Skip to content

De Britse aanval op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

In GB neemt het verzet tegen mensenrechten toe. 75% van de Britten vindt dat mensenrechten een “charter for criminals” zijn geworden. 51% wil dat GB zich terug trekt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ook de nationale mensenrechtenwetten staan onder vuur. 75% gelooft dat de Human Rights Act “is used too widely to create rights that it was never intended to protect.” 51% gelooft dat mensenrechten slecht zijn voor ‘justice’. Slechts 31% gelooft dat iedereen altijd het recht op respect van zijn mensenrechten heeft, ook als men de wet heeft overtreden.

Maar andere enquêtes produceren andere getallen. In deze ondersteunt 90% van de Britten wetten voor bescherming van privacy, familieleven, meningsuiting, eerlijke rechtszaak en tegen marteling.

De Britse strijders tegen het Europees Hof willen dat het Britse parlement en de Britse rechtbanken het laatste woord hebben, omdat het Europees Hof ondemocratisch zou zijn. Het Hof zou de Britse soevereiniteit aantasten. Eventueel wil men Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens verlaten.

Het gevaar voor de Britse soevereiniteit is echter een beetje pompøs (nieuw Nederlands woord geïntroduceerd door Breivik tijdens de rechtszaak).

Onderzoek van de Britse National Human Rights Institution toont aan dat het verdrag en het Hof een belangrijk rol hebben gespeeld in het bevorderen van mensenrechten in GB maar ook in Europa. Ook de aantasting van de soevereiniteit blijkt zwaar overdreven.

Is soevereiniteitsverlies de oorzaak?
Het Hof heeft in slechts 215 (1.8%) rechtszaken tegen GB besloten, uit 12.000 rechtszaken tussen 1999 en 2010. In 2011 heeft het Hof slechts 1 klager uit 200 tegen GB gelijk gegeven. Het blijkt uit de cijfers ook dat GB een van de kleinste verliescijfers heeft in vergelijking met de andere landen.

Als de soevereiniteit niet echt onder vuur staat, waarom laait de strijd tegen het Hof op? Deze strijd is misschien het gevolg van de ontdekking dat ook buitenlanders mensenrechten hebben. Vorig jaar heeft het Hof besloten dat GB het Europese verdrag ook in Irak moet respecteren, dus de Britten kunnen daar niet meer straffeloos doden, martelen en mensen zonder een fatsoenlijke rechtsgang opsluiten. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle toekomstige Britse oorlogen. Iedere keer dat GB een land gaat bezetten, zal ze verplicht zijn om de mensenrechten te garanderen.

Het Hof heeft ook besloten dat GB Abu Qatada – beschouwd als ‘Osama Bin Laden’s rechterhand in Europa’ – niet naar Jordanië mag uitzetten, omdat hij daar gemarteld kan worden en geen kans op een eerlijke rechtszaak heeft. Dus een mogelijke verklaring voor de Britse strijd tegen mensenrechten is dat de Britten wel rechten voor zichzelf willen, maar ze willen ook vrij zijn om de rechten van buitenlanders te schenden.

Deze mogelijke verklaring wordt ook ondersteund door de Britse houding tijdens de onderhandelingen voor het verdrag. GB verklaarde in het begin dat GB slechts verplicht was om de mensenrechten op de Europese eilanden te respecteren, maar niet in de koloniën. De smoes was toen waarderelativistisch – dat GB geen Europese waarden aan de mensen in de koloniën zou willen opleggen. Wat lief. (zie ook mijn blog “Mensenrechtenimperialisme en cultuurrelativisme”)

Het Hof heeft dus weinig negatieve invloed op de soevereiniteit. Sterker nog de Britten zouden blij moeten zijn want het Hof heeft een sterke positieve invloed gehad op de mensenrechten in GB en Europa. Een paar voorbeelden:

Homoseksualiteit
Alan Turing – een van de belangrijkste Britse wiskundigen en informatici – heeft de code gekraakt van de nazi Enigma-apparaat, door sommigen beschouwd als cruciaal voor de overwinning in WWII. Maar homoseksualiteit was in GB strafbaar. Turing werd veroordeeld en mocht kiezen tussen chemische castratie en gevangenisstraf. Hij koos castratie. De castratie-hormonen hebben zware gevolgen gehad en Turing begon borsten te krijgen. Hij pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Het Europees Hof heeft een belangrijk rol gespeeld in het afschaffen van deze barbaarse wetten, ook in andere Europese landen. Homo’s hebben ook toegang tot het leger gekregen als gevolg van een uitspraak van het Hof.

Lijfstraffen
Anthony Tyrer – een 15 jarige – was beschuldigd van mishandeling van een oudere leerling. Als straf moest hij naakt over een tafel buigen en een politieagent ging hem met een stok slaan, terwijl twee andere agenten hem vasthielden. Dit soort straffen waren 30 jaar geleden nog toegepast in Europa, op school maar ook thuis. Uitspraken van het Hof hebben een einde aan lijfstraffen gemaakt.

Andere rechten
Het Hof heeft een belangrijk rol gespeeld in privacy, persvrijheid, afschaffing van dwangarbeid, het voorkomen van foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Gevolgen van een Britse opzegging
Men gelooft dat een Britse opzegging van het verdrag negatieve gevolgen zal hebben voor de mensenrechten in Europa. Daarna, E.U. stelt het ondertekenen van EVRM als voorwaarde voor nieuwe leden. Dus E.U. zou GB eruit kunnen schoppen.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inInternationaal RechtRechtbank voor Allen

4 Comments

  1. Tja, het hangt natuurlijk in hoge mate van de vraagstelling en de context af wat men op zulke vragen antwoordt. Verschillende politici (ook in Nl.) zouden er wel van af willen, zoveel is duidelijk.

    Er is misschien nog iets anders dat in GB meespeelt: er zijn daar verschillende controversiële wetten ingevoerd om religieuze haat in te dammen. (Zie http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/godslastering.aspx -> volledige tekst -> p.159 en verder.)

  2. “The survey asked if respondents agreed with the statement ‘human rights have become a charter for criminals and the undeserving’”

    Ik antwoord sowieso antwoord B) “I most definitly do!”. Maar had het waarschijnlijk ook gedaan als ik boos zou zijn (wat ik ben!) over de nieuwe zorgstelsel en de absurde initiatieven tot het verder vermarkterizering ervan. Of de irittaties (die ik heb!) voor die eeuwige nepgrijns.

Leave a Reply