Skip to content

Thierry Baudet en multiculturalisme

In zijn stuk van 8 september beweert Baudet dat we aan oikofobie lijden. ‘Oikofobie is een ziekelijke afkeer van het thuis. Een angst voor het eigene.’ Hij ziet oikofobie vooral in de Europese integratie, modernisme en multiculturalisme. Deze stelling doorstaat geen enkele toetsing der feiten, maar ik zal hier slechts over multiculturalisme praten.

Oorsprong multiculturalisme
Baudet afficheert zich als nationalist (met een menselijk gezicht, zonder de bekende haatpreken). Ik heb goed nieuws voor Baudet want multiculturalisme heeft zijn oorsprong in nationalisme, niet in oikofobie.

De moderne Europese staten zijn ontstaan met de Vrede van Westfalen (en er waren minderheden). Twee nationalistische bewegingen hebben tot multiculturalisme geleid, van de meerderheid en van de minderheid.

Nationalisme van de meerderheid
De meerderheid onderdrukte minderheden, gunde hen minder rechten en soms ging men over tot etnisch zuiveren. Soms wilde de nationalist de minderheden assimileren, hen dwingen om hun taal, religie en culturele gewoonten af te zweren. Multiculturalisme was een tegenreactie op deze tirannie van de meerderheid.

Staten kwamen op voor minderheden met dezelfde etniciteit en geloof in andere staten. Ze maakten verdragen met minderheidsrechten. Landen konden slechts lid van de Volkenbond worden als ze garanties voor minderheden gaven.

Ook binnen de staten kwam een gedeelte van de meerderheid voor de minderheid op; uit morele overwegingen, zoals tolerantie, of de intuïtie dat men hetzelfde voor zichzelf zou willen als men in de minderheid zou zijn; of uit liberalisme, voor individuele vrijheid. Dit medelevende deel van de meerderheid haatte niet zijn eigen cultuur maar de nationalistische eikels. Multiculturalisme was dus eikelfobie.

Nationalisme van de minderheid
De minderheden wilden niet assimileren en kwamen regelmatig in opstand. Bijvoorbeeld in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hier streden de minderheden voor zelfbeschikking en dreigden met afscheiding. De staat kende deze minderheden verregaande culturele rechten toe om hun nationalisme te sussen.

Dus in de eerste multiculturalistische golf, haatte men niet het eigene, maar erkende rechten voor minderheden op morele gronden of uit praktische overwegingen.

Modern multiculturalisme: Canada en Australië
De Canadese Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism wordt soms genoemd als oorsprong van het moderne multiculturalisme. Oikofobie? Nee. Het was slechts erkenning dat Canada uit twee culturen bestond, de Franse en de Engelse. Later erkende deze commissie dat Canada een migratieland was met meerdere culturen. Dit was het logische gevolg van de Canadese natuur. Canada heeft ook Eskimo’s en erkent hun recht om hun identiteit te behouden. Als Canada het eigene zou moeten opleggen zou iedereen een Eskimo moeten worden.

Ook Australië erkende een land van migranten te zijn en garandeerde de Aboriginals speciale rechten. Geen angst voor het eigene te bekennen.

Nederland
Baudet suggereert dat de Nederlanders zichzelf haten en daardoor zoveel mogelijk migranten willen. Bewijs? Nada.

De migratiestromen begonnen in de jaren 50 en ‘multiculturalisme’ werd pas in de jaren 80 opgenomen. Dus migratie was geen multicultureel project. Sterker nog de overheid begon een assimilatiebeleid vanaf de jaren 90.

Kwamen de migranten omdat de Nederlanders zichzelf haatten? Nee. De eerste migratiegolf bestond uit Antillianen, Surinamers en Indonesiërs. Zij hadden al een band met Nederland en zelfs een Nederlandse paspoort.

De tweede migratiegolf kwam in de jaren 50 uit Italië, Spanje, Portugal en Griekenland; en later uit Turkije en Marokko. Nederland wilde arbeiders en haalde migranten binnen; niet uit angst voor het eigene, maar uit eigenbelang.

De derde migratiegolf kwam in de jaren 70 en bestond vooral uit vluchtelingen. Het ging daarbij voornamelijk om een groeiende consensus in het Volkenrecht dat vervolgde mensen het recht op een vluchthaven hebben. Ook de gezinshereniging was een erkend recht. Dus weer geen oikofobie.

