Skip to content

De VVD laat zich ringeloren door de Israël-lobby

Op 26 maart stelde Han ten Broeke Kamervragen over de benoeming van de Canadese Michael Lynk als VN-rapporteur. Lynk gaat rapporteren over mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. CIDI kopte met lichtsnelheid: ‘VN benoemt partijdige mensenrechtenrapporteur. Anti-Israëlische partijdigheid lijkt langzamerhand een voorwaarde voor deze functie.’ Ik ging het factchecken. Vooral omdat ik al boos was dat de Israëlische lobby rechtsgeleerde William Schabas eerder kapot maakte, toen hij voor een dergelijke commissie werd benoemd. Men ging zijn vuilniszakken doorwroeten totdat Schabas er genoeg van kreeg en de functie weigerde. Dit terwijl hij de meest integere, deskundige en gerespecteerde jurist is.

Ten Broeke vroeg:

“Klopt het dat Michael Lynk voorstander is van het isoleren en boycotten van Israël en bovendien van mening is dat de aanslagen van 11 september 2001 op Amerikaans grondgebied de eigen schuld van het Westen waren? Deelt u in dat licht de mening van de VVD-fractie dat aan Lynk de schijn van partijdigheid kleeft, in het bijzonder ten aanzien van Israël?”

Deze vraag is geïnspireerd door een campagne begonnen op de site van de NGO UN Watch tegen deze benoeming. De Canadese lobby CIJA (CIDI-equivalent) herhaalde de beschuldigingen van UN Watch. De media pikte het op en daardoor sprak de Canadese minister van Buitenlandse Zaken (Stéphane Dion) zich uit tegen de benoeming.

Craig Scott is een Canadese Hoogleraar Recht en voormalig parlementslid. Hij stuurde de minister een vernietigende brief. Scott kent Michael Lynk sinds de jaren 80 en noemt hem ‘een persoon van erkende integriteit, een zeer goede en zorgvuldige rechtsgeleerde. Lynk’s wetenschappelijke geschriften gaan ook over het Israëlisch-Palestijnse conflict en zijn van een hoge standaard.’ Scott concludeert dat CIJA bezig is met karaktermoord. Hun persbericht bevat ‘ten minste een half dozijn onjuistheden en opzettelijke omissies, wat leidt tot negatieve insinuaties.’

Scott stuurde de minister ook drie van Lynk’s artikelen en schrijft dat Lynk’s analyses zorgvuldig, gebalanceerd en mainstream zijn. De overgrote meerderheid van de onafhankelijke juristen deelt Lynk’s opinies; net als de overgrote meerderheid van de staten; tot een bepaalde hoogte ook de VS en zelfs de adviseurs van de voormalige conservatieve premier Harper (die bekend staat als een pro-Israëlische supporter).

Het eerste artikel schreef Lynk voor de meest gerespecteerde encyclopedie over volkenrecht: Max Planck. Het feit dat de encyclopedie Lynk opdracht gaf voor dit artikel over het Midden-Oostenconflict, bewijst dat hij één van de beste deskundigen op dit gebied is.

Op de tweede artikel kom ik straks terug. Het laatste artikel is een opiniestuk in Toronto Star en de titel bewijst dat Lynk gebalanceerd is: ‘International law should give both sides pause in Israel-Palestine conflict – If the International Criminal Court had jurisdiction over the Israel-Palestine conflict, both sides could find themselves facing war crimes charges.’ Dus – volgens Lynk – zowel Palestijnen als Israëliërs zouden berecht kunnen worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit is in tegenstelling met de bewering van CIJA en UN Watch dat Lynk de staat Israël wil vervolgen. (Let op de truc, VN Watch zegt dat hij de Staat Israël wil berechten, wat iets anders betekent dat individuen voor de rechter slepen).

Echter, de taal in het artikel trekt juist Israël voor:

“First, the most recent violence in Gaza could result in charges against the leaders of both Hamas and Israel. Hamas’s firing of missiles at Israeli civilians is undoubtedly a war crime, as are suicide bombings. But crimes by one side do not justify crimes by its opponents. The Israeli bombardment of densely populated neighbourhoods and United Nations schools in Gaza, resulting in enormous civilian deaths and injury tolls, suggests that the strict obligations under international law to protect civilians were frequently breached. War crimes included the reckless and negligent firing of munitions that do not strictly distinguish between military and civilian targets.”

Laten we zijn taal analyseren. De Palestijnen plegen ‘ongetwijfeld’ oorlogsmisdaden. De handelingen van Israël daarentegen ‘suggereren’ dat er verplichtingen waren geschonden. Dus er is 100% zekerheid in het geval van de Palestijnen en de Israëlische handelingen moeten nog verder onderzocht worden. Is dit een anti-Israëlische bias? Nee, eerder anti-Palestijnse.

