.” Inderdaad, sommige mensen verkondigen de groots mogelijke onzin. Waar maken die Armeniërs zich dan toch zo druk om? De Amerikanen pleegden zeker genocide op de Duitsers in de tweede wereldoorlog? Zoals jij redeneert kun je ook zeggen dat de Palestijnen genocide op de Israëli’s plegen met hun bommen en raketten. Palestijnen willen de Joden ook daadwerkelijk uitroeien.

  “Er was geen diaspora”. Waar zijn dan al die Joden gebleven die volgens Romeinse bronnen in dat gebied woonden? (Wel eens van Flavius Josephus gehoord?) Waar komen al die Joden over de hele wereld vandaan? Waar komt de Thora vandaan? Zowel in de Koran als in de Thora wordt verteld dat de Joden en de Arabieren nakomelingen zijn van Abraham. De Joden van zijn zoon Izaäk bij zijn vrouw Sara, de Arabieren van zijn zoon Ismaël bij zijn dienstmaagd Hagar.

 12. Mihai Mihai

  @Hans
  =Een drogreden is een valse, bedrieglijke redenering.==

  Een drogreden is een irrelevante discussiestap, zonder argumentatieve paardenkracht.
  http://www.mihai.nl/2006/05/03/betekenis-drogreden/

  ==Als je een opmerking een drogredenering noemt terwijl die bedoeld is om te verduidelijken waarom sommigen, zoals Boekestijn, met dat soort redeneringen aankomen, dan is dat jouw mening en je bent erg overtuigd van je gelijk, dus ik ga daar niet tegen in.
  De vraag is of je daar iedereen mee overtuigt en niet alleen je vrienden hier talrijk aanwezig.==

  Ik hoef hen niet te overtuigen. Zij zijn verplicht om overtuigd de worden. Ze hebben net zo een vrijheid om zelf te kiezen of ze overtuigd worden, als het kiezen dat 2 + 2 = 5. Als iemand zegt dat hij mij 2 keer 2 euro heeft geleend en dat ik hem 5 euro terug moet betalen omdat 2 + 2 = 5 en zijn vriendjes zich door zijn argument laten overtuigen, dan ben ik vrij om hen allemaal op te blazen.

  In plaat van te lullen zou je moeten aantonen dat het feit dat Van Agt niks over Syrie zegt, relevant is voor de juistheid van zijn argumenten over Israël-Palestina. Produceer maar een argument dat op het volgende lijkt:

  Premisse 1: Van Agt zegt niets over Syrië.
  Conclusie: De Palestijnen hebben geen recht op externe zelfbeschikking.

  Of iets dergelijks.

Leave a Reply