Skip to content

De Irakoorlog goedpraten is zoals de moord op Pim Fortuyn goedpraten

Pepijn van Houwelingen beweert in een opiniestuk in de Volkskrant dat Bush, Cheney, Wolfowitz en Rumsfeld van Irak een democratische heilstaat wilden maken. Pardon? Bewijs? Hij voert slechts de autobiografie van Bush en Rumsfeld als bewijs aan. Hoezo is je autobiografie het bewijs van je onschuld?

Bewijslast
Zou Pepijn moeten bewijzen dat Bush & CO een goede reden hadden om Irak aan te vallen? Ja. Maar is het niet zo – zou iemand kunnen tegenwerpen – dat iedereen onschuldig is totdat hij schuldig wordt bewezen? Nee, om twee redenen.

Ten eerste gaat het erom hoe wij een misdaad bekijken. Stel je voor dat we op 6 mei 2002 door het Mediapark in Hilversum lopen en Volkert van der Graaf Pim Fortuyn zien doodschieten. Veronderstellen we dan dat Van der Graaf goede bedoelingen heeft? Nee. Ook niet als hij dat in zijn autobiografie schrijft. Zodra we iemand een misdaad zien plegen, veronderstellen we dat hij slechte bedoelingen heeft, arresteren we hem en slepen hem voor de rechter. De rechter verklaart hem zeker schuldig als hij de daad evident heeft gepleegd en niet bewijst dat hij een goede reden heeft.

Ten tweede; in volkenrecht werkt het anders. Oorlog is bij voorbaat verboden en de aanvallende staat moet bewijzen dat men voldoende reden had om een oorlog te beginnen.

Christopher Weeramantry, ex-rechter van het Internationaal Gerechtshof, schreef al in 2003 een boek tegen de Irakoorlog, aan het begin van de aanval. Hij heeft niet alleen de huidige ellende voorspeld, maar ook een keurig juridisch argument gebracht dat de oorlog illegaal was. En het belangrijkste, hij stelt dat de aanvaller moet bewijzen dat zijn aanval legaal is: “the burden of proof that force has been authorized lies heavily on the party or parties seeking to use force and that such proof needs to be absolutely clear and unambiguous.”

Ook de commissie Davids, die de Nederlandse politieke steun aan de oorlog moest onderzoeken, kwam tot dezelfde conclusie:

“In 1945 beoogden de oprichters van de Verenigde Naties een stelsel van collectieve veiligheid in het leven te roepen. Hoekstenen zijn de plicht tot vreedzame geschillenbeslechting en het geweldverbod in de internationale betrekkingen. Het verbod tot het voeren van een agressieve oorlog wordt vrij algemeen gezien als een dwingende norm van algemeen volkenrecht.

Het Handvest van de Verenigde Naties kent twee uitzonderingen op het geweldverbod. Zo heeft onder artikel 51 een staat die het slachtoffer is van een gewapende aanval – het ‘inherente recht’ tot zelfverdediging – op eigen kracht of in collectief verband. Wel moet de aangevallen staat de gewapende aanval onmiddellijk aan de Veiligheidsraad melden en zijn zelfverdedigingsactie eventueel staken zodra de Veiligheidsraad zelf collectieve maatregelen neemt tot herstel van de vrede en veiligheid. Dit recht tot gewapende zelfverdediging strekt zich onder bepaalde strikte voorwaarden uit tot anticipatoire (ook wel genoemd preëmptieve) zelfverdediging, wanneer een staat het doelwit is van een op handen zijnde gewapende aanval. Het moet dan ten minste wel evident zijn dat een gewapende aanval ieder moment kan plaatshebben en dat een gewapende, preëmptieve zelfverdedigingsactie ‘noodzakelijk en proportioneel is.’

De tweede uitzondering op het geweldverbod is een besluit van de Veiligheidsraad, handelend onder het dwanghoofdstuk VII van het Handvest, dat militaire actie geboden is om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen.”

Wat betekent dat het geweldverbod “een dwingende norm van algemeen volkenrecht” is? Volgens het Verdragenverdrag is deze “een norm die aanvaard en erkend is door de internationale gemeenschap van Staten in haar geheel als een norm, waarvan geen afwijking is toegestaan.” Dus het geweldverbod is een heilige norm.

