Skip to content

Obama’s vals dilemma

Obama’s dilemma ligt tussen privacy en veiligheid, riepen exegeten – zoals Paul Brill in de Volkskrant – toen Edward Snowden het zoveelste Amerikaanse spionageschandaal begon. Fout. Want Obama’s keuze is tussen wereldvrijheid en de VS als wereldtiran.

Het Piramidespel der landhoppen
Als wereldmacht had je vroeger een simpel verdienmodel: je vernachelde een kapo in een sjlemielenland en hij liet zijn slaafjes de olie en de hemden dagelijks bij jouw dienstingang bezorgen. De losers werkten voor een prikkie en als ze opstandig waren, stuurde je een strafexpeditie. Klaar. De wereld functioneerde als een stofzuiger voor goud, met in de zak machtige metropolen. Het goud werd op de piramideladder omhoog gesjouwd en opgeblazen in verschillende financiële bubbels. De corruptie op Wall Street bleef onzichtbaar zolang men steeds naar nieuwe landen kon hoppen en de piramidebasis vergroten. Nu werkt dit niet meer en ik zal slechts drie oorzaken noemen: tekort, technologie en de rechtvaardige geest.

Het tekort
De graaigroei stagneert door overbevolking, klimaatverandering en de opkomende schaarste van water, voedsel en grondstoffen. De machtigen kunnen steeds minder plunderen en poepen.

Technologie
Technologie is een kink in de stofzuigerkabel want zij heeft de machtsstructuren totaal veranderd: individuen overwinnen staten en machteloze staten halen de machtige in.

Kennis wordt steeds goedkoper, toegankelijker en vernietigender. Straatbendes in Irak en Afghanistan beletten de V.S. om winst uit de oorlog te maken ondanks het feit dat de VS meer aan wapens uitgeven dan de rest van de wereld bij elkaar. Men dacht 40 miljard in de oorlog te proppen en daarna ‘kassa’, maar nu rijzen de kosten tot mogelijk 5000 miljard.

Machtelozen plegen steeds makkelijker aanslagen in machtige steden zoals New York, Londen, Madrid, Boston en Parijs. Zij worden steeds slimmer en beter opgeleid – als gevolg van technologische kennisverspreiding – en eisen de kop van de kapo’s en een rechtvaardigere verdeling van de rijkdom.

OECD voorspelt dat rijke landen armer zullen worden en arme landen halen hen in.

De nieuwe rechtvaardige geest
Het individu in de machtige landen verandert in mentaliteit en verdraagt steeds minder dat zijn regering andere landen plundert voor de oligarchen.

Volkenrecht maakt plunderingen steeds moeilijker, wordt rechtvaardiger en herverdeelt de macht. Volkenrecht – zoals oorlogsrecht en mensenrechten – belet de VS de Irakezen met een mokerslag te breken. De Irakezen klagen Groot-Brittannië bij Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan. Duitser Khalid El-Masri klaagt Macedonië bij hetzelfde hof aan omdat CIA hem in Macedonië heeft ontvoerd, verkracht, gemarteld en voor maanden zonder rechtsgang in Afghanistan gekooid. De EU durft daardoor steeds minder mensenrechten voor de VS te schenden. Het hof heeft EU verboden om mensen uit te leveren aan tirannieën waar ze gemarteld worden of zonder eerlijke rechtszaak verdwijnen. De EU verliest daardoor in macht want haar traditionele collaboratie met tirannen had twee belangrijke componenten. Ten eerste leverde EU oppositieleden uit – die in de EU asiel zochten – en de tiran kon zo zijn macht versterken. Ten tweede knapte de tiran de vuile klusjes voor EU op, want in EU mag je geen mensen martelen of laten verdwijnen.

Obama staat op kruispunt
Als Obama niks doet daalt de Amerikaanse macht en rijkdom en hopelijk democratiseert de wereld; geld en macht zullen rechtvaardiger verdeeld worden. Hij kan de resterende Amerikaanse financiële adem investeren in recycling, schone energie, wetenschap, technologie en ruimtevaart: om nieuwe planeten te koloniseren en grondstoffen daar te delven. Hij kan volkenrecht en internationale rule of law versterken, nu, voordat Amerika valt, voordat China en de bananenrepublieken te machtig worden.

Volautomatische moord
Daarentegen kan Obama vastklampen aan macht en aan het oude verdienmodel. Hij kan meer investeren in spionage, zoals in Echelon en met die informatie de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven versterken – Europese bedrijven verliezen daardoor nu al vele miljarden.

Obama heeft onvoldoende mankracht om de gigantische informatie te verwerken, analyseren en beslissingen te nemen. En de Amerikanen zijn ook steeds minder bereid om soldaat te spelen. Obama moet daardoor investeren in militaire robots en wapens in de ruimte, zoals satellieten met lasers die elk individu op elk moment kunnen doden.