Ik heb de eerste twee stellingen op de site van UN Watch gecontroleerd en mijn factcheck bevestigt dat men een karaktermoord pleegt, dat men Lynk’s woorden verdraait.

Eerste bewering:
UN Watch zegt: ‘Lynk wijt terroristische aanvallen op de vermeende misdaden van westerse landen’. Maar wat staat in het echte citaat? Een paar dagen na de aanslagen op 11 september, publiceerde ProfNet (een organisatie die journalisten met deskundigen in contact brengt) een lijst met beschikbare deskundigen. Daar stond ook Michael Lynk op en men citeerde hem:

“The tragedy that hit the United States on Tuesday was immense and unspeakable. Terrorism anywhere that targets innocent civilians is impermissible and vile,…Yet, if we are going to be tough on terrorism, we also have to be tough on the causes of terrorism. Growing global inequalities, disregard by Western nations for the international rule of law, and inequitable regional alliances are serious problems that breed these kinds of acts.”

Let op de taal. Komt dit overeen met in Han ten Broeke’s stelling, dat Lynk van ‘mening is dat de aanslagen van 11 september 2001 … de eigen schuld van het Westen waren.’ Nee, hij heeft nooit gezegd dat de aanslagen eigen schuld zijn. Lynk veroordeelt de aanslagen keihard. Maar hij adviseert om ook maatregelen te nemen tegen mondiale ongelijkheid en schendingen van volkenrecht die dit soort daden opleveren.

Is dit controversieel? Nee. Google en zie dat veel wetenschappers hetzelfde adviseren. Pentagon-wetenschappers concluderen dat moslims niet onze vrijheid haten, maar ons beleid. Dat ze boos zijn dat we de dictators in het zadel helpen en houden, boos zijn op onze blinde steun aan de Israëlische bezetting. Andere Pentagon-onderzoeken concluderen dat er een correlatie bestaat tussen de Amerikaanse militaire interventies en de aanslagen. Dus eerst valt de VS een land binnen en daarna komt er een golf van aanslagen. Na de illegale oorlog in Irak volgde een zevenmaal grotere golf van aanslagen wereldwijd. Het CATO-instituut adviseert minder interventies om aanslagen af te laten nemen. Clinton zag een verband tussen Amerikaanse interventies en terrorisme. Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter’s voormalige adviseur, adviseert hetzelfde; om terrorisme en globale opstanden te voorkomen moeten we iets doen aan armoede en ongelijkheid. De Paus vertelde G20 dat ‘armoede, onderontwikkeling en uitsluiting… de diepe oorzaken van terrorisme’ zijn. George Bush: ‘We fight against poverty because hope is an answer to terror.’ Dus de VVD stelt volgende week Kamervragen over terrorismeverheerlijker George Bush.

UN Watch doet er een extra misleiding bij. Men zegt dat een complotsite de geschriften van Lynk heeft gepubliceerd. Daarmee suggereert men dat Lynk ook een complotdenker is. In werkelijkheid heeft die site een stuk uit de krant gekopieerd. Stel je voor dat een bouwvakker mijn stuk kopieert en op zijn site plaatst; zou dit het bewijs zijn dat ik een vrijmetselaar ben?

De tweede bewering
Het tweede ‘bewijs’ gaat over het tweede artikel dat Craig Scott aan de Canadese minister opstuurde. Let op hoe gemeen deze truc is: ‘Cites Nazis to Indict Israelis… Lynk cited Nazi war crimes in his call for “legal strategies” to prosecute Israelis.’

De lezer moet weten dat vergelijkingen maken tussen nazi’s en Israëliers door sommige van de pro-Israëlische lobbyorganisaties, in hun definitie van antisemitisme opnemen. Dus UN Watch suggereert dat Lynk een Jodenhater is.

