Skip to content

De rassenleer van Paul Cliteur

In zijn getuigenis in het proces Wilders, betoogt professor Cliteur dat Marokkanen geen ras zijn, maar een nationaliteit. Wilders staat terecht voor belediging van een groep mensen wegens hun ras (artikel 137c) en van aanzetten tot haat en discriminatie van Marokkanen (artikel 137d). In deze artikelen, zegt Cliteur, staat geen nationaliteit, maar andere discriminatiegronden: ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Omdat in de Wet Gelijke Behandeling ook andere discriminatiegronden staan – inclusief nationaliteit – concludeert hij dat de wetgever de nationaliteit met opzet uit artikel 137 heeft wegelaten. Jegens alle andere groepen mag je haatzaaien, aldus Cliteur. Ik zal aantonen dat Cliteur zich vergist.

Nederland heeft het verdrag tegen rassendiscriminatie (IVUR) in 1971 geratificeerd. Om haar juridische plicht te vervullen heeft Nederland artikel 137 gemaakt. IVUR was het gevolg van vier fenomenen. In Duitsland schreeuwde de heer A.H. voor volle zalen: “Willen jullie minder Joden?”. In Zuid-Afrika had men de apartheid en in de VS de segregatie. En ook het kolonialisme kon men via IVUR bestrijden.

De makers van het verdrag schrijven dat rassen niet bestaan in wetenschappelijk opzicht. Voor hen zijn rassen slechts sociale constructies. In het verdrag staat niet het begrip ‘ras’ centraal maar het fenomeen ‘rassendiscriminatie’, dus een specifieke manier om mensen te behandelen, als minderwaardig en rechteloos. Daardoor is het begrip ‘ras’ ook elastisch. Als Zuid-Afrika bijvoorbeeld tandartsen als zwarten zou hebben behandeld, zou deze misdaad voor de makers van het verdrag net zo van belang zijn. In artikel 1 staat duidelijk dat ‘rassendiscriminatie’ betekent ook discriminatie op afkomst of nationale of etnische afstamming.

Om wetten te interpreteren, kijken rechters ook naar de intentie van de wetgever. Bijvoorbeeld in de Memorie van toelichting. In de Memorie van artikel 137 staat evident dat men onder ras hetzelfde begrijpt als IVUR. Men liet het woord ‘afkomst’ weg omdat de burger verkeerde dingen kan begrijpen: “b.v. maatschappelijk milieu of wettige, dan wel onwettige afstamming. Het woord ‘ras’ …. zal naar de kennelijke strekking van de in artikel 1 van IVUR gegeven opsomming moeten worden uitgelegd.” Dus de wetgever begreep onder ras ook afkomst en nationale of etnische afstamming. Het was niet zijn bedoeling om haatzaaien jegens Marokkanen legaal te maken.

Men interpreteert wetten ook door te kijken wat rechters zeggen. De rechters hebben onder het ‘ras’ van alles begrepen, ook afkomst, nationale of etnische afstamming, ‘buitenlanders’, ‘vreemdelingen’, ‘asielzoekers’ en Joden terwijl er geen Joods ras bestaat. Zo moest de erevoorzitter van de Nieuwe Nationale Partij een boete van €660 betalen wegens discriminatie en aanzetten tot haat tegen Marokkanen, in 2002.

De Hoge Raad heeft in maart 2016 gezegd dat de rechters artikel 137 volgens de Memorie moeten interpreteren en volgens IVUR, dus dat ras ook nationale of etnische afkomst bevat. Wat was er gebeurd? Een man was veroordeeld omdat hij tijdens een demonstratie riep “Ali B. en Mustapha, ga toch terug naar Ankara.” Ali B. is Marokkaan en hem aanmoedigen Nederland te verlaten is als Wilders die Marokkanen wettelijk wil aanmoedigen om te vertrekken.

Voor Cliteur telt dit niet. Immers Wilders deed zijn ‘minder’-uitspraak in 2014 en de Hoge Raad introduceerde de nationaliteit als discriminatiegrond pas in 2016, aldus Cliteur. En in een rechtsstaat kan je iemand slechts veroordelen voor iets dat strafbaar was op het moment van zijn daad. Maar Cliteur vergist zich, om drie redenen.

Ten eerste de demonstrant deed zijn uitspraak in 2011 en dit is drie jaar voor Wilders. Als de demonstrant strafbaar was in 2011, was ook Wilders strafbaar in 2014. De demonstrant wist immers ook niet van de uitspraak van de Hoge Raad van vijf jaar later. De Hoge Raad deed haar uitspraak weliswaar in 2016, maar de Raad beschrijft de wet zoals ze was in 2011.