Ook mensen die nu voor migratie pleiten in de publieke debatten, zeggen dat vluchtelingen zielig zijn, of dat mensen vrij zijn om hun geluk overal ter wereld te zoeken, of dat we (arbeids)migranten nodig hebben tegen vergrijzing. Maar ik hoor niemand zeggen: “Zullen we Mauro hier houden want hij is neger en vernietigt ons sneller?” Dus waar blijft Baudet’s bewijs?

Het nieuwe multiculturalisme is een reactie op een drogreden.
Geen enkel land heeft ooit gedacht: “Wat zijn we toch monotoon. Laten we andere soorten mensen hier brengen want we willen multicultureel zijn.” Geen enkel land heeft ooit gedacht: “We haten onszelf. Laten we onze cultuur vernietigen door haar met andere culturen te mengen.”

Toch geloven sommige mensen dat multiculturalisme waardevol is. Maar ook deze opvatting is kunstmatig ontstaan, als tegenreactie op nationalisme.

Want de nationalisten blijven hameren op de waarde van de eenheidsworst en vragen herhaaldelijk: “Wat is de meerwaarde van islam voor Nederland?” of “Wat is de meerwaarde van meerdere culturen?” Deze drogreden heet de ‘meervoudige vraag’ (precies zoals de vraag “Sla je je vrouw nog steeds?”). Want de vraag veronderstelt dat multiculturalisme waardevol moet zijn om te mogen bestaan. De vraag veronderstelt dat de opponenten deze waarde zouden moeten bewijzen. Niks is minder waar. De multiculturalist hoeft niet te bewijzen dat multiculturalisme waardevol is, noch dat islam een meerwaarde zou hebben.

Domme morele mensen trappen hier in. En daarom fabuleren multiculturalisten nepargumenten, waardoor ze zich belachelijk maken en ammunitie voor de nationalist verschaffen.

Dit is verklaarbaar. In massapsychologie kent men een fenomeen: zodra een groep met een (politieke) ideologie zegt dat X het geval is, heeft hun opponent de neiging om het tegenovergestelde te roepen. Als Wilders morgen roept dat de Aarde rond is, zal links roepen dat het vlak is (zie hier bewijzen voor deze politieke irrationaliteit: 1, 2, 3). Daarom kunnen we ook de huidige multiculturalisten beter begrijpen als een tegenreactie op nationalisten.

Multiculturalisme heeft geen waarde, maar wel rechten.
Het multiculturalisme heeft geen waarde en alle argumenten voor deze waarde zijn drogredenen. Argumenten voor waarde zijn ook niet nodig. Daarom zouden morele mensen zich moeten beperken tot het verdedigen van rechten. Want een recht hoeft geen waarde te hebben voor een ander. Het interesseert je bijvoorbeeld niet of jouw leven voor een ander een nut zou hebben; het is je recht. Klaar.

Elk mens heeft het recht om met zichzelf en met andere volwassenen te doen wat zij willen, zolang hun handeling geen gerechtvaardigde belangen van derden schenden. Als een zuivere Nederlander pizza mag eten, mag ook een Italiaanse Nederlander pizza eten. Als een zuivere Nederlandse vrouw een minirok mag dragen, mag een Nederlandse moslima ook een hoofddoek dragen. Als de Grondwet de vrijheid van onderwijs garandeert, heeft ook de moslim recht op een islamitische school.

Inderdaad shariarechtbanken zouden een stap te ver zijn. Net als homofobie, discriminatie, antisemitisme en vrouwen besnijdenis. Echter niet de cultuur van de meerderheid stelt deze grenzen, maar universele waarden, die al in mensenrechtenverdragen staan en in de grondwet, juist om de tirannie van de meerderheid te voorkomen.

Het volkenrecht garandeert minderheden bepaalde rechten en deze rechten hebben geen negatieve gevolgen voor de meerderheid. Ze zijn slechts bedoeld om minderheden te beschermen tegen de tirannie van de meerderheid en iedereen een gelijke levenskwaliteit te garanderen.

We hoeven dus geen cultuurrelativist of multiculturalist te zijn om deze rechten te beschermen. En waar blijft het bewijs voor oikofobie?


Geredigeerd door Pascale Esveld
Published inBeste BlogsFilosofie

18 Comments

 1. Serge Serge

  Nestbevuiling.

