Skip to content

Noorse rechtsstaat naar de klote

De Noorse regering wil een wet snel doorjassen om Breivik voor de rest van zijn leven op te sluiten. Dit is in strijd met een van de meest fundamentele regels van het recht: je kan niet bestraft worden voor dingen die niet strafbaar zijn op het moment dat je handelt (geen straf zonder wet). Dit principe heeft als gevolg dat je ook geen zwaardere straf mag krijgen dan de wet oplegde op het moment van de daad. Artikel 7 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt:

“Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.”

Tot nu toe scoorde Noorwegen heel goed in het jaarlijkse Rule of Law Index van World Justice Project. Noorwegen scoorde de beste plek in Europa voor drie uit de acht punten: “government accountability, access to civil justice, and effective criminal justice.” Noorwegen scoort ook niet lager dan de vijfde in alle andere punten (met één uitzondering). Maar dat is verleden tijd.

[widgetkit id=4642]


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal Recht

22 Comments

 1. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Een blog gebaseerd op een enkel bericht uit een krant die het moet hebben van halfidioten omdat zoiets nu eenmaal het meeste geld oplevert is geen enkel denken waard.

 2. reinejragolo reinejragolo

  Het recht is om recht te doen.
  In onvoorziene omstandigheden is creativiteit gewenst.

 3. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Aan de hand van het artikel in de Volkskrant kan ik niet aflezen of er sprake is tegen het zich beschermen tegen de uitwassen van een ideologie (wat zeer ernstig zou zijn) of dat er sprake is van het zich beschermen tegen psychopathie an sich waarin de Noorse wetgeving nog niet voorziet. Dat laatste is niet te vergelijken met b.v. de reparatiewetgeving in de VS die de toestanden in Guamtanomo Bay moesten legitimeren. Dat was in de War on Terror natuurlijk wel ideologisch van aard.

 4. Mihai Mihai

  @reinejragolo

  Het recht is vooral bedoeld voor mensen die jij niet leuk vindt.

 5. @ eens.
  En gelijktijdig spreken we ook niet over verzachtende omstandigheden in de rechtsgang rond de plofkip van Toulouse of DJ Breivik. Want die snijden kant noch wal.
  Je kunt ze feitelijk alleen maar uitlachen.
  Want meer dan hoon hebben ze niet verdiend.

 6. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  @ Robin

  De relatie van de clip met Hannah Arendt t.a.v. het onderwerp hier ontgaat me, maar toch bedankt. Schrijven om te ervaren zoals Arendt deed is zeer belangrijk voor de innerlijke balans,

 7. Ja, dat viel me ook op. Het is zo’n beetje het meest fundamentele element van het strafrecht. Ik hoop dat dat niet door gaat, want dan kunnen alle advocaten beter ijscoman worden.

 8. bobb lod bobb lod

  Robin, Hannan vond elk monster een gewoon mens. In een normaal mens zit een monster.

 9. PiratePete PiratePete

  Ik zie dat je slechts een gedeelte van artikel 7 hebt weergegeven, namelijk 7.1.

  Er is echter ook artikel 7.2 (Maakt referentie aan artikel 7.1)

  “Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing
  van iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten
  tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig
  de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken
  worden erkend”

  Jouw opmerking: ==”Dit is in strijd met een van de meest fundamentele regels van het recht: je kan niet bestraft worden voor dingen die niet strafbaar zijn op het moment dat je handelt (geen straf zonder wet).”==

  Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is berechting en bestraffing dus niet gelimiteerd tot het aanwezig zijn van wetten maar aan het algemene rechtsbeginsel die door beschaafde volken worden erkend.
  ————-

  Men zou mogelijk kunnen beargumenteren dat een ‘politieke massa moord met voorbedachte rade’ niet gedekt wordt door bestaande wetten. Niet dat de Noorse regering dit tracht te bewerkstelligen!

  Afgaande op jouw link naar de VolksKrant tracht the Noorse regering Breivik geen zwaardere straf op te leggen, noch hem veroordelen voor iets wat hij niet schuldig aan is. Men wil hem (en anderen) mogelijk in bescherming nemen.

