Skip to content

Aanklager ICC trekt Israël voor

Toen de aanklager van het Internationaal Strafhof Karim Khan arrestatiebevelen voor Israëlische regeringsleiders vroeg, werd hij door Israël-supporters beschuldigd van antisemitisme. Ze gebruikten talloze drogredenen om deze beschuldiging te rechtvaardigen. VVD’er Ruben Brekelmans vond Khan verdacht omdat hij niet eerst de Syrische president Assad en andere grotere schurken vervolgde. Op Twitter verzamelde iemand talloze voorbeelden van Amerikaanse politici die beweerden dat Khan een morele gelijkwaardigheid tussen Israëliërs en Hamas maakte. Deze drogreden werd herhaald door onder andere Joe Biden, Rishi Sunak en Mark Rutte. Het is ironisch dat Israël-supporters iemand die Israël bekritiseert, beschuldigen van Jodenhaat omdat hij de misdaden van Palestijnen niet noemt. Als je echter ook de misdaden van Palestijnen benoemt, word je beschuldigd van Jodenhaat omdat je een morele vergelijking maakt tussen de “superieure” Israëli’s en de “inferieure” Palestijnen. Het Simon Wiesenthal-centrum plaatste bijvoorbeeld de Duitse VN-ambassadeur in de top-10 Jodenhaters omdat hij verklaarde dat zowel Israël als Hamas het internationaal recht schenden. Dit centrum is overigens niet opgericht door de gerespecteerde nazi-jager Simon Wiesenthal, maar door de zeer rechtse rabbijn Marvin Hier, die sprak bij de inauguratie van Donald Trump en verzamelde geld voor diens verkiezingscampagne. Een hoge Amerikaanse functionaris vertelde Khan dat het ICC “gebouwd is voor Afrikanen,” niet voor superieure Israëliërs.

Khan wil de Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Yoav Gallant vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder het uithongeren van burgers en het verhinderen van humanitaire hulp gebruiken als oorlogswapen. Nederland was mede-auteur van VN-resolutie 2417 in 2018, die het uithongeren van burgers en het onthouden van noodhulp als oorlogstactieken veroordeelde. Deze resolutie werd unaniem aangenomen. Desondanks verwierp de Tweede Kamer in 2023 een motie die de regering opriep Israël te verzoeken zich aan deze resolutie te houden. Als de ICC-rechters concluderen dat Israëlische leiders dezelfde oorlogsmisdaden plegen als beschreven in de resolutie, zijn onze parlementariërs medeplichtig.

In februari behandelde het Internationaal Gerechtshof opnieuw de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden. Nederland getuigde voor de rechters dat het een oorlogsmisdaad is om eigen burgers naar bezet gebied te verplaatsen, volgens het statuut van het ICC. Juist omdat het ICC ook de Israëlische nederzettingen als oorlogsmisdaden zou kunnen berechten, is Israël geen lid geworden. De Vierde Geneefse Conventie van 1949 (GCIV) beschouwt het overbrengen van eigen burgers naar bezet gebied als illegaal. Staten gebruiken protocollen om bestaande conventies aan te passen, te verduidelijken of te interpreteren. In het eerste protocol van GCIV staat ook duidelijk dat koloniseren van bezet gebied een ernstige oorlogsmisdaad is. Daarom heeft Israël dit protocol niet ondertekend. De International Law Commission beschouwt veranderingen in de demografische samenstelling van een bezet gebied als zo ernstig dat ze “de ernst van genocide kunnen evenaren”. Israël weet dus heel goed dat de nederzettingen oorlogsmisdaden zijn.

Het belangrijkste voor Israël is meer territorium en minder Palestijnen. Palestijnen hebben een collectief recht op een onafhankelijke staat in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en dit recht wordt dagelijks minder zeker door de uitbreiding van Israëlische nederzettingen en het onteigenen van Palestijnen. Het is daarom belangrijker dat het ICC Israëli’s voor het bouwen van nederzettingen vervolgt.

Echter, Khan heeft de nederzettingen niet in zijn aanklacht opgenomen. Hij komt alleen op voor individuen, niet voor het Palestijnse recht op een staat. Over 1000 jaar zullen de geschiedenisboeken deze slachtoffers echter vergeten zijn. Wat de geschiedenisboeken zullen vermelden, is dat Netanyahu het Israëlische territorium heeft vergroot en hij zal voor de Israëli’s een held zijn. Zelfs als de rechters Netanyahu en Gallant schuldig bevinden, zal Israël doorgaan met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en steeds meer Palestijnen verdrijven. Vroeg of laat zullen alle landen dit moeten accepteren, zelfs als ze nu de nederzettingen nog als illegaal beschouwen.

Khan beschermt de rechten van individuele Palestijnen, maar niet hun rechten als volk. Dit is vergelijkbaar met de Balfour-verklaring, die de “burgerlijke en godsdienstige rechten” van individuen beschermde, maar niet hun collectieve aspiraties voor een staat. Khan handelt ook zoals het Israëlische Hooggerechtshof, dat soms privé-eigendom van Palestijnen beschermt, maar weigert hun collectieve zelfbeschikkingsrecht te beschermen door het nederzettingenbeleid als illegaal te verklaren. Khan past in de westerse en Israëlische intentie om Palestijnen van hun territorium te ontdoen zonder te veel bloedvergieten.


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsInternationaal RechtOpinie

2 Comments

  1. Rutger W Weemhoff Rutger W Weemhoff

    Een sterk misleidende kop boven jouw artikel. Dat de nederzettingen problematiek niet aan de orde komt wil niet zeggen dat Kahn duidelijk stelling neemt. Hij stelt zich mi juist zeer onafhankelijk en moedig op door en de oorlogsmisdaden van Hamas (door jou nergens vermeld), als die van Netanyahu cum suis ten strengste te veroordelen.
    De nederzettingen problematiek komt vanzelf aan de orde als er tzt besprekingen starten over de twee statenoplossing, waarvoor talloze westerse Staten ook al geruime tijd hebben gepleit, oa ook Us/Biden.

    • Mihai Mihai

      Stel je voor dat de rechter Mohammed B. voor een verkeersovertreding zou veroordelen en niet voor de moord op Theo van Gogh. Stel je voor dat de rechter Volkert van der Graaf voor het stelen van de portemonnee van Pim Fortuyn zou veroordelen, en niet voor de moord. Zou je de rechter dan niet beschuldigen van partijdigheid, omdat hij de daders niet voor de belangrijkste misdaad veroordeelt, maar voor misdaden die in het grote geheel minder belangrijk zijn?

Leave a Reply