  Ik word helemaal Oik van de visieloosheid en al het liegen bij de VVD, CDA, PvdA, PVV en Voordewind en Van der Staaij. Oik van de normloosheid bij de overheid. Oik van al het gezwam in onze media. Oik van het gebrek aan niveau bij onze elites. Oik van de versplintering en van de nieuwe standen- en hokjesmaatschappij. Oik van de adoratie voor pseudo-intellectualistische fatamorgnistische hoogvliegerij, zoals die van de losgeslagen Baudet, die nauwelijks nog fundamenteel of integrerend kan denken, en van filosofie een soort moderne kunst maakt, waarvan de inhoud er niet toe doet, zolang het maar nieuw is.

  Nestbevuiling, meneer Baudet. Dat is waardoor de jonkies alle kanten op stuiven, zonder nog ooit terug te willen. Waar wou u beginnen met uw schoonmaak? Europa? Moderne kunst? Immigratie? De stronthopen beginnen al waar u de deur uit gaat. Weliswaar is het omzeilen daarvan een soort levenskunst, maar er zal toch ooit opgeruimd moeten worden.

  Dat gaat niet lukken, als intellectualistische carrieremakers angstvallig een eenmaal succesvol gebleken hun koers blijven volgen, en hun blinde vlekken nog harder wegpoetsen dan ooit tevoren. Oik! Dat blijft een kermis, waar je voor 5 cent de “Man met de drie koppen” kunt aanschouwen.

  Wat is uw ‘Thuis’ meneer Baudet? Pas ik daar wel in? Mijn Thuis, dat zijn alle mensen die een eerlijke strijd om het bestaan voeren, en op een gewetensvolle manier respectabele hoopvolle dingen doen. Past u daar wel in?

  (Bedankt Mihai, ik plaatste dit onder zijn stuk, in de link die je gaf)

  • simpeleziel simpeleziel

   Ik las intussen het verhaal van Baudet even door.
   Ik zie niet wat er mis mee is.
   Het verhaal van Serge is van een wazigheid waar geen argument tegen geleverd kan worden.

 2. Mihai Mihai

  En nu maar hopen dat Baudet je reactie leest, want hij is druk bezig met zijn nieuwe drogredenen. Sorry dat je niet kon inloggen. Ik heb de inlogpagina tijdelijk hernoemd, door inbraakpoginen.

 3. simpeleziel simpeleziel

  Tot mijn verbijstering hoorde ik net op het nieuws Van Baalen zeggen dat Europa te groot en divers is om door één mal bestuurd te worden.
  Verstandige mensen wisten dat al heel lang, mensen als prof Arjo Klamer, prof John Gray en Sarrazin spraken dat uit, schreven het neer.
  Wat nu precies het verschil is tussen de genoemden en Baudet ontgaat me.

  Het doet me denken aan de vraag die een Groningse prof economie aan Balkenende stelde, in de discussie voorafgaande aan het beruchte referendum over de zogenaamde Europese grondwet.
  Die vraag was ‘waarvoor zouden we al die autonomie opgeven’.
  Toen al werd het gevolg van Europa voor ons sociaal stelsel gevreesd.
  Balkenende had geen antwoord.
  Twee derde van Nederland stemde tegen die ‘grondwet’, die had al een vlag en een volkslied.

  Ons land heeft een interessante geschiedenis, of die zo vrolijk en roemvol is als onze geschiedenisboeken die voorstellen is de vraag.
  Maar waarom wij ons land zouden moeten doen verdwijnen voor een eenheidsworst Europa, mij ontgaat het.
  De landen van Europa zijn zeer verschillend, waarom dat anders zou moeten, ook dat begrijp ik niet.

  Ik zie dus in gauwigheid geen drogredenen bij Baudet, die zie ik bij de EUrofielen.

 4. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Angst voor het ‘eigene’ is wel het laatste waar Europeanen last van hebben. Al is dat ‘eigene’ streek-bepaald. Uit mijn archief een stukje wat enigszins aansluit bij jouw nationalisme van de meerderheid/minderheid:

  = Het heeft me toch een moeite gekost om van Nederland een monoculturele samenleving te maken, zeg. Vreselijk. Zo rond 1890 was je geen Nederlander, maar Rotterdammer, Tukker, Fries, rietdekker, plaggensteker, boer, visser, Harderwijker. Je had je eigen dominee of pater, je eigen taaltje en soms nog je eigen klederdracht. Den Haag lag heel ver weg en Groningen was de grote stad, waarvan je moeder je vertelde dat je daar moest oppassen. Algemeen Beschaafd Nederlands. Daar had je wel iets van gehoord, maar dat was een nieuwigheid. Nederland was toen heel multicultureel. De modernisering heeft heel lang geduurd en de tegenbeweging die verzuiling heette, laat nog steeds zijn sporen na. Televisie werd uiteindelijk de grootste homogeniseerder. Dit langzaam verworven sociale weefsel geef je natuurlijk niet zomaar op. Zo’n twintig jaar geleden had ik het met een jonge technicus opeens over Wim T. Schippers. Hoe het gesprek precies verliep weet ik niet meer, maar op een gegeven moment zei hij: “Bij ons thuis zeggen we er het volgende over: Hij is van gek, pas.” Hij kwam uit een rietdekkersfamilie die ergens aan het Zwarte Water woonde. Kijk, dat is het voordeel van het sociale weefsel waar ik het over had. Ook daar bij het Zwarte Water weten ze dat je bijvoorbeeld Wim T..Schippers niet kan afdoen als een gewone gek. Die weten ook wel dat Wim weet wat hij doet.:)

  Woorden doen rare dingen met mensen. Eigenlijk is het zo dat er in het sociale weefsel van wat wel “Leitkultur” wordt genoemd en goed begrepen heb je het dan over wederzijds begrip – die historisch en cultureel gefundeerd is juist door het streven naar iets gemeenschappelijks – en die helaas een overbodig begrip als “multiculturalisme” oplevert. Onvermijdelijk leidt een dergelijk woord naar politisering. Uiteindelijk kom je dan bij het culturisme van Wilders terecht en dat culturisme opereert op basis van een argument van negatief gewaardeerde culturele incomptabiliteit. En eigenlijk profileert Wilders zich aan werkelijk alles wat maar een beetje ‘vreemd’ is. En dat laatste is in essentie een anti-beweging op het wederzijdse begrip in het sociale weefsel wat in Nederland zo moeizaam bereikt werd. Een regressie.=

  Dat nationalisme van Baudet via oikofobie (ze hebben altijd een wijzend vingertje nodig; Mark Rutte vindt dat ‘wij’ moeten veranderen) staat dubbel in de weg. Voor het ‘eigene’ is wel degelijk een plek, maar dan anders. Met een Europa van 200 regio’s kan in elke regio de democratie heruitgevonden worden voor zover het geënt is op de plaatselijke cultuur en de economische bedrijvigheid waar de echte welvaart vandaan gekomen is en vervolgens via kruisbestuivingen tussen de regio’s. Dat komt echt niet voort uit nationalisme of economische dogma’s. Die verpesten juist ‘natuurlijke’ ontwikkelingen. Zoiets als democratie vereist een ‘horizon,’ wat iets anders is dan een grens. Mensen moeten weer kunnen aanvoelen waar ze nu precies op stemmen. Dat er in Europa zaken centraal geregeld moeten worden: veiligheid, water, energie, internationaal recht is evident. Op ‘bestuur’ valt wat betreft een hoop te bezuinigen. Als bedrijvenman kan ik over ‘Den Haag’ maar één ding zeggen: ik hou van een platte organisatie. Als we van boven en van onder meewerken, dan lukt dat wel.

 5. simpeleziel simpeleziel

  Ik dacht nog eens wat na.

  Hoe zou het komen dat de EUrofieltjes meestal degenen die de huidige ellende van EU en euro hebben voorzien, en dus af willen van EU en van euro, dat de EUrofieltjes diegenen betichten van zaken als drogredeneringen ?
  Drogredeneringen doen denken aan bedrog, opzettelijk misleiden.

  Ik gun de EUrofieltjes hun opvattingen, je mag de Groot Europese Heilstaat willen, dat kan.
  Dat die Heilstaat op opstanden, burgeroorlog, afbraak sociale voorzieningen uitloopt, dat zien we gebeuren.
  http://www.hoedurvenze.be legt het uitstekend uit.

  Ik zie dus in de EUrofieltjes in hoofdzaak dwazen, niets meer, afgezien van wat collaborateurs met vreselijke mannetjes als Verhofstadt.

  Maar nogmaals, degenen die de rampen die deels al over ons zijn gekomen zien, afschilderen als bedriegers, als boosaardige mensen, dat keur ik af.

  Dan pleit hier iemand voor centraal regelen van water.
  De hemel beware ons voor de volgende privatisering, hoeveel handtekeningen daartegen zijn gezet weet ik niet, maar niet weinig.