Ten tweede, de interpretatie van de Hoge Raad betekent dat de wet zo is sinds artikel 137 bestaat, dus vanaf 1971. De Hoge Raad heeft artikel 137 ook in andere gevallen volgens de Memorie uitgelegd, dus niks nieuws.

Ten derde, stel je voor Wilders naar de Hoge Raad gaat. Zou de Raad zichzelf tegenspreken? Zou de Raad zeggen dat iets strafbaar was in 2011, daarna legaal in 2014 tot in 2016?

Als er meer interpretaties mogelijk zijn, is het beter dat rechters de wet in harmonie met verdragen interpreteren, om drie redenen: omdat mensenrechten anders onbeschermd blijven; omdat een rechtsstaat volgens juridische regels handelt – en een verdrag bevat zulke regels – moeten rechters veronderstellen dat de wetgever volgens de regels wil handelen; als de rechters verdragen schenden, kunnen zij Nederland in conflict brengen met andere landen.

Een wet bedoeld om discriminatie te bestrijden kan zelf niet discrimineren. Want dat zou in strijd zijn met de Wet Gelijke Behandeling en met fundamentele rechtsbeginselen. Waarom zouden Joden, zwarten, katholieken, homo’s en gehandicapten dit mensenrecht hebben en Marokkanen niet?


Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inBeste BlogsFilosofieInternationaal RechtSofist Factory

10 Comments

 1. Henk Veldman Henk Veldman

  We hebben het hier over etnisch racisme. Het idiote is dat de Joodse Staat Israël daarop is ontstaan. Waar Hitler het nog over het joodse ras had, kan men zich in Israël slechts vestigen als men van joodse afkomst is. Die “afkomst” kan in elk land ter wereld zijn. Het gaat slechts er om dat de moeder ergens die afkomst heeft. Ik ben jood omdat m’n moeder joods was, of beter m’n oma. Maar voor zover ik weet hebben m’n voorouders in ieder geval nooit in Israël gewoond. Het schijnt dat ze uit Amsterdam of Rotterdam afkomstig zijn, maar dat was al eeuwen geleden.
  Er is overigens wel iets vreemds eraan of je een “ras” bent. Je kunt uit DNA bijvoorbeeld herkennen of iemand “negerbloed” heeft.
  Ik heb nog nooit een DNA-onderzoek gehad, maar het komt regelmatig voor dat mensen wel kunnen zien dat ik een jood ben. Ik kan het bij mezelf met geen mogelijkheid herkennen. Blond haar, blauwe ogen. Toch niet iets waarvan je vermoedt dat zo’n persoon wel eens een jood zou kunnen zijn.

 2. reinejragolo reinejragolo

  Ik heb geen trek om discussies te voeren over rassen in de wereld der mensen. Doet ook niet af aan mijn gevoel dat hier sprake is van ordinaire
  stemmingmakerij zo niet haatzaaierij. Een discussie of Marokkanen een ras zouden zijn leidt alleen maar af van de boze intenties van jeweetwel.

 3. Henk Veldman Henk Veldman

  @reinejragolo
  Op zich heb je er wel gelijk in echter een heel groot deel van de problematiek waar we mee zitten en dat al vanaf ’45 heeft te maken met wat in Israël is gebeurd. En die staat is één van de meest racistische staten die ooit heeft bestaan en zelfs op dit moment de enige staat die nog echte rassenwetten kent.
  De VS heeft rond ’75 officieel de rassenwetten afgeschaft. Zuid-Afrika met de val van het apartheidsregime.
  Wilders heeft pas in 2004 na een bezoek aan Israël bepaalt dat o.a. Marokkanen heel foute mensen zijn en überhaupt moslims die immers ook een grote bedreiging vormen voor Israël. “Niet-Westerse” mensen horen hier ook niet. Het idiote eraan is ook nog eens dat de islam totaal niet racistisch is, waar elke vorm van discriminatie verboden is, maar wel al vanaf het begin de joden in bescherming genomen heeft toen ze vervolgd werden de christenen. Zie https://www.wikiwand.com/nl/Verdrag_van_Medina#/Vertaling