Deze zelfstandige slachters zullen steeds vaker stroper, rechter en beul spelen. Drones doden nu al op basis van kenmerken (signature strikes): draag je een baard en een Kalasjnikov, dan lijk je op de Taliban en mag je sterven. In de toekomst zullen robots ook gedachten kunnen lezen en je zult sterven op basis van kenmerken in je gedachtegang. Denk je te anti-Amerikaans, dan zou je een Al-Qaeda-lid kunnen zijn, dus vette pech voor jou. Je zult dan uiteindelijk, als het hondje van Pavlov, slechts goede gedachten denken.

Obama kan grote delen van de wereldbevolking uitroeien, om overbevolking in te dammen; vervuiling, klimaatverandering en tekorten op overlevingsmiddelen te verzachten. Hij kan proberen om je te bespioneren tot in je onderbroek en meest intieme gedachten en die informatie gebruiken om de Amerikaanse macht en rijkdom te vergroten. Maar dan verandert Amerika geleidelijk in een nationale dictatuur en een mondiale tiran.

En er is altijd een kans dat terroristen robots en automatische wapens in de ruimte bemachtigen, zoals eerder alle andere technologie telkens versneld in hun handen viel.

Dus Snowden is slechts een mini-kink in de stofzuigerkabel en Obama heeft geen dilemma, maar slechts een keuze tussen goed en kwaad. Scribenten zoals Paul Brill, Charles Groenhuijsens en David Brooks adviseren Obama het slechte te doen – misschien omdat ze machtsgeil zijn – maar ze snijden zichzelf en ons in de vingers.

Geredigeerd door Pascale Esveld

Published inFilosofie

3 Comments

 1. reinejragolo reinejragolo

  ik adviseer je met respect te spreken over mensen.
  Ook over de president van de Verenigde staten van Amerika.

 2. j de kat j de kat

  Maar er is nog hoop: drie Europese vliegtuigbouwers vragen of zij ook drones mogen gaan bouwen voor de EU. De Chinezen hebben ze al, afgekeken van de Amerikanen, en de Russen laten ook niet lang meer op zich wachten. Zo wordt het “machtsevenwicht” hersteld en zal Iran als enige natie op het noordelijk halfrond de derde wereldoorlog overleven, omdat het neutraal was.

 3. Arjan Fernhout Arjan Fernhout

  Met Paul Brill, Charles Groenhuijsen, Jack de Vries e.a. zijn we ook in Nederland belandt in de blubberfase waarna de rivier van beschaving .. kuch… onder de grond verdwijnt in een woestijn van wetteloosheid en elk uitzicht op een normaal functionerende economie kapot wordt getrapt. De mens had al geen vrije wil – Condillac (?) zei het in de 18e eeuw al: “Waarom zou een mens een vrije wil nodig hebben; die wil toch alleen wat goed voor hem is?” – maar uiteraard wel een keuze vanuit dat goedbegrepen eigenbelang tussen voordeel op korte termijn en voordeel op lange termijn bij elke onderneming. Dat er vanuit dat eigenbelang een ‘onzichtbare hand’ ontstaat is nogal wiedes, maar dat wil niet zeggen dat zoiets als ‘moraal’ niet boven de markt staat. Vrije markt en democratie hebben niets met elkaar te maken. Qua allocatieprincipe en prijsmechanisme is marktwerking een neutraal instrument. Observaties over de vrije markt zijn irrelevant t.a.v. de vraag wat voor nut het heeft als men het inzet voor een beschaving. Adam Smith begreep dat in essentie al in zijn ‘The Theory of Moral Sentiments.’ Dat hoppen – zoals de schrijver stelt – loopt verfijnder dan de schrijver denkt. Het is ook niet zo dat ‘Verelendung’ – die het kenmerk is de Amerikaanse leiding aan de wereld – uiteindelijk op ruwe wijze een nieuw evenwicht zal aanbrengen. Tenzij hij met evenwicht een soort zoeken bedoelt zoals dat zich in Europa tussen 1848 en 1948 heeft afgespeeld. In historisch opzicht is de VS als ‘Empire’ een juvenile delinquent. Op het gevaar af alles serieus te nemen of volwassen te worden, vraag ik me al jaren af waarom de discussie daar niet over gaat. Nogmaals een 3-trapsraket die niemand leest c.q. geen beweging tot stand brengt.

  Over de wetten:
  Ellsberg: A Coup Against the Constitution
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10314

  Over neoliberalisme:
  A Short History of Neoliberalism (And How We Can Fix It)
  http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/a_short_history_of_neoliberalism_and_how_we_can_fix_it

  Over de status qou:
  We Are in the Middle of a Global Civil War
  http://www.alternet.org/we-are-middle-global-civil-war?page=0%2C0

  Waarom moet dit eigenlijk komen van iemand die al 30 jaar lol heeft in het maken van winst?

Leave a Reply