  Volkskrant bericht het volgende:
  “Een patiënt zou voor zijn eigen veiligheid opgesloten kunnen blijven in een behandelingsinstituut zolang de politie meent dat er gevaar is dat iemand hem wil aanvallen voor wat hij heeft gedaan’, zou er in het voorstel staan. ‘Het gaat daarbij om heel speciale gevallen waarbij de patiënt zware of schokkende handelingen heeft begaan, zoals het plegen van massamoord.’

  Volgens mij wordt artikel 7.1 niet geschonden. . .

 10. Mihai Mihai

  @PiratePete

  7.2 is bedoeld voor oorlogmisdaden, misdaden tegen menselijkheid, martelen, genocide etc. Dit om te voorkomen dat dit soort mensen zeggen: “ja, maar toen ik het deed, was er geen nationale wet om het te bestraffen.” Precies zoals de nazi’s hebben gezegd tijdens de Nuremberg.

  Wat betreft de wet, die is de truc om hem levenslang op te sluiten. Maar zowiezo is de wet onzinnig. Met die wet zou je ook Wilders kunnen opsluiten omdat iemand hem wil aanvallen.

 11. PiratePete PiratePete

  @Mihai,

  ==7.2 is bedoeld voor oorlogmisdaden, misdaden tegen menselijkheid, martelen, genocide etc. Dit om te voorkomen dat dit soort mensen zeggen: “ja, maar toen ik het deed, was er geen nationale wet om het te bestraffen.” Precies zoals de nazi’s hebben gezegd tijdens de Nuremberg.==

  Waaruit leidt je dit af?

  == Wat betreft de wet, die is de truc om hem levenslang op te sluiten. Maar zowiezo is de wet onzinnig. Met die wet zou je ook Wilders kunnen opsluiten omdat iemand hem wil aanvallen. ==

  Hoezo? Volgens mij heeft Wilders geen zware of schokkende handelingen gepleegd, zoals massa moord. Tevens is Wilders geen ‘patient’.

 12. Mihai Mihai

  ==Waaruit leidt je dit af?==

  Ik heb een college human rights gedaan en weet wat men met dit soort artikelen bedoelt.

  “The article states that a criminal offence is one under either national or international law, which would permit a party to prosecute someone for a crime which was not illegal under their domestic law at the time, so long as it was prohibited by international law.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights#Article_7_-_retrospectivity

 13. PiratePete PiratePete

  == Ik heb een college human rights gedaan en weet wat men met dit soort artikelen bedoelt. ==

  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stamt uit 1953. Het is mogelijk dat men dat bedoeld heeft. Maar ik kan het nergens vinden. Het is voor mij heel duidelijk wat 7.2 inhoud. En ja het kan inderdaad ook gebruikt worden voor oorlogsmisdaden enzovoorts. Maar het kan ook breder gebruikt worden. . .

  Er staat duidelijk : “This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.”

  Ik kan geen referentie vinden met het internationaal recht, enkel met de algemene principes van beschaafde landen.

  Deze komen ongetwijfeld in grote maten overeen met het internationaal recht, maar is niet gelimiteerd tot.

 14. Mihai Mihai

  “general principles of law recognised by civilised nations.” is geheime taal. Het betekent internationaal recht.

 15. PiratePete PiratePete

  == “general principles of law recognised by civilised nations.” is geheime taal. Het betekent internationaal recht. ==
  Onzin.

  Het ‘Statute of the International Court of Justice” stamt vanuit 1946 en predates het ‘Europees verdrag van de mens”.
  Er wordt geen melding van het Internationaal recht gemaakt, echter er wordt gesteld dat het gaat om het algemene rechtsbeginsel die door beschaafde volken worden erkend.

  Kortom, men pint zich niet vast aan het Internationaal recht. . .

