Skip to content

Brzezinski vreest een wereldrevolutie

Brzezinski vreest een wereldrevolutie en de ondergang van het Amerikaanse imperium.

Lees goed het volgende fragment geschreven door Zbigniew Brzezinski:

“It is no overstatement to assert that now in the 21st century the population of much of the developing world is politically stirring and in many places seething with unrest. It is a population acutely conscious of social injustice to an unprecedented degree, and often resentful of its perceived lack of political dignity. The nearly universal access to radio, television and increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be galvanized and channeled by demagogic political or religious passions. These energies transcend sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global hierarchy, on top of which America still perches.”(1)Brzezinski, Z. (2005). “The Dilemma of the Last Sovereign.” 1(1) The American Interest. … Continue reading

Brzezinski, Jimmy Carter’s voormalige adviseur, schreef bovenstaande in het openingsnummer van het nieuwe blad The American Interest(AI). Het is misschien interessant om te weten wie de andere medeoprichters van het blad zijn: Francis Fukuyama, Eliot Cohen (‘the most influential neocon in academic’) en Josef Joffe. Ondanks deze neocon entourage pretendeert men dat ‘(AI) is a new and independent voice devoted to the broad theme of America in the world’, met andere woorden een onafhankelijk blad, open voor alle meningen. Deze combinatie van politiek hoog geplaatste mensen en vooraanstaande neoconservatieve intellectuelen, maken Brzezinski’s stuk ontzettend merkwaardig.

In zijn essay zegt Brzezinski in het kort het volgende: De bevolking van de Derde Wereld staat op het punt om in opstand te komen. Als gevolg daarvan en vanwege interne eigenschappen kunnen we drie mogelijke horrorscenario’s verwachten:

(1) Amerika wordt een globale dictator;
(2) Amerika gaat ten onder;
(3) Er ontstaat een wereldoorlog tussen het Westen en de Islam (of derde Wereld).

Maar, zegt Brzezinski, noch een opstand in de Derde Wereld, noch de drie horrorscenario’s zijn wenselijk. We moeten daarom iets doen. Zijn oplossing ligt in een verandering betreffende de huidige houding in de Amerikaanse buitenlandse politiek, in een bestrijding van de armoede en sociale onrechtvaardigheid, in samenwerking, democratie en internationaal recht. Het argument is als volgt:

Oorzaken: Het Amerikaanse beleid
Een aantal factoren heeft tot de huidige situatie geleid. De Amerikaanse reactie op 11 september was fout, de afwijzing van Kyoto en van Het Internationale Strafhof waren onhandig aangepakt.

De reactie op 11 september, die stoelde op unilateralisme, dwz eenzijdigheid, heeft het handelen via de Navo, de internationale rechtsgang en de VN vervangen. Men introduceerde een doctrine van preventieve aanvallen, wat op grond van foute informatie, tot een aanval op Irak leidde. Men ging allerlei opportunistische verbonden sluiten, zoals met Rusland. Men handelt onwettig, martelt gevangenen en schaft burgerrechten af. Men jaagt het Amerikaanse volk angst aan, voor politiek gewin. ‘A self-confident America was being transformed into a fear-driven nation’ – schrijft hij. Bovendien heeft het huidige beleid twee andere negatieve gevolgen: de (presidentiële) geloofwaardigheid is in het geding en er is een ongekende vijandigheid jegens Amerika is ontstaan.

Een (voor VS) nog gevaarlijker ontwikkeling is de neiging tot locale coalities, met een Anti-Amerikaans aroma. De EU probeert daarmee zichzelf te politiseren. China trekt de Aziatische landen in een soortgelijke alliantie mee. Zuid-Amerika verandert in een links clubje. Brzezinski vat het zo samen:

“In brief, America’s post-9/11 foreign policy is too short range in its focus, overly alarmist in its rhetoric, and has been too costly in its still early consequences. Its overall effect has been to increase America’s national vulnerability while undermining the legitimacy of its international primacy.”

‘The global political awakening’
Niet terrorisme, zegt Brzezinski, vormt het grootste gevaar, maar een globale politieke bewustwording:

“[T]he central challenge of our time is posed not by global terrorism, but rather by the intensifying turbulence caused by the phenomenon of global political awakening. That awakening is socially massive and politically radicalizing.”

De politieke bewustwording van de derde wereld wordt veroorzaakt door alfabetisering, toegang tot radio, televisie en Internet. Op dit punt komt Brzezinski’s analyse met de mijne overeen in dit weblog:

“Technologie heeft de machtsstructuren in de wereld totaal veranderd. Het individu is zo machtig geworden dat de wereld niet meer als een schaakbord, tijdens geheime ontmoetingen, kan worden beschouwd. De internationale instituties en de mentaliteit van de mensen die denken dat het lot van miljarden mensen door weinigen beslist kan worden, zullen moeten veranderen. Maar laat ik eerst twee technologische ontwikkelingen noemen, die deze veranderingen hebben gebracht. Daarbij denk ik vooral aan het Internet en het terrorisme als twee belangrijke factoren.”

