Skip to content

Dilan Yesilgöz-Zegerius als minister van Justitie is gevaarlijk

Dilan Yesilgöz-Zegerius is de beoogde nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Dit is gevaarlijk door haar bias tegen de Palestijnen en haar wensen voor het ministerie van Justitie.

Yesilgöz-Zegerius ging met de CIDI-reis naar de Palestijnse bezette gebieden

Mensen zonder juridische kennis, die op CIDI-reis naar de Palestijnse bezette gebieden gaan, zoals Yesilgöz-Zegerius, komen met valse overtuigingen terug. Bijvoorbeeld Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, beweerde dat de Westelijke Jordaanoever niet bezet zou zijn. Deze opvatting is in strijd met de standaard kennis in het volkenrecht. De vooraanstaande Israëlische rechtsgeleerde Eyal Benvenisti toonde in het blad American Journal of International Law aan dat de enkele aanhangers van deze opinie geen deugdelijke argumenten hebben. James Crawford, een van de grootste juristen van de laatste 100 jaar en rechter bij het Internationaal Gerechtshof, schreef: ‘It is undeniable that Israel occupies the territory of the West Bank.’ Zelfs het Israëlische Hooggerechtshof beschouwt hem als bezet. Dertien vooraanstaande Nederlandse hoogleraren in volkenrecht schreven in een brief aan de regering: ‘Het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van ook voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad. De nederzettingen maken inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, een recht dat, zoals het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004 heeft bevestigd, bindende verplichtingen voor álle landen behelst. De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelf beschikking en om het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren… Faciliteren en ondersteunen van de volkenrechtelijk illegale nederzettingen, zou kunnen leiden tot volkenrechtelijke aansprakelijkheid.’

Nederland heeft drie juridische plichten: Israël NIET steunen om bezet gebied te annexeren; zorgen dat Israël humanitair recht respecteert; de Palestijnen behulpzaam zijn met het vervullen van hun zelfbeschikkingsrecht. Zo heeft het Europees Hof van Justitie besloten dat de producten uit de bezette gebieden geen label ‘Made in Israel’ mogen dragen. Yesilgöz-Zegerius daarentegen, noemt mensen die deze labels niet willen antisemieten en pronkt op twitter met wijn van bedrijven die druiven uit de nederzettingen gebruiken. Dus haar valse juridische kennis als gevolg van de CIDI-reis, kan een schadelijke invloed hebben op het Nederlandse beleid, met als gevolg dat Nederland haar juridische plichten verzuimt.

Yesilgöz-Zegerius steunt de IHRA definitie van antisemitisme

Yesilgöz-Zegerius wil de IHRA definitie van antisemitisme overnemen en vastleggen in de wetgeving. Dit is gevaarlijk om twee redenen. Ten eerste, men gebruikt deze definitie om volkenrecht in het voordeel van Israël te buigen. Bijvoorbeeld het Simon Wiesenthal-centrum koos Barak Obama als de antisemiet van het jaar 2016, omdat hij een Veiligheidsraadresolutie niet vetode. Stond er iets antisemitisch in de resolutie? Nee. Het Nederlandse officiële standpunt komt overeen met die resolutie: ‘Het kabinet en de EU beschouwen nederzettingen als strijdig met internationaal recht.’ Dus de Israël-lobby zet landen (ook Nederland) onder druk om tegen de resoluties te stemmen, met behulp van de IHRA-definitie. Het gevaar is dat als veel staten tegen de resoluties stemmen, kunnen de staten de rechtsregels veranderen en zo kan Israël de bezette gebieden annexeren.

Ten tweede, men kan de IHRA-definitie misbruiken om vrijheid van meningsuiting in het voordeel van Israël te beperken. Bijvoorbeeld volgens de definitie is het antisemitisch om Israël met nazi-Duitsland te vergelijken en de lobby misbruikt dit. Men maakte Dries van Agt uit voor antisemiet omdat hij zei: ‘De bezetting van Nederland duurde vijf jaar. De Palestijnen liggen al acht keer vijf jaar onder bezetting.’ Pensioenfonds PFZW stopte de investeringen in Israëlische banken. Onmiddellijk beschuldigden enkele Joodse instellingen Cees Flinterman – die ethisch adviseur van PFZW was – van antisemitisme voor een soortgelijke uitspraak als van Van Agt. Zodanig dwingt de lobby bedrijven om medeplichtig te zijn aan de Israëlische schendingen van volkenrecht.

De Canadese Michael Lynk kandideerde zich als VN-rapporteur. CIDI schreeuwde meteen: ‘Anti-Israëlische partijdigheid’ en VVD stelde Kamervragen. Wat waren zijn zonden? Lynk schreef een artikel over de adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof. Hij concludeerde, zoals het Hof zelf, dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn. Zoals alle juridische argumenten, gaf Lynk voorbeelden van precedenten: de Britse nederzettingen in Schotland en Ierland, de Franse in Algerije, de Nederlandse en Britse in Zuid-Afrika, de Sovjet ‘infusie’ van Russen in de Baltische landen, de Marokkaanse kolonisten in de Westelijke Sahara en de Duitse transfer van Duitsers in de bezette gebieden. Op basis van dit laatste voorbeeld noemde men Lynk antisemiet, met Kamervragen in verschillende landen. Zelfs de Canadese minister van Buitenlandse Zaken sprak zich tegen zijn benoeming uit.

CIDI beschuldigde Amerikaanse congresleden van antisemitisme omdat zij een resolutie indienden om het recht op boycot van landen die mensenrechten schenden te garanderen. Deze congresleden gaven als voorbeeld, onder andere, ook het precedent toen Amerikanen nazi-Duitsland boycotten.

Dus met een onwetende minister van Justitie kan Nederland volkenrecht en mensenrechten schenden, zoals vrijheid van meningsuiting en het Palestijnse recht op een staat.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inInternationaal Recht

One Comment

  1. J J

    En dat zonder Rechtenstudie? Ze zal er best wat voor gedaan hebben? Kan zij geen aanvoerder worden in de drogreden lijst, haar uiterlijk leent zich er uitstekend voor. Het Hellevuur is nabij Dilan Filan.

Leave a Reply