 16. Mihai Mihai

  @PiratePete

  Als je de uitspraak “general principles of law recognised by civilised nations” hoort, dan moet je dat in je hoofd met “internationaal recht” vervangen. Het is nu eenmaal hoe men in die verdragen spreekt. Kijk hier een boek:
  Grover, S. C. (2010). The European court of human rights as a pathway to impunity for international crimes. Springer

  https://www.sugarsync.com/pf/D6709168_0952119_98552

  Zoek op Article 7(2) en je zult zien dat het om internationaal recht gaat. Het boek blijft daar niet lang.

 17. PiratePete PiratePete

  Got it.
  Will read it later. Its bedtime now. . .

  Nog even snel:
  “Article 7(2) of the European Conven- tion, as explained by the domestic courts in Korbely, requires only that the offences were crimes under international law – unwritten customary or codified – at the time they were committed in order for there to be a lawful prosecution (assuming a fair trial, etc.). Hence, an analysis at the outset under Article 7(2) appears a necessity where the applicant has been convicted of international crimes as in Kononov and an alleged State violation of Article 7(1) is claimed by the applicant.”.

  Hier wordt duidelijk gesteld dat misdaden volgens het Internationaal recht gebruikt kunnen worden voor artikel 7(2) enzovoorts.

  Op het eerste gezicht lijkt het dat men met “algemene rechtsbeginsel die door beschaafde volken” het Internationaal Recht bedoelen. Maar dat is hier niet het geval. . .
  Het Internationaal Recht wordt door het gerecht in Korbely uitgelegd als voldoende bewijs voor artikel 7(2)

  Een ander gerecht zou mogelijk anders kunnen oordelen.

  Op het moment dat “Europa” en “het internationaal recht” niet meer op 1 lijn zitten, dan is men niet ‘verplicht’ het “Internationaal recht” te volgen.

  Morgen ga ik verder met mieren neuken.

 18. Mihai Mihai

  Wat daar stat is als volgt: Geen straf zonder wet. Maar de wet is niet beperkt tot nationaal recht, maar het kan ook internationaal recht zijn. Zo moet je artikel 7 lezen.

 19. PiratePete PiratePete

  Niet volgens S.C. Grover!

  Zij stelt juist dat het Europees Hof voor de Mensen Rechten juist vaak zaken classificeren als zijnde een inbreuk op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, en niet als een Internationale inbreuk. Terwijl deze zaken toch potentiele Internationale Misdaden zijn.

  Oftewel, Ik ga artikel 7 zeker niet lezen zoals jij hierboven voorstelt. Afgaande op het artikel van S.C. Grover is jouw opmerking onjuist.
  Internationaal recht kan natuurlijk wel gebruikt worden maar dat komt in Vredes tijd, of kort na oplossing van een conflict, weinig voor.

  Zie PART II: The European Court of Human Rights’ Reluctance to Classify European Convention Violations as International Crimes Even When Those Violations Likely Constitute ‘Genocide’ or ‘Crimes Against Humanity’ in Times of Peace
  or in Immediate Post-conflict Periods

  I. De Facto Abrogation of Potential International Crimes Due to the European Court of Human Rights’ Rulings Classifying Such Acts Exclusively as European Convention Human Rights Violations
  A. Introduction
  The cases presented in this part attempt to demonstrate that the European Court of Human Rights’ rulings generally frame potential international crimes, (as defined under the Rome Statute), not as what prima facie are likely international crimes, but

  rather exclusively as violations of the human rights and freedom guarantees of the European Convention on Human Rights. Hence, the European Court of Human Rights treats such potential international crimes – the most grave of the fundamen- tal human rights violations – as but ordinary, though often serious, human rights violations. There is generally then no comment from the European Court of Human Rights, even as obiter dictum, about the likelihood that a certain act is an interna- tional crime and should be investigated and prosecuted as such if the evidence substantiates that an international crime was likely committed

 20. Mihai Mihai

  @PiratePete
  In jouw reactie zie ik geen argument. Geef een voorbeeld uit het boek waar een staat iemand heeft bestraft voor een daad dat geen misdaad was op het moment van de pleging, en de dader is naar het Hof gestapt en het Hof heeft de de staat gelijk gegeven op basis van artikel 7.2, ook als het geen internationale misdaad was.

Leave a Reply