Mijn analyse van toen komt heel dicht bij Brzezinski’s analyse:

“America needs to face squarely a centrally important new global reality: that the world’s population is experiencing a political awakening unprecedented in scope and intensity, with the result that the politics of populism are transforming the politics of power.”

De Indianen in Zuid-Amerika hebben dezelfde visie op de wereld als de moslims in het Midden Oosten, Zuidoost Azië, en een stijgend aantal in Europa, meent Brzezinski. Hun wensen zijn een reactie op de in hun ogen destructieve invloed van de buitenwereld (lees Amerika) op hun eigen leven. Ze hebben in verschillende mate een afkeer van de status quo, en zijn daardoor vatbaar voor een mobilisatie tegen die externe macht.

“The youth of the Third World are particularly restless and resentful. The demographic revolution they embody is thus a political time-bomb, as well. With the exception of Europe, Japan and America, the rapidly expanding demographic bulge in the 25-year-oldand-under age bracket is creating a huge mass of impatient young people… these millions of students are revolutionaries in-waiting, already semi-mobilized in large congregations, connected by the Internet and pre-positioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or in Tiananmen Square.”

De meerderheid van de huidige staten hebben hun macht verloren over ‘pliant populations’ en Brzezinski vreest voor een globale revolutie. Hij vergelijkt de huidige situatie met de situatie tijdens de Franse Revolutie, de revoluties van 1948, de Bolsjewistische revolutie en de antikoloniale strijd na de tweede wereldoorlog.

De oplossing
Het advies noemt een aantal punten. Een supranationale samenwerking is noodzakelijk om de zwakte van individuele staten te compenseren, die niet meer voldoende is voor politieke oplossingen en voor een sociale ‘depressurization’ die de meerderheid van de volkeren urgent nodig hebben.

Democratie verspreiden is niet voldoende. Men moet actief aan state building doen, want een onzorgvuldig ingevoerde democratie, geeft juist de macht aan populisten en radicale bewegingen. De wereld smacht naar ‘political dignity’, etnische en nationale zelfbeschikking, religieuze zelfbepaling, mensen- en sociale rechten:

“Democracy for some without social justice for the many is no longer possible in the age of mass political awakening.”

Democratisering moet verbonden worden aan directe inspanningen om de extreme armoede te elimineren en een geleidelijke vermindering van de globale ongelijkheid. (Was Brzezinski high toen hij dit schreef?) door te voeren. Amerika moet oprecht geëngageerd zijn in een nieuwe visie van globale solidariteit. (ik verzien dit niet zelf).

Verder adviseert Brzezinski om een nieuwe alliantie te vormen, een G14, met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China, India, Pakistan, Indonesië, Japan, Nigeria, Zuid-Afrika, Brazilië en Mexico. Het Kyoto-akkoord moet heroverwogen worden, of de VS moeten zich oprecht inspannen voor het milieu. De VS moeten hun eigen beloftes naleven met betrekking tot de ‘Millennium Development Goals’, eerder dan een massieve stijging in de defensie- en veiligheidsuitgave na te streven. De meningsverschillen mbt de landbouwsubsidies moeten snel opgelost worden. De VS moeten ook meer aandacht aan het internationale recht en wetgeving schenken en beter naar het Internationale Strafhof in Den Haag gaan kijken.

Zijn conclusie is dat men zo bovengenoemde gevaren kan voorkomen: een globale revolutie, een dictatoriale Amerika, haar ondergang of een nieuwe wereldoorlog.

Met dit stuk geeft Brzezinski aan dat de machtigen zich bewust zijn geworden van hun machtsverlies, vooral door technologische ontwikkelingen en alfabetisering. Het is tijd dat wij, dat wil zeggen degenen die deze wereld willen veranderen, ons dit ook realiseren en deze feiten volledig gaan benutten.


Geredigeerd door Pascale Esveld

References

References
1Brzezinski, Z. (2005). “The Dilemma of the Last Sovereign.” 1(1) The American Interest. https://www.the-american-interest.com/2005/09/01/the-dilemma-of-the-last-sovereign
Published inInternationaal RechtPolitiekRechtbank voor Allen

4 Comments

 1. J.J. v.d. Gulik J.J. v.d. Gulik

  Avatar van J.J. v.d. Gulik
  Neocons en onafhankelijkheid is zoveel als een contradictio in terminis.

 2. seneca seneca

  Avatar van seneca
  Brzezinski verwart hier kennis met macht, trekt voorbarige conclusies en gaat uit van oude aannames. Daarbij komt de versleten Democratische riedel (milieu, landbouw, armoede, ongelijkheid) weer op de proppen.
  De werkelijke omwentelingen in de wereld worden veroorzaakt door innovatie resp. technologische doorbraken in combinatie met een vrij(er) politiek klimaat. Met andere woorden de economie. Landen moeten zich hier aanpassen al kan het effect met kunstmatige middelen (importbeperking, grenscontrole) vertraagd worden. Na de economische verandering zal de culturele wijziging plaatsvinden. Nooit andersom.

Leave a Reply