Maar wat staat precies in het artikel? Het artikel gaat over de adviesopinie van het Internationaal Gerechtshof. Het Hof concludeerde dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever illegaal zijn. Elk juridisch argument geeft voorbeelden van precedenten, waar soortgelijke situaties ook als schendingen van de wet werden beschouwd. Lynk noemt – in een groot aantal voorbeelden – ook de Duitse transfer van eigen bevolking in bezette gebieden. Omdat het een fantastische paragraaf is, laten we een langere quote lezen:

“Settlement implantation projects have been prohibited by the international community because they invariably result in indigenous civilian dispossession, environmental destruction, apartheid-like social and legal structures, segregated labour markets, political instability and significant human rights violations. Above all, they are condemned in international law because they abrogate the right of the indigenous people to self-determination, which is, after the right to life, perhaps the single most important human right of all because no other rights are possible without it. The rupture between an indigenous community and its territories is not only the frequent consequence of settler implantation, but invariably its very purpose. This is achieved either by the swamping of the territory through settler encroachment in order to create a new majority, or, at the very least, by the establishment of a critical mass of settlers so that the dominant power can justify a sustained military and political presence to maintain ‘security’ for the privileged minority. Illustrative examples from history include the British settlement of Scottish and English Protestants into Catholic Ireland; the French in Algeria; the Dutch and the British in South Africa; the transfer by the Nazis of German-speaking peoples into newly conquered lands during the Second World War; the Soviet Union’s infusion of Russians into the Baltic republics; and the export of Moroccan settlers into the Western Sahara.”

Tada, zo haalt UN Watch het volstrekt legitieme precedentvoorbeeld over Duitsland uit de context en beweert dat Lynk ‘cites nazis to indict israelis’. Dus een hocus-pocus-argument.

Ook uit de context haalt UN Watch het woord ‘strategie’ en gebruikt het met een totale andere betekenis. De betekenis uit de oorlogvoering suggereert dat Lynk een strijd voert tegen Israël. Maar Lynk doet iets anders in zijn artikel. Hij constateert dat de adviesopinie volstrekt betekenisloos is, want men kan het naleven van de uitspraak niet afdwingen. Maar sommige landen, zoals Canada zelf, hebben in hun nationale wet opgenomen dat nederzettingen op bezet gebied een oorlogsmisdaad zijn. In de Canadese wet staat dat het volgende een oorlogsmisdaad is:

“The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory.”

Lynk trekt een volstrekt onschuldige conclusie in het artikel: de burgermaatschappij kan een aantal ‘strategieën’ gebruiken om het advies van het Internationaal Gerechtshof ten uitvoering te brengen: bijvoorbeeld naar de rechter stappen. Is dit een oorlog tegen Israël? Is dit bevooroordeeld? Nee, het is een legitieme juridische conclusie. Zulke dingen kan je ook in studieboeken voor batcherlorstudenten vinden.

In conclusie
J.C. Mühren, voormalig VN-waarnemer in het Midden-Oosten, schrijft in zijn boek dat hij een groot verschil zag tussen zijn eigen waarneming en de Nederlandse kranten. De Noorse generaal Odd Bull constateerde hetzelfde. Hoe komt het dat de kranten zoveel bullshit over het Midden-Oosten schrijven? Hoe komt het dat journalisten zoals Wierd Duk zo weinig over het conflict weten en geloven dat de VN een jodenhatend clubje is? Dit komt ook omdat onze politici, zoals Han ten Broeke en Bram Moszkowicz, hun informatie niet controleren voordat ze mythes in de wereld brengen. Daarom oefent ook het publiek zo weinig druk uit op de Nederlandse regering om haar juridische plicht te doen en de druk op Israël op te voeren. En daarom duurt de bezetting al 50 jaar.


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsInternationaal RechtSofist Factory

3 Comments

 1. scepticus scepticus

  De bezetting begon in 1880, toen was er de eerste gewapende clash, Petah Tikvah.
  Al in 1920 was er een Palestijnse opstand, midden dertiger jaren was er zelfs drie jaar guerilla oorlog.
  In 1948 werden dan de Palestijnen verjaagd.
  VN bemiddelaar Bernadotte die een onmiddellijk recht op terugkeer eiste werd op klaarlichte dag midden in Jerusalem vermoord door joden in uniform.
  Hoe het kan dat pas de Israelische veroveringen van 1967 en daarna als bezetting worden gezien, onbegrijpelijk.
  Maar ja, dwazen, laten we het daar op houden, als Asscher zijn verbaasd, of doen alsof, als Moslim kinderen roepen dat alle joden dood moeten.
  Verder, ja, de verhalen over joodse macht zijn uiteraard verzinsels, helaas worden die voortdurend bevestigd.

 2. Henk Veldman Henk Veldman

  @scepticus
  De Palestijnen hadden al het land bezet 3400 jaar geleden. Het was omdat god had verboden om ze langzaam uit te roeien, wegens milieubezwaren (er zaten toen nog te veel roofdieren in het land) maar anders zouden we nu niet in de rotzooi zitten.
  Daar komt ook nog eens bij dat god heeft verboden om vrede te sluiten dus elke “gebaar” in die richting is antisemitisch.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  “Het was omdat god had verboden…” Correctie moet zijn: “Het was omdat god had geboden…”

Leave a Reply