Misdaad
Oorlog is bovendien een internationaal misdrijf. Al tijdens de Processen van Neurenberg riep Robert Jackson, de Amerikaanse aanklager, dat:

“To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”

In 1974 hebben de Verenigde Naties militair geweld als een prima facie bewijs van ‘agressie’ verklaard en het opstarten van een oorlog als misdaad. Het Internationaal Strafhof zal deze misdaad vanaf 2017 mogelijk kunnen berechten. Dus als Bush één van de 122 ICC-leden in 2017 zou aanvallen, zou deze staat in zijn recht staan om hem voor de ‘misdaad agressie’ te berechten.

Ten sloten
Dus het verbod op oorlog is een van de tien volkenrechtelijke geboden en de oorlogstarter begaat een misdaad. Daarom heeft de goedprater een heel zware bewijslast om aan te tonen dat deze oorlog legaal is. Ten minste moet hij bewijzen dat er extreem goede redenen voor die oorlog zijn. De autobiografie van Bush en Rumsfeld is niet beter dan die van Van der Graaf. Pepijn’s verdere retoriek is onvoldoende: zoals namedropping, gefantaseerde historische parallellen, veronderstellen dat ‘wij’ goed zijn en de officiële vijand slecht. Duimzuigen is geen argument.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal RechtSofist Factory

9 Comments

 1. timmerark timmerark

  De oorlog beginnen was slecht, weggaan misschien nog wel slechter.

  • Partout Partout

   Onder druk van nep intellectuelen zoals Mihai moesten de Ami’s o.l.v. Bush jr.en later Obama de pacificatie van Irak opgeven. Toegegeven: het was een hele vuile oorlog, maar ik heb altijd gestipuleerd dat je het islamo reli-fascisme niet zijn gore gang kunt laten gaan en dat het niet om oliebelangen etc. c.q. eigenbelang ging.
   Je ziet nu dagelijks voor je eigen ogen hoe het gaat als je geen vuile handen durft te maken: de slachters van IS zijn in het gat gesprongen dat de Yanks achter lieten in Irak en bezig genocide te plegen, maar Mihai blijft vrolijk zijn uitgesleten anti VS deuntje fluiten.
   Wordt het niet tijd om mensen zoals jij eens voor een Internationale Rechtbank te slepen om hun letterlijk levensgevaarlijke meningen te toetsen aan een flinke dosis rationele kritiek?

 2. piterfries piterfries

  Ik acht Bush en Rumsfeld zo dom, zo onwetend, en overtuigd van de morele superioriteit van de VS, dat zij echt wel kunnen hebben gedacht Irak even te kunnen democratiseren.
  Zij waren niet de enigen.
  Al voor de VS aanval op Irak was ik per ongeluk aanwezig bij een bijeenkomst van de inmiddels niet, of nauwelijks, meer bestaande Burke Stichting in Amersfoort, waar een VS demente bejaarde, Novak sprak over hoe moeilijk het was potloden te maken, en over ‘bringing democracy to the Middle East’.
  Geen van de talrijke aanwezigen stelde één kritische vraag, of maakte één kritische opmerking.
  Het leek me zinloos dat wel te doen in dit gezelschap.
  Cheney behartigde de belangen van zijn bedrijf wat het VS leger van alles leverde, Wolfowitz is een neocon, het clubje wat VS wereldoverheersing wil.
  PNAC 1993 van AEI.
  Daar werd ook gevraagd om ‘a new Pearl Harbour’, dus een smoes voor oorlog.
  Roosevelt had beloofd geen VS ‘boys’ overzee te sturen, behalve indien de VS werd aangevallen.

 3. reinejragolo reinejragolo

  Irak had nogal zitten kloten met de wapeninspecteurs. Dus, aanvallen die hap.