 4. pietje puk pietje puk

  Het bekende boek wat racisme zou verdedigen, dat van Houston Chamberlain uit 1905, stelt overduidelijk dat niemand weet wat ras is. Onze problemen met Marokkanen en Marokko zijn bekend, sjoemelen met uitkeringen, relatief hoge criminaliteit. Vandaar dat velen Marokkanen liever zien gaan dan komen, en liever niet gaan met behoud van uitkering. Ingewikkelde theorieën komen daar niet aan te pas. Zo is het ook met het anti semitisme wat in Duitsland en vele O Europese landen na 1870 ontstond. Jood Fritz Stern legt dat goed uit in z’n boek over Bleichröder, Solsjenytsyn in z’n laatste boek, joden in Rusland vanaf 1800.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   [“Onze problemen met Marokkanen en Marokko zijn bekend, sjoemelen met uitkeringen, relatief hoge criminaliteit. “]
   Inderdaad. Daarom is het heel goed dat als men een Marokkaan ziet dat men zegt hoe een slecht persoon die is, omdat mensen vaak niet kunnen slapen doordat Marokkanen sjoemelen met uitkeringen en dat is gebleken dat van de 1,2 miljoen aanrakingen met de politie 1,1888 miljoen door Marokkanen is gepleegd.
   Van de joden is bekend dat ze sluwe handelaren zijn, die vaak er in slagen de mensen op te lichten. Ik ben een jood. Maar als je mij een jood noemt dan ben jij een antisemiet en dan ben je mogelijk strafbaar.
   Niemand moet mij een jood noemen!!! Wat denk je wel!!!

 5. BvdSteeg BvdSteeg

  De Rassenleer van Mihai? Nog de reis gevolgd van: In het kielzog van Darwin (Beagle). Onderzoeker hield zich bezig met DNA onderzoek. Wat bleek, het spoor van DNA uit Africa was op de hele wereld te volgen.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   @BvdSteeg
   Ik heb al eens de theorie gehoord dat Adam en Eva zwart moesten zijn. Als dat inderdaad zo zou zijn, snap ik niet dat er nog steeds mensen in (een) god geloven.
   Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat er een onderbouwing is. Immers, uit diverse illustraties en geschriften is gebleken dat Adam en Eva naakt liepen. Iets wat je soms nog wel eens ziet bij “inboorlingen”
   Je zou wel gek zijn als je dat in ons klimaat zou doen. Gek is overigens dan wel weer dat toen Adam en Eva van die verboden vrucht aten, ineens kennis van goed en kwaad hadden en god hen het verweet dat ze van die vrucht aten, terwijl ze tot dan toe helemaal niet door hadden of ze iets goed of fout deden.
   Hetzelfde zag je bij Mozes.
   Mozes had een slavendrijver vermoord.
   Pas daarna krijg hij de 10 geboden waarin stond dat je geen mensen mocht doden. Toen hij weer terugliep naar z’n “volk” zei hij dat ze met z’n alletjes naar Palestina moesten gaan om de oorspronkelijke bevolking uit te roeien. Destijds was men inderdaad succesvol. Niet helemaal. Net als nu dus. Er zitten nog steeds wat Palestijnen in het gebied.

 6. In een Vrij Nederland artikel uit de jaren ’90 werd bekend dat een overgroot deel van de nederlandse rechters D66 stemt. Soms is men lid van die club, waarvan bekend is dat die aardig verdient, en vaak in de grachtengordel woont. Veelal niet in een wijk met moslims. Dit werkt natuurlijk een onbevooroordeelde rechtsgang tegen. De hysterie rondom Wilders is precies dat wat Theo van Gogh het leven heeft gekost, of Pim Fortuyn. Wel erg gemakkelijk om werkelijk gevoelde sentimenten, gedragen door een brede groep in het volk, te beschouwen als racisme. Problemen moeten opgelost worden, niet door de kop in de politiek correcte modder te steken.

  • Henk Veldman Henk Veldman

   Het probleem is juist dat er wel degelijk sprake is van racisme en dat men daar voor de kop in het zand steekt. “We” hebben niet voldoende gedaan tegen onfrisse figuren als Fortuyn. Al in de 60-er jaren werd geschreeuwd hoe levensgevaarlijk o.a. mensen uit Marokko en Turkije waren vooral als ze een hoofddoek droegen. En het ergste was ook nog eens dat ze in een huis woonden, één van de zwaarste misdaden ook nu nog. Daarbij kwam ook nog eens dat ze racisten bedreigden. Tegenwoordig kun je als racist tamelijk veilig over straat lopen. Vroeger moest je erg oppassen.
   Ik ken overigens een paar rechters maar ik kan je verzekeren dat iemands politieke voorkeuren geen rol spelen. Je weet kennelijk niet dat rechters altijd gecontroleerd worden binnen hun vakgroep en dat zowel de openbaar aanklager als de advocaat juist meestal niet objectief zijn.

Leave a Reply