  Veiligheid centraal regelen, het laatste wat moet gebeuren is mannetjes als Verhofstadt een leger geven, dan is het hek van zijn machtswellustdam.

  Energie, waarom zou niet elk land dat zelf kunnen regelen ?

  Internationaal recht, we zien hoe het mens Ashton net achter oorlogshitser Obama aanhobbelt.

  Het enige wat dan in essentie overblijft is de gemeenschappelijke markt, de EEG dus.

  • simpeleziel simpeleziel

   ” Zo rond 1890 was je geen Nederlander, maar Rotterdammer, Tukker, Fries, rietdekker, plaggensteker, boer, visser, Harderwijker. Je had je eigen dominee of pater, je eigen taaltje en soms nog je eigen klederdracht. Den Haag lag heel ver weg ”

   Het idee dat wij nu geen verschillen meer hebben is natuurlijk onzin.
   Je ziet dat aan Limburgers die nog steeds denken in de wingewesten te wonen, je ziet dat aan onze gristenfundamentalisten.
   Vergelijk eens Volendam met Urk.

 6. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Dat is de paradox, beste Simpeleziel. ‘Privatization goes public’ valt alleen nog tegen te houden op Europees niveau. Naties zijn niet machtig genoeg meer om op te boksen tegen een financiële elite die voortkomt uit de funeste contra-ideologie die neoliberalisme heet. Alleen centraal kan men nog proberen om energie, water, etc. niet over te laten aan de private graaisector. Ik ben absoluut tegen dit economistische Europa, maar niet van plan om in een hoekje te gaan zitten janken zoals een Thierry Baudet. Aktie dus om dit Europa te veranderen.

  Daar is veel meer over te zeggen, maar gastheer Mihai heeft ons niet uitgenodigd voor een politiek debat.

  • simpeleziel simpeleziel

   Naties zijn niet machtig genoeg meer om op te boksen tegen een financiële elite die voortkomt uit de funeste contra-ideologie die neoliberalisme heet. Alleen centraal kan men nog proberen om energie, water, etc. niet over te laten aan de private graaisector.

   Mij lijkt het precies andersom.
   Het is Brussel wat nu ook ons water wil stelen, om maar eens iets te noemen.
   Zonder euro hadden banken veel minder kansen gehad.
   Dijsselbloem wil nu banken kleiner maken, zonder euro waren ze nooit zo groot geworden.
   Was je al opgevallen dat er sinds een paar maanden een dagelijkse directe vlucht Brussel Washington is ?
   Wist je at AIPAC al een jaar of acht kantoren in Brussel en Parijs heeft ?
   Was je al eens opgevallen dat Goldman Sachs Griekenland in de euro heeft gerommeld ?
   Ik zie Brussel slechts als verlengstuk van Washington, je kon dat letterlijk zien op een top waar Obama, Barroso en Van Rompuy aanwezig waren, de laatstgenoemden liepen eerbiedig aan weerszijden van de grote baas.
   Het is veel eenvoudiger een Brussels clubje onder de duim te houden van 27 landen.

   • simpeleziel simpeleziel

    Storende fout.
    Het is veel eenvoudiger een Brussels clubje onder de duim te houden van 27 landen.
    Moet zijn
    Het is veel eenvoudiger een Brussels clubje onder de duim te houden Dan 27 landen.

 7. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  @SIMPELEZIEL 16;06

  Die historische inleiding was grappig bedoeld, maar ook gebaseerd op meer dan 30 jaar werkervaring in geheel Nederland en 4 jaar in het buitenland. In ieder geval is het van belang om persoonlijke expertise niet te laten bederven door desinteresse in de lokale gewoontes, geschiedenis, strijd en leed. Kortom, hun raison d’être.

 8. Serge van Erkelens Serge van Erkelens

  Simpeleziel, je doet je naam geen eer aan.

  1. Het hoofdonderwerp hier is de vraag, of er zoiets bestaat als “Oikofobie”? Baudet werpt zich met veel bombarie op als de ‘ontdekker’ ervan, en definieert het als “een ziekelijke afkeer van het thuis”. Vervolgens verklaart hij daar een aantal zaken mee, zoals bepaalde denkstijlen over Europa. Maar noch in zijn stuk, noch in Mihai’s reactie is Europa het hoofdonderwerp. Je dwaalt dus af.