 4. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Het heerst weer. Althans men tracht het te laten heersen. Rob de Wijk in Trouw in: ‘De les van Isis: het Westen zit nog jaren vast aan Afghanistan.’
  Quote: = “Als Obama echt wat wil zijn grondtroepen nodig, vooral special forces voor stedelijke oorlogvoering. Het trainen van Iraakse special forces in Jordanië, wat Amerika nu doet, biedt pas op termijn soelaas. Het zou mij niet verbazen als Obama daadwerkelijk de inzet van dit soort eenheden overweegt, want inmiddels staat de stabiliteit van het hele Midden-Oosten op het spel, loopt de olievoorziening gevaar en wordt de dreiging van aanslagen tegen het Westen met de dag groter.”=

  Tony Blair in The Guardian in ‘Tony Blair rejects ‘bizarre’ claims that invasion of Iraq caused the crisis:’
  Quotes:
  = “We have to liberate ourselves from the notion that ‘we’ have caused this. (het gaat over ISIS – A.F.) We haven’t. We can argue as to whether our policies at points have helped or not: and whether action or inaction is the best policy. But the fundamental cause of the crisis lies within the region not outside it.” =
  &
  = “At its simplest, the jihadist groups are never going to leave us alone. 9/11 happened for a reason. That reason and the ideology behind it have not disappeared.” =

  Dick Cheney in WSJ in ‘The Collapsing Obama Doctrine’
  Quote:
  = “The fall of the Iraqi cities of Fallujah, Tikrit, Mosul and Tel Afar, and the establishment of terrorist safe havens across a large swath of the Arab world, present a strategic threat to the security of the United States. Mr. Obama’s actions—before and after ISIS’s recent advances in Iraq—have the effect of increasing that threat.” =
  &
  = “Al Qaeda and its affiliates are resurgent and they present a security threat not seen since the Cold War. Defeating them will require a strategy—not a fantasy. It will require sustained difficult military, intelligence and diplomatic efforts—not empty misleading rhetoric. It will require rebuilding America’s military capacity—reversing the Obama policies that have weakened our armed forces and reduced our ability to influence events around the world.”=

  Onder het stuk van Rob de Wijk gaf ik de volgende reactie:
  = Waar we aan vast blijven zitten zijn mensen als Blair, Cheney, etc .. en Rob de Wijk die tot hun laatste snik zullen blijven ontkennen dat het hun immens contraproductieve ‘War on Terror’ was die in een lawine van extremisme is geculmineerd die onder lokale autocratische leiders nooit mogelijk was geweest. De Wijk koppelt verder alles aan 9/11, Al-Qaida om toekomstige westerse acties te legitimeren via het UN charter [right of self defense against non-state armed attacks], maar faalt hopeloos. =

  Zie ook ‘Legality of the Iraq War’ > 2.3 War of aggression (Wiki):
  The International Military Tribunal at Nuremberg held following World War II that the waging of a war of aggression is:

  essentially an evil thing…to initiate a war of aggression…is not only an international crime; it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.

  Benjamin B. Ferencz, een van de aanklagers van de VS gedurende de Neurenberg-processen wil dat G.W.Bush voor oorlogsmisdaden in Irak a.d.h.v. deze definitie vervolgd wordt.

  • piterfries piterfries

   Wat een agressieoorlog is of was heeft men nooit kunnen definiëren.
   In elk geval was zoiets in 1939 en 1940 niet verboden.
   Deze Benjamin hoort dan bij de mensen die tegen beter weten in Katyn in de Duitse schoenen schoof.
   De voorzitter van het VS hooggerechtshof zei indertijd tegen Frankfurter dat Neurenberg een farce was, een joodse wraak.
   Bruce Allen Murphy, ‘The Brandeis/Frankfurter Connection, The Secret Political Activities of Two Supreme Court Justices’, New York, 1983.
   Wat mooi zou zijn dat het provoceren van oorlog strafbaar wordt.
   Roosevelt en Churchill kunnen dan postuum nog worden veroordeeld.
   Harry Elmer Barnes, ed., ‘Perpetual War for Perpetual Peace, A critical examination of the foreign policy of Franklin Delano Roosevelt and its aftermath’, Caldwell, Idaho, 1953
   Simon Newman, ´March 1939, The British guarantee to Poland, A study in the continuity of British Foreign Policy’, 1976, Oxford

 5. Galmier Galmier

  Als subsidiaire tenlastelegging stel ik moord op de Verenigde Naties voor.

 6. Ik mag toch hopen dat Mihai zich nu zonder meer positief uitspreekt als het gaat om de bestrijding van het relifascisme van IS olv de USA in coalitie met behalve westerse mogendheden, nu ook met een tiental Arabische landen? Kan daar een keer een blogoorlog over gestart worden. Je wordt ingehaald door de actiua;iteit beste MIhai (en door Partoutje)!

Leave a Reply