  2. Filosofie is een poging om tot de fundamenten van zaken te komen. Dat is geen terrein voor losbollen. Simple does it! Met boerenverstand (mijn hoogleraar burgerlijk recht hamerde daar elk college op) kom je verder dan met intellectualistisch gegoochel met zaken, die je maar half begrijpt. En wie de zaken ingewikkelder maakt dan nodig, begrijpt meestal e.e.a. niet goed genoeg. Denk verder aan het wetenschappelijke principe van “Ockham’s Scheermes”, grof geformuleerd: de meest simpele logische verklaring is (vooralsnog) doorgaans correct, en daar moet je dan geen overbodige veronderstellingen bij slepen.

  3. “Oikofobie”? Er bestaat liefde en/of haat voor het ‘thuis’ of voor ‘het eigene’, of voor wat dan ook. En als mensen daar weglopen, dan bestaat er een grote kans dat daar iets mis is. Dus daar begint je onderzoek. En als je dan goede logische verklaringen vindt, dan kan “Oikofobie” als ‘nieuwe ontdekking’ de prullenbak in.

  4. Het gezicht van ons nationale thuis of eigene wordt voor een groot deel bepaalt door onze politiek, overheid, en de inhoud van onze media. En daar is zeer veel gegronde kritiek op. Geen wonder dat mensen weglopen, en elders hun heil zoeken. W.F. Hermans noemde Nederland al het land van de middelmatigheid, en dat is het ook. En massa’s ‘filosofen’ zoals Paul Scheffer, Baudet, Leon de Winter of Afshin Ellian, of politici zoals Hans van Baalen maken handig gebruik van dat gebrek aan niveau. Het is onvoorstelbaar hoeveel larie die jongens produceren, en voorál hoeveel ruimte ze daar bij ons voor krijgen. Die nestbevuilers bepalen mede wat ons nationale thuis is, en zijn op zich al reden genoeg om gillend weg te rennen.

  5. Baudet, dat is geen filosofie, maar alchemie. Hij probeert steeds maar goud te ontdekken in het gruis van zijn denkraam. Maar als het er al niet al in zit, dan vind je het ook niet terug. Hij presenteert zijn zoektocht intussen met het air van een goochelaar, maar het konijn komt maar niet uit de hoed. Intussen heeft ie wel het succes van een rattenvanger van Hamelen, met zijn spiegeltjes en kralen. De losbol Baudet heeft zijn fundamenten gewoon niet op orde. Zijn ‘Onkofobie’-verhaal is onvoorstelbare larie, mogelijk het resultaat van een veredelde corpsbalcultuur van interssantdoenerij.

 9. Serge Serge

  Nationalisme steunt inderdaad multiculturalisme, zoals Mihai betoogt. Nationalisme streeft van oudsher naar zelfbestuur, als verzet tegen overheersing en andere grote invloeden van buitenaf. En na de realisatie daarvan op vele plaatsen was het respect voor minderheden een van de grote hot items, waar vele nationale regeringen samen waarborgen voor geschapen hebben.
  Ook op de juridische faculteiten wordt nog geleerd, dat democratie niet enkel een kwestie van meerderheid van stemmen is, maar dat er rekening gehouden moet worden met minderheden, en ook geluisterd moet worden naar minderheden.

 10. Serge Serge

  Ik zie verder een grote toekomst voor Mihai’s begrip “Eikelfobie”.
  Het lijkt me algemeen menselijk om gillend weg te rennen van Eikels. (Van Kooten & De Bie promootten 30 jaar geleden al speldjes met daarop “Ik ben een Eikel!”.) Misschien kan Mihai het begrip ‘Eikel’ filosofisch wat verder uitdiepen en van een begrijpelijk fundament voorzien.
  Daarna kan een Nationale Cooordinator Eikelterrorismebestrijding de Eikels van een enkelband voorzien, die anderen via hun smartphone waarschuwt voor zijn aanwezigheid.

 11. Peter Breedveld Peter Breedveld

  Tjonge, hebben ze jou nog steeds niet teruggeschopt naar Roemenië?

 12. hans moll hans moll

  Correctie, in de jaren vijftig kwamen geen grote aantallen Indonesiërs naar Nederland, maar (Indische)-Nederlanders, allen staatsburgers van dit land.

 13. Gregorius Gregorius

  Dank voor het mooie artikel! Ik ga het gebruiken om mijn studenten uit te leggen wat het werkwoord stropoppen betekent.